Epitafia


Epitafia z kościoła św. Katarzyny na Służewiu

I.

"D.O.M.
Tu spoczywaiącym zwłokom sp.
Tomasza Slupeckiego w dniu 22.
Lutego 1811 roku Heleny Małżonki
jego 9 Stycznia 1791 roku zmarłym
nieukoieni w żalu Synowie pamię
tnik[!] wdzięcznosci przywiązanym
Rodzicom składaiąc
Proszą Przechodniów o pobożne za
dusze Ich westchnienie."

II.

"Anton[i]nie Dessau
dla Cnot i dobroci swoiey
od wszystkich co ią znali
Kochaney i szanowanej n[...]i[...]
Siostra Róza Des[sa]u
Kamień ten połozyła
d. 1[...] lipca 1828
[...]"

Nie jestem pewna imienia nieboszczki, bo poszczególne sylaby były rozbite, tworząc jakby oddzielne wyrazy.

III.

"D.O.M.
S.p. Apolonii Swięcickiey
Iedyny Cel rozkoszy Staran.i nadziei
Tutay złozyła matka w bolesney kolei
Corko! znikłas mi iak kwiat przed wiosny oczy
ma Pamieć twoia iest całą ale niebie nie ma
Urodzoney 3 kwietnia 1825 Roku zmarłey
3 kwietnia 1830 roku."

Ja też nie do końca rozumiem, o co chodzi w tym wierszyku... ;-)

IV.

"Anieli z Dessau
Modzelewskiey
Dobrey Siostrze [...] zor[?]d[?][...]
najlepszey Ma[...]
znac[...]
zyjącey lat 62 zmarłey 12 lutego 1831"

V.

"Joachimowi Sutkowskiemu
w 34 Roku Zycia swego
zmarlemu dnia 3 Czerwca 1831
Roza [...]
[...]"

VI.

"Tu obok swych dzieci spoczywa S.p.
Woyciech Mo[?]zkiewicz Obyw
Cnotliwy Mąż dobry
Ojciec i życzliwy Przyjaciel żył lat 54
umarł dnia 29 Lipca 1831 r.
Kochająca go Żona wraz z dziećmi
te smutną pamiątkę
położyła"

VII.

"Dobrey Zonie
Rozy[?] z Dessau[?]
Swiezawskiey
zmarłey d. 21 Stycz 1836
[...]"

Zebrała: Sowa


Do góry