Epitafia


Epitafia z cmentarza na Kamionku w Warszawie

I.

Ś.P.
Szymon
Podbielski
żył lat 45
zm. 1842 r.

Pokój jego duszy

II.

Tu
spoczywają zwłoki
Michała Majewskiego
[...] pozostała
Córka wraz z Zięciem
Krzyżanowscy
Małżonkowie
Pomnik ten położyli
prosząc Przechodnia
o westchnienie do Boga
Żył lat 89
umarł dnia 28 Lutego
1845 r.

III.

Tu spoczywają zwłoki Ś.P.
Krystjana Skoryny
Obywatela przedmieścia Pragi
żył lat 46
umarł d. 29 kwietnia 1851 r.

Pozostała Żona
Stawia tę pamiątkę
prosi wraz z Dziećmi
o [westchnienie?] do Boga

IV.

Wincenty Krumholz
ur. d. 12 Maja 1849 r.
um. d. 16[?] [...] 1852[?]
[...]
[...]
[...]

V.

Gabryella
Smoleńska
żyła lat 5 m 3
zm 10 Sierpnia
1852[?] r.
[...]
[...]
[...]
[...]

VI.

Tu spoczywayą zwłoki
Józefa
Jaroszewskiego
zmarłego w 30[?] roku życia
D. 18 Września 1854 r.

W smutku pozostała Żona
z dziećmi tę pamiątkę
położyli

VII.

Tu spoczywają zwłoki Ś.P.
małżonków
Szachmacińskich
obywatel m. Pragi
Franciszek żył lat 49
zm. d. 30 grudnia 1852 r.
Ewa żyła lat 51
zm. d. 14 czerwca 1855 r.

VIII.

D.O.M.
Tu spoczywają zwłoki
ś.p. Eleonory z Majewskich
Krzyżanowskiej
Żony Urzędnika Magistratu
M. Warszawy.
Zmarłej d. 16 Sierpnia 1855 r.
w wieku lat 50
prosi przechodnia
o westchnienie do Boga

IX.

Ś.P.
Ian Klecki
Doktór Med.
ur. 1807 r.
+ d. 23 marca 1863
Pokój drogim cieniom
Wdzięczni obywatele Pragi

X.

Ludwik Skoryna
żył lat 26
+ d. 11 listopada 1865 r.
Prosi o westchnienie do
Boga

XI.

Mężowi swemu
Ś.P.
Wojciechowi
[...]
Kapitanowi Artyleryi WP
ur. 28 września 1828 r.
zm. 15 maja 1867 r.

Pokój jego duszy

XII.

Małgorzata
z Drozdowskich
Jackowska
żyła lat 56[...]
1867
[...]
[...]
[...]
[...]

XIII.

Marya Magdalena
Goszczyńska
[...]
[...]

XIV.

Ś.P.
Józefa Jasińska
Obywatelka [przemieścia?] Pragi
żyła lat 51 zm. 5 Lipca 1868[?]

XV.

Józefat Skoryna
Kapitan Marynarki
żył lat 63
zmarł dnia 22 listopada
1869

Prosi o westchnienie do Boga

XVI.

Herkulan
Kukowicz
w 54m roku życia
umarł d. 5o marca
1870 r.

Prosi o westchnienie
Żona

XVII.

Tu
spoczywają zwłoki
ś.p. Józefa
Krzyżanowskiego
Kontrollera Objazdowego
Emeryta i Obywatela
zmarłego d. 4 Maja 1870 r.
w wieku lat 70

Pozostała w smutku Żona
wraz z dziećmi kładąc tę pamiątkę
proszą przechodnia o westchnienie
do Boga

XVIII.

Ś.P.
Lucyna z Grabowskich Malewska
żyła lat 21
zmarła d. 7 lutego 1872 r.

[Pozostały?] w smutku Mąż
wraz z [... proszą?]
o westchnienie do Boga

XIX.

Tu spoczywają zwłoki Ś.P.
Józefa Iwanowskiego
zmarłego 18 czerwca
1863 r.
w wieku lat 77.
oraz małżonki jego
Ewy z Nowodworowskich
zmarłej 17 lipca 1872 r.
w wieku lat 67
i wnuczki tychże
Bolesławy
Buczyńskiej
w wieku lat 2 miesię. 4

Pozostałe córki
tę pamiątkę stawiają
prosząc przechodniów
o pobożne westchnienie
do Boga

XX.

Aleksander Poraski
żyl lat 11 mie. 6
zm. 1 lipca 1872.
Feliks Poraski
żył mie 10
Maryanna Poraska
żyła mie. 11
[...] się o westchnienie
do Boga

XXI.

Ś.P. Maryanna z Górkiewiczów
Piekrzewicz
zmarła d. 14 czerwca 1873 r.

Pozostałe dzieci proszą przechodnia
o westchnienie do Boga

XXII.

Grób rodziny Orszagh[!]
Tu spoczywają zwłoki ś.p.
Adeli Zdzisławy Orszagh
urodzonej d. 16 grudnia 1871 r.
zmarłej d. 5 grudnia 1877 roku.
Kazimiery Walentiny Orszagh
urodzonej d. 14 lutego 1873 r.
zmarłej d. 11 grudnia 1877 roku
Strapieni i [...] rodzice po stracie uko
chanych córek tę pamiątkę kładą
Józef i Paulina Orszagh

XIII.

Ś.P.
Franciszka z Majewskich
Gawrylów
żyła lat 85
zmarła d. 4 maja 1875 r.

Pozostałe dzieci i wnuki
Proszą przechodnia o westchnienie
do Boga

XXIV.

Tu spoczywa ś.p.
Julja z Majewskich
Kwell
zmarła d. 28 stycznia 1877 r.
przeżywszy lat 30

Za prawdę za prawdę powiadam wam
Kto słowa Bożego słucha
I wierzy temu, który posłał Chrystusa
Ma żywot wieczny i nie przyjdzie na Sąd
Ale przeszedł z śmierci do żywota
Jan V, 24

Chrystus jest zmartwychwstaniem i życiem
Kto w niego wierzy, choćby też umarł żyć będzie
A wszelki, który żyje i wierzy w Niego
Nie umarł na wieki - Wierzysz że jemu?
Jan XI 25, 26, 27

XXV.

Aleksander Slósarski
syn, urodzony 4 października 1855 + 27 sierpnia 1874
[...] Slósarska
córka, urodzona 4 marca 1861 + 27 lipca 1877
Proszą o Zdrowaś Marya

[niższy postument - góra pochodzi prawdopodobnie z grobu nr XXXII ]
Ś.P. Maryi z Wiśniewskich
Grocholskiej
zmarłej d. 27 stycznia 1877 r.
w wieku lat 73
Ś.P. Rozalji z Wiśniewskich
Skwarc
zmarłej d. 2 sierpnia 1871 r.

XXVI.

Tu
spoczywają zwłoki
Franciszki z Ruszkowskich
Kulińska[!]
żyła lat 43 zmarła d. 12 sierpnia
1878

Prosi o westchnienie
do Boga

XXVII.

Ś.P.
Hilary Paszkowski
żył lat 67
zmarł d. 29 listopada 1879 r.

Prosi o Zdrowaś Marya

XXVIII.

D.O.M.
Róża z Danowskich
Oranowska
ur. r. 1798 sierp. 30 +[zm.] r. 1879 list. 30

Prosi o Zdrowaś Marya

XXIX.

Tu
spoczywają zwłoki
ś.p. Ksawerego
Żuczkowskiego
Podpułkownika
Wojsk Cesar. Rossyjskich
zmarłego d. 22 stycznia
1880 roku
w wieku lat 74

XXX.

Olutka
Dauben
* 9 listopada 1875
+ 9 kwietnia 1880

Niepocieszona matka
w żalu te pamiątkę poświęca

XXXI.

Tu spoczywają zwłoki
ś.p. Filomenki
Bieleckiej
ur. d. 25 czerwca 1879 r.
zm. d. 1 pażdzier. 1880 r.

XXXII.

Tu
spoczywają zwłoki
Ś.P.
Alberta
Slósarskiego
Obywatela przedmieścia Pragi
żył lat 97 umarł d.30 listopada
1880 r.
Prosi o westchnienie
do Boga

Paulina z Kruszyńskich
Slósarska
obywatelka
urodzona dnia 23[?] 1818[?]
[zm.] 24 kwietnia 1871 r.

[prawa heraldyczna]
Józef Felicyan
Slósarski
syn, żył lat 2
+ 8 czerwca 1853 r.
Jan Maksymilian
Slosarski
syn, żył lat 3
[zm.] 17[?] sierpnia 1853 r.
Adam Kajetan
żył miesiąc 1
+ 16 września 1859

XXXIII.

Ś.P.
Seweryn
Łaski
b. Radca honorowy
i emeryt
żył lat 76
umarł dnia 18 maja
1881 r.

[prawa heraldyczna]
Maurycy
Łaski
obywatel m. Warszawy
żył lat 39
umarł d. 11 listop.
1880 r.

[lewa heraldyczna]
Alina
Łaska
żyła lat 7[?]
umarła d. 10 lipca
1866 r.

XXXIV.

Tu spoczywają zwłoki
śp. Józefa Jaszewskiego
Byłego oficera Wojsk Polskich
zmarłego dnia 28 grudnia
1882 roku.
w 75 roku życia

Stroskane dzieci po stracie
ukochanego ojca tę pamiątkę stwaiają
prosząc przechodnia
o westchnienie do Boga

XXXV.

Eufemija de Castoul
urodzona we Francyi
+ 5 września 1880 r.
żyła lat 56.
Antoni urod. we Francyi
+ 8 lipca 1880 r.
żył lat 25.
Janina urod. we Francyi
+ 12 lipca 1872 r.
żyła lat 22
Józef + 17 stycznia 1882 r.
żył lat [...]

XXXVI.

D.O.M.
Teofila z Kellerów
Pomianowska
zmarła d. 6 lutego 1883 r.
żyła lat 70

Przechodniu
Kiedy przyjdzie ci ochota
Stanąć na cmentarnym progu
Tu spoczywa cicha cnota
Westchnij i polec ją Bogu!

XXXVII.

Tu spoczywają zwłoki
Zofji Galik
żyła lat 32
zm. 21 lutego 1883
Józef Galik
żył lat 44
zm. 17 grudnia 1883

Wdzięczny brat
Prosi o westchnienie

XXXVIII.

Pamięci
ukochanych rodziców
Wincenty Obrębski
obywatel Przed.[mieścia] Pragi.
żył lat 85 + d. 25 Września 1875 r.

Franciszka
z Swinkowskich
Obrębska
żyła lat 33 +[zm.] d. 8 sierp. 1883

[lewa heraldyczna]
Ryszard
Sowiński
żył lat 9
+[zm.] d. 3 stycznia 1878 r.

[prawa heraldyczna]
Józia
Osterman
żyła mie. 3
[zm.] d. 5 grud. 1882 r.

XXXIX.

Ś.P.
Jan Szebest
zmarł 1883

XL.

D.O.M.
Ś.P.
Władysława Bukowska
uczennica III gimnazjum
w Warszawie
przeżywszy lat 18
zmarła d. 15 stycznia 1884 r.
Stroskani rodzice
Jedynej i ukochanej córce
Kładą tę pamiątkę
Pokój jej cieniom

XLI.

Ś.P.
Jan
Tarkowski
żył lat 38
zmarł dnia 27 lutego
1886 roku

Ach! zawcześnie mężu [...]
Pokryłeś[!] nas żałobą
[...]
Bo my płaczem za tobą
[żona] z dziećmi

XLII.

Ś.P.
Stefanja
Hasiewicz
żyła lat 32 zm. d. 10 kwiet.
1893 r.

XLIII.

Ś.P.
Aniela
Cybulska
żyła lat 65 zm. d. 7 wrześ.
1895 r.

XLIV.

Grób
Norberta
Gumowskiego

XLV.

Grób Glińskich

XLVI.

Ś.P.
Kazimierz Myślakowski
zmarł w wieku lat 75
Pokój jego duszy

Zebrała: Sowa
2.08.2006


Do góry