Cmentarze


Spis osób pochowanych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie
(osoby pochowane do 1939 r.)

A

 1. Abłamowicz Stanisław (1844-1901), adwokat, powstaniec 1863/4, sybirak, kw. Ł.
 2. Abramowicz Bronisław (1837-1912), artysta malarz, kapitan i adiutant gen. Langiewicza w powstaniu 1863), kw. Ra, gr. Weteranów.
 3. Abramowicz Hieronim (1805-1893), oficer w powstaniu 1830/1, szef sztabu gen. Wysockiego w kampanii węgierskiej 1848/9, podpułkownik armii tureckiej, k w. Ra, gr. Weteranów.
 4. Adwentowski Tomasz (ok. 1843-1906), inżynier, porucznik w powstaniu 1863/4 r., kw. Ra.
 5. Ajdukiewicz Tadeusz (1852-1916), artysta malarz, batalista, kw. Ha, gr. rodz.
 6. Alberti Stanisław (1862-1927), inżynier chemik, prof. Wyższej Szkoły -Przemysłowej, kw. lllb.
 7. Aleksandrowicz Adolf (1811-1875), aptekarz i chemik, badacz źródeł mineralnych", naczelnik powstańczy Krakowa w 1863 r., radny m., kw. Lc.
 8. Aleksandrowicz Franciszek (ok. 1857-1927), gen. dywizji WP, czterokrotnie odznaczony KW, kw. He.
 9. Aleksandrowicz Konstanty (1883-1918), działacz PPS i Związku Walki Czynnej, kw. 33a, gr. rodz.
 10. Aleksandrowicz Włodzimierz (1835-1928), prof. gimn. w Kamieńcu Podolskim, powstaniec 1863/4, kw. IX.
 11. Alth Alojzy (1819-1886), geolog, prof. mineralogii UJ, kw. Q.
 12. Anczyc Władysław Ludwik (1823-1883), pisarz, drukarz, powstaniec 1863/4, pas Ab, gr. rodz.
 13. Anczyc Zygmunt (1783-1855), aktor, tłumacz i dramaturg, pas Ab, gr. rodz.
 14. Andrusikiewicz Ludomił (1879-J938), artysta rzeźbiarz, kw. 66.
 15. Antecki Witold (1852-1935), aptekarz, podpułkownik WP, kw. Bb.
 16. Antoniewicz Bolesław (1854-1909), prof. Akademii Handlowej, kw. VI.
 17. Antoniewicz Jakub Bołoz (1820-1884), prezydent Sądu Krajowego w Krakowie, kw. 17.
 18. Armółowicz Stanisław (1863-1903), masarz, st. cechu, radny m., kw. 3, gr. rodz. Stawowiaków.
 19. Axentowicz Teodor (1859-1938), artysta malarz, rektor Akademii Sztuk Pięknych, kw. XXXVI.
 20. Do góry

  B

 21. Bakanowski Adolf Sykstus (1840-1916), ks., zmartwychwstaniec, przełożony misji, kw. O, gr. zmartwychwstańców.
 22. Bakowski Józef (1811-1887), ks., prof. i dyrektor seminarium w Białymstoku, kw. Q2.
 23. Bakowski Klemens (1860-1938), adwokat, syndyk i radny m., autor wielu prac o Krakowie, kw. 41.
 24. Baliński Aureli (1815-1888), oficer w powstaniu 1863/4, kw. Hf.
 25. Bałucka Kaliksta z Cwiklińskich (1851-1877), śpiewaczka, żona Michała, kw. La, gr. rodz. Czechów, Mączyńskich i Pokutyńskich.
 26. Bałucki Michał (1837-1901), komediopisarz, literat i publicysta, kw. Bc.
 27. Bandrowski Aleksander (1860-1913), artysta śpiewak, autor librett operowych, kw. 36, gr. rodz.
 28. Bandrowski Ernest Tytus (1853-1920), chemik, prof Szkoły Przemysłowej, radny m. i wiceprezydent Krakowa, prezes Zarządu Towarzystwa Szkoły Ludowej, k w. 36, gr. rodz.
 29. Bandrowski Franciszek (1839-1914), oficer armii austriackiej, urzędnik kolei, powstaniec 1863/4, kw. Ra, gr. Weteranów.
 30. Bandtkie Jerzy Samuel (1768-1835), historyk, językoznawca i bibliograf, kw. 19.
 31. Bańke Henryk (1870-1933), farmaceuta, właściciel Apteki Niebieskiej, kw. O, gr. rodz.
 32. Barabasz Grzegorz (1811-1880), urzędnik salinarny, powstaniec 1830/1, kw. Ad.
 33. Barabasz Wiktor (1855-1928), muzyk, dyrektor Konserwatorium krakowskiego, kw. Ad.
 34. Baran Władysław (1882-1930), bibliotekarz, dyrektor Biblioteki Akademii Umiejętności, kw. XXIVa.
 35. Baraniecki Adrian (1828-1891), lekarz, założyciel Muzeum Techniczno Przemysłowego i Wyższych Kursów dla Kobiet, kw. Bb.
 36. Baraniecki Marian Aleksander (1848-1895), matematyk, autor podręczników, kw. D, gr. rodz. Baranieckich i Smoluchowskich.
 37. Baranowski Teodor (1807-1898), krawiec, właściciel olejarni, prezes Izby Handlowo-Przemysłowej, kw. 23.
 38. Barańska Józefa (1853-1932), dyrektorka szkoły wydziałowej, kw. Bc.
 39. Barącz Erazm (1859-1928), inżynier górnik, naczelnik salin w Wieliczce, ofiarodawca biblioteki i zbiorów dla Muzeum Narodowego, kw. Cc.
 40. Bartels Artur (1818-1885), pieśniarz, autor fars, rysownik i karykaturzysta, kw. W, gr. rodz.
 41. Bartoszewicz Kazimierz (1852-1930), literat i historyk, radny m., kw. 56.
 42. Bartynowski Franciszek (1831-1904), archeolog i filantrop, kw. Lc.
 43. Bartynowski Piotr Łukasz (1795-1874), prof. prawa UJ, senator WMK, prezes Sądu Apelacyjnego, kw. Lc.
 44. Bartynowski Władysław (1832-1918), numizmatyk i archeolog, redaktor "Wiadomości Numizmatycznych", kw. Ł.
 45. Baruch Maurycy (1801-1874), przemysłowiec, właściciel pierwszego młyna parowego w Krakowie, kw. 24, gr. rodz.
 46. Bauerfeind Feliks Gabriel (1834-1914), powstaniec 1863/4, adiutant Mierosławskiego, kw. XIb.
 47. Baumgarten Ferdynand (1821-1885), księgarz, właściciel drukarni, radny m., kw. Ox.
 48. Baykowski Karol (1823-1904), współpracownik i sekretarz Towiańskiego, wydawca jego dzieł, kw. Ra.
 49. Bączkowicz Franciszek (1877-1923), ks., misjonarz, wykładowca, w seminarium,-superior domu Misjonarzy, kw. Ya, gr. misjonarzy.
 50. Bąkowski Michał (ok. 1841-1907), tapicer, powstaniec 1863/4, kw. VI.
 51. Beaupre Antoni (1860-1937), naczelny redaktor "Czasu", kw. 45.
 52. Beaurain Zofia z Kosmowskich de (ok. 1861- 1913), lekarz dentysta, k w. XIIb.
 53. Becker Józef (1872-1925), gen. brygady WP, kw. 68, gr. rodz. Kumorów i Beckerów.
 54. Bednarczyk Emilian (1812-1888), żołnierz w powstaniach 1830/1 i 1848/9, powstaniec 1863/4, ochotnik w wojnie francusko-pruskiej 1870 r., naoczny świadek śmierci Adama Mickiewicza, kw. Ra, gr. Weteranów.
 55. Bednarski Tadeusz (1867-1932), adwokat, ziemianin, konsul honorowy Republiki Grecji, kw. Hc.
 56. Beer Tomasz Robert (1800-1856), lekarz, kw. La.
 57. Benda Feliks (1832-1875), aktor i reżyser, kw. Hf, gr. rodz.
 58. Bendowa Józefa z Miselów (1803-1887), matka Heleny Modrzejewskiej i Feliksa Bendy, kw. Hf. gr. rodz.
 59. Benedyktowicz Ludomir Ludwik (1844- 1926), malarz i literat, powstaniec 1863/4, kw. Ra, gr. Weteranów.
 60. Benis Artur (1865-1932), ekonomista, prof. UJ, kw. XIIa.
 61. Benoe Konstanty (1793-1855), członek Rady Miejskiej w 1848 r.,^kw. La.
 62. Benoni Karol August (1841-1904), geograf i pedagog, dyrektor gimn. w Tarnowie, autor podręczników, kw. VII.
 63. Bentkowski Leon Jarosław (1823-1889), kustosz Muzeum Czartoryskich, kw. O.
 64. Bereźnicki Julian (ok. 1850-1901), radny m., dyrektor Powszechnej Kasy Oszczędności w Krakowie, kw. VIII, gr. Brzezińskich.
 65. Beringer Wandalin (1839-1923), architekt, radny m., kw. Kb.
 66. Bernacki Stefan (1866-1917), redaktor, kw. O, gr. rodz.
 67. Bernatek Laetus (1847-1927), członek Zgromadzenia Bonifratrów, inicjator budowy nowego gmachu szpitala, kw. 32, gr. bonifratrów.
 68. Bętkowski Jan (1806-1870), pedagog, radny m., członek Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, kw. 13.
 69. Bialikiewicz Józef (ok. 1867- 1916), radca dworu, prezes Izby Skarbowej we Lwowie, kw. XXIa.
 70. Biasion August (1810-1881), kupiec krakowski, kw. 24, gr. rodz.
 71. Biechoński Stanisław (zmarł 1893), powstaniec 1863/4, kw. Ł, gr. rodz.
 72. Bielak Józef (1843-1902), kupiec, radca dworu, kw. Ilb, gr. rodz,
 73. Bieleckj Zefiryn (1855-1905), sekretarz Towarzystwa Sztuk Pięknych, kw. 56.
 74. Bielenin Józef (1850-1929), ks., szambelan papieski, dyrektor seminarium nauczycielskiego męskiego, kw, 59.
 75. Bielski Edmund (1844-1905), dyrektor Szkoły Rolniczej, kw. Bd.
 76. Bieniasz Franciszek (1842-1898), geolog, prof. gimn., członek AU, kw. U.
 77. Bieńkowski Piotr Ignacy (1865-1925), archeolog, prof. UJ, założyciel pierwszego w Polsce uniwersyteckiego seminarium archeologicznego, kw. 15, gr. rodz.
 78. Bierkowski Kazimierz (1839-1912), inżynier, powstaniec 1863/4, kw. 11, gr. rodz.
 79. Bierkowski Ludwik Józef (1801-1860), chirurg, prof. UJ, naczelny lekarz szpitala wojskowego w Warszawie w 1830/1 r., założyciel muzeum anatomopatologicznego i zakładu ortopedycznego w Krakowie, kw. 11, gr. rodz.
 80. Bierkowski Włodzimierz Fryderyk (1832- 1888), chirurg, prof. UJ, kw. 11, gr. rodz.
 81. Biesiadecki Alfred (1839-1889), anatomopatolog, prof. UJ, członek AU, prezes Towarzystwa Lekarskiego, radny m., kw. 5, gr. rodz.
 82. Biesiadecki Maciej (1864-1935), radca dworu, delegat Namiestnictwa Galicji w Krakowie, pierwszy komisarz generalny RP w Gdańsku, kw. 5, gr. rodz.
 83. Biesiadecki Władysław (1804-1873), dyrektor Towarzystwa Ubezpieczeń, kw. 5, gr. rodz.
 84. Biliński.Józef (ok. 1844-1912), właściciel apteki w Dobczycach, powstaniec 1863/4, kw. Ha, gr. Weteranów.
 85. Birkenmajer Ludwik Antoni (1855-1929), fizyk, prof. UJ, historyk nauk ścisłych, kw. XIIb, gr. rodz.
 86. Biskupski Bolesław (1849-1921), kustosz Muzeum Czartoryskich, kw. 53, gr. rodz.
 87. Bitner Karol (1846-1917), inżynier, nadkomisarz budowy Kolei Państwowych, kw. 56.
 88. Bizański Jan Nepomucen (1804-1878), malarz i rysownik, prof. Szkoły Sztuk Pięknych, kw. 24, gr. rodz.
 89. Bizon Franciszek (1857-1921), filolog klasyczny, pedagog, dyrektor gimn., kw. Cc.
 90. Blaim Józef de (1893-1917), malarz, kw. XXIVb, gr. rodz.
 91. Bliziński Józef Franciszek (1827-1893), komediopisarz, kw. Rb.
 92. Błędowski Franciszek (1806-1875), oficer w powstaniu 1830/1, emigrant, podpułkownik armii francuskiej, uczestnik wojny krymskiej i włoskiej, kw. VII.
 93. Błotnicki Tadeusz (1858-1928), artysta rzeźbiarz, przyjaciel Lenartowicza, kw. W.
 94. Bober Ludwik (1834-1891), ks., archiprezbiter kościoła Mariackiego, inicjator odnowienia jego wnętrza, kw. Ld, gr. kapitulny.
 95. Bobilewicz Adam (1861-1910), adwokat, radny m., kw. VIII, gr. rodz. Fryczów:
 96. Bobowski Juliusz (1816-1878), radca dworu, starosta-krakowski, kw. 25, gr. rodz.
 97. Bobrowski Emil (1876-1938H dr med., pułkownik WP, senator RP, kw. Hd.
 98. Bobrowski Zelisław (1810-1889), oficer w powstaniu 1830/1, więzień stanu w 1846 r., kw. Ra, gr. Weteranów.
 99. Bobrzyński Błażej Jan (1810-1870), lekarz, prymariusz szpitala św. Łazarza, pas Ad.
 100. Bobrzyński Michał (1849-1935), prof. prawa UJ, członek PAU, historyk dziejów Polski, konserwatywny polityk galicyjski, namiestnik Galicji, kw. 45.
 101. Bochenek Adam (1875-1913), prof. anatomii UJ, kw. 21, gr. rodz.
 102. Bochenek Jan (ok. 1769-1846), kupiec, sędzia pokoju WMK, sprowadzał broń na potrzeby powstania 1830/1, kw. 21, gr. rodz.
 103. Bochenek Leon (1801-1886), kupiec i bankier, członek Komitetu Bezpieczeństwa w 1846 r. i Komitetu Narodowego Krakowskiego w 1848 r., kw. 21, gr. rodz.
 104. Bochenek Lucjan (1878-1923), rotmistrz ułanów WP, poległ na ulicach Krakowa 6 listopada 1923 r., kw. 21, gr. rodz.
 105. Bochenek Mieczysław (1838-1887), ekonomista, prof. UJ, radny m., kw. 21, gr. rodz.
 106. Boczkowski Juwenal (1805-1881), działacz narodowy i polityczny, radny m., kw. Ha, gr. rodz.
 107. Bodnicki Stanisław (1866-1914), mistrz kamieniarski, kw. 53, gr. rodz.
 108. Bodnicki Tadeusz (1877-1913), artysta rzeźbiarz, kw. 53, gr. rodz.
 109. Bogatyński Emil (1862-1933), radca dworu, kw. 55, gr. rodz.
 110. Bogdani Adam (1865-1930), sekretarz Zamku Królewskiego na Wawelu, kw. 2.
 111. Bogdanik Józef (1852-1918), lekarz, działacz narodowy, kw. 3, gr. rodz. Tarasiewiczów.
 112. Bogdanowicz Anaklet (1810-1893), oficer w powstaniu 1830/1, kw. Ra, gr. Weteranów.
 113. Boguński Baltazar (ok. 1762-1849), artysta muzyk, kw. 14, gr. rodz.
 114. Boguński Stanisław (1818-1858), adwokat, radny m., kw. 14, gr. rodz.
 115. Boguński Tadeusz (ok. 1800-1869), sędzia Trybunału WMK, kw. 14, gr. rodz.
 116. Bogusz Adam (1843-1920), adwokat, filantrop, ofiarodawca zbiorów dla Muzeum Narodowego, kw. La, gr. rodz.
 117. Boguszewski Jan (1881-1918), lekarz, oficer Legionów Polskich, działacz społeczny i niepodległościowy, kw. XXIIa, gr. rodz.
 118. Boguszowa Józefa z Romanowskich (ok. 1794- 1865), wdowa po Krzysztofie Boguszu, zamordowanym w 1846 r. przez Jakuba Szelę, kw. 8, gr. rodz. Szukiewiczów i Marfiewiczów.
 119. Bojarski Aleksander (1834-1884), prof. pr-awa UJ, członek AU, kw. Rb.
 120. Bojarski Franciszek (1808-1866), powstaniec 1830/1, kw. Ha, gr. rodz.
 121. Bojarski Władysław (1828-1914), przemysłowiec, uczestnik kampanii węgierskiej 1848/9 r., kw. Ha, gr. rodz.
 122. Bojsławski Ludwik Müller (zmarł 1882), gen. armii austriackiej, kawaler wielu orderów, kw. 12.
 123. Bolechowski Felicjan Franciszek (ok. 1829- 1866), galicyjski działacz konspiracyjny, kw. H.
 124. Bondzewicz Julian Aleksander (ok. 1836- 1887), powstaniec 1863/4, emigrant, urzędnik kasy oszczędności, kw. Ra.
 125. Bońkowski Hieronim Napoleon (1807-1886), publicysta, towiańczyk, powstaniec 1830/1, kw. Ra.
 126. Borelowski Wincenty (1831-^1910), kupiec krakowski, kw. Fc.
 127. Borfcowski Emil (1829-1900), redaktor i wydawca dwutygodnika satyrycznego "Diabeł", kw. 43.
 128. Boroński Franciszek (1812-1884), sędzia, radca Sądu Apelacyjnego, członek AU, kw. Ac, gr. rodz.
 129. Boroński Lesław (1854-1897), adwokat, publicysta, działacz społeczny, radny m., kw. Ac, gr. rodz.
 130. Bortnik Tytus (1836-1897), prof. Wyższej Szkoły Przemysłowej, kw. l, gr. rodz.
 131. Borzęcki Eugeniusz (1864-1916), dr med., prymariusz szpitala św. Łazarza, kw. X., gr. rodz. Gorzkowskich.
 132. Bossowski Fabian (1806-1886), powstaniec 1830/1, kw. 25.
 133. Bracki Mikołaj (1807-1901), ziemianin, powstaniec 1830/1 i 1863/4, Sybirak, kw. Ra, gr. Weteranów.
 134. Brandowski Roch Alfred (1835-1888), filolog klasyczny, prof. UJ, członek AU, kw. O, gr. rodz.
 135. Bratkowski Stefan (1853-1914), ks., jezuita, działacz społeczny, organizator sodalicji mariańskich, kw. 37, gr. jezuitów.
 136. Breda Jan (ok. 1817-1868), kupiec krakowski, kw. Hf.
 137. Briganti Stanisław (1819-1886), więzień stanu w 1846 r., oficer w powstaniu węgierskim 1848/9 i w powstaniu 1863/4, kw. Ra.
 138. Brodowacz Maciej Józef (1790-1885), prof. medycyny UJ, organizator szpitalnictwa w Krakowie, kw. 11.
 139. Brodowski Józef (1772-1853), malarz, kw. H.
 140. Broniecki Bronisław (1831-1892), powstaniec 1863/4, literat, kw. J.
 141. Broniecki Michał (1791-1894), powstaniec 1830/1, kw. Ra, gr. Weteranów.
 142. Browicz Tadeusz (1847-1928), prof, medycyny UJ, kw. XIa, gr. rodz.
 143. Brudzewski Karol Roman (1868-1935), okulista, docent UJ, autor licznych prac, kw. Gd.
 144. Bruner Ludwik, pseud. literacki: Jan Steń, (1871-1913), chemik, prof. UJ, literat, kw. IX.
 145. Bruśnicki Władysław (1829-1899), dyrektor banku, radny m., kw. Hc.
 146. Brykczyński Stefan (1847-1934), technolog, działacz chrześcijańsko-narodowy, publicysta, powstaniec 1863/4, kw. Ra, gr. Weteranów.
 147. Bryl Jan (1854-1905), prof. Gimnazjum św. Anny, kw. XIIa. B r y 11 Ferdynand (1863-1922), artysta malarz, kw. XIVa.
 148. Bryniarski Stanisław (1829-1914), artysta malarz, restaurator obrazów, kw. XXIVb, gr. rodz.
 149. Bryszkowski Apolinary (1838-1939), radca Sądu Krajowego Wyższego, kw. Jd.
 150. Brzeski Józef (1793-1875), żołnierz wojsk polskich z 1812 r., kw. Ba.
 151. Brzeziński Józef (1854-1932), prof. prawa kościelnego UJ, kw. 26, gr. rodz.
 152. Brzeziński Karol (ok. 1828-1914), dyrektor III Gimnazjum w Krakowie, kw. VIII.
 153. Brzeziński Paweł (1815-1889), prof.- Instytutu Technicznego, jeden z założycieli i prezes Krakowskiego Towarzystwa Technicznego, radny m., kw. 5.
 154. Brzeziński Piotr Józef (1862-1939), prof. UJ, prezes Krakowskiego Towarzystwa Ogrodniczego, kw. XXXI.
 155. Brzozowski Antoni (1805-1890), ks., reformat, działacz religijno-społeczny, kw. Kb, gr. reformatów.
 156. Buczkowski Antoni (1876-1904), ks., misjonarz, pisarz i tłumacz, kw. Ya, gr. misjonarzy.
 157. Buczyński Roman (1839-1911), literat, kw. 54.
 158. Budwiński Wacław (1816-1879), tajny radca, prezydent Sądu Krajowego, kw. Ib, gr. rodz.
 159. Bujak Franciszek (ok. 1852-1915), dr praw, prezes Sądu Obwodowego, poseł do parlamentu w Wiedniu, kw. 3.
 160. Bujak Tadeusz (ok. 1852-1915), dr praw, radca sądowy, radny m., kw. Y. gr. Pszornów.
 161. Bujas Tomasz (1860-1938), cechmistrz cechu budowlanych, właściciel realności, kw. XVI, gr. rodz.
 162. Bujwidowa Kazimiera z Klimontowiczów (1867-1932), publicystka i działaczka społeczna, rzeczniczka studiów kobiet, kw. XVIII, gr. rodz.
 163. Bukowski Julian (1837-1904), ks., dr teologii, członek AU, przekazał 30 000 florenów na odnowę kościoła Mariackiego, kw. Ja.
 164. Bulikowski Franciszek Benedykt (1805-1882), lekarz, powstaniec'1830/1, kw. 19, gr. rodz.
 165. Bunsch Alojzy (1859-1916), artysta rzeźbiarz, prof. Szkoły Przemysłowej, kw. XIa.
 166. Buraczewski Józef (1868-1927), chemik, więziony i karany za pracę oświatową wśród robotników, kw. XXIVa.
 167. Burzyński Piotr (1819-1879), prof. prawa UJ, członek AU, kw. Kb.
 168. Buszczyński - Stefan (1821-1892), ziemianin, publicysta i pisarz polityczny, działacz Rządu Narodowego w 1863/4 r., emigrant, kw. Rb.
 169. Buszczyński Konstanty Wiktor (1856-1921), przemysłowiec, pierwszy konsul generalny RP w USA, kw. 6.
 170. Buszek Jan (1845-1901), dr med., fizyk miejski, sekundariusz szpitala św. Łazarza, kw. 9.
 171. Buttner Cecylia (1848-1938), działaczka w powstaniu 1863/4, kw. Q.
 172. Buttner Ignacy (1846-1898), powstaniec 1863/4, kw. Q.
 173. Bylicki Wiktor (1817-1893), członek organizacji narodowe} w 1863/4, sybirak, kw. 48. B y s t r o ń Jan (1860-1902), językoznawca, prof. III Gimnazjum w Krakowie, kw. 40.
 174. Bystrzonowski Antoni Onufry (1769-1848), ks., prałat i dziekan kapituły katedralnej, senator WMK, członek Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, protektor Arcybractwa Miłosierdzia i Towarzystwa Dobroczynności, kw. Lb.
 175. Bystrzonowski Władysław (1847-1929), dyrektor Zakładów Przemysłowych Gwarectwa, powstaniec 1863/4, kw. Bd.
 176. Do góry

  C

 177. Czechowicz Karol (ok. 1863-1927), inżynier, naczelnik regulacji Dniestru, kierownik budownictwa starostwa krakowskiego, kw. 37, gr. rodz. Czechowska Paulina (1851-1920), aktorka, kw. Ab.
 178. Campo Jan Scipio del (1801-1890), ks., kanonik katedralny, historyk, członek AU, prezes komitetu odbudowy kościołów Franciszkanów i Dominikanów, kw. Ld, gr. kapitulny.
 179. Cassino Ferdynand (ok. 1844-1895), lekarz powiatowy, radca zdrowia, kw. 3, gr. rodz.
 180. Centt Wawrzyniec (1823-1905), ks., kanonik podlaski, rektor domu ks. Emerytów, powstaniec 1863/4, kw. Ra, gr. Przemysława Kotarskiego.
 181. Cerbe Józef (1781-1867), właściciel fabryki piwa, kw. Lb, gr. rodz.
 182. Cercha Maksymilian (1818-1907), artysta malarz i rysownik, pas Ac, gr. rodz.
 183. Cercha Stanisław (1867-1919), malarz, rysownik, historyk sztuki i etnograf, pas Ac, gr. rodz.
 184. Chełmecki Jan (1816-1887), ks., dr teologii, konspirator w 1846 r., poseł na Sejm Krajowy we Lwowie, kw. Ld.
 185. Chlebowski Stanisław (1835-1884), artysta malarz, kw. W.
 186. Chłapowski Karol Bodzenta (1840-1914), publicysta, powstaniec 1863/4, mąż Heleny Modrzejewskiej, kw. 54.
 187. Chmiel Adam (1865-1934), archiwista i historyk, kw. Gd.
 188. Chmielecki Julian (1808-1895), lekarz wojskowy w powstaniu 1830/1, więzień polityczny w 1848 r., kw. Ra, gr. Weteranów.
 189. Chmielewski Jan (1890-1930), prof. Konserwatorium, kw. XIXa.
 190. Chmielowski Adam Hilary, "brat Albert" (1846-1916), powstaniec 1863/4, rysownik i malarz, założyciel zgromadzeń albertynów i albertynek, beatyfikowany 22 VI 1983 r., pierwotnie w kw. la, w 1949 r. przeniesiony do kościoła Karmelitów Bosych.
 191. Chodkiewicz Tadeusz Antoni (1820-1878), [marszałek szlachty w guberni mohylewskiej, kw. 26.
 192. Chodorowicz Michał (1811-1888), powstaniec |1830/1, sybirak, kw. Ra, gr. Weteranów.
 193. Chodorowski Władysław (1849-1919), adwo-at, radca Sądu Krajowego Wyższego, kw. Jb, gr. jrodz.
 194. Chorąży Józef (1868-1912), aktor, kw. 11.
 195. Chotkowski Władysław Longin (1843-1926), ks., kanonik katedralny, prof. historii Kościoła i-rektor UJ, radny m., kw. Ld, gr. kapitulny.
 196. Choynowski Klemens (ok. 1851-1930),, powstaniec 1863/4, sybirak, kw. Ra.
 197. Chranicki Jan August (1831-1902), kierownik pensjonatu w Krakowie, dowódca oddziału w powstaniu 1863/4, kw. IIa.
 198. Christian Kazimierz (1878-1915), kupiec, właściciel realności, kw. Aa.
 199. Chromecki Tadeusz (1836-1901), ks., rektor Kolegium Pijarów w Krakowie, pisarz i działacz światowy, uczestnik organizacji narodowej w 1863/4 r. i emigrant, kw. 15, gr. pijarów.
 200. Chronowski Alojzy (1817-1893), uczestnik rstania 1830/1 (w pułku "Dzieci Warszawy'"), delegat Rządu Narodowego d/s wojskowych w 1863/4 r., sybirak, kw. 7, gr. rodz.
 201. Chronowski Eustachy (1843-1916), założyciel Grand Hotelu, koneser sztuki, ofiarodawca zbiorów dla Muzeum Narodowego, powstaniec 1863/4, prezes Przytuliska Weteranów, kw. 7, gr. rodz.
 202. Chrystowski Adolf (1806-1892), oficer w powstaniu 1830/1, emigrant, kw. Ra, gr. Weteranów.
 203. Chrzanowski Włodzimierz Władysław (1828-1902), lekarz, chirurg, powstaniec 1863/4, kw. Ł, gr. rodz.
 204. Chyliński Michał (1856-1925), pedagog, dziennikarz, redaktor "Czasu", działacz polityczny! wiceprezydent Krakowa, kw. VIII. Chyliński Mieczysław (ok. 1880-1939), pierwszy sekretarz MSZ, kw. LXIII.
 205. Ciastoń Eugeniusz (1861-1930), gen, brygady WP, kw. Jd.
 206. Cichocki Józef (1847-1905), dyrektor powiatowej Kasy Chorych, kw. Xllb.
 207. Cichowski Henryk, w zakonie: Andrzej (1892- 1936), ks., reformat, autor pism historycznych i teologicznych, kw. Kb, gr. reformatów. Ciechanowski Fortunat (1832-1882), ks., licencjat teologii, prof. języków i Pisma Sw. w seminarium w Wilnie, pas Ae 9.
 208. Ciechanowski Hieronim (1828-1882), radca Sądu Najwyższego starszy Arcybractwa Miłosierdzia, kw. 8, gr. rodz.
 209. Ciechanowski Stanisław (1793-1866), kupiec winiarz, kw. 8, gr. rodz.
 210. Ciesielski Franciszek (1776-1846), właściciel Mydlnik, filantrop, kw. Lb, gr. rodz.
 211. Cieszkowski Kajetan, pseud.: Ćwiek (1826- 1877), organizator i dowódca oddziału w powstaniu 1863/4, kw. Kd.
 212. Cięglewicz Edmund (1862-1928), filolog, tłumacz Arystofanesa, felietonista, kw. Rb10.
 213. Ciuchciński Piotr (1835-1895), rzeźnik, powstaniec 1863/4, sybirak, kw. 9.
 214. Córde Mikołaj (1745-1821), chirurg, dr med. h. c. UJ, kw. Kb
 215. Cudek Józef (1894-1936), przemysłowiec, właściciel realności, kw. XXIVa.
 216. Cunradi Franciszek (1898-1932), prof. gimn., porucznik WP, odzn. KW, kw. 60.
 217. Cybulski Aleksander Kazimierz (1807-1844), prof. technologii i matematyki, kw. B u.
 218. Cybulski Napoleon Nikodem (1854-1919), fizjolog, prof. medycyny UJ, członek PAU, radny m., kw. O.
 219. Cyfrowicz Leon (1844-1904), prof. prawa UJ, radny m., zastępca powstańczego naczelnika Krakowa w 1864 r., kw. Illb, gr. rodz.
 220. Cygnarowicz Zygmunt (1883-1932), dziennikarz, kw. Ł.
 221. Cynk Florian Stanisław (1838-1912), artysta malarz, prof. Akademii Sztuk Pięknych, kw. XIVa, gr. rodz.
 222. Cyrankiewicz Stanisław (ok. 1856-1910), pracownik redakcji "Czasu", autor Przewodnika po cmentarzu Rakowickim, kw. XIIIa, gr. rodz.
 223. Cyrankiewiczowa Maria z Owsińskich (1825-1881), restauratorka, działaczka w 1863/4, matka Stanisława, kw. XIIIa, gr. rodz.
 224. Cywiński Władysław (1813-1894), oficer w powstaniu 1830/1, emigrant, prof. w szkole polskiej w Batignolles, kw. Ra, gr. Weteranów.
 225. Czapski-Hutten Emeryk Zachariasz (1828- 1896), ziemianin, numizmatyk i bibliofil, założyciel Muzeum, kw. 45.
 226. Czapski-Hutten Józef (1806-1900), oficer w powstaniu 1830/1, powstaniec 1848, gen. w powstaniu 1863/4, kw. Ra, gr. Weteranów.
 227. Czaputowicz Seweryn (ok. 1815-1887), żołnierz w powstaniu 1830/1, zarządca cmentarza Rakowickiego, kw. Ra, gr. Weteranów.
 228. Czarnek Władysław (1863-1933), kupiec, kw, Ab, gr. rodz. Schneidrów.
 229. Czarnomski Franciszek (1852-1898), prof. rolnictwa UJ, autor wielu prac naukowych, kw. 15.
 230. Czarnowski Bronisław (1827-1891), ziemianin, kompozytor, kw. Cb, gr. rodz.
 231. Czartoryska Marcelina z Radziwiłłów (1817- 1894), pianistka, uczennica Chopina, filantropka, kw. VIII.
 232. Czech Józef (1806-1876), księgarz, właściciel drukarni, wydawca "Kalendarza", kw.. La, gr. rodz. Mączyńskich, Pokutyńskich i Czechów.
 233. Czech Tomasz (1810-1892), sędzia w WMK, kw. La, gr. rodz. Mączyńskich, Pokutyńskich i Czechów.
 234. Czechówna Aleksandra (1839-1923), bratanica Józefa, literatka, kw. La, gr. rodz. Mączyńskich, Pokutyńskich i Czechów.
 235. Czekalski Mikołaj (1837-1892), kapelan cmentarny, kw. T, gr. rodz, Tomeckich. Czerkawski Włodzimierz (1868-1913), prof. ekonomii UJ, kw. 37, gr. rodz. Rostworowskich.
 236. Czerniak Wiktor (1863-1913), historyk, prof. UJ, kw. 53, gr. rodz. Czermaków i Jentysów.
 237. Czernik Adam Orwat (1808-1900), ziemianin, oficer w powstaniu 1830/1, kw. Ra, gr. Weteranów.
 238. Czerny Antoni (1801-1860), sędzia pokoju w WMK, kw. 19.
 239. Czerwiakowski Napoleon Ignacy (1808- 1882), botanik, prof. i rektor UJ, lekarz szpitala powstańczego w 1830/1 r., kw. 25.
 240. Czerwiakowski Rafał Józef (1743-1816), lekarz, prof. chirurgii Szkoły Głównej Koronnej, ojciec Napoleona Ignacego, kw. Kb.
 241. Cześnikiewicz Stefan (1846-1919), nauczyciel, powstaniec 1863/4, kw. Z.
 242. Czeżowski Iwo (1814-1889), ks., jezuita, misjonarz ludowy, kw. T, gr. jezuitów.
 243. Czibulka Roman (1839-1900), kolejarz, powstaniec 1863/4, brat kompozytora wiedeńskiego Alfonsa Czibulki, kw. Ria.
 244. Czochron Sebastian Jan Kanty (1749-1819), ks., prof. prawa kościelnego Szkoły Głównej Koronnej, kw. La.
 245. Czoponowski Władysław Izydor (1850-1909), właściciel realności, założyciel i dyrektor Banku Chrześcijańskiego, kw. Gc.
 246. Czubek Jan (1849-1932), prof. gimn., starożytnik i polonista, członek PAU, tłumacz Iliady, kw. Gd, gr. rodz.
 247. Czyrniański Emilian (1824-1888), chemik, prof. UJ, kw. 16, gr. rodz,
 248. Czyrwiński Stanisław (1849-1923), dr med., prof. Uniwersytetu w Moskwie, kw. 59.
 249. Do góry

  D

 250. Danielak Michał (1865-1918), adwokat i publicysta, działacz ludowy, współpracownik ks. Stojałowskiego, kw. XVIII.
 251. Danielewicz (Dumaire) Józef (ok. 1809-1887), oficer w powstaniu 1830/1, odznaczony VM, k w. Ra, gr. Weteranów.
 252. Dargun Fryderyk (1817-1886), tajny radca, prezes Wyższego Sądu Krajowego, kw. 15.
 253. Dargun Lotar (1853-1893), historyk, socjolog i ekonomista, prof. UJ, kw. 15.
 254. Darowska Helena z Mieroszewskich (1819- 1908), pamiętnikarka, kw. VIII, gr. rodz.
 255. Darowski Mieczysław (1810-1889), oficer w powstaniu 1830/1, odzn. VM, konspirator, organizator kół rzemieślniczych, kw. Rai gr. Weteranów.
 256. Darowski Szymon (1824-1899), uczestnik powstania 1846-8, organizator i działacz w powstaniu 1863/4, kw. 3.
 257. Darowski Wincenty (1787-1862), kapitan w powstaniu 1830/1, odzn. VM, sekretarz Senatu WMK, prezes Towarzystwa Rolniczego Krakowskiego, popularyzator wiedzy rolniczej, kw. 10.
 258. Daszyński Ignacy (1866-1936), działacz socjalistyczny, publicysta i redaktor "Naprzodu", polityk, premier rządu w Lublinie w 1918 r., marszałek Sejmu RP, aleja główna, na wysokości kw. 54 i 38.
 259. Daun Alfred (1854-1922), rzeźbiarz, prof. Szkoły 'Sztuk Pięknych, kw. XIVb.
 260. Dawidowski Aleksander (1834-1894), radca dworu, dyrektor poczty, kw. T.
 261. Dąbrowska Pelagia ze Zgliczyńskich (1843- 1909), żona Jarosława, nauczycielka, zesłanka na Syberię za przygotowania do powstania 1863/4, uczestniczka Komuny Paryskiej, kw. 40.
 262. Dąbrowski Klemens (1841-1911), kupiec, powstaniec 1863/4, więzień stanu, uczestnik kampanii meksykańskiej, kw. 25.
 263. Dec Walenty (1851-1938), prof. Konserwatorium, dyrektor chóru katedralnego, kw. W.
 264. Degenfeld Leopold Haylling (ok. 1825-1899), radca dworu, dyrektor okręgu skarbowego, kw. S.
 265. Delaveaux Ludwik (1785-1870), przyrodnik i etnograf, autor pamiętników, kw. Ra, gr; rodź.
 266. Dembińska Helena z Turnów (1793-1859), żona generała Henryka Dembińskiego, kw. 19, obok gr. rodz. Sienickich.
 267. Dembiński Andrzej Jozefat (zmarł 1877), powstaniec 1863/4, sybirak, kw. XIIIa.
 268. Dembowski Leon (1823-1904), artysta malarz, prof. Szkoły Sztuk Pięknych, kw. 6, gr. rodz. Pollerów.
 269. Dembowski Mieczysław (184ff-1929), powstaniec 1863/4, kw. Bc, gr. rodz.
 270. Demetrykiewicz Włodzimierz Józef (1859- 1937), prof. prehistorii UJ, członek PAU, dyrektor Muzeum Archeologicznego PAU, kw. U, gr. rodz.
 271. Denker Emil (1841-1921), aptekarz, powstaniec 1863/4, kw. 57.
 272. Derych Marian (1905-1932), żołnierz Legionów Polskich, uczestnik powstań śląskich, kw. XXIX.
 273. Dębicki Ludwik Zygmunt (1843-1908), pisarz, dziennikarz i publicysta, kw. 26, gr. rodz.
 274. Dietl Józef (1804-1878), lekarz, prof. i rektor UJ, poseł na sejm galicyjski we Lwowie, pierwszy autonomiczny prezydent Krakowa, kw. 25, gr. rodz,
 275. Dłużewski Jan Nepomucen (1841-1863), oficer w powstaniu 1863, kw. 1.
 276. Dłużyński Wacław (1858-1921), dentysta, kw. Ab, gr. rodz. Schneidrów.
 277. Dobiński Józef (ok. 1808-1886), oficer w powstaniu 1830/1, odzn. VM, kw. Ra, gr. Weteranów.
 278. Doboszyński Adam (1852-1929), adwokat, wydawca "Nowej Reformy", poseł do parlamentu w Wiedniu, radny m., kw. 53, gr. rodz.
 279. Doboszyński Józef (1832-1916), sędzia, radca Wyższego Sądu Krajowego we Lwowie, kw. 53, gr. rodz.
 280. Dobrowolski Brunon (1832-1883), pedagog i publicysta, muzyk amator, powstaniec 1863/4, kw. 24.
 281. Dobrowolski Józef (1850-1926), dyrektor Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego, kw. Ad.
 282. Dobrowolski Marceli Michał (1829-1879), lekarz i publicysta, powstaniec 1863/4, kw. Ya.
 283. Dobrowolski Stanisław (1873-1917), lekarz, prof. UJ, prezes Krakowskiego Towarzystwa Lekarskiego, kw. Ac, gr. rodz. Retingerów.
 284. Dobrzański Julian (1862-1922), radca szkolny, inspektor szkól miejskich, kw. 77.
 285. Domańska Antonina z Kremerów (1853-1917), pisarka, kw. VII, gr. rodz.
 286. Domański Aleksander (1879-1934), prawnik, sędzia Najwyższego Trybunału Administracyjnego, kw. VII, gr. rodz.
 287. Domański Stanisław (1844-1916), neurolog, prof. UJ, prezes Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, redaktor naczelny "Przeglądu Lekarskiego", radny m., kw. VII, gr. rodz. Domański Wawrzyniec (1807-1861), prof. weterynarii UJ, kw. VII, gr. rodz. Dreas Kazimierz (1888-1918), filolog, filozof, pedagog i pisarz, kw. XIII14.
 288. Drewaczyński Angelik Jan (1826-1899), dominikanin, malarz, kw. VIII, gr. dominikanów. Drobner Irena (1909-1936), działaczka KPP, kw. XLVIII.
 289. Drohojowski Juliusz (1836-1916), ks., honorowy kanonik wileński, kapelan Towarzystwa Dobroczynności, powstaniec 1863/4, emigrant, wiceprezes Przytuliska Weteranów, kw. M.
 290. Drozdowski Jan (1857-1918), pianista, prof. Konserwatorium, kw. XIa.
 291. Drozdowski Zygmunt Stanisław (1882-1933), kapitan WP, kierownik miejskiego Parku Samochodowego, kw. 13.
 292. Drozdys Laurenty (1838-1908), ks., karmelita, powstaniec 1863/4, sybirak, kw. O, gr. karmelitów.
 293. Drozdziewicz Jan (1812-1888), ks., prof. nauk biblijnych i języków wschodnich UJ, członek AU, kw. Ld, gr. kapitulny.
 294. Dryll Kasper (1793-1880), powstaniec 1830/1, kw. 24.
 295. Dubiecki Aleksander Gedeon (1824-1868), ziemianin, literat, powstaniec 1863/4, emigrant, kw. Ra, gr. rodz.
 296. Dubiecki Celestyn (1822-1896), publicysta, kw. XXIV1B.
 297. Dubiecki Marian Karol (1838-1926), sekretarz Rusi w Rządzie Narodowym- 1863/4, historyk, przyjaciel Traugutta, zesłaniec i podróżnik po Syberii, kw. Ra, gr. rodz.
 298. Dubiecki Mateusz Władysław (1760-1845), ks., prałat i oficjał generalny krakowski, poeta łaciński, kw. La, obok gr. rodz. Goeblów.
 299. Dunajewski Julian Antoni (1822-1907), ekonomista, prof. i rektor UJ, minister skarbu Austrii, kw. 24.
 300. Dunajewski Stanisław (1859-1912), dr praw, radca dworu, kw. 24.
 301. Dunikowski Bolesław (1875-1927), pułkownik WP, szef Sądu Legionów Polskich, kw. S. Dunikowski Samuel (1906-1939), docent Politechniki Warszawskiej, kierownik elektrowni w Rudzie Śląskiej, kw. XXIa.
 302. Dunin Julian (1802-1886), kapitan w powstaniu 1830/1, odzn. Złotym Krzyżem Zasługi, kw. Ila.
 303. Dutkiewicz Marceli (ok. 1864-1929), kupiec i przemysłowiec, radny m., kw. Hc, gr. rodz.
 304. Dutkiewicz Szymon (1802-1877), pedagog i zbieracz dokumentów dotyczących przeszłości Krakowa, kw. 1417.
 305. Dworski Leopold (ok. 1790-1892), żołnierz Legionów w 1809-12 r., urzędnik Namiestnictwa, kw. 9.
 306. Dygulski Władysław (1840-1907), porucznik w powstaniu 1863/4, kw. Ra, gr. Weteranów.
 307. Dyląg Antoni (ok. 1874-1929), inżynier, naczelnik robót publicznych w Krakowie, kw. XXIVb.
 308. Dymidowicz Izydor (1801-1875), wiceprezes Trybunału Apelacyjnego WMK, działacz narodowy, więzień stanu w 1864 r., kw. 11.
 309. Dymidowiczowa Teresa z Wrońskich (1817- 1865), żona Izydora, literatka, aresztowana i więziona za działalność konspiracyjną w 1864 r.
 310. Dynowska Maria (1872-1938), literatka, działaczka Narodowej Organizacji Kobiet, kw. 31, gr. rodz. Brudnickich.
 311. Dyrdoń Henryk (1860-1894), malarz i rysownik, kw. Fb.
 312. Dzieduszycka Paulina, pseud.: Paweł Sas (1831-1892), literatka, kw. 6, gr. rodz. Karwickich i Dzieduszyckich.
 313. Dziedzicki Joachim (1823-1898), radca dworu przy Najwyższym Trybunale w Wiedniu, kw. IVa.
 314. Dziewański Karol (1855-1898), budowniczy, kw. Ca.
 315. Dziewicka Adela z Jastrzębskich (1858-1929), żona Michała, działaczka społeczna, założycielka Katolickiego Związku Polek, kw. He.
 316. Dziewicki Michał Seweryn (1851-1928), filolog, literat i tłumacz, kw. He.
 317. Dzięgielowski Cyprian (ok. 1817-1876), działacz konspiracyjny w 1846 i 1863/4 r., więzień stanu, kw. Bb, gr. rodz.
 318. Dziurzyński Jan (1850-1928), pedagog, dyrektor VIII Gimnazjum, kw. XIa.
 319. Do góry

  E

 320. Ebers Henryk (1806-1864), lekarz, powstaniec 1830/1, emigrant.
 321. Ebert Fryderyk Karol (1870-1935), księgarz, kw. Ka, gr. rodz.
 322. Ebert Kazimierz (1827-1885), adwokat, współpracownik "Gazety Sądowej Warszawskiej", kw. S, gr. rodz.
 323. Ehrenberg Gustaw (1818-1895), naturalny syn cara Aleksandra I, poeta, członek Stowarzyszenia Ludu Polskiego, kw. I.
 324. Ehrenbergowa Emilia z Pancerów (1827- 1885), żona Gustawa, literatka, kw. Y.
 325. Ejsmont Franciszek (ok. 1850-1910), literat, kw. XVI.
 326. Eker Albert (1818-1889), aktor, kw. 26, gr. rodz.
 327. Eker Albert (1876-1921), dr praw, sędzia, kw. 26, gr. rodz.
 328. Eker owa Marcelina (1824-1874), aktorka, żona aktora Alberta, kw. 26, gr. rodz.
 329. Ekert Konstanty (ok. 1843-1898), powstaniec 1863/4, kw. Ja, gr. rodz. Gogojewiczów.
 330. Ekielski Eustachy Wojciech (1804-1870), prawnik i historyk Krakowa, kw. Je.
 331. Ekielski Napoleon (1810-1891), powstaniec 1846, publicysta i poeta7 kw. Je.
 332. Ekielski Władysław (1855-1927), architekt i rysownik, założyciel zakładu witraży (później należącego do Żeleńskich), kw. 40.
 333. Ekier Jan (1834-1909), kupiec, właściciel realności, kw. Ad.
 334. Ekier Stanisław (1880-1930), urzędnik, kompozytor, kw. Ad.
 335. Eliasz Maria (1860 - 1938), malarka i hafciarka, kw. 6, gr. rodz.
 336. Eliasz-Radzikowski Stanisław (1869-1935), lekarz, działacz społeczny, badacz Tatr i Podhala, kw. XLVII.
 337. Eliasz-Radzikowski Walery (1840-1905), malarz, ilustrator, popularyzator Tatr, kw. O, gr. rodź. Nyczów.
 338. EllerIein Seweryn (ok. 1892-1927), major sztabu generalnego WP, kw. 32, gr. rodz.
 339. Eminowicz Roman Radogost, pseud. literacki.: Jan Fersten (1900-1920), student filozofii, poeta, podporucznik WP, zmarł z ran odniesionych pod Nowogrodem Wołyńskim, kw. 8, gr. rodz.
 340. Eminowicz Stanisław (1869 - 1938), st. radca Zarządu Miasta, kw. 8, gr. rodz.
 341. Eminowicz Wincenty (1832 - 1906), organizator i naczelnik krakowskiej Straży Pożarnej, powstaniec 1863/4, kw. 8, gr. rodz.
 342. Eminowicz Włodzimierz (1902 - 1924), student prawa, podchorąży ułanów, obrońca Lwowa, kw. 8, gr. rodz.
 343. Englisch de Payne Karol (1822-1904), dyrektor policji, kw. Ilb, gr. rodz.
 344. Englisch Jan (1861-1929), działacz socjalistyczny, senator RP, założyciel dziennika "Naprzód", dyrektor Kasy Chorych, kw. 26.
 345. Estreicher Alojzy Rafał (1786-1852), botanik, prof. i rektor UJ, dyrektor Ogrodu Botanicznego, kw. Ba, gr. rodz.
 346. Estreicher Dominik Franciszek (1750-1809), malarz, prof. Szkoły Głównej Koronnej, kw. La.
 347. Estreicher Karol Józef (1827-1908), bibliotekarz, bibliograf, krytyk i historyk literatury, dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, kw. Ba, gr. rodz.
 348. Estreicher Stanisław (1869-1939), prawnik, publicysta, bibliograf, literat, prof. i rektor UJ, kw. Ba, gr. rodz.
 349. Ettmayer Andrzej von Adelsburg (1791-1886), radca dworu, prezes Komisji Gubernialnej w Krakowie, kw. T, gr. rodz.
 350. Ettmayer Józef von Adelsburg (1830-1898), radca dworu, kw. T, gr. rodz.
 351. Do góry

  F

 352. Falecki Józef (1829-1879), lekarz, kw. 11.
 353. Falkenhagen-Zaleski Piotr (1809-1883), ekonomista, działacz Towarzystwa Rolniczego, powstaniec 1830/1, przyjaciel Mickiewicza, kw. S, gr. rodz.
 354. Falkowski Juliusz (1815-1892), podporucznik w powstaniu 1830/1, działacz w powstaniu 1848 r., emigrant, literat, kw. Ra, gr. Weteranów.
 355. Federowicz Ignacy, w zakonie: Ambroży (1836-1913), ks., przeor paulinów na Skałce, inicjator restauracji kościoła, kustosz generalny tego zakonu w monarchii austriackiej, kw. XXV.
 356. Federowicz Jan Kanty (1858-1924), kupiec, prezydent Krakowa, poseł na Sejm Ustawodawczy, członek Rady Obrony Państwa w 1920 r., kw. 28, gr. rodz.
 357. Federowicz Jan Nepomucen (1820-1896), kupiec i radny m., kw. 28, gr. rodz.
 358. Federowicz Tadeusz (1862-1931), adwokat, dyrektor Kasy Oszczędności, radny m., kw. 28, gr. rodz.
 359. Fedorowicz Adam (1854-1917), ziemianin, starosta krakowski, kw. Cb, gr. rodz.
 360. Fedorowicz Władysław Józef (1860-1922), ziemianin, starosta, koneser sztuki i ofiarodawca zbiorów dla Muzeum Narodowego, cały majątek zapisał PAU, kw. Cb, gr. rodz.
 361. Feill Franciszek (1875-1935), dr praw, sędzia, kw. XXX.
 362. Feintuch Marcin (1805-1866), kupiec, właściciel realności, kw. 12, gr. Szarskich.
 363. Feldman Wilhelm (1868-1919), literat, historyk literatury, krytyk i polityk, kw. X,, gr. rodz. Sokolowskich i Rzymkowskich.
 364. Fierich Edward (1817-1896), prof. prawa i rektor UJ, kw. Ab, gr. rodz.
 365. Fierich Franciszek Ksawery (1860-1928), prof. prawa i rektor UJ, członek PAU, prezydent Komisji Kodyfikacyjnej RP, kw. Ab, gr. rodz.
 366. Fierich Maurycy (185&-1889), prof. prawa UJ, kw. Ab, gr. rodz.
 367. Fierich Tytus (1811-1893), dr jned., fizyk obwodowy, kw. Ab, gr. rodz.
 368. Fijałek Jan Nepomucen (1864^1936), ks., prof. UJ, rektor Uniwersytetu Lwowskiego, członek PAU, kw. la, gr. rodz.
 369. Filimowski Leon (1841-1913), dr filozofii i praw-, kw. X.
 370. Filipkiewicz Władysław (1877-1920), dr med., lekarz, podpułkownik WP, kw. 6.
 371. Filipowski Ignacy (1810-1889), oficer w powstaniu 1830/1, kw. Ra, gr. Weteranów. F i lip p i Paweł (1803-1860), rzeźbiarz i sztukator, kw. 15, gr. rodz. Szpakowskich.
 372. Filippi Stanisław Artur (1869-1918), inżynier, kw. 19.
 373. Filochowski Hipolit (ok. 1840-1910), urzędnik, powstaniec 1863/4, kw. Ra, gr. Weteranów.
 374. Fischer Franciszek (1833-1895), właściciel zakładu kamieniarskiego, kw. Ka.
 375. Flatau Michał Stanisław (1865-1925), prawnik, pracownik służby politycznej, kw. He.
 376. Fleischmann (Fleiszman) Stanisław (1874- 1911), artysta malarz, portrecista, kw. 2, gr. rodz.
 377. Fonferko Ludwik (1858-1922), ks., kapelan cmentarza Rakowickiego, kw. VII, gr. Raczyńskich.
 378. Fox Maciej (1834-1901), ks., kanonik katedralny, prałat domowy papieski, kw. Ld, gr. kapitulny.
 379. Franczak Feliks (1879-1932), mistrz kamieniarski, kw. XXIVa, gr. rodz.
 380. Franczek Ludwik (ok. 1860-1932), przemysłowiec, kw. 79.
 381. Franeckii Franciszek Ksawery (ok. 1841-1922), powstaniec 1863/4, Sybirak, kw. Ra, gr. Weteranów.
 382. Franeman Zygmunt (1866-1929), rejent, kw. Bd, gr. rodz.
 383. Frank Eustachy (1812-1895), oficer w powstaniu, 1830/1, kw. Ra, gr. Weteranów.
 384. Frąckiewicz Stanisław (1876-1938), sędzia i notariusz, kw. VIII.
 385. Freege Anna z Kałużyńskich (1859-1919), aktorka, kw. 77.
 386. Freege Emil (1875-1913), właściciel zakładu ogrodniczego, kw. Rb, gr. rodz.
 387. Freege Karol (1832-1884), ogrodnik, założyciel firmy ogrodniczej w Krakowie, kw. Rb, gr. rodz.
 388. Friedberg Ernestyna (1857-1933), dyrektorka szkoły powszechnej, kw. 12.
 389. Friedlein August (1808-1891), zegarmistrz, kw. 17.
 390. Friedlein Franciszek Salezy (1807-1842), sędzia Trybunału WMK, kw. La.
 391. Friedlein Józef (1831-1917), księgarz i bibliofil, radny m., prezydent Krakowa, kw. Kc, gr. rodz.
 392. Frycz Józef (1811-1885), powstaniec 1830/1, ziemianin, radca Towarzystwa Kredytowego w Królestwie Polskim, kw. VIII, gr. rodz.
 393. Furmankiewicz Aleksander (1825-1907), uczestnik kampanii węgierskiej 1848 r., członek Rządu Narodowego w 1863 r., sekretarz Arcybractwa Miłosierdzia, kw. 49b, gr. rodz.
 394. Do góry

  G

 395. Gabryelski Kazimierz (1878-1921), aktor, dyrektor teatru, kw. 46, gr. rodz.
 396. Gabryl Franciszek (1866-1914), ks., prof..i rektor UJ, poseł na Sejm Krajowy, pas Ac, gr. rodz. Spissów.
 397. Gabryś Józef (1840-1906), ks., proboszcz przy kościele ewangelickim św. Marcina, kw. VI.
 398. Gadomski Kazimierz (1854-1915), właściciel realności, podskarbi AU, kw. XVII, gr. rodz.
 399. Gadomski Walery (1833-1911), rzeźbiarz i właściciel zakładu kamieniarskiego, prof. ASP, powstaniec 1863/4, kw. Ra, gr. Weteranów.
 400. Gadon Lubomir (1831-1908), powstaniec 1863/4, dziennikarz, historyk Wielkiej Emigracji, kw. 16.
 401. Gajewski Edmund (1850-1923), inżynier budownictwa miejskiego, kw. 59.
 402. Galii Jan Nepomucen (1800-1891), artysta rzeźbiarz, właściciel zakładu kamieniarskiego, pas Ab, gr. rodz.
 403. Galii Leonard (1760-1812), ojciec Jana Nepomucena, artysta rzeźbiarz, pas Ab, gr. rodz.
 404. Galoff Mikołaj (ok. 1824-1895), pułkownik
 405. Gałuszka Bogumił (1846-1923), powstaniec 1863/4, komendant Przytuliska Weteranów, kw. Ra, gr. Weteranów.
 406. Gałuszka Wilhelm (1859-1910),inżynier, kw. U.
 407. Gałziński Kazimierz (1856-1925), sędzia Sądu Apelacyjnego, kw. 79.
 408. Gancarzyk Józef (1881-1920), prof. seminarium nauczycielskiego męskiego, kw. XVII.
 409. Gautier Jan (ok. 1826-1912), działacz społeczny, filantrop, kw. Bb, gr. rodz. Murdzieńskich.
 410. Gawlas Wincenty (1870-1921), kupiec, kw. 14.
 411. Gaworzewski Józef (1873-1936), ks., misjonarz, pedagog i filantrop, kw. Ya, gr. misjonarzy.
 412. Gawroński Feliks (1835-1919), ks., rektor seminarium duchownego w Krakowie, kanonik katedralny, wikariusz generalny diecezji krakowskiej, kw. Ld, gr. kapitulny.
 413. Gawroński Franciszek Salezy (1787-1871), pułkownik WP podczas wojen napoleońskich, pułkownik w powstaniu 1830/1, pamiętnikarz, kw. T.
 414. Gawroński Konstanty (1800-1869), ks., franciszkanin, autor dzieł religijnych, kw. Kd, gr. franciszkanów.
 415. Gawroński Sobiesław (1836-1903), ziemianin, dyrektor PKO, kw. 27.
 416. Gaydzicz Teodor (1822-1897), handlowiec i urzędnik, organizator powstania 1863/4, kw. 11, gr. rodz.
 417. Gaydziczowa Maria z Katarzyńskich (ok. 1776-1878), właścicielka realności, kw. 11, gr. rodz.
 418. Gąsiorowski Andrzej (1857-1937), prof. Gimnazjum św. Anny, kw. Ba, gr. rodz.
 419. Gąsiorowski Wilhelm (1825-1892), historyk, znawca i zbieracz starożytności, kw. Gb.
 420. Gąsiorowski Władysław (1890-1919), matematyk, prof. AG, kw. Ba, gr. rodz.
 421. Gątkowski Zenon Hipolit (1871-1938), dziennikarz, redaktor naczelny "Świata i Prawdy", kw. Gd.
 422. Gebauer Jan Karol (1838-1896), sekretarz Rady Najwyższego Sądu Kasacyjnego w Wiedniu, kw. W.
 423. Geiser Jan (1836-1895), radny m., kw. Ca, gr. rodz.
 424. Geisler Piotr (1870-1930), gen. brygady WP, kw. XIb.
 425. Georgeon Józef (ok. 1786-1862), żołnierz armii napoleońskiej, nauczyciel tańca, kw. 6, gr. rodz. Georgeonów i Schopfów.
 426. Georgeon Ludwik (1832-1879), pedagog, powstaniec 1863/4, kw. 6, gr. rodz. Georgeonów i Schopfów.
 427. Georgeon Ludwika z Dzikowskich (1800-1875), matka Ludwika, literatka, kw. 6, gr. rodz. Georgeonów i Schopfów.
 428. Geppert Józefa (ok. 1845-1926), artystka malarka, kw. Kc, gr. rodz.
 429. Germasz Jan (1795-1867), muzyk i pedagog, nauczyciel Smietańskiego i Żeleńskiego, kw. 8.
 430. Gibas Mirosław (1886-1932), prof. gimn., kw. XIXb.
 431. Giebułtowski Teofil (1845-1932), radca Sądu Apelacyjnego, kw. 36, gr. rodz.
 432. Giedroyć Romuald (ok. 1817-1884), działacz niepodległościowy, sybirak, kw. O.
 433. Giermański Piotr (ok. 1847-1911), prof. szkoły rolniczej w Czernichowie, kw. Hc, gr. rodz. Kwiatkowskich.
 434. Gieszczykiewicz Teodor (1855-1937), księgarz i nakładca muzyczny, kw. 53, gr. rodz.
 435. Gieszkowski Stanisław (1811-1851), drukarz, księgarz i wydawca krakowski, kw. H88.
 436. Girtler Jakub (1825-1887), prof. prawa UJ, kw. 19, gr. rodz.
 437. Girtler Kazimierz (1804-1887), dzierżawca, pamiętnikarz, kw. 31, gr. rodz. Mikuckich.
 438. Giziński Antoni (ok. 1775-1847), nauczyciel rysunku, prof. Gimnazjum św. Anny, kw. C.
 439. Giżycki Jan Marek (1844-1925), historyk, kw. 3, gr. rodz. Przygodzkich.
 440. Glatzel Józef (1858-1919), radca dworu, kw.23.
 441. Glixelli Rudolf (1827-1900), mistrz blacharski, powstaniec 1846 i 1863/4, dostawca broni, kw. 15, gr. rodz.
 442. Glixelli Władysław (1831-1895), właściciel realności, kw. 15, gr. rodz.
 443. Gluziński Franciszek Maciej (1823-1899), lekarz, powstaniec 1846-48, kw. O, gr. rodz.
 444. Gładyszewicz Mateusz (1798-1862), ks., historyk, kanonik katedralny, administrator diecezji krakowskiej, kw. Ld, gr. kapitulny.
 445. Gładyszowski Roman (1842-1896), dyrektor gimnazjum, kw. Ka.
 446. Głębocki Józef Teodor (1806-1886), oficer w powstaniu 1830/1, historyk wojskowości, inicjator budowy grobu Weteranów, kw. Ra, gr. Weteranów.
 447. Głowacki Błażej (ok. 1761-1836), producent organów i klawikordów, pas Ad.
 448. Głowacki Jan Kanty (1795-1868), właściciel realności, kw. Ld, gr. rodz.
 449. Głowacki Jan Nepomucen (1802-1847), malarz pejzażysta, prof. Szkoły Sztuk Pięknych, członek Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, kw. Ld, gr. rodz.
 450. Głowacki Wacław (1828-1908), jubiler, radny m,, kw. Ld, gr. rodz.
 451. Godlewski Emil (1847-1930), botanik, prof, UJ, kw. X, gr. rodz.
 452. Godlewski Tadeusz Józef (1878-1921), prof, fizyki, członek ĘAU, kw. X., gr. rodz.
 453. Godzicki Jan Nepomucen (1860-1928), radny m., radca Izby Handlowej i Przemysłowej, kw, Cc, gr. rodz.
 454. Goebel Jerzy Michał (1800-1873), właściciel realności, st. zboru ewangelickiego, kw. La, gr. rodz.
 455. Goebel Jerzy Wincenty (1830-1891), kupiec krakowski, skarbnik kongregacji kupieckiej, st. zboru ewangelickiego, kw. La, gr. rodz.
 456. Goetze August (1840-1905), dyrektor miejskiego wydziału obrachunkowego, powstaniec 1863/4, kw. XVII.
 457. Golaszewski Filip (1808-1895), ks., misjonarz, rektor seminarium duchownego, kw. Ya, gr. misjonarzy.
 458. Golik Bartłomiej (1851-1933), dr praw, st. radca Sądu Krajowego Wyższego, kw. 40, gr. rodz,
 459. Gollenhofer Józef (1886-1909), historyk, kw, 16, gr. rodz. Nowaków.
 460. Gołąb Stanisław Aleksander (1878-1939), prof. prawa UJ, członek Komisji Kodyfikacyjnej, kw. 24, gr. rodz.
 461. Gołemberski Adam (1801-1865), adwokat, działacz polityczny, członek Komitetu Obywatelskiego w 1848 r., kw. 8, gr. rodz.
 462. Gołogórski Tadeusz Michał (1872-1928), prof. maszynoznawstwa rolniczego w Dublanach i na UJ, kw. XXVa.
 463. Gorczany Henryk (1885-1928), ks., franciszkanin, dr teologii, promotor Stowarzyszeń Matki Boskiej Bolesnej i Różańcowej, kw. Kd, gr. franciszkanów.
 464. Gorzkowski Marian (1830-1911), powieściopisarz, dramaturg, kolekcjoner, kw. X., gr. rodz.
 465. Gostkowska Józefa z Zawadzkich (1760-1850), filantropka, ofiarodawczyni księgozbioru dla Biblioteki Jagiellońskiej, kw. Lb.
 466. Gostkowski Romuald (1812-1874), ziemianin, kw. La, gr. rodz.
 467. Goyski Marian Kazimierz (1880-1922), historyk i bibliotekarz, kw. 26 w.
 468. Górecki Mieczysław (1864-1938), gen. brygady WP, kw. Ł, gr. rodz.
 469. Górecki Tomasz (1812-1887), kupiec, właściciel realności, kw. Ilb.
 470. Górnicki Leopold (1811-1884), ks., pijar, kanonik katedralny, radny m., kw. Ld, gr. kapitulny.
 471. Górny Józef (1867-1938), ks., opat Kanoników Regularnych Lateraneńskich, kw. X, gr. zakonny.
 472. Górska Seweryna (1832-1905), nauczycielka, przełożona pensji, działaczka społeczna, kw. Ld, gr. rodz. Pietraszkiewiczów.
 473. Górski Konstanty Marian (1862-1909), krytyk i historyk sztuki, kw. 25, gr. rodz.
 474. Górski Piotr (1853-1906), parlamentarzysta, polityk konserwatywny, kw. 25, gr. rodz.
 475. Grabiański Wiktor (1813-1893), oficer w powstaniu 1830/1, 1848 i 1863/4, kw. Ra, gr. Weteranów.
 476. Grabowski Ambroży (1782-1868), księgarz, badacz i historyk Krakowa, kw. 20, gr. rodz.
 477. Grabowski Eugeniusz (1869-1921), prof. Wyższej Szkoły Przemysłowej w Krakowie, kw. Ba.
 478. Grabowski Julian (1848-1882), prof. chemii Instytutu Techniczno-Przemysłowego, członek AU, radny m., kw. III.
 479. Grabowski Władysław (1846-1917), budowniczy, powstaniec 1863/4, sybirak, kw. IVb, gr. rodz.
 480. Grabowski Zygmunt (1867-1913), starosta, kw. Bc.
 481. Graff Edward (1824-1875), kupiec, kw. 4.
 482. Gralewski Fortunat (ok. 1829-1893), aptekarz, radny m., senior Gremium Aptekarzy Galicji Zachodniej, kw. 20, gr. rodz.
 483. Gralewski Ignacy (1822-1890), właściciel realności, prof. Gimnazjum św. Anny, kw. 20, gr. rodz.
 484. Gramatyka Antoni (1841-1922), artysta malarz, kw. 44.
 485. Grodyński Jan (1889-1934), legionista, major WP, odzn. Złotym Krzyżem Zasługi, kw. 28, gr. rodz. Federowiczów.
 486. Grodyński Jerzy (1883-1918), kapitan WP, organizator Związku Harcerstwa Polskiego, kw. 28, gr. rodz. Federowiczów.
 487. Grodzicka Ludwika Waleria (1872-1938), nauczycielka muzyki, działaczka społeczna, kw. 7, gr. rodz.
 488. Gromnicki Tadeusz (1851-1939), ks., historyk Kościoła, prof. teologii i rektor UJ, kw. Ld.
 489. Grosse Juliusz (1831-1913), kupiec krakowski, kw. Bd, gr. rodz.
 490. Grosse Juliusz Jakub (1861-1933), kupiec winiarz, artysta malarz, st. zboru ewangelickiego, kw. Bd, gr. rodz.
 491. Grosser Artur (1858-1915), inżynier, st. radca kolei, kw. XX. Grottger Jarosław (1840-1918), młodszy brat Artura, inspektor kolei, powstaniec 1863/4, kw. VIII, gr. rodz. Lefflerów.
 492. Grottowa Fryderyka z Zielonków (1848-1910), nauczycielka, działaczka społeczna, propagatorka freblizmu, kw. 49a, gr. rodz. Sądzimirów.
 493. Grynfeltt Julia (1856-1924), dyrektorka szkoły powszechnej, kw. Ad.
 494. Grzanowski Bronisław (ok. 1860-1900), prof. gimn,, kw. VIII, gr. rodz.
 495. Grządziel Ignacy (1861-1918), właściciel realności, radny m., kw. N.
 496. Grzybowski Józef (1869-1922), geolog i paleontolog, prof. UJ, kw. 15.
 497. Grzybowski Sylwester (1804-1876), ks., kustosz katedralny krakowski, kw. 7.
 498. Grzywińska Flora (1851-1910), pianistka, nauczycielka muzyki, kw. XIb.
 499. Gubarzewski Antoni (1810-1862), sędzia Trybunału m. Krakowa, organizator teatru prowincjonalnego, kw. Rb.
 500. Guliński Andrzej (ok. 1808-1870), archiwista w Archiwum Głównym Królestwa Polskiego, kw. 29.
 501. Guńkiewicz Bronisław (1857-1912), adwokat, radny m., sekretarz Izby Adwokackiej, k w. 21. Guńkiewicz Leon (1839-1918), prof. gimn., kw. 21.
 502. Gustawicz Bronisław (1852-1916), geograf, przyrodnik i etnograf, dyrektor szkoły realnej w Żywcu, kw. Fa.
 503. Gustawski Stanisław (1847-1896), dyrektor fabryki w Tenczynku, powstaniec 1863/4, kw. Cd, gr. rodz.
 504. Gustowski Hipolit (1828-1905), kapitan armii USA, kw. Via.
 505. Gutowski Julian (ok. 1823-1890), więzień stanu w 1846 r., poseł na Sejm Krajowy i do parlamentu w Wiedniu, kw. Illa, gr. rodz.
 506. Gutwiński Roman (1860-1932), botanik i pedagog, kw. IVb.
 507. Guyski Marceli (1830-1893), artysta rzeźbiarz, docent Szkoły Sztuk Pięknych, kw. XIIb.
 508. Guzdek Jan (1864-1918), prof. gimn., kw. XIIa.
 509. Gwiazdomorska Eufemia z Kaczmarskich (1835-1899), wiceprezes kobiecego Towarzystwa Dobroczynności, kw. N, gr. rodz.
 510. Gwiazdomorski Jan (1822-1894), prof. Wyższej Szkoły Technicznej, radny m., wiceprezes Towarzystwa Dobroczynności, kw. N, gr. rodz.
 511. Gwiazdomorski Jan Kazimierz (1854-1906), lekarz, właściciel i dyrektor Domu Zdrowia, radca Towarzystwa Dobroczynności, kw. N, gr. rodz.
 512. Gwiazdomorski Kazimierz (1889-1915), student filozofii, chorąży Legionów Polskich, kw. N, gr. rodz.
 513. Do góry

  H

 514. Habicht Wilhelm (1833-1898), powstaniec i członek Rządu Narodowego w 1863/4, działacz emigracyjny, kw. N, gr. rodz.
 515. Haecker Emil, właściwie: Haker Samuel (1875- 1934), redaktor "Naprzodu", działacz i przywódca PPSD Galicji i Śląska Cieszyńskiego, historyk PPSD, kw. Lb, gr. rodz. Westwalewiczów.
 516. Haganowski Adolf (1822-1845), artysta śpiewak operowy, kw. 20.
 517. Hahn Franciszek (1781-1861), kupiec, st. kongregacji kupieckiej, kw. Lb.
 518. Hajdukiewicz Władysław (1848-1900), radca dworu, dyrektor kancelarii Sądu Okręgowego, kw. XVL
 519. Halban Alfred (1865-1926), prof. prawa i rektor Uniwersytetu Lwowskiego, poseł na Sejm Ustawodawczy, kw. Illa, gr. rodz.
 520. Halban Leon (1838-1897), prof. medycyny sądowej, redaktor naczelny "Przeglądu Lekarskiego", kw. Illa, gr. rodz.
 521. Haller Baltazar (ok. 1758-1806), kupiec krakowski, kw. Ka.
 522. Haller Henryk (1831-1888), dyrektor Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego we Lwowie, kw. 10, gr. rodz.
 523. Haller Józef (1783-1850), prezes Senatu WMK, kw. 10, gr. rodz.
 524. Hallerowa Elżbieta z Gorczyńskich (1800- 1856), żona Józefa, kw. 10, gr. rodz.
 525. Hałaciński Kazimierz (1878-1930), bibliofil i kolekcjoner, kw. IX.
 526. Hałatkiewicz Jan (1861-1920), sędzia, radny m., kw. M, gr. rodz.
 527. Hanak Józef (1869-1933), farmaceuta, prezes Gremium Drogistów Małopolski Zachodniej, kw. Aa, gr. rodz.
 528. Hanicki Jan Nepomucen (1819-1882), właściciel realności, radny m., radca Towarzystwa Dobroczynności, kw. 12.
 529. Hankiewicz Stanisław (1877-1928), ks., jezuita, misjonarz, autor gramatyki języka bantuskie-go i przekładu Nowego Testamentu na tenże język, kw. 37, gr. jezuitów.
 530. Hanner Maksymilian (1887-1932), inżynier chemik, dyrektor browaru ks. Sanguszki w Tarnowie, kw. 11.
 531. Harajewicz Tadeusz (1858-1917), inżynier górnik, publicysta, kw. 24, gr. rodz. Hasseląuist Ludwik (ok. 1792-1846), ks., archiprezbiter kościoła Mariackiego, kw. Hb.
 532. Hausner Witold (1852-1925), sędzia, prezydent Sądu Krajowego Wyższego w Krakowie, kw. Hb.
 533. Hawełka Antoni (1840-1894), kupiec krakowski, właściciel restauracji w Rynku Gł., kw. VIII, gr. rodz. Macharskich.
 534. Helcel Antoni (1780-1854), kupiec i bankier krakowski, podziemia kaplicy, gr. rodz.
 535. Helcel Antoni Zygmunt (1808-1870), prawnik i historyk, prqf. UJ, polityk, publicysta, podziemia kaplicy, gr. rodz.
 536. Helcel Ludwik (1810-1872), pierwszy wiceprezydent Krakowa, poseł na Sejm Krajowy, działacz społeczny, podziemia kaplicy, gr. rodz.
 537. Helclowa Anna z Treutlerów (1813-1880), fi-lantropka, fundatorka kaplicy i zakładu dla ubogich, podziemia kaplicy, gr. rodz.
 538. Helclowa Franciszka z Prandotów-Schrudzińskich (1809-1889), żona Antoniego Zygmunta, filantropka, podziemia kaplicy, gr. rodz.
 539. Helclowa Józefa z Sonntagów (1788-1831), żona Antoniego, podziemia kaplicy, gr. rodz.
 540. Hendel Zygmunt (1862-1929), architekt i konserwator, kierownik odnowienia katedry, kw. 2, gr. rodz.
 541. Henisz Kazimierz (1824-1874), przemysłowiec, powstaniec i wiązień stanu w 1848 r., kw. VII.
 542. Hennel Konstanty (1866-1921), inżynier, kw. 46.
 543. Hercok Ignacy (1806-1864), budowniczy rządowy Rzeczypospolitej Krakowskiej, kw. 3, gr. rodz. Golińskich i Brzezińskich.
 544. Hercok Józef (1837-1869), przemysłowiec, powstaniec 1863/4, kw. Cd.
 545. Herliczka Rudolf (1859-1894),. przemysłowiec, kw. Fa, gr. rodz.
 546. Hertzberg Władysław (1880-1937), dr med., kapitan WP, literat, kw. XXXII.
 547. Hetper Marian (1882-1905), malarz, kw. 56.
 548. Heurteux Aleksander (1821-1900), właściciel realności, radny m., kw. 25, gr. rodz.
 549. Heyduk Bronisław (zmarł 1909), malarz i pisarz, kw. 48.
 550. Hffelmeier Ignacy Michał (1825-1889), rusznikarz, kw. Lc.
 551. Hietzgern Ignacy Nordfelden (ok. 1797-1871), starosta krakowski, prezydent komisji indemnizacyjnej rządu okręgowego w Krakowie, .kw. 11.
 552. Hoefflich Wilhelm (1826-1901), radca sądowy, kw. VIII, gr. rodz.
 553. Hoffmann Antonina (1842-1897), aktorka, kw. T.
 554. Hofmeister Apolin (1825-1890), powstaniec 1863/4, zesłaniec, powstańczy wojewoda brzesko-litewski, kw. Fc.
 555. Holewińsk i Stefan (1888-1922), artysta malarz, kw. 33 IŁ
 556. Holyński Jan Szoszor (1863-1915), radca rządowy, wicedyrektor kolei w Krakowie, kw. XIII.
 557. Hołubowicz Eustachy (1883-1938), inżynier, radca budowlany, kw. V.
 558. Homolacs Bronisław (1841-1890), kapitan marynarki austriackiej, ziemianin, powstaniec" 1863/4, kw. Ac, gr. rodz.
 559. Homolacs Stanisław (ok. 1846-1909), ziemianin, powstaniec 1863/4, kw. Ac, gr. rodz.
 560. Homolacz Józef (1849-1904), radca Sądu Wyższego w Krakowie, kw. Kb, gr. rodz.
 561. Homolacz Juliusz (1855-1904), radca Sądu Krajowego w Krakowie, kw. Kb, gr. rodz.
 562. Hooppe Rudolf (1839-IS'85), ks., jezuita, prof. biblistyki i języka hebrajskiego, kw. T, gr. jezuitów.
 563. Horain Julian Florian (1821-1883), felietonista, .tłumacz, pamiętnikarz, kw. 15.
 564. Horain Paweł (1871-1937), radca sądu, kw. Cb, gr. rodz.
 565. Horoch Kajetan (1854-1935), dr med., naczelny lekarz Florianki, kw. Ula, gr. rodz. Hor och Kalikst (1800-1883), kapitan w powstaniu 1830/1, prezes i wspólzałożyciel Towarzystwa Weteranów, kw. Ula, gr. rodz.
 566. Horoszkiewicz Stanisław (1856-1905), inżynier budowy maszyn, kw. F28.
 567. Hortyński Feliks Maksymilian (1869-1927), ks., jezuita, przyrodnik i filozof, pisarz popularnonaukowy, kw. 37, gr. jezuitów.
 568. Hoszowski Konstanty Moroz (1805-1884), prawnik, członek AU, senator WMK, radny m., prezes Towarzystwa Dobroczynności, kw. Kd.
 569. Hryncewicz Julian Talko (1850-1936), lekarz, antropolog, prof. UJ, kw. Hę.
 570. Hube Karol (1769-1845), kapitan WP, prof. matematyki na Uniwersytecie Krakowskim, kw. B.
 571. Hubrich Gustaw (1815-1873), prezydent Sądu Krajowego, kw. 20.
 572. Huet Konstanty de (ok. 1849-1901), przedsiębiorca, kw. IX.
 573. Humbert Szczepan (1756-1829), budowniczy i rzeźbiarz, kw. Ld.
 574. Humnicki Ignacy (1798-1864), poeta i dramaturg, kw. Lb, gr. rodz. Ciszewskich.
 575. Do góry

  I

 576. Idzikowski Adam (1842-1907), inżynier kolejowy, powstaniec 1863/4, kw. Ra, gr. Weteranów.
 577. Imielski Jan (1878-1922), przedsiębiorca budowlany, kw. 36, gr. rodz.
 578. Ingarden Roman (1852-1926), inżynier, ojciec filozofa Romana Ingardena, kw. Hb.
 579. Irzykowski Aleksander (zmarł 1918), prezydent Sądu Okręgowego, kw. XXIa.
 580. Iseppi Artur (ok. 1866-1927), naczelnik kancelarii głównej MSW, kw. Są, gr. rodz. Orleckich i Łysakowskich.
 581. Iskrzycki Aleksander (1842-1910), adwokat, kw. Fd, gr. rodz.
 582. Iskrzycki Maksymilian (1837-1892), filolog klasyczny, prof. UJ, kw. Fd, gr. rodz.
 583. Iskrzycki Tadeusz (1872-1913), adwokat, kw. Fd, gr. rodz.
 584. Do góry

  J

 585. Jabłonowska Wanda (1822-1907), ostatnia z rodu Ossolińskich, 1° v. Potocka, kw. Kb, gr. rodz.
 586. Jabłonowski Maciej (1757-1844), rotmistrz kawalerii WP, prefekt departamentu lubelskiego, kw. 17 w.
 587. Jabłonowski Stanisław (1799-1878), oficer w powstaniu 1830/1, działacz polityczny, kw. Kb, gr. rodz.
 588. Jabłoński Izydor Piotr (1835-1905), artysta malarz, prof. ASP, kw. 5, gr. rodz. Szubertów.
 589. Jabłoński Wincenty (1824-1895), nauczyciel, dyrektor seminarium nauczycielskiego, kw. 8.
 590. Jachimski Antoni (1834-1912), właściciel firmy kuśnierskiej, st. cechu, kw. VI, gr. rodz.
 591. Jachowicz-Dąb Tadeusz (1899-1920), porucznik WP, kw. 33 A.
 592. Jackowski Antoni (ok. 1826-1899), żołnierz powstania 1848, więzień stanu, kw. Rb.
 593. Jaekel Władysław (ok. 1848-1882), powstaniec 1863/4, porucznik armii austriackiej, kw. Lc.
 594. Jagielski Stanisław Antoni (1781-1853), radca stanu, komisarz Królestwa Polskiego d/s gospodarczych w WMK, kw. 19.
 595. Jahn Karol (1852-1906), literat, kw. VI.
 596. Jakesch Bronisław (1866-1935), gen. dywizji WP, kw. N, gr. rodz.
 597. Jakubowicz Stanisław (ok. 1828-1908), starosta, honorowy obywatel Tarnobrzega, Radomyśla, Rozwadowa, kw,. XIIIa, gr. rodz. Jakubowski Faustyn (1837-1898), adwokat, wiceprezydent Krakowa, kw. Są, gr. rodz.
 598. Jakubowski Franciszek (1798-1868), poeta, działacz społeczny, powstaniec 1830/1, kw. M, gr. rodz.
 599. Jakubowski Jakub Józef (1796-1866), lekarz, prof. UJ, poseł na sejm w 1848 r., protome-dyk WMK, kw. La, gr. rodz.
 600. Jakubowski Ludwik (ok. 1805-1861), prawnik, urzędnik Senatu WMK, kw. La, gr. rodz.
 601. Jakubowski Łukasz (1805-1887), radca dworu, dobrodziej Bursy Akademickiej, kw. P.
 602. Jakubowski Maciej (1802-1869), lekarz WP, chirurg, kw. Kd.
 603. Jakubowski Maciej (1837-1915), lekarz,- prof. UJ, współzałożyciel szpitala św. Ludwika dla dzieci i kolonii leczniczej w Rabce, aleja główna, za grobem Matejki.
 604. Jakubowski Maciej Leon (1747-1825),drmed., chirurg, kw. Lb.
 605. Jakubowski Roman (1839-1907), adwokat, kw. 45.
 606. Jałbrzykowski Stanisław (1878-1937), inżynier, współzałożyciel i prezes spółdzielni rolniczo--handlowej, kw. 54, gr. rodz.
 607. Jałbrzykowski Zygmunt Wojciech (1838- 1910), działacz społeczny, powstaniec 1863/4, kw. 54, gr. rodz.
 608. Janczewski Edward Franciszek (1846^1918), botanik, ogrodnik, prof. i rektor UJ, członek AU, kw. Ł, gr. rodz.
 609. Janecki Karol (1861-1926), inżynier, kw. la. Janikiewicz Bronisław (ok. 1900-1925), inżynier, kierownik fabryki, podporucznik WP, odzn. KW, kw. P, gr. rodz. Streitów i Janikiewiczów.
 610. Janikowska Emilia (1836-1905), dyrektorka szkoły, kw. 56. Janikowski Bronisław (ok. 1863-1897), aktor, kw. Fa.
 611. Janikowski Jan (1855-1930), artysta malarz, kw. XXVIIIb.
 612. Janikowski Ludwik Andrzej (1868-1911), prawnik i publicysta, współzałożyciel "Naprzodu", kw. Ilb, gr. rodz.
 613. Janikowski Stanisław (1833-1881), lekarz, prof. UJ, członek AU, kw. Ilb, gr. rodz.
 614. Jankowski Józef Emanuel (1790-1847), filozof i prawnik, prof. UJ, kw. 26, gr. rodz. Szołayskich.
 615. Janowska Barbara (ok. 1841-1863), ofiara eksplozji prochowni przy ul. Szewskiej 7 sierpnia 1863 r., kw. Ra.
 616. Janowska Julia (ok. 1843-1863), ofiara eksplozji prochowni przy ul. Szewskiej 7 sierpnia 1863 r. kw. Ra.
 617. Janowska Malwina z Borzęckich (1842-1926), dyrektorka Szkoły im. T. Czackiego, kw. VI, gr. rodz.
 618. Janowski Jan Maciej, w zakonie: Mikołaj (1758-1836), ks., prof. teologii UJ, kanonik katedralny, kw. La.
 619. Januszewski Franciszek Antoni (1871-1916), działacz Towarzystwa Szkoły Ludowej, kw. XXIIb.
 620. Jarniński Stanisław (1884-1921), aktor, reżyser, dyrektor Teatru Powszechnego w Krakowie, kw. Ra.
 621. Jarosiński Paweł (1879-1932), ks., pedagog, działacz polonijny, kw. XIIb.
 622. Jaroszewski Bolesław (1876-1928), stolarz, działacz socjalistyczny, kw. XVII.
 623. Jarra Marcin (1852-1938), brązownik, założyciel i właściciel fabryki wyrobów platerowanych w Krakowie, kw. 5, gr. rodz.
 624. Jasieński Feliks, pseud.: Manggha (1861-1929), krytyk i publicysta, kolekcjoner, mecenas sztuki, ofiarodawca zbiorów dla Muzeum Narodowego, kw. Xa.
 625. Jasieński Teodor (1838-1877), członek Towarzystwa Rolniczego, wojewoda podlaski w organizacji narodowej w 1862 r., powstaniec 1863/4, kw, 23.
 626. Jasiński Józef (1828-1898), prezydent sądu, poseł na Sejm Krajowy i do parlamentu w Wiedniu, kw. Bb, gr. rodz. Murdzieńskicn.
 627. Jasiriski Jan (1883-1927), krawiec, działacz socjalistyczny, radny m., kw. XVII.
 628. Jaskólski Kazimierz (1810-1874), rusznikarz, właściciel warsztatu, powstaniec 1846 r., kw. CM.
 629. Jastrzębski Alfons (ok. 1850-1920), właściciel apteki, kw. XIIb, gr. rodz.
 630. Jastrzębski Marian Jan (1870-1935), dziennikarz, literat, krytyk teatralny, kw. XIIb, gr. rodz.
 631. Jaugustyn Franciszek (1841-1911), naczelnik Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń, dyrektor spółki kredytowej, kw. Ad, gr. rodz.
 632. Jawornicki Jan Marceli (1813-1895), dyrektor Kasy Oszczędności, działacz gospodarczy, radny m., powstaniec 1830/1, kw. Ra.
 633. Jawornicki Józef (1855-1921), kupiec i radny m., kw. 3.
 634. Jawornicki Mikołaj (1812-1885), kupiec i radny m., kw. 3.
 635. Jaworowski Ludgar Bolesław (1886-1938), przemysłowiec, właściciel zakładów "Volta", kw. XIVb.
 636. Jaworski Henryk (1870-1925), radca Ministerstwa Skarbu, kw- 53.
 637. Jaworski Walery (1849-1924), lekarz gastrolog, prof. chorób wewnętrznych UJ, członek Akademii Nauk Lekarskich, założyciel pierwszego w Polsce muzeum historii medycyny i farmacji, kw. Fd.
 638. Jaworski Władysław (ok. 1838-1875), księgarz, kw. Ilb.
 639. Jaworski Władysław Leopold (1865-1930), publicysta, prawnik i polityk, prof. UJ, kw. 36, gr. rodz.
 640. Jednowski Marian (pseud. sceniczny), rodowe nazwisko: Jednoróg (1873-1932), śpiewak, aktor i reżyssr, kw.Tb, gr. rodz.
 641. Jejde Juliusz (1843-1908), aktor, kw. VI.
 642. Jeleń Jan (1875-1919), major WP, szef sekcji technicznej przy Dowództwie Naczelnym, kw. 45.
 643. Jeleński Napoleon Jan (1810-1883), konarsz-czyk,. działacz obozu "białych" w 1863/4 r., zesłaniec, fundator stypendiów dla chłopskich dzieci ze swej wsi Łuczyce, kw. T.
 644. Jelski Konstanty (1838-1896), prof. zoologii, podróżnik i eksplorator fauny, członek AU, kw. 14.
 645. Jendl Ignacy Marian (1842-1933), lekarz, powstaniec 1863/4, kw. Ya.
 646. Jenny Henryk Jerzy (1813-1883), kupiec krakowski, kw. Ka, gr. rodz. Jennych i Johnów. Jenny Rudolf (1780-1853), kupiec, założyciel fabryki laku i krochmalu w Krakowie, kw: Ka, gr. rodz. Jennych i Johnów.
 647. Jentys Stefan (1860-1919), chemik rolny, fizjolog roślin, prof. UJ, członek AU, kw. 53, gr. rodz.
 648. Jerzmanowska Anna z Koesterów (1856- 1912), żona Erazma, kw. VII.
 649. Jerzmanowski Erazm Józef (1844-1909), przemysłowiec, mecenas oświaty i nauki, powstaniec 1863/4, kw, VII.
 650. Jerzmanowski Józef (1814-1877), pisarz historyczny, działacz gospodarczy, kw. Ya.
 651. Jędrzejewski Napoleon (1809-1885), wieloletni rządca szpitala św. Łazarza, powstaniec 1830/1, kw. 4.
 652. Jędrzejowski Augustyn (1810-1897), powstaniec 1830/1, kw. Ra, gr. Weteranów.
 653. Jędrzejowski Kazimierz (1874-1928), major WP, kw. IVb.
 654. Jodłowski Jan Stanisław (1841-1919), dr. med., lekarz kolejowy w Sanoku, kapitan w powstaniu 1863/4, sybirak, kw. Je.
 655. John Juliusz August (1804-1886), właściciel browaru, kupiec, pionier przemysłu w Krakowie, radny m., kw. Ka, gr. rodz. Jennych i Johnów.
 656. Jonas Serafin (1831-1903), literat i publicysta, prof. seminarium, kw. XIIIa, gr. rodz.
 657. Jordan Henryk (1842-1907), prof. ginekologii UJ, prezes Krakowskiego Towarzystwa Lekarskiego, radny m., fundator parku Jordana w Krakowie, filantrop, kw. S.
 658. Josse Ferdynand (1834-1913), radca skarbu, kw. 13, gr. rodz.
 659. Josse Henryk (1838-1931), dziennikarz, nowelista, tłumacz, kw. la.
 660. Józefczyk Andrzej (1816-1878), pedagog, działacz demokratyczny, kw. VIII.
 661. Józefczyk Tadeusz (1859-1921), pułkownik WP, lekarz wojskowy, kw. VIII. Just Karol (1888-1923), członek-założyciel Klubu Sportowego "Cracovia", kw. 20.
 662. Do góry

  K

 663. Kacerz-Gliński Stefan (ok. 1881-1925), aktor, kw. Jb.
 664. Kaczkowski Kazimierz Ignacy (1799-1872), archiwista Senatu' WMK, sekretarz Arcybractwa Miłosierdzia, kw. 30.
 665. Kaczmarski Jan .Kanty (1803-1889), kupiec krakowski, wiceprezes Towarzystwa Dobroczynności, kw. La.
 666. Kaczurba Adam (1854-1909), wydawca, kw. M.
 667. Kaiser Stanisław Franciszek (1858-1926), inżynier kolejowy, kw. Hd.
 668. Kalinka Andrzej (1780-1842), podprefekt powiatu miechowskiego, sądzia w WMK, kw. 7, gr. rodz.
 669. Kalinka Walerian (1826-1886), ks., zmartwychwstaniec, historyk i publicysta, członek AU, polityk konserwatywny, kw. 7, gr. rodz.
 670. Kalisiewicz Jan Hieronim (ok. 1798-1855), ks., archiprezbiter kościoła Mariackiego, kw. A.
 671. Kallenbach Józef Henryk (1861-1929), historyk literatury, prof. uniwersytetów we Fryburgu, Lwowie, Warszawie i Krakowie, kw. Bb.
 672. Kałuski Stefan (1851-1912), ziemianin, kw. 49a, gr. rodz.
 673. Kamiński Franciszek (1835-1904), ks., misjonarz, zesłany na Syberią za pomoc dla powstańców w 1863/4 r., kw. Ya, gr. misjonarzy.
 674. Kamiński Jan (1870-1929), dr med., gen. bry: gady WP, kw. V.
 675. Kamiński Zdzisław (1862-1920), inżynier górnik, poeta i publicysta, kw. N.
 676. Kannenberg Józef (1862-1926), dyrektor Akademii Handlowej, kw. Ra, gr. rodz.
 677. Kantor Józef (1870-1920), nauczyciel, etnograf i pisarz, kw. XXI M.
 678. Kański Mikołaj (1818-1898), adwokat, galicyjski działacz polityczny i publicysta, członek AU, prezes Izby Adwokackiej, kw. S, gr. rodz.
 679. Kaplińska Helena (1868-1914), założycielka i przełożona Liceum Żeńskiego w Krakowie, kw. 40.
 680. Karaiński Justyn Józef (1862-1909), lekarz, bakteriolog, badacz fauny tatrzańskiej, kw. VI, gr. rodz.
 681. Karaś Michał (1852-1896), kupiec krakowski, kw. Ab.
 682. Karbowiak Antoni (1856-1919), historyk, prof. UJ, kw. 12.
 683. Karcz Aleksander (1867-1915), dziennikarz, prezes Syndykatu Dziennikarzy Krakowskich, kw. XVII.
 684. Karczewski Wacław (1855-1911), literat, dziennikarz, bibliotekarz, kw. XVb, gr. rodz.
 685. Karliński Michał Franciszek (1830-1906), meteorolog i astronom, prof. UJ, dyrektor Obserwatorium Astronomicznego UJ, kw. VI, gr. rodz.
 686. Karwicki Wincenty (1793-1870), członek Towarzystwa Patriotycznego, kw. 6, gr. rodz. Kasiński Kazimierz (1869-1929), inżynier górnik, prof. AG, kw. XIIIa, gr. rodz.
 687. Kasparek Franciszek Ksawery (1844-1903), prof. prawa i rektor UJ, członek AU, radny m., kw. Ib, gr. rodz. Eudwińskich i Kasparków.
 688. Kastory Ludwik (1823-1905), nauczyciel, pełnomocnik ks. Marcelego Czartoryskiego, kw. X.
 689. Kasznica Józef (1834-1887), prof. encyklopedii prawa i prawa kanonicznego uniwersytetów we Lwowie i Warszawie, kw. X.
 690. Kasznica Władysław (1838-1890), major armii austriackiej, kawaler orderów, kw. 7.
 691. Katyll Szymon (1835-1912), powstaniec 1863/4, zesłaniec do kopalni nerczyńskich, inżynier Wydziału Krajowego we Lwowie, kw. Ra, gr. Weteranów.
 692. Kawczyński Maksymilian (1842-1906), prof. filologu romańskiej UJ, kw. XIIIa.
 693. Kawecki Roman (1868-1938), gen. brygady WP, artysta malarz, kw. XXXII.
 694. Kiecki Karol (1866-1931), prof. medycyny, kierownik Zakładu Patologii Ogólnej i Doświadczalnej, kw. 57, gr. rodz.
 695. Kiecki Walerian Józef (1868-1920), prof. hodowli zwierząt i mleczarstwa UJ, członek PAU, kw. 57, gr. rodz.
 696. Kieres Antoni (1794-1868), mgr chirurgii i akuszerii, kw. Ka.
 697. Kiernicki Konstanty (ok. 1807-1875), ziemianin, oficer w powstaniu 1830/1, odzn. VM, kw. 25, gr. rodz.
 698. Kieszkowski Henryk (1821-1905), współzalo-życiel i dyrektor Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń, radny m., kw. IX, gr. rodz. Kieszkowskich i Prylińskich.
 699. Kieszkowski Stanisław (1841-1910), oficer w powstaniu 1863/4, urzędnik Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń, kw. Ra.
 700. Kirkor Adam Honory (1818-1886), archeolog, publicysta, wydawca, kw. Ld.
 701. Kirszbaum Zygmunt (1791-1860), lekarz, sta-rożytnik, kw. 1.
 702. Kisielewski Seweryn (1821-1915), ziemianin, filantrop, uczestnik powstania węgierskiego w 1848 r., kw. 26, gr. rodz. Łubkowskich i Pniew-skich.
 703. Kisielewski Władysław Tadeusz (1850-1882), prof. gimn., historyk, kw. LXX.
 704. Klaczko Julian (1825-1906), działacz polityczny, poeta, publicysta i krytyk literacki, historyk sztuki, k w. 25.
 705. Kleczkowski Antoni (1856-1899), dziennikarz, aktor i literat, kw. B.
 706. Kleczyński Bohdan (1852-1920), ziemianin, malarz, działacz polityczny i społeczny, kw. Ba, gr. rodz.
 707. Kleczyński Józef (1841-1900), statystyk i ekonomista, prof. i rektor UJ, kw. Ba, gr. rodz.
 708. Klemensiewicz Edmund (1839-1916), notariusz, radny m., poseł na Sejm Krajowy, powstaniec 1863/4, Sybirak, kw. 3.
 709. Klemensiewicz Józef (1874-1926), pisarz i tłumacz, urzędnik Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń, kw. Ib.
 710. Klemensiewicz Ludwik (1849-1916), adwokat, radca Sądu Krajowego, kw. Fb.
 711. Klemensiewicz Robert. (1860-1908), pedagog, historyk, geograf, kw. 41, gr. rodz.
 712. Klemensiewiczowa Maria Józefa z Reichmanów (1862-1938), pisarka, tłumaczka, propagatorka literatur skandynawskich, kw. 41, gr. rodz.
 713. Klemensiewiczówna Teresa (1862-1936), literatka i dziennikarka, kw. la, gr. rodz. Zechenterów.
 714. Kleszczyński Jan Kanty (1803-1871), adwokat, kw. 15.
 715. Klęsk Karol (1832-1881), prof. gimn., autor podręcznika mineralogii, kw. IVb.
 716. Kluger Franciszek (1805-1849), kupiec krakowski, kw. 17.
 717. Kluger Władysław (1849-1884), inżynier dróg i mostów, podróżnik, znakomity budowniczy w Ameryce Południowej, autor projektu wodociągów krakowskich, kw. 22, gr. rodz. Zieleniewskich.
 718. Kluszewski Jacek (1761-1841), starosta brzegowski, dyrektor i właściciel teatru krakowskiego.
 719. Kluz Ignacy (1837-1917), ogrodnik i pedagog, prof. szkoły w Żabikowie, kw. XXVII38.
 720. Kłobukowski Antoni Adam (1813-1892), dziennikarz, redaktor "Czasu", członek AU, kw. La.
 721. Kłodzieński Kazimierz (1874-1915), dr praw, prokurator, kw. 37, gr. rodz.
 722. Kłodziński Abdon Jan (1881-1937), historyk prawa polskiego, prof. UJ, kw. 37, gr. rodz.
 723. Kłosiński Tadeusz (1873-1924), dyrektor Gimnazjum św. Barbary, kw. Ad.
 724. Kłosowski Henryk (1838-1918), powstaniec 1863/4, kw. XXII.
 725. Knake-Mariański Marian (1888-1913), aktor, kw. XVb.
 726. Knap Aleksander (1871-1923), przemysłowiec, kw. S.
 727. Knapiński Władysław (1838-1910), ks., biblista, redaktor Encyklopedii Kościelnej, prof. i rektor UJ, zwolennik studiów kobiet, kw. XVI.
 728. Knaus Karol Maksymilian (1846-1904), architekt, radny m., kw. Illb, gr. rodz. Cyfrowiczów.
 729. Kniaziołucki Zbigniew (1852-1905), historyk, archiwista, bibliotekarz, dziennikarz, kw. Ilb.
 730. Knoll Jan (ok. 1853-1895), piekarz krakowski, przełożony cechu, kw. D.
 731. Knowiakówski Jan Kanty (1818-1886), właściciel realności, kw. 19, gr. rodz.
 732. Koch Władysław Antoni (1878-1936), nauczyciel gimn., dziennikarz, działacz społeczny, kw. Cb, gr. rodz. Skrzyńskich.
 733. Koch Zygmunt (1885-1917), prof. gimn., kw. XVIII.
 734. Koczyński Michał (1821-1903), adwokat, prof. UJ, poseł na Sejm Krajowy, radny m., kw. 6.
 735. Kodrębski Julian (1790-1869), właściciel Okocimia, kw. 10.
 736. Kogotowicz Jan (1795-1873), ks., archiprezbiter kościoła Mariackiego, kw. 7.
 737. Kojsiewicz Ferdynand (1801-1874), prawnik, prof. UJ, sekretarz Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, kw. C.
 738. Kokosińsk i Erazm (ok. 1842-1904), inspektor kolei, powstaniec 1863/4, kw. Ra. Kokular Władysław (ok. 1844-1909), powstaniec 1863/4, kw. Ra.
 739. Kolarski Przemysław (1835-1902), dyrektor Towarzystwa Zaliczkowego, powstaniec 1863/4, kw. Ra.
 740. Kolberg Oskar (1814-1890), etnograf, etnolog, kompozytor, kw. 47.
 741. Kolosvary Wiktor (1835-1906), radca dworu, dyrektor kolei państwowych w Galicji, kw. 12.
 742. Kołtonowicz Antoni (1874-1936), drukarz, działacz komunistyczny, kw. LVI.
 743. Komar Oktawian (1810-1898), podchorąży ułanów w powstaniu 1830/1, kw. VII.
 744. Komorowski Antoni (1810-1892), oficer grenadierów w powstaniu 1830/1, kw. Ra, gr. Weteranów.
 745. Komorowski Bolesław (1868-1936), lekarz, działacz społeczny, kw. 25, gr. rodz.
 746. Konarzewski Wojciech (1805-1881), powstaniec 1830/1, emigrant, inżynier budowy dróg i mostów, kw. Ula.
 747. Koncki Tadeusz (1878-1924), wojewoda śląski, kw. 20, gr. rodz.
 748. Konczyńska Wanda Aldona (1876-1939), pedagog, bibliotekarz, historyk, kw. Ł, gr. rodz.
 749. Kondelewicz Wincenty (1847-1910), kupiec krakowski, kw. V.
 750. Kondolewicz Adam (1886-1958) [dodano na życzenie rodziny - Sowa]
 751. Kondolewicz Stanisława z Wajdów (1897-1990) [dodano na życzenie rodziny - Sowa]
 752. Koniuszko Wacław (1854-1900), malarz, autor wielu pejzaży krakowskich, kw. Bd.
 753. Konopiński Michał (1855-1928), dziennikarz, redaktor "Nowej Reformy", radny m., kw. Ta.
 754. Kopczyński Bogusław Ferdynand (1827-1861), prof. medycyny sądowej UJ, dyrektor szpitala św. Łazarza, kw. Ya.
 755. Kopczyński Leon (1813-1895), podchorąży w powstaniu 1830/1, więzień stanu w 1846 r., urzędnik Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń, kw. Ra, gr. Weteranów.
 756. Kopernicki Izydor (1825-1891), lekarz antropolog, prof. UJ, członek AU, powstaniec 1863/4,' kw. Aa.
 757. Kopff Jan Wincenty (1763-1832), malarz, kw. Ka.
 758. Kopff Konstanty (1803-1868), rysownik i kopista, współpracownik Ambrożego Grabąwskiego, kw. H".
 759. Kopff Wiktor Adam (1805-1889), senator WMK, prawnik, prezydent Sądu Wyższego, pamiętnikarz, kw. Ba.
 760. Koprowicz Stanisław (1872-1918), dyrektor gimnazjum, kw. XXVa, gr. rodz. Dawidowskich i Koprowiczów.
 761. Kopystyński Bolesław (1878-1932), artysta muzyk, kw. M.
 762. Korczyński Adolf (1840-1886), dr praw, adwokat i wiceprezes Izby Adwokackiej, kw. T, gr. rodz.
 763. Korczyński Antoni (1812-1886), radca Sądu Wyższego, kw. T, gr. rodz.
 764. Korczyński Antoni (1879-1929), chemik, prof. uniwersytetu w Poznaniu, kw. T, gr. rodz.
 765. Korczyński Edward (1844-1905), prof. med., dyrektor kliniki chorób wewnętrznych i rektor UJ, radny m., kw. T, gr. rodz.
 766. Korczyński Ludomił (1867-1936), lekarz, profc tytularny UJ, kw. 64".
 767. Korecki Leon (1809-1876), dziennikarz i adwokat, spiskowiec44.
 768. Kornecki Jan (1815-1887), kupiec, powstaniec 1846, więzień stanu, kw. l, gr. Józefa Patelskiego.
 769. Kornecki Wiktor (1875-1936), dyrektor Banku Polskiego, kw. Cc.
 770. Kornecki Wincenty Andrzej (1839-1903), powstaniec 1863/4, właściciel drukarni w Krakowie, kw. VII.
 771. Korotkiewicz Zenon (1847-1904), dr praw, radca dworu, kw. 12.
 772. Korpal Michał (1854-1915), artysta rzeźbiarz, kw. XXIb.
 773. Korzeniowski Apollo (1820-1869), działacz konspiracyjny, poeta, dramatopisarz, ojciec pisarza Josepha Conrada Korzeniowskiego, pas Ad.
 774. Korzonkiewicz Jan (1877-1932), ks., biblista, prof. UJ, rektor seminarium duchownego, publicysta, kw. Ld, gr. kapitulny.
 775. Kosch Jan (1809-1887), kupiec krakowski, powstaniec 1830/1, działacz powstańczy w 1846 i 1863/4 r., kw. Ra, gr. Weteranów.
 776. Kosicki Ludwik (1793-1846), historyk, pedagog, członek Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, dyrektor Instytutu Technicznego, kw. 19, gr. Jerzego Samuela Bandtkiego.
 777. Kosiński Stanisław Nikodem (1847-1923), inżynier kolejowy, budowniczy górskich linii, kw. 40, gr. rodz. Odrzywolskich.
 778. Kosiński Władysław (1844-1914), filolog, etnograf, pedagog, kw. 44, gr. rodz.
 779. Kossak Fortunat Juliusz (1824-1899), artysta malarz, kw. XIIb, gr. rodz.
 780. Kossowski Henryk (1815-1878), rzeźbiarz, prof. Szkoły Sztuk Pięknych, kw. Ka.
 781. Kostariecki Napoleon Robert (1865-1900), lekarz bakteriolog, akademicki działacz młodzieżowy, kw. 43, gr. rodz.
 782. Kostecki Antoni Karol (1825-1899), dziennikarz, badacz cmentarza Rakowickiego, kw. D, gr. rodz.
 783. Kostecki Franciszek (1758-1844), lekarz, prof. UJ, kw. 13, gr. rodz.
 784. Kosterkiewicz Anatol Marian (1843-1900), drukarz, powstaniec 1863/4, kw. Ba.
 785. Kośmiński Franciszek (1866-1919), lekarz, prof. UJ, kw. 38.
 786. Kowalikowski Jan Kanty (1833-1893), prof. seminarium, kw. Ib, gr. rodz.
 787. Kowalski Aleksy (ok. 1860-1930), inżynier architekt, kw. Ł, gr. rodz. Kowalskich i Pezdańskich.
 788. Kowalski Ignacy (1842-1930), powstaniec 1863/4, kw. Ra, gr. Weteranów.
 789. Kowalski Kajetan (ok. 1789-1863), prof. Gimnazjum św. Anny, sędzia pokoju WMK, kw. Ra.
 790. Kowalski Leon (1870-1937), malarz i grafik, kw. XXVIIIb.
 791. Koy Mikołaj Michał (1853-1921), adwokat, prezes Izby Adwokackiej, radny m., kw. 3, gr. rodz. Jawornickich.
 792. Koy Stanisław (1851-1903), dr med., lekarz miejski, kw. S, gr. rodz. Ciechanowskich.
 793. Kozakiewicz Antoni (1841-1929), malarz, powstaniec 1863/4, kw. Ra, gr. Weteranów.
 794. Kozakiewicz Piotr (1836-1893), rzeźbiarz, powstaniec 1863/4, kw. Cd.
 795. Koziański Antoni (1849-1924), drukarz i nakładca krakowski, kw. 17, gr. rodz.
 796. Kozierowski Józef (1813-1863), powstaniec 1830/1, 1848 r. i działacz emigracyjny, kw. Kb.
 797. Kozik Ludwik (1840-1916), powstaniec 1863/4, kw. Ra, gr. Weteranów.
 798. Kozłecki Marcin (ok. 1854-1905), dr praw, adwokat, dyrektor PKO, kw. 26, gr. rodz.
 799. Kozłowski Edward (1864-1938), prof. Gimnazjum św. Anny, kw. Z, gr. rodz.
 800. Kozłowski Franciszek Ksawery (1829-1897), sekretarz Towarzystwa Opieki nad Weteranami, kw. Ra, gr. Weteranów.
 801. Kozłowski Józef (1770-1856), prof. anatomii opisowej i fizjologii UJ, kw. B.
 802. Kozłowski Józef (1863-1930), dyrektor szkoły, założyciel i naczelnik Sokoła w Bochni, kw. Aa.
 803. Kozubowski Augustyn Antoni (1805-1880), lekarz, prof. anatomii i fizjologii UJ, kw. 17, gr. rodz.
 804. Kozubowski Feliks (1842-1907), literat i publicysta, powstaniec 1863/4, więzień stanu, kw. 17, gr. rodz.
 805. Kozubowski Ignacy (1812-1874), właściciel realności, powstaniec 1830/1, kw. 17, gr. rodz.
 806. Kozubowski Wincenty (1856-1930), dyrektor banku, kw. 17, gr. rodz.
 807. Kożuch Jan (1871-1934), drukarz, działacz socjalistyczny i związkowy, prezes Rady Kasy Chorych, kw. XXXVIII.
 808. Krajewski Władysław (1839-1891), lekarz balneolog, działacz konspiracyjny 1861/2, sybirak, kw. Fd.
 809. Kranz Ignacy (1854-1924), matematyk, autor podręczników, kw. Hb.
 810. Krasicki Jan Kazimierz (1875-1936), inżynier rolnik, kw. IX, gr. rodz.
 811. Krasicki Józef (1833--1913), powstaniec 1863/4, więzień stanu, kw. IX, gr. rodz.
 812. Krasicki Kazimierz (1834-1894), dr filozofii, poseł na sejm pruski, kw. IX, gr. rodz.
 813. Krasińska Emilia z Ossolińskich (1790-1868), żona Józefa Macieja Krasińskiego, senatora-kasztelana Królestwa Polskiego, kw. Kc.
 814. Krasiński Adam Stanisław (1810-1891), ks., pijar, kanonik i biskup wileński, zesłaniec od 1863 do 1882 r., językoznawca i literat, członek AU, kw. 15.
 815. Krasnowolski Józef (1879-1939), malarz krakowski, kw. LXV.
 816. Krasuski Romuald (1837-1928), major w powstaniu 1863/4, odzn. VM, kw. Ra, gr. Weteranów.
 817. Kratzer Kazimierz Augustyn (1778-1860), aktor, śpiewak i dyrygent, kw. C.
 818. Kraupa Bolesław (1871-1924), gen. WP, kw. 32, gr. rodz. Piekosińskich i Kraupów.
 819. Kraus Jan (1892-1930), legionista, porucznik WP, odzn. Krzyżem Niepodległości, VM i czterokrotnie KW, kw. Ad.
 820. Krawczyk Stanisław (1880-1935), inżynier, dyrektor Wodociągów Miejskich, kw. IVb, gr. rodz. Grabowskich.
 821. Kremer Aleksander August (1813-1880), lekarz, przyrodnik, działacz społeczny, powstaniec 1830/1, kw. 13, gr. rodz.
 822. Kremer Józef (1769-1848), właściciel Ogrodu Kremerowskiego, kw. 17.
 823. Kremer Józef (1806-1875), filozof, historyk sztuki, prof. i rektor UJ, prof. Szkoły Sztuk Pięknych, powstaniec 1830/1, kw. 13, gr. rodz.
 824. Kremer Józef (1848-1908), adwokat, kw. 13, gr. rodz.
 825. Kremer Karol Roman (1812-1860), archftekt, dyrektor -budownictwa WMK, autor planu cmentarza, kw. 20.
 826. Kremer Stanisław (1876-1935), inżynier chemik, twórca cukrowni w Chodorowie, założyciel Polskiej Placówki Kresowej, kw. 13, gr. rodz.
 827. Kreutz Feliks (1844-1910), mineralog, prof. uniwersytetu we Lwowie, prof. i rektor UJ, kw. XIIa.
 828. Królikowska Ludwika (1861-1863), córka aktora Karola Królikowskiego, ofiara wybuchu tajnego składu prochu w domu przy ul. Szewskiej 7 sierpnia 1863 r., kw. Ra.
 829. Królikowski Antoni (1836-1904), kupiec krakowski, kw. VIII.
 830. Krukowski Józef (1828-1900), ks., pastoralista, prof. UJ, pisarz religijny, kw. X, gr. rodz.
 831. Krumiowski Konstanty (1872-1938), dramato-pisarz, dziennikarz i aktor, kw. Hb.
 832. Krupiński Karol (1862-1909), kupiec krakowski, kw. 36, gr. rodz.
 833. Kruszewski Józef (1856-1920), malarz, karykaturzysta i ilustrator, kw. X, gr. rodz. Łosiów.
 834. Kruszyna Franciszek (zmarł 192ł), kierownik banku, oficer Legionów Polskich, kw. 78, gr. rodz.
 835. Kryciński Walerian (1852-1929), malarz, grafik, ceramik i pedagog, kw. 78.
 836. Krygowski Antoni (1824-1904), dyrektor gimn., kw. XIIIa.
 837. Krynicka Karolina (1824-1906), przełożona pensji, działaczka i pielęgniarka w 1863/4 r., kw. 10.
 838. Krywult Walerian (1861-1939), radca szkolny, prof. szkoły realnej, kw. 19, gr. rodz. Krywułtów, Knowiakowskich i Laberscheków.
 839. Krzakowski Walery (1861-1935), dyrektor Szkoły im. św. Floriana, kw. Ł.
 840. Krzanowski Józef (ok. 1845-1905), dyrektor Gimnazjum św. Barbary, k w. VI.
 841. Krzemieński Józef (1835-1912), archiprezbiter kościoła Mariackiego, kw. S.
 842. Krzymuski Edmund Karol (1851-1928), prof. prawa i rektor UJ, kw. 3.
 843. Krzyszkowski Ignacy (1859-1917), naczelnik wydziału Banku Krajowego we Lwowie, kw. 17.
 844. Krzysztoń Kazimierz Adam (1883-1917), lekarz, działacz PPSD Galicji i Śląska Cieszyńskiego, kw. XXIVb.
 845. Krzyzanowski Jan Kanty (ok. 1763-1845), właściciel Ogrodu Krzyżanowskich, kw. La.
 846. Krzyzanowski Józef Walenty (1799-1849), sędzia, prezes Najwyższego Trybunału WMK, minister sprawiedliwości w Rządzie Narodowym w powstaniu 1846 r.
 847. Krzyżanowski Karol Jan (1854-1903), chemik i mineralog, dyrektor rafinerii nafty, kw. 30, gr. rodz. Kochanowskich.
 848. Krzyżanowski Ludwik (1835-1893), radca Sądu Krajowego Wyższego, kw. O.
 849. Krzyżanowski Stanisław (1848-1932)^ architekt, powstaniec 1863/4, prezes Związku Weteranów Powstania 1863/4, kw. Ra, gr. Weteranów.
 850. Krzyżanowski Stanisław (1865-1917), historyk i archiwista, prof. UJ, kw. S, gr. rodz.
 851. Krzyżanowski Stanisław Andrzej (1836- 1922), księgarz i wydawca, kw. S, gr. rodz.
 852. Księski Wincenty (1866-1936), sędzia Sądu Okręgowego, kw. 13, gr. rodz. Josse.
 853. Księżarski Feliks (1820-1884), architekt, autor planu Collegium Novum, kw. 16, gr. rodz.
 854. Księżarski Jacek (1800-1862), senator WMK, dyrektor Bady Administracyjnej, pas A.
 855. Kubica Michał (1867-1930), kupiec krakowski, kw. XXVIIIb.
 856. Kuchinka Gustaw (1875-1923), gen. brygady WP, kw. 59.
 857. Kuczyński Stefan Ludwik (1811-1887), fizyk i meteorolog, prof. i rektor UJ, radny m., kw. 25.
 858. Kuć Józef (1868-1912), lekarz, działacz ruchu rewolucyjnego, kw. XIX.
 859. Kudasiewicz Antoni (1809-1893), powstaniec 1830/1, kw. 25.
 860. Kulczyński Józef (1849-1892), kupiec krakowski, kw. Fc, gr. rodz.
 861. Kulczyński Leon (1847-1932), pedagog i pisarz, kw. 44, gr. rodz.
 862. Kulczyński Władysław Jan (1854-1919), zoolog, nauczyciel gimn., członek AU, kw. S, gr. rodz.
 863. Kulikowska Marcelina (1872-1910), poetka, kw. XVI.
 864. Kummer Augustyn (ok. 1860-1935), mistrz blacharski, prezes Stowarzyszenia Instalatorów Gazowych i Wodociągowych, kw. 53.
 865. Kunachowiczowa Helena z Kadłubowskich (1838-1917), pamiątnikarka, kw. Ha, gr. rodz. Suskich.
 866. Kunzek Henryk (1871-1928), lekarz, rzeźbiarz, rysownik, publicysta, kw. Cb.
 867. Kurek Józef (1857-1935), współzałożyciel Sokoła w Brzozowie, kw. 5.
 868. Kurkiewicz Stanisław Teofil (1867-1921), lekarz internista, seksuolog, kw. Cb, gr. rodz.
 869. Kurnatowski Mieczysław (1840-1905), numizmatyk i antykwariusz, kw. P, gr. rodz. Lipskich.
 870. Kurowski Józef Szymon (1809-1851), malarz i rysownik krakowski, kw. H.
 871. Kurowski Szczepan (1849-1924), drukarz, działacz socjalistyczny, kw. XXIa.
 872. Kurzawa Antoni (1842-1898), artysta rzeźbiarz, kw. N.
 873. Kuszański Aleksander (1777-1860), lekarz, uczestnik wojen napoleońskich, autor tłumaczenia Koranu na język polski, kw. Ta.
 874. Kuźniar Wiktor Serwacy (1879-1935), geolog, radny m., kw. Gd.
 875. Kwapniewski Jan (1839-1918), inżynier kolejowy, powstaniec 1863/4, kw. 37.
 876. Kwaśnicki August (1839-1931), lekarz, powstaniec 1863/4, kw. 33 III, gr. rodz.
 877. Kwiatkowski Antoni (1800-1860), kupiec krakowski, kw. 2, gr. rodz.
 878. Kwiatkowski Jan (1844-1908), kupiec krakowski, właściciel realności, powstaniec 1863/4, sybirak, kw. 2, gr. rodz.
 879. Kwiatkowski Stanisław (1875-1936), lekarz, kw. U.
 880. Do góry

  L

 881. Lachowicz Julian (1853-1913), prof. szkoły przemysłowej, radca szkolny, k w. 3.
 882. Lachowicz Władysław (1840-1899), dyrektor Szkoły im. ś\v. Mikołaja, kw. XJlb, gr. rodz. Maczków i Lachowiczów.
 883. Lada Bazyli (1841-1910), lekarz, radca stanu, kw. D, gr. rodz.
 884. Lanc Marian Aleksander (1876-1937), dyrektor Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Vesta", kw. Hc.
 885. Lang Marian (1873-1923), dr praw, sędzia, prokurator, radny m., kw. Ł, gr. rodz.
 886. Langer Antoni (1833-1902), ks., prowincjał jezuitów, pisarz religijny, prol teologii, kw. T, gr. jezuitów.
 887. Langie Adam (1864-1907), lekarz, krytyk i publicysta, kw. La, gr. rodz. Mączyńskich, Pokutyńskich i Czechów.
 888. Langie Karol Jan (1814-1889), działacz polityczny i agronomiczno-oświatowy w Galicji, kw. III.
 889. Langie Kazimierz (1839-1897), ekonomista, działacz społeczny, kw. III.
 890. Langman Zygmunt (1860-1924), rzeźbiarz, kw. La.
 891. Langrod Bernard (1866-1934), dr praw, adwokat, kw. Ca.
 892. Larisch Karol) Adolf (1902-1935), malarz, kw. XIIa.
 893. Laskowski Franciszek (1843-1913), porucznik w powstaniu 1863/4, kw. 36, gr. rodz.
 894. Lasocki Daniel (1785-1875), pułkownik WP, kw. 26, gr. rodz.
 895. Lasocki Józef Adam (1861-1931), gen. dywizji WP, kw. 26, gr. rodz.
 896. Latinik Antoni Izydor (1823-1879), prof. geografii, kw. Ł, gr. rodz.
 897. Latkowski Ignacy (1820-1883), właściciel realności, budowniczy, kw. 16.
 898. Launer Jan (1806-1876), kupiec, właściciel realności, kw. O, gr. rodz.
 899. Launer Jan (1838-1898), kupiec krakowski, radca kongregacji kupieckiej, kw. O, gr. rodz.
 900. Launerowa Antonina (1801-1869), właścicielka ogrodu publicznego przy ul. Starowiślnej, kw. Ta.
 901. Laurysiewicz Leon (1798-1854), ks. greckokatolicki, prof. i rektor UJ, prezes Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, kw. H.
 902. Lebowski Michał (ok. 1793-1869), ziemianin, oficer artylerii WP, odzn. VM, kw. 8, gr. rodz.
 903. Lebowski Wincenty (1782-1868), ziemianin, poseł na Sejm Królestwa Polskiego, podprefekt departamentu krakowskiego w Księstwie Warszawskim, kw. Lb.
 904. Ledóchowski Romuald (1807-1871), marszałek szlachty guberni wołyńskiej, k w. 17, gr. rodz.
 905. Leiter Kazimierz (1854-1897), architekt, kw. 2, gr. rodz.
 906. Lejczak Andrzej (1833-1916), kupiec, żołnierz wojsk papieskich, sierżant w powstaniu 1863/4, sybirak, kw. XIb, gr. rodz.
 907. Lemański Józef (ok. 1842-1920), ziemianin, oficer w powstaniu 1863/4, kw. Ra, gr. Weteranów.
 908. Lemoch Leon (ok. 1846-1906), prof. gimn., kw. Ł.
 909. Lendzian Leander (1817-1890), ks., kapucyn, założyciel zakonu nazaretanek, kw. 4, gr. rodz. Schubertów.
 910. Lenert Franciszek (1838-1913), kupiec krakowski, kw. 24, gr. rodz.
 911. Leo Juliusz Franciszek (1861-1918), prof. skarbo-wości UJ, polityk i prezydent Krakowa, pomnik między kw. 3-4 i 5-6.
 912. Lepszy Edward Ignacy (1855-1932), malarz, kw. Ad, gr. rodz.
 913. Lepszy Leonard Jan (1856-1937), inżynier górniczy, historyk sztuki, członek PAU, kw. Ad, gr. rodz.
 914. Leszczyński Edward Władysław (1880-1821), poeta, kw. O, gr. rodz. Pareńskich.
 915. Leszko Władysław (1850-1890), adwokat, kw. Cc, gr. rodz. Mitschków.
 916. Leśniowska Ludwika (1814-1890), publicystka, pisarka, działaczka oświatowa, kw. H.
 917. Lewaj Adolf (1845-1888), prof. Gimnazjum św. Anny, kw. Ya.
 918. Lewandowski Czesław (1864-1934), ks., misjonarz, prof. teologii, autor reguły albertynek, przyjaciel brata Alberta, k w. Ya, gr. misjonarzy.
 919. Lewicki Anatol (1841-1899), historyk, prof. UJ, kw. VI.
 920. Lewicki Feliks (1844-1887), orientalista i dziennikarz, powstaniec 1863/4, kw. Ra.
 921. Lewicki Włodzimierz Roman (1872-1909), adwokat, publicysta, literat, kw. Kc.
 922. Libera Anna, pseud.: Krakowianka (1805-1886), literatka, poetka krakowska, działaczka oświatowa, kw. 25.
 923. Librowski Antoni (1808-1856), mgr praw, porucznik w powstaniu 1830/1, adiutant gen. Różyc-kiego, kw. 11.
 924. Lijowski Szymon (zm. 1930), kw. XVIII.
 925. Like Leon (1798-1860), aptekarz, właściciel realności, kw. 16, gr. rodz.
 926. Like Wojciech (ok. 1773-1837), senator WMK, kw. 16, gr. rodz.
 927. Linde Ignacy Hubert (1867-1926), prezes PKO, kw. Gb.
 928. Lindquist Henryk (1850-1890), architekt, prof. Państwowej Szkoły Przemysłowej w Krakowie, kw. O.
 929. Linowski Zygmunt (1739-1808), ks., pijar, pisarz i kaznodzieja, kw. Ka".
 930. Lipiński Hipolit (1846-1884), malarz, kw. S, gr. rodz.
 931. Lipiński Leopold (1806-1868), oficer WP w powstaniu 1830/1, właściciel Hotelu Drezdeńskiego, radny m., kw. VIII, gr. rodz. Jabłońskich.
 932. Lipiński Stanisław (1840-1883), rzeźbiarz, kw. 15.
 933. Lipka Jan (ok. 1840-1917), radca dworu, powstaniec 1863/4, kw. 53.
 934. Lipski Jacek Jan (1892-1925), bibliotekarz i historyk, kw. 5.
 935. Loffler Leopold (1827-1898), malarz, kw. VIII.
 936. Lorentowicz Eustachy (1870-1934), dyplomata, kw. O.
 937. Louis (Wawel-Louis) Józef Tadeusz (1832-1898), prawnik i historyk, kw. 11.
 938. Lubański Franciszek (1857"-1929), kupiec i przemysłowiec, kw. 59, gr. rodz.
 939. Lubomęski Władysław Rupert (1841-1907), prof. rolnictwa w Dublanach i UJ, kw. Ł.
 940. Lubomirski Kazimierz (1869-1830), galicyjski polityk i działacz, pierwszy poseł Polski w 1919 r. w USA, kw. Lb.
 941. Lubowski Józef (1824-1855), pianista i kompozytor, kw. A54.
 942. Lutostański Bolesław (1837-1890), lekarz, członek AU, działacz społeczny, powstaniec 1863/4, kw. Cc.
 943. Do góry

  Ł

 944. Ładnowska Rozalia z Brzozowskich (1818- 1892), aktorka, kw. Jd.
 945. Ładnowski Aleksander (1815-1891), aktor, reżyser, dyrektor scen prowincjonalnych, dramatopisarz, kw. Jd.
 946. Łakociński Józef (1842-1905), dyrektor drukarni "Czasu", kw. 14.
 947. Łaniecka Monika (1786-1847), nauczycielka, kw. 17.
 948. Łańcucki Józef Wincenty (1756-1841), ks., pijar i kaznodzieja, archiprezbiter kościoła Mariackiego, senator WMK, rektor UJ, autor mów na uroczystości patriotyczne, kw. La.
 949. Łapiński Andrzej (1839-1891), prof. seminarium męskiego, dyrektor szkoły wydziałowej w Wieliczce, kw. Są.
 950. Łapiński Kazimierz (1874-1935), działacz socjalistyczny i związkowy, kw. XIb.
 951. Łaszczyński Bolesław (1843-1909), malarz, kw. 54.
 952. Łazarski Józef (1854-1924), lekarz, prof. farmakologii i rektor UJ, członek PAU, kw. D, gr. rodz. Hankiewiczów, Łazarskich i Skrzyszowskich.
 953. Łazarski Mieczysław (1852-1930), matematyk, rektor Politechniki Lwowskiej, kw. D, gr. rodz. jak wyżej.
 954. Łącki Franciszek Feliks (1893-1929), artysta grafik, kw. XX.
 955. Łempicki Ludwik (1792-1871), senator-kaszte-łan Królestwa Polskiego, kw. 23.
 956. Łepkowski Józef Aleksander (1826-1894), publicysta, konserwator zabytków, prof. pierwszej katedry archeologii i rektor UJ, kw. Ł, gr. rodz.
 957. Łepkowski Wincenty Jacek (1866-1935), prof. stomatologii UJ, kw. Ł, gr. rodz.
 958. Łętowski Teofil (ok. 1783-1856), major WP, filantrop, kw. La.
 959. Łobaczewski Adam Wawrzyniec (1870-1928), lekarz, prof. farmakologii UJ. działacz społeczny, kw. Ca, gr. rodz.
 960. Łobaczewski Ignacy (1821-1900), radca Sądu Krajowego Wyższego, kw. Ca, gr. rodz.
 961. Łoś Jan Nepomucen (1860-1928), prof. filologii słowiańskiej i polskiej UJ, członek PAU, kw. 27.
 962. Łoś Wincenty (1857-1918), literat i kolekcjoner, kw. X.
 963. Łowiński Karol Jan (1871-1936), inżynier mechanik, prof. AG, kw. XXXII.
 964. Łubkowski Adam (ok. 1840-1896), właściciel realności, powstaniec 1863/4, kw. P.
 965. Łucki Aleksander Ludwik (1885-1931), historyk literatury, prof. Gimnazjurn im. Sobieskiego, członek PAU, kw. 54.
 966. Łukaszewski Adam (1877-1912), inżynier górniczy, działacz społeczny, kw. 40 5a.
 967. Łukaszewski Leonard (1842-1911), radca dworu, prezydent Sądu Krajowego Wyższego, powstaniec 1863/4, kw. V.
 968. Łukocz-Łuniewski Jan (1822-1903), powstaniec 1863/4, sybirak, kw. VIII.
 969. Łusakowski Józef Ignacy (1817-1881), spiskowiec galicyjski, działacz emigracyjny, kw. M57.
 970. Łuskina Włodzimierz (1849-'1894), inżynier, malarz i literat, ojciec pisarki Ewy Łuskiny, kw. 10.
 971. Łuszczkiewicz Antoni (1838-1886), ziemianin, architekt, radny m., kw. 23, gr. rodz.
 972. Łuszczkiewicz Marek (1873-1932), działacz polityczny, poseł do parlamentu w Wiedniu, kw. 23, gr. rodz.
 973. Łuszczkiewicz Władysław (1828-1900), historyk sztuki, malarz, profesor Szkoły Sztuk Pięknych, dyrektor Muzeum Narodowego, kw. 23, gr. rodz.
 974. Łuszczyński Teodor (1811-1896), rejent akt grodzkich, członek Towarzystwa Archeologicznego we Lwowie, kw. 15.
 975. Łyczkowski Wilhelm (1843-1925), gen. armii austriackiej, kw. 60.
 976. Łysakowski Michał (1827-1892), kupiec, wójt Półwsia Zwierzynieckiego, powstaniec i więzień stanu z 1846 r., kw. Ula, gr. rodz.
 977. Łysakowski Stanisław (1812-1867), oficer w powstaniu 1830/1, więzień stanu, kw. W.
 978. Do góry

  M

 979. Mach Sebastian (ok. 1844-1909), lekarz, powstaniec 1863/4, sybirak, kw. Ra, gr. Weteranów.
 980. Machalski Ludwik (1879-1934), prof. gimn., artysta malarz, kw. 61, gr. rodz.
 981. Machalski Maksymilian (1817-1890), adwokat, poseł do parlamentu w Wiedniu, radny m., kw. 45, gr. rodz.
 982. Macharski Franciszek (1852-1934), kupiec krakowski, kw. VIII, gr. rodz.
 983. Machczyńska Antonina (1837-1919), nauczycielka i działaczka społeczna, kw. XIX.
 984. Macher Henryk (1853-1916), naftowiec, członek Izby Handlowo-Przemysłowej we Lwowie, kw. 15.
 985. Machniewicz Franciszek (ok. 1858-1898), artysta malarz, kw. Bc.
 986. Macki Teofil (1831-1896), przemysłowiec, kw. D, gr. rodz.
 987. Mackiewicz Aleksander (ok. 1841-1919), maszynisla kolejowy, uczestnik powstania 1863/4, kw. XVIII.
 988. Maćkowski Jan Karol (1865-1915), dziennikarz, publicysta, działacz narodowy i społeczny, kw. XlVb.
 989. Madejewski Feliks (1825-1902), prezydent Sądu Krajowego Wyższego, kw. N.
 990. Madurowicz Henryk (1868-1921), pułkownik WP, kw. Ga, gr. rodz.
 991. Madurowicz Maurycy Antoni (1831-1894), lekarz ginekolog, prof. i rektor UJ, kw. Ga, gr. rodz.
 992. Majdrowicz Eugeniusz Edmund (1856-1929), śpiewak, aktor, dyrektor teatru, kw. 4.
 993. Majdrowiczowa Sylwestra z Adlerów (1861- 1915), aktorka, kw. 4.
 994. Majer Józef (1808-1899), lekarz i przyrodnik, prof. i rektor UJ, prezes AU, radny m., kw. Kb, gr. rodz.
 995. Majer Wojciech (1806-1861), prezes Trybunału WMK, kw. 17, gr. rodz.
 996. Majeranowski Konstanty (1787-1851), dziennikarz, pisarz, poeta, tłumacz.
 997. Majewski Stanisław (1841-1906), powstaniec 1863/4, uczestnik kampanii meksykańskiej w latach 1866-1867, kw. 14.
 998. Majewski Tomasz (1810-1856), architekt i budowniczy, kw. 19.
 999. Makarewicz Juliusz (1854-1936), malarz i konserwator, kw. Hf., gr. rodz.
 1000. Makarewicz Spirydon (1847-1906), dyrektor kolei państwowych, inżynier, kw. X, gr. rodz.
 1001. Makulski Władysław Józef (1837-1899), powstaniec 1863/4, więzień i sybirak, kw. Bc, gr. rodz.
 1002. Malikiewicz Jacek (1813-1893), żołnierz w powstaniu 1830/1, kw. Ra, gr. Weteranów.
 1003. Malinowski Aleksander (1869-1922), inżynier, działacz socjalistyczny i niepodległościowy, kw. 29.
 1004. Malinowski Łucjan Feliks (1839-1898), prof. filologii słowiańskiej UJ, członek AU, kw. VIII.
 1005. Malinowski Roman (1837-1911), dyrektor Sądu Krajowego Wyższego w Krakowie, kw. D.
 1006. Malisz Jan (1878-1928), fotograf, działacz socjalistyczny, kw. XVII.
 1007. Maliszewska Justyna (1811-1880), właścicielka zakładu wychowawczego żeńskiego, kw. 3, gr. rodz. Turasiewiczów.
 1008. Małachowska Teofila z Jakubowskich (ok. 1802-1902), ziemianka, wygnanka z Królestwa Polskiego po 1863/4 r., kw. T.
 1009. Małachowski Stanisław (1801-1883), żołnierz powstania 1830/1 i wojny krymskiej, pisarz i działacz emigracyjny, kw. La, gr. rodz.
 1010. Manasterski Alfred Mieczysław (1842-1919), sędzia apelacyjny, powstaniec 1863/4 r., kw. Ra, gr. Weteranów.
 1011. Mann Maurycy (1814-1876), publicysta, redaktor "Czasu", kw. 16.
 1012. Mańkowski Leon (1858-1909), indianista, prof. UJ, kw. 13, gr. rodz.
 1013. Mańkowski Mieczysław (1862-1922), działacz ruchu robotniczego i zesłaniec, kw. XIVb.
 1014. Marcisiewicz Feliks (1857-1923), okulista, kw. N, gr. rodz.
 1015. Marciszewska Helena z Sottulskich (ok. 1787- 1847), nauczycielka, kw. 17.
 1016. Marcoin Juliusz (1825-1905), inspektor Towarzystwa Ubezpieczeniowego, powstaniec 1848 i 1863/4, kw. 17, gr. rodz.
 1017. Marcoin Piotr (1784-1841), profesor szkół publicznych WMK, kw. Fd.
 1018. Marcoin Zygmunt (ok. 1867-1912), farmaceuta, kw. 17, gr. rodz.
 1019. Marczykiewicz Franciszek (1820-1848), dr med., chirurg, kw. D.
 1020. Marek Ignacy (ok. 1844-1908), powstaniec 1863/4, kw. Ad.
 1021. Marek Jan (1832-1929), powstaniec 1863/4, odzn. VM i KW, kw. XIIIa, gr. rodz.
 1022. Marek Zygmunt (1872-1931), adwokat, działacz socjalistyczny, polityk, poseł do parlamentu w Wiedniu i na sejm RP, kw. XIIIa, gr. rodz.
 1023. Markiewicz Antoni (ok. 1845-1905), szewc, st. cechu, k w. 26, gr. rodz.
 1024. Markiewicz Dominik (ok. 1759-1818), ks., prof. teologii, kanonik katedralny krakowski, kw. Kb.
 1025. Markiewicz Ignacy (ok. 1826-1908), architekt, powstaniec 1846-48, kw. 42.
 1026. Markiewicz Roman (1772-1841), fizyk, prof. UJ, kw. La, gr. rodz.
 1027. Markiewicz Władysław (1834-1910), adwokat i radny m., kw. VI, gr. rodz.
 1028. Markowa Franciszka z Sokolowskich (1837- 1909), uczestniczka powstania 1863/4, kw. XIIIa, gr. rodz.
 1029. Markowski Marian (1878-1925), starosta, kw. XXVb.
 1030. Marszałkowicz Maksymilian (1804-1878), działacz gospodarczy i polityczny, poseł na Sejm Krajowy we Lwowie, literat i publicysta, kw. 24.
 1031. Masłowski Franciszek Ksawery (1819-1868), prawnik, redaktor "Czasu", kw. Kb.
 1032. Massar Józef (1867-1928), kupiec, radca Izby Handlowej i Przemysłowej, senior kongregacji kupieckiej, kw. 54.
 1033. Maślakiewicz Władysław (1866-1922), malarz, uczeń Matejki, kw. 47, gr. rodz.
 1034. Matakiewicz Mikołaj Antoni (1784-1844), prawnik, prof. i rektor UJ, kw. B.
 1035. Matejko Edmund Marcin (1829-1907), brat Jana, prof. szkoły rolniczej w Czernichowie, powstaniec 1848/9 l 1863/4, pas Ab, gr. rodz. Rie-gerów.
 1036. Matejko Franciszek Ksawery (1828-1873), brat Jana i Edmunda, bibliotekarz i historyk slawista, kw. 5.
 1037. Matejko Jan Alojzy (1838-1893), malarz, prof. i dyrektor Szkoły Sztuk Pięknych, grobowiec w alei głównej na wysokości kw. VII i VIII.
 1038. Matejko Stanisław (1873-1920), obrońca Lwowa, odzn. Orderem Orląt, kw. Rb.
 1039. Matkowski Zygmunt Juliusz (1885-1919), ro-manista, historyk literatury, k w. XV, gr. rodz. Łuszpińskich.
 1040. Matliński Jan (1827-1884), działacz spiskowy, organizator i dowódca oddziału w 1863/4 r., kw. Ra.
 1041. Matusiński Henryk (1847-1930), sędzia Sądu Okręgowego, kw. XIIa, gr. rodz.
 1042. May Andrzej (1828-1898), dyrektor szkól średnich, kw. Bd, gr. rodz.
 1043. Maydell Ernest (1878-1930), lekarz, prof. UJ, kw. XIIa.
 1044. Mayer Zygmunt (1867-1919), nauczyciel, redaktor, działacz ruchu nauczycielskiego, kw. XXlIb.
 1045. Maywalt Zygmunt (ok. 1862-1926), inżynier, dyrektor PKP, prezes Związku Inżynierów, radny m., kw. 37, gr. rodz.
 1046. Mayzel Roman (1870-1935), burmistrz Oświęcimia, prezes Narodowego Związku Legionistów i Powstańców Śląskich, kw. XXXII.
 1047. Mazanek Jan Nepomucen (1856-1915), ks., kanonik katedralny, rektor seminarium duchownego w Krakowie, kw. Ld, gr. kapitulny.
 1048. Mazurkiewicz Józef (1799-1881), inżynier, oficer w powstaniu 1830/1, kw. 26.
 1049. Mączka Stanisław, w zakonie: Czesław (1872- 1939), dominikanin, pisarz i kaznodzieja, kw. VIII, gr. dominikanów.
 1050. Mączyński Jakub (ok. 1765-1840), kupiec, st. kongregacji kupieckiej, kw. La, gr. rodz.
 1051. Mączyński Józef January (1807-1862), pisarz, historyk Krakowa, przedsiębiorca teatralny, kw. La, gr. rodz.
 1052. Mądrzykowski Michał (1774-1831), żołnierz Legionów Dąbrowskiego, .pułkownik milicji WMK, kw. Ka.
 1053. Mądrzykowski Michał Filip (1854-1919), skrzypek i pirotechnik, kw. Fa, gr. rodz.
 1054. Mążyński Włodzimierz Józef (1889-1918), działacz PPSD Galicji i Śląska Cieszyńskiego, major Legionów Polskich, kw. 50.
 1055. Mecenseffy Antoni (ok. 1788-1862), kapitan w powstaniu 1863/4, kw. Y.
 1056. Mecenseffy Ludwik (1797-1875), dyrektor Sądu Krajowego, kw. Ac.
 1057. Mecherzyński Karol (1800-1881), historyk literatury polskiej, prof. UJ, członek AU, kw. Ra, gr. rodz.
 1058. Meciszewski Hilary Walenty (1803-1855), publicysta, tłumacz, kompozytor, dyrektor teatru, polityk, kw. La, gr. rodz.
 1059. Meissner Adolf (1813-1882), właściciel realności, powstaniec 1830/1, pas Ab.
 1060. Meissner Adolf (1844-1897), fabrykant powozów, pas Ab.
 1061. Melsz Karol (ok. 1781-1865), muzyk, kw. l, gr. rodz. Ciechanowskich.
 1062. Mendelsburg Albert (1828-1911), finansista, działacz gospodarczy i komunalny w Krakowie, kw. Rb, gr. rodz.
 1063. Merunowicz Włodzimierz (1876-1921), wicedyrektor Banku Polskiego, kw. 15, gr. rodz.
 1064. Mianowski Julian (1821-1888), powstaniec 1863/4, kw. Ra.
 1065. Michael Beniamin (1837-1904), dziennikarz i pedagog, kw. 56.
 1066. Michaelek Antoni (1862-1904), kupiec krakowski, kw. 48.
 1067. Michalik Jan Apolinary (1871-1926), cukiernik i przemysłowiec, właściciel cukierni Jama Michalikowa przy ul. Floriańskiej, kw. S, gr. rodz.
 1068. Michalowski Józef (1767-1837), senator WMK, kw. Ka, gr. rodz.
 1069. Michalowski Piotr (1800-1855), ziemianin, artysta malarz, działacz dobroczynny, kw. Ka, gr. rodz.
 1070. Michalski Aleksander (1855-1904), geolog i paleontolog, kw. XIIIa.
 1071. Michalski Karol (1838-1901), kupiec, kw. 24. Michalski Stanisław (1871-1920), kierownik Gimnazjum św. Barbary, prezes Ogniska Nauczycielskiego, kw. XXIIa.
 1072. Michałowski Ludwik (1829-1899), kolekcjoner, właściciel salonu literacko-artystycznego, kw. Kd.
 1073. Midowicz Ludwik (1841-1903), prawnik, powstaniec 1863/4, kw. Rb.
 1074. Mielewski Andrzej, . właściwie: Sidor (1866-1916), aktor, reżyser, dyrektor teatru, kw. La, gr. rodz. Strzeleckich.
 1075. Mielnicki Józef (1863-1912), aktor, kw. 40.
 1076. Mień Juliusz (1842-1905), literat piszący po francusku i po polsku, tłumacz literatury polskiej, właściciel zakładu fotograficznego, kw. Gsf, gr. rodz.
 1077. Mieroszewska Lucyna (1818-1893), pisarka i pedagog, kw. VIII.
 1078. Mieroszewski Jan Chrzciciel (1789-1867), dyrektor policji i senator WMK, dyrektor teatru, poeta, kolekcjoner, kw. 9, gr. rodz.
 1079. Mieroszewski Jan Stanisław (1827-1900), pisarz, historyk, konserwatywny polityk, poseł do parlamentu w Wiedniu, kw. 9, gr. rodz.
 1080. Mieroszewski Krzysztof Emil (1857-1915), publicysta, działacz katolicki, kw. 9, gr. rodz.
 1081. Mieroszewski Sobiesław (1820-1890), ordynat mysłowicki, pisarz i historyk, członek AU, kw. 9, gr. rodz.
 1082. Mierzyński Józef (ok. 1780-1858), oficer WP, uczestnik kampanii napoleońskiej w Hiszpanii, kw. Kb, gr. rodz.
 1083. Mięsowicz Erwin (1875-1914), prof. medycyny UJ, kw. 5, gr. rodz. Drzygiewiczów.
 1084. Migbał Aleksander (1894-1939), legionista, redaktor naczelny "Gazety Lwowskiej", kw. XXXIII.
 1085. Miklaszewski Juliusz (1845-1916), prof. gimn,, kw. 40.
 1086. Mikłaszewski Mieczysław (ok. 1880-1935), dyrektor banku, kw. XLIII.
 1087. Mikołajski Zygmunt (1865-1923), przemysłowiec, kw. X, gr. rodz.
 1088. Mikucki Leon (1867-1920), inżynier mechanik, przemysłowiec naftowy, kw. 31, gr. rodz.
 1089. Mikucki Leon Stanisław (1828-1915), inżynier kolejowy, architekt, kw. 31, gr. rodz.
 1090. Mikucki Stanisław (ok. 1833-1894), dyrektor PKO w Krakowie, kw. 31, gr. rodz.
 1091. Mikulski Józef (ok. 1845-1908), malarz dekorator, nauczyciel Wyższej Szkoły Przemysłowej, powstaniec 1863/4, kw. 37.
 1092. Mildner Konstanty (ok. 1861-1916), kupiec krakowski, kw. 38, gr. rodz.
 1093. Milicer Franciszek (1801-1889), kapitan w powstaniu 1830/1, odzn. VM, kw. Ra, gr. Weteranów.
 1094. Milowiecz Włodzimierz (1838-1884), publicysta, działacz konspiracyjny w 1863/4, kw. Rb.
 1095. Miłaszewski Adam Aleksander (1827-1893), aktor, reżyser, dyrektor teatrów, kw. W.
 1096. Miłkowski Stanisław (ok. 1837-1907), literat, powstaniec 1863/4, kw. ra.
 1097. Miłkowski Władysław (1847-1928), publicysta, wydawca, księgarz, kw. Ca, gr. rodz.
 1098. Miodoński Adam Stefan (1861-19J3), filolog klasyczny, prof. UJ, pas 54.
 1099. Mioduszewski Michał Marcin (1787-1868), ks., misjonarz, dyrektor seminarium ks. ks. Misjonarzy w Krakowie, muzykolog, zbieracz i wydawca pieśni religijnych, kw. Ya, gr. misjonarzy.
 1100. Mirandola (właściwe nazwisko Pik) Franciszek Czesław (1871-1930), poeta, prozaik, tłumacz, kw. XIXa, gr. rodz. Pików.
 1101. Mirecki Franciszek (1791-1862), kompozytor, dyrygent i pedagog, kw. 12, gr. rodz.
 1102. Mirecki Kazimierz (1830-1911), malarz, kw. 12, 1 gr. rodz.
 1103. Misky Ludwik (1884-1938), malarz i grafik, organizator szkolnictwa zawodowego, kw. 44.
 1104. Miszowski Mieczysław (1832-1884), major w powstaniu 1863/4, literat, kw. Rb.
 1105. Mitarski Wilhelm (1879-1923), malarz, krytyk sztuki, kw. 19, gr. Jerzego Samuela Bandtkiego.
 1106. Młodecki Jan Nepomucen (1804-1883), oficer w powstaniu 1830/1, emigrant, działacz polityczny i wydawca, kw. R.
 1107. Modrzejewska Helena (1840-1909), aktorka, kw. 54.
 1108. Modzelewski Stanisław (1855-1914), aktor, kw. XXIVb.
 1109. Moes-Oskragiełło Konstanty (1850-1910), literat, kw. XIIb.
 1110. Mohl Aleksander (1864-1913), ks., jezuita, publicysta i redaktor, kw. 37, gr. jezuitów.
 1111. Mohr Michał Edward (1804-1879), lekarz, fizyk miejski, kw. 26.
 1112. Mojmir Herman (ok. 1876-1919), lekarz i działacz społeczny, organizator Związku Harcerstwa Polskiego, kw. Hc, gr. rodz.
 1113. Molicki Antoni Sebastian (1847-1924), urzędnik i filozof, kw. XVII.
 1114. Morawiecki Stanisław (1862-1925), inżynier i przemysłowiec, kw. 61, gr. rodz.
 1115. Morawska Konstancja (1842-1917), publicystka, kw. 24, gr. rodz.
 1116. Morawski Kazimierz (1852-1925), filolog klasyczny, historyk, prof. i rektor UJ, prezes PAU, pas 24, gr. rodz.
 1117. Morawski Marian Ignacy (1845-1901), ks., jezuita, filozof, redaktor, prof. UJ, kw. T, gr. jezuitów.
 1118. Morawski Medard (1846-1937), powstanieo-1863/4, kw. Ra, gr. Weteranów.
 1119. Morawski Zdzisław Karol (1859-1928), eseista historyczny, minister dla Galicji, kw. 24, gr. rodz.
 1120. Morbitzer Aleksander (1836-1931), kapitan w powstaniu 1863/4, kw. 7, gr. rodz.
 1121. Morbitzer Konstanty (1800-1854), właściciel sklepu i składu blawatnego, kw. 7, gr. rodz.
 1122. Morelowski Jan Kanty (1797-1856), dyrektor szkoły wydziałowej, członek Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, kw. 20, gr. rodz.
 1123. Morelowski Julian Feliks (1850-1916), prawnik i publicysta, kw. XVb.
 1124. Morgulec Kazimierz (1844-1927), powstaniec 1863/4, kw. Ra, gr. Weteranów.
 1125. Morstin Felicjan Ludwik (1782-1865), ziemianin, bibliofil i kolekcjoner, k w. Kc, gr. rodz.
 1126. Morzycka Faustyna (1864-1910), literatka, działaczka oświatowa, członkini Organizacji Bojowej PPS, kw. X.
 1127. Mosch Ryszard (1869-1938), dyrektor Banku Polskiego, kw. VIII.
 1128. Moskwa Józef (1873-1916), adwokat i działacz ludowy, kw. VI, gr. rodz. Goleniowskich.
 1129. Moszyński Piotr Stanisław (1800-1879), marszałek szlachty guberni wołyńskiej, spiskowiec i Sybirak, kolekcjoner, filantrop, kw. 42.
 1130. Moszyński Stanisław (1875-1907), ks., pisarz i malarz religijny, kw. 24 M.
 1131. Mościcki Leon Konrad (1859-1926), pierwszy doktor rolnictwa w Polsce, kw. 40.
 1132. Motak Jan (1864-1935), prof. seminarium nauczycielskiego, kw. 17.
 1133. Mól Tomasz (1862-1917), długoletni naczelnik gminy Dębniki, kw. XXIa.
 1134. Mroczkowski Antoni (1846-1910), urzędnik, powstaniec 1863/4, kw. Ra, gr. Weteranów.
 1135. Mroczkowski Tomasz (ok. 1799-1882), oficer w powstaniu 1830/1, sybirak, kw. M.
 1136. Mrowec Stanisław (1831-1897), inżynier, radca górniczy, kw. Fc, gr. rodz.
 1137. Mrożyński Jan (1864-1912), przemysłowiec, kw. XIb.
 1138. Muchowicz Jan (1857-1925), sędzia Sądu Apelacyjnego, kw. 61, gr. rodz.
 1139. Muczkowski Józef (17&5-1858), historyk, filolog i bibliotekarz, prof. UJ, członek Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, kw. l, gr. rodz.
 1140. Muczkowski Stefan (1832-1896), notariusz, wiceprezydent Krakowa, radny m., kw. l, gr. rodz.
 1141. Muldner Artur Henryk (1842-1906), komandor marynarki austriackiej, podróżnik, kw. XIb.
 1142. Muldner Henryk (1845-1910), dziennikarz, dyrektor administracyjny "Czasu", pisarz i filantrop, kw. XIb.
 1143. Mułkowski Adolf Antoni (1812-1867), filolog klasyczny, nauczyciel i bibliotekarz, kw. 23.
 1144. Mułkowski Bartłomiej Stefan (1815-1873), prawnik, działacz spiskowy, kw. A.
 1145. Munk Mikołaj (1828-1903), dr med., generał-lekarz sztabowy, kawaler wielu orderów, kw. V, gr. rodz. Schoengut-Strzemniskich.
 1146. Munnich Józef (1880-1939), księgarz, kw. Kc.
 1147. Muranyi Roman (1853-1923), właściciel i założyciel firmy "Muranyi", radny m., kw. Q.
 1148. Murdzieński Franciszek Karol (1850-1931), lekarz pediatra, prymariusz szpitala dziecięcego św. Ludwika, kw. Bb.
 1149. Musiał Franciszek (1876-1934), dyrektor poczt, kw. XIIa.
 1150. Musiałowicz Wincenty (1794-1865), archiwista, kw. R".
 1151. Mussil Franciszek (1870-1927), adwokat, prezes Towarzystwa Katolickich Właścicieli Nieruchomości, kw. 16, gr. rodz.
 1152. Mussil Leopold (1839-1923), dyrektor Tramwajów Krakowskich, kw. 16, gr. rodz. Muszyńs.ki Tomasz (1806-1879), oficer w powstaniu 1830/1, urzędnik prokuratorii skarbu, kw. Ad, gr. rodz.
 1153. Muszyński Władysław (1842-1867), słuchacz prawa, powstaniec 1863/4, kw. Ad, gr. rodz.
 1154. Myszal Andrzej (1831-1917), dyrektor szkoły powszechnej, kw. VI.
 1155. Myszkowski Ludwik (1844-1888), adwokat, kw. Cb, gr. rodz.
 1156. Myśliwiec Aleksander (1817--1880), właściciel realności, radny m., kw. T, gr. rodz.
 1157. Do góry

  N

 1158. Nadolny Czesław (1859-1926), ks., archiprezbiter kościoła Mariackiego, kw. S.
 1159. Namyslowski Bolesław (Bronisław) Jan (1882-1929), botanik, prof. Uniwersytetu Poznańskiego, członek PAU, kw. XX.
 1160. Namysłowski Franciszek (1847-1922), ks., wieloletni kapelan cmentarza Rakowickiego, kw. 57, gr. rodz.
 1161. Namysłowski Władysław (1847-1909), inżynier, k w. XX.
 1162. Narbutt Kazimierz (1838-1903), naczelnik oddziału w powstaniu 1863/4, pułkownik armii francuskiej, kw. VI.
 1163. Narkiewicz Jan (1806-1886), ks., pisarz religijny, działacz oświatowy i powstańczy, Sybirak, pierwszy kapelan cmentarza Rakowickiego, kw. 30.
 1164. Narzymski Józef (1839-1872), literat i działacz polityczny, pas Ad.
 1165. Natanson Władysław (1864-1937), fizyk, historyk nauki, prof. i rektor UJ, członek PAU, kw. 26.
 1166. Natmiller Julian Karol (1827-1903), pracownik kolei, powstaniec w latach 1848 i 1863/4, sy-birak, kw. Ra.
 1167. Naturski Jan (1887-1936), inżynier górnictwa naftowego, kw. XXXI.
 1168. Neuwert Jan (1829-1901), kupiec krakowski, właściciel realności, kw. 46.
 1169. Niedośpiał Stanisław (1855-1911), właściciel Hotelu Polskiego, kw. IX, gr. rodz.
 1170. Niedziałkowski Janusz (1848-1907), inżynier, dyrektor budownictwa miejskiego w Krakowie, kw. 31.
 1171. Niedzielski Antoni (1794-1852), dr med., chirurg, lekarz WP w powstaniu 1830/1, członek i sekretarz Towarzystwa Lekarskiego w Warszawie, kw. Ka.
 1172. Niedźwiecki Zygmunt Jan (1864-1915), nowelista, tłumacz, dramatopisarz, kw. F.
 1173. Niemetz Alojzy (1840-1926), dyrektor Sądu, kw. Ł.
 1174. Niewiarowski Florian (1830-1909), ziemianin, dowódca oddziału w 1863/4 r., kw. Ra, gr. Weteranów.
 1175. Niewiarowski Władysław (1844-1912), powstaniec 1863/4, prezes Przytuliska Weteranów, kw. Ba, gr. rodz.
 1176. Nikle wic z Jan (ok. 1800-1871), kupiec krakowski, członek Izby Handlowo-Przemysłowej, radca Towarzystwa Dobroczynności, kw. 11.
 1177. Nikodemowicz Antoni (1867-1918), dyrektor Poczty Głównej w Krakowie, kw. 19.
 1178. Nitkowski Filip (1789-1833), kapitan milicji WMK, kw. Ka.
 1179. Nitsch Leonard (1801-1866), złotnik i jubiler krakowski, kw. Kc, gr. rodz.
 1180. Nitsch Stanisław (1879-1936), inżynier chemik, kw. Kc, gr. rodz.
 1181. Niziński Piotr (1858-1919), artysta malarz, kw. 29.
 1182. Nodzeński Jan (ok. 1843-1933), powstaniec i więzień stanu w 1863/4, kw. Ra, gr. Weteranów.
 1183. Nordelli Alojzy (1887-1919), dziennikarz, kw. XIVb.
 1184. Novak Konstanty (1834-1918), ziemianin, powstaniec 1863/4, kw. 55.
 1185. Nowacki Jan Julian, właściwie: Batog (1872- 1923), aktor i reżyser, pas. Ad.
 1186. Nowak Jan (1879-1912), artysta rzeźbiarz, kw. 10.
 1187. Nowak Stanisław (1859-1936), działacz ruchu nauczycielskiego, senator RP, założyciel i prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, kw. Cc.
 1188. Nowakowski Edward Zygmunt, w zakonie: Wacław, pseud.: Edward z Sulgostowa (1829- 1903), kapucyn, powstaniec 1863/4, sybirak, pisarz i historyk, kw. Ld, gr. kapucynów.
 1189. Nowicki Aleksander (1839-1921), leśnik, docent Studium Rolniczego UJ, kw. V.
 1190. Nowicki Jan (1868-1937), radny m., działacz Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, kw. VIII.
 1191. Nowicki Julian (1878-1925), radca województwa krakowskiego, naczelnik wydziału przemysłowego, kw. P.
 1192. Nowicki Maksymilian (1826-1890), zoolog i ichtiolog, jeden z twórców nowoczesnej ochrony przyrody, prof. UJ, kw, Ib, gr. rodz.
 1193. Nowiński Karol (1839-1884), mistrz rzeźniczy, kw. Z.
 1194. Nowiński Stanisław (1840-1888), ks., prof. gimnazjalny, kw. P, gr. rodz. Tałasiewiczów.
 1195. Nowolecki Aleksander Konstanty (1825-1884), księgarz, wydawca i historyk, kw. 26.
 1196. Nowosielski Jan (ok. 1840-1931), ziemianin, powstaniec 1863/4, kw. Ra, gr. Weteranów.
 1197. Nowotny Franciszek Juliusz (1872-1924), lekarz otorynolaryngolog, prof. UJ, kw. Z, gr. rodz.
 1198. Nowotny Józef Wiktor (1840-1912), ziemianin, oficer i adiutant gen. Langiewicza w powstaniu 1863/4, kw. IVb.
 1199. Nożyczkowski Maksymilian (1837-1933), powstaniec 1863/4, kw. Ra, gr. Weteranów.
 1200. Nurkowski Norbert (1802-1866), oficer w powstaniu 1830/1, członek Komitetu Narodowego w 1848 r., kw. 11.
 1201. Nycz Karol Izydor (1825-1910), rządca szpitala św. Łazarza, kw. O, gr. rodz.
 1202. Do góry

  O

 1203. Obaliński Alfred Karol (1843-1898), chirurg, prof. UJ, prezes Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, radny m., kw. M.
 1204. Ochmański Stanisław (ok. 1856-1906), muzyk, dyrygent chóru przy kościele Mariackim, kw. Fc, gr. rodz.
 1205. Odrzywolski Ignacy (1814-1898), żołnierz w powstaniu 1830/1, odzn. VM, kw. Ra, gr. Weteranów.
 1206. Odrzywolski Józef (ok. 1828-1891), powstaniec 1863/4, kw. J.
 1207. Odrzywolski Sławomir (1846-1933), architekt i konserwator, kw. 40, gr. rodz.
 1208. Odrzywolski Wincenty (1812-1893), żołnierz w powstaniu 1830/1, odzn. VM, kw. Ra, gr. Weteranów.
 1209. Ogorzały Henryk (1881-1927), prof, gimn., kw. Aa,
 1210. Okoń Kasper (ok. 1841-1885), kupiec krakowski, kw. 24.
 1211. Okuniewski Jan (1836-1904), adwokat, radca Sądu Krajowego, kw. Ib, gr. rodz.
 1212. Olearski Kazimierz (1855-1936), fizyk, prof. i rektor Politechniki Lwowskiej, kw. 19, gr. rodz.
 1213. Olearski Wojciech (1783-1842), notariusz, kw. 19, gr. rodz.
 1214. Olesiowa Wanda ze Szczepanowskich (1864- 1936), założycielka i prezes honorowy Związku Inteligencji Polskiej, kw. XIIb, gr. rodz.
 1215. Oleś Andrzej (1861-1929), prof. Akademii Handlowej, naczelnik rachuby krakowskiej Gazowni, kw. XIIb, gr. rodz.
 1216. Olszewski Karol Stanisław (1846-1915), chemik, prof. UJ, członek AU, kw. 9.
 1217. Olszewski Marian (1862-1928?, ks., prefekt i rektor kolegium oo. Pijarów, kw. 15, gr. pijarów.
 1218. Onufrowicz-Płoska Maria Zofia (1862- 1922), działaczka partii Proletariat, kw. XIVa.
 1219. Onyszkiewicz Mieczysław (1844-1917), ziemianin, działacz polityczny, poseł do parlamentu w Wiedniu, kw. 6.
 1220. Opieński Józef (ok. 1823-1903), powstaniec 1848 i 1863/4, sybirak, kw. XIII.
 1221. Ordęga Józef (1802-1879), powstaniec 1830/1, działacz emigracyjny, kw. VII.
 1222. Orzechowski Feliks Aleksander (1839-1904), ks., powstaniec 1863/4, kw. Fd.
 1223. Orzechowski Jan Kazimierz (1858-1910), kupiec krakowski, kw. 55, gr. rodz.
 1224. Orzechowski Jan Nikodem (1817-1875), prawnik, statystyk, kw. B.
 1225. Ossolińska Ludwika Róża (1797-1850), filan-tropka, autorka utworów dla dzieci, kw. Ka.
 1226. Ostrowski Jan (1853-1899), nauczyciel śpiewu i gry na skrzypcach,, kw. M n.
 1227. Ostrowski Kazimierz Michał (1879-1923), adwokat, obrońca legionistów w Marmarosz-Siget, kw. 67, gr. rodz.
 1228. Ostrowski Władysław Tomasz (1790-1869), podpułkownik WP, marszałek powstańczego sejmu Królestwa Polskiego w 1830/1 r., kw. Kd.
 1229. Otremba August Karol (1800-1876), pastor i pedagog, kw. Ad, gr. rodz.
 1230. Owiński Jan Józef, pierwotnie: Jayko (1884- 1933), pedagog, kurator szkół, redaktor, ludowiec, kw. XXVIIIa, gr. rodz. Leśnodorskich.
 1231. Owsiński Walery (ok. 1848-1890), architekt, powstaniec 1863/4, kw. Ł, gr. rodz. Kowalskich i Pezdańskich.
 1232. Do góry

  P

 1233. Pade Marcin (1765-1846), ziemianin, żołnierz brygady Madalińskiego, kw. III.
 1234. Padlewska Judyta z Potockich (1817-1889), matka Zygmunta, działacza patriotycznego i generała w powstaniu styczniowym, kw. 10.
 1235. Pagaczewski Julian (1830-1877), właściciel browaru, radny m., kw. 9.
 1236. Pakies Józef (1858-1923), inżynier budowniczy, architekt, kw. 41.
 1237. Pałasiński Aleksander (1874-1937), działacz niepodległościowy, więzień polityczny, kw. Bb.
 1238. Pałeczek Edward (1807-1894), wachmistrz w powstaniu 1830/1, kw. Ra, gr. Weteranów.
 1239. Papieski Zygmunt (1852-1938), artysta malarz, kw. 15.
 1240. Parafiński Jan (1842-1932), powstaniec 1863/4; kw. 77, gr. rodz.
 1241. Parczyński Julian (ok. 1899-1938), major WP, odzn. KW, kw. XXVb, gr. rodz.
 1242. Parczyński Stanisław (ok. 1890-1920), major I Brygady Legionów Polskich, odzn. VM, kw. XXVb, gr. rodz.
 1243. Parczyński Tadeusz (ok. 1894-1920), kapitan I Brygady Legionów Polskich, kw. XXVb, gr. rodz.
 1244. Pareńska Eliza z Mukleisenów (1857-1918), żona Stanisława, prowadziła salon literacki, kw. O, gr. rodz.
 1245. Pareński Stanisław (1843-1913), lekarz, prof. UJ, prymariusz szpitala św. Łazarza, powstaniec 1863/4, prezes Towarzystwa Weteranów, działacz społeczny, radny m., kw. O, gr. rodz.
 1246. Parvi Zenon (1868-1910), dziennikarz i dramaturg, redaktor "Nowej Reformy", kw. XIII, gr. rodz.
 1247. Parylak Piotr (1846-1916), prof. i dyrektor gimn., historyk literatury, kw. la, gr. rodz.
 1248. Pasierbski Hipolit Platon (1807-1895), porucznik w powstaniu 1830/1, dowódca oddziału w 1863/4, emigrant, działacz spiskowy.
 1249. Past Wiktor (1858-1924), gen. dywizji WP, kw. Hb.
 1250. Paszkowski Franciszek (1818-1883), malarz, ziemianin, poseł na Sejm Krajowy, działacz gospodarczy, kw. 11, gr. rodz.
 1251. Paszkowski Franciszek (1853-1926), adwokat, dyrektor Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń, poseł na Sejm Krajowy, kw. 11, gr. rodz.
 1252. Paszkowski Franciszek Maksymilian (1778- 1856), gen. brygady WP, pisarz, przyjaciel, biograf i spadkobierca Kościuszki, kw. 11, gr. rodz.
 1253. Paszkowski Stanisław (1845-1898), lekarz, prymariusz szpitala św. Łazarza, prezes Towarzystwa Lekarskiego, radny m., kw. l, gr. rodz. Patelski Józef (1805-1887), uczeń Szkoły Podchorążych, kapitan w powstaniu 1830/1, odzn. VM, działacz społeczny, kw. 1.
 1254. Patkaniowski Michał (1820-1905), urzędnik sądowy, kw. 60, gr. rodz.
 1255. Patkaniowski Michał (1863-1925), nadradca Magistratu, kw. 60, gr. rodz.
 1256. Patroński Jan Dezydery (1810-1894), wach-mistrz w powstaniu 1830/1, kw. Ra, gr. Weteranów.
 1257. Pauli Żegota (właściwie Ignacy) Jakub (1814- 1895), historyk, badacz kultury ludowej i wydawca źródeł, bibliotekarz, kw. Kc.
 1258. Pautsch Fryderyk (1852-1934), nadradca leśnictwa, ojciec malarza Fryderyka, kw. XXXVIII.
 1259. Pawlicki Stefan Zachariasz (1839-1916), ks., zmartwychwstaniec, prof. i rektor UJ, członek AU, kw. O, gr. zmartwychwstańców.
 1260. Pawlikowski Tadeusz Henryk (1861-1915), dyrektor teatrów w Krakowie i we Lwowie, reżyser, krytyk teatralny i muzyczny, kw. X.
 1261. Pawłowski Ignacy (1828-1904), powstaniec 1863/4, emigrant, sekretarz Towarzystwa Dobroczynności w Nowym Jorku, kw. Ra. Pazdrowski Antoni (ok. 1848-1921), radca rządu, dyrektor gimn., kw. 45.
 1262. Pągowski Edmund (ok. 1875-1934), dr praw, sędzia, kw. VIII.
 1263. Pec Władysław (1866-1922), prezes Izby Skarbowej w Krakowie, kw. la, gr. rodz.
 1264. Pelmayer Antoni (1808-1889), oficer w powstaniu 1830/1, kw. T.
 1265. Pelz Rudolf (1859-1933), prezes Sądu Okręgowego Karnego, kw. Cc.
 1266. Peroś Jan (1867-1932), budowniczy, radny m., wiceprezes Izby Handlowej, kw. 56.
 1267. Petelenz Ignacy Leonard (1850-1911), zoolog, dyrektor szkoły, radny m., poseł do parlamentu w Wiedniu, kw. V.
 1268. Peterseim Marcin (1827-1904), właściciel fabryki maszyn rolniczych, kw. V, gr. rodz.
 1269. Pęckowski Michał (1883-1925), ks., historyk Kościoła, zastępca prof. UJ, kw. 62.
 1270. Pękalski Piotr Franciszek (1790-1874), ks., wykładowca języków wschodnich i prof. UJ, członek AU, pisarz religijni zmarł jako ostatni członek zakonu bożogrobców w Miechowie, kw. Ib.
 1271. Piasecki Feliks Walery (1833-1903), prawnik i ziemianin, wojewoda lubelski w Rządzie Narodowym w 1863/4 r., więzień polityczny, kw. Rb, gr. rodz.
 1272. Piątkowski Franciszek (1804-1865), ks., prof. Gimnazjum św. Anny, proboszcz kościoła św. Krzyża, kw. Kc.
 1273. Piątkowski Kasper (ok. 1789-1841), kapitan milicji WMK, kw. La.
 1274. Piccard Henryk (1844-1917), powstaniec 1863/4, profesor szkoły realnej, radca szkolny, kw. 6.
 1275. Piekosiński Franciszek (1844-1906), prawnik, historyk, prof. UJ, członek AU, kw. 32, gr. rodz. Piekosińskich i Kraupów.
 1276. Pieniążek Czesław Felicjan (1844-1917), radca szkolny, pisarz, aktor, oficer w powstaniu 1863/4, kw. 37.
 1277. Pieniążek Jan (ok. 1841-1896), kupiec krakowski, kw. 24.
 1278. Pieniążek Karol (1850-1900), adwokat, wiceprezydent Krakowa, kw. Ab, gr. rodz.
 1279. Pietnicki Ferdynand (ok. 1806-1885), oficer w powstaniu 1830/1, kw. Ra, gr. Weteranów.
 1280. Piltz Jan (1870-1930), neurolog i psychiatra, prof. UJ, twórca krakowskiej Kliniki Psychiatrycznej, kw. 16, gr. rodz.
 1281. Pinkas Ignacy (1888-1935), artysta malarz, pas Ab, gr. rodz.
 1282. Piotrowski Gustaw (1833-1884), prof. med. i rektor UJ, poseł na Sejm Krajowy i do parlamentu w Wiedniu, kw. 2, gr. rodz.
 1283. Piotrowski Gustaw jun. (1863-1905), fizjolog, prof. Akademii Weterynarii we Lwowie, kw. 2, gr. rodz.
 1284. Pisuliński Jan (1856-1912), pułkownik armii austriackiej, kawaler wielu orderów, kw. 19, gr. rodz.
 1285. Piwocki Jerzy (1853-1920), prawnik, działacz samorządowy, autor Zbioru ustaw administracyjnych, kw. X, gr. rodz.
 1286. Piwowarski Adam (ok. 1809-1881), oficer w powstaniu 1830/1, emigranf, inżynier budowy dróg i mostów we Francji, kw. 31.
 1287. Piwowoński Adolf (ok. 1845-1893), ks., katecheta i kaznodzieja katedralny, kw. B.
 1288. Płachecki Antoni (1832-1893), nauczyciel szkoły Towarzystwa Muzycznego, kw. A 78.
 1289. Płatowicz Feliks (ok. 1812-1890), oficer artylerii w powstaniu 1830/1, kw. Kd.
 1290. Płatuski Zbigniew (1882-1922), właściciel drogerii, kw. Aa, gr. rodz.
 1291. Płonczyński Aleksander Józef (1822-1858), malarz, prof. Szkoły Sztuk Pięknych.
 1292. Płonczyński Jan (ok. 1785-1873), sędzia pokoju WMK, kw. 31, gr. rodz.
 1293. Pochwalski Józef (1816-1875), artysta malarz, kw. Illb, gr. rodz.
 1294. Pochwalski Władysław (1860-1924), artysta malarz, konserwator, kw. Illb, gr. rodz.
 1295. Podgórny Szczepan (1866-1912), artysta malarz, kw. 11, gr. rodz.
 1296. Pogorzelski Antoni (1875-1929), przemysłowiec, kw. Cc.
 1297. Poi Juliusz (1878-1921), artysta malarz, kw. Hę, gr. rodz.
 1298. Pokorny Jan (1869-1918), artysta malarz, kw. XIb.
 1299. Pokutyński Filip (1830-1879), architekt, prof. Instytutu Technicznego, kw. La, gr. rodz. Mączyńskich, Pokutyńskich i Czechów.
 1300. Pokutyński Józef (1859-1929), architekt, kw. La, gr. rodz. jak wyżej.
 1301. Polak Sebastian (ok. 1843-1892), prof. gimn., powstaniec 1863/4, kw. Rb.
 1302. Polkowski Ignacy (1833-1888), ks., kanonik, notariusz i archiwariusz kapituły, historyk, członek AU, kw. Ld, gr. kapitulny.
 1303. Polkowski Paweł (1836-1895), chorąży w powstaniu 1863/4, kw. Rb.
 1304. Poller Kasper (1784-1859), hotelarz, właściciel oberży Pod Złotą Kotwicą, kw. 6, gr. rodz.
 1305. Polowa Eleonora z Longchampów (1775-1857), matka poety Wincentego, kw. Hę, gr. rodz.
 1306. Polowa Kornelia z Olszewskich (1811-1855), żona Wincentego, kw. Hę, gr. rodz.
 1307. Południowski Ignacy (1809-1892), żołnierz w powstaniu 1830/1, kw. Ra, gr. Weteranów.
 1308. Poniński Władysław (1823-1901), generał-lejtnant wojsk włoskich, adiutant króla włoskiego, autor .pamiętników, kw. Ł, gr. rodz.
 1309. Poper Franciszek (1831-1881), prof. seminarium nauczycielskiego żeńskiego, kw._VII.
 1310. Popiel Klemens (1869-1934), dyrektor fabryki cementu, kw. Cb, gr. rodz.
 1311. Porzycki Piotr (1842-1910), powstaniec 1863/4, żołnierz kampanii meksykańskiej, kupiec krakowski, kw. 14.
 1312. Potkański Karol (1861-1907), historyk, etnolog, prof. UJ, kw. 48.
 1313. Potuczek Wacław (1858-1933), główny inspektor PKP, wieloletni radny m., kw. VI.
 1314. Prażmowski Adam (1853-1920),. prof. mikrobiologii UJ, członek PAU, kw. Fd, gr. rodz.
 1315. Prażmowski-Belina Władysław Zygmunt (1888-1938), pułkownik WP, twórca kawalerii legionowej, wojewoda lwowski, prezydent Krakowa, kw. 69.
 1316. Prokesz Władysław (1863-1923), dziennikarz, redaktor "Nowej Reformy", krytyk literacki, kw. Xa, gr. rodz. Raczyńskich.
 1317. Pruszyński Bronisław (1811-1890), marszałek szlachty guberni wołyńskiej, kw. Fc, gr. rodz.
 1318. Pruszyński Zenon Ludwik (zmarł 1938), właściciel zakładu litograficznego, kw. 5.
 1319. Pryliński Tomasz (1847-1895), architekt, restaurator Sukiennic, kw. IX, gr. rodz.
 1320. Prysak Piotr (1841-1910), prof. seminarium nauczycielskiego żeńskiego, kw. U.
 1321. Przedpełski Paweł (ok. 1813-1888), inżynier, oficer w powstaniu 1830/1, kw. Ra, gr. Weteranów.
 1322. Przedpełski Władysław (ok. 1844-1863), powstaniec 1863, kw. Ra.
 1323. Przemyska Barbara z Dunin-Wąsowiczów (ok. 1823-1883), żona Bronisława, naczelnika krakowskiej Gwardii Narodowej w 1848 r., kw. Ad.
 1324. Przybylski Stanisław (1855-1908), kupiec krakowski, kw. X, gr. rodz.
 1325. Przybylski Wilhelm (1848-1927), prof. szkoły realnej, powstaniec 1863/4, kw. 17.
 1326. Przyłuski Kazimierz (1867-1939), architekt, kw. Hb.
 1327. Pszorn Franciszek (1851-1897), artysta malarz, kw. Jd.
 1328. Pszorn Julian (1826-1887), właściciel realności, radny m., kw. Y, gr. rodz.
 1329. Puchalski Bolesław (1854-1928), aktor, kw. 13.
 1330. Pytel Franciszek (1868-1926), prof. gimn., kw. 3, gr. rodz. Bobrzyńskićh i Golińskich.
 1331. Do góry

  R

 1332. Raczyński Adolf (1857-1930), sędzia apslacyj-ny, kw. XIIb.
 1333. Raczyński Józef (ok. 1789-1857), oficer gwardii Napoleona I, kw. 2.
 1334. Radomyski Ludwik (1820-1889), pianista, więzień stanu w 1846 r., kw. He.
 1335. Radwański Andrzej (1821-1867), budowniczy i inżynier, kw. l, gr. rodz.
 1336. Radwański Feliks jun. (1789-1861), architekt, prof. UJ, członek Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, kw., l, gr. rodz.
 1337. Radwański Jan (1819-1873), literat i historyk, członek AU, kw. 16.
 1338. Radwański Jan Wiesław (1859-1923), aptekarz, kw. 16.
 1339. Rakisz Szczepan (1865-1929), budowniczy i radny m., kw. 58, gr. rodz.
 1340. Rakowski Dionizy (1809-1893), marszałek hu-mański, kw. Fb.
 1341. Ramlow Saladyn Karol (1842^-1885), lekarz, powstaniec 1863/4, kw. Ra, gr. Weteranów.
 1342. Ramułt Stefan (1859-1913), etnograf i językoznawca, kw. XIVb.
 1343. Raschke August (1822-1873), kupiec krakowski, kw. Ac.
 1344. Redyk Wiktor (ok. 1838-1916), aptekarz, właściciel realności, kw. 6, gr. rodz.
 1345. Regiec Ludwik (1855-1919), inżynier, kierownik regulacji Wisły, kw. 37.
 1346. Rehman Feliks (ok. 1845-1863), powstaniec 1863, zmarł z ran po bitwie miechowskiej, kw. Ra.
 1347. Reiss Władysław (1866-1916), lekarz, prof. UJ, kw. 61, gr. rodz.
 1348. Reran Jan (zmarł 1883), przemysłowiec, powstaniec 1863/4, kw. Aa, gr. rodz.
 1349. Retmański Karol Ludwik (ok. 1885-1917), prof. gimn., kw. XIIIa, gr. rodz. Łojków.
 1350. Rettinger Emil (1883-1927), inżynier, kw. Ac, gr. rodz.
 1351. Rettinger Józef (1849-1897), adwokat, radny m., powstaniec 1863/4, kw. Ac, gr. rodz.
 1352. Richling Wincenty (1841-1896), organista katedralny, prof. Konserwatorium, kompozytor, powstaniec 1863/4, kw. P.
 1353. Riedl Juliusz (ok. 1838-1900), aptekarz, kw. 41.
 1354. Riedl Maciej (1811-1903), kupiec krakowski, kw. 4, gr. rodz.
 1355. Riedl Teodor (1830-1893), kupiec krakowski, kw. 4, gr. rodz.
 1356. Riegl Józef (1877-1939), dyrektor szkoły zawodowej, kw. LXXV.
 1357. Ripper Józef (1837-1890), kupiec krakowski, kw. Ad, gr. rodz.
 1358. Rodakowski Henryk (1823-1894), artysta malarz, kw. W, gr. rodz.
 1359. Rodowski Grzegorz (ok. 1782-1842), dziennikarz, archiwista Senatu WMK, kw. Kc.
 1360. Rodziewicz-Bielewicz Antoni (1870-1923), prof. AG, kw. XIVb.
 1361. Rogosz Józef Atanazy (1846-1896), poeta, powieściopisarz i dziennikarz, powstaniec 1863/4, kw. Bc, gr. rodz.
 1362. Rogoszówna Zofia (1888-1921), literatka, kw. Bc, gr. rodz.
 1363. Rogoyski Zygmunt (1841 - 1900), starosta, kw XIIIa.
 1364. Roguska Wanda (1853-1899), nauczycielka, przełożona pensji, kw. 24.
 1365. Rosner Aleksander (1867-1930), prof. ginekologii UJ, kw. VIII. gr. rodz.
 1366. Rosner Antoni (1831-1896), prof. dermatologii UJ, prymariusz szpitala św. Łazarza, członek AU, prezes Towarzystwa Lekarskiego, kw. VIII, gr. rodz.
 1367. Rosner Ignacy (1865 - 1926), dziennikarz, polityk, współpracownik "Czasu", redaktor naczelny "Kuriera Polskiego", kw. VIII, gr. rodz.
 1368. Rossknecht Roman (1883-1933), naczelny dyrektor zakładów przemysłowych w Okocimiu, kw. Gd, gr. rodz.
 1369. Rostafiński Józef (1850-1928), prof. botaniki UJ, członek PAU, kw. 16, gr. rodz.
 1370. Rostworowski Stanisław (1858-1888), artysta malarz, kw. P.
 1371. Roszkowski Stanisław (1845 - 1902), Sybirak i syn sybiraka, powstaniec 1863/4, kw. Ra.
 1372. Rotter Jan (1350-1906), inżynier, dyrektor Wyższej Szkoły Przemysłowej, poseł na Sejm Krajowy i do parlamentu w Wiedniu, kw. VI, gr. rodz.
 1373. Rottermund Józef (1813-1899), kupiec krakowski, oficer w powstaniu 1830/1, kw. Ra, gr. Weteranów.
 1374. Rozmuski Tadeusz (1876-1915), prof. szkoły realnej, działacz społeczno-oświatowy, kw. Ł.
 1375. Rozwadowski Henryk (1868-1928), prof. seminarium nauczycielskiego, kw. XXVb.
 1376. Rozwadowski Jan Michał (1867-1935), językoznawca, prof. UJ, prezes PAU, kw. XIII.
 1377. Rożecki Bronisław (ok. 1885-1926), założyciel i dyrektor fabryki przetworów tłuszczowych w Trzebini, kw. X, gr. rodz.
 1378. Rożen Zygmunt (1874-1936), mineralog, petro-graf, prof. AG, kw. XXXIII.
 1379. Różniatowska Antonina (1860-1895), rzeźbiarka, kw. XIIb.
 1380. Różycki Edmund (1827-1893), pułkownik 'sztabu wojsk rosyjskich, dowódca jazdy wołyńskiej w powstaniu 1863/4, emigrant, kw. Ra. Różycki Michał (1839-1921), major w powstaniu 1863/4, kw. Ra, gr. Weteranów.
 1381. Rubczyński Witold (1865-1938), filozof, prof. UJ, kw. XVI.
 1382. Rucki Adolf (1800-1892), żołnierz w powstaniu 1830/1, kw. Ra, gr. Weteranów.
 1383. Rucki Jakub (1806-1900), żołnierz w powstaniu 1830/1, kw. Ra, gr. Weteranów.
 1384. Ruczka Julian (1840-1909), adwokat, powstaniec 1863/4, kw. 45.
 1385. Rudnicki Marian (1856-1918), muzyk, dyrektor szkoły, kw. Aa.
 1386. Rudolphi Karol (1836-1902), notariusz, k w. 7, gr. rodz.
 1387. Rudzki Maurycy (1862-1916), geofizyk i astronom, prof. UJ, członek AU, kw. IXb.
 1388. Rulikowski Ludwik (1784-1872), sędzia pokoju powiatu chełmskiego, poseł na Sejm Królestwa Polskiego w 1825 r., kw. VIII.
 1389. Ruszczewski Hieronim (1813-1880), oficer w powstaniu 1830/1, działacz emigracyjny, kw. VII.
 1390. Rutkowski Franciszek Józef (1830-1907), urzędnik Muzeum Czartoryskich, powstaniec 1863/4, sybirak, kw. Ra, gr. Weteranów.
 1391. Rutkowski Karol (1852-1905), sędzia, kw. 48.
 1392. Rutkowski Teofil (1809-1881), ziemianin, marszałek bracławski, pamiętnikarz, kw. IVb.
 1393. Rybicki Jan Nepomucen (ok. 1842-1901), ziemianin, powstaniec 1863/4, kw. Ra.
 1394. Rybiński Edward (ok. 1882-1922), przemysłowiec, k w. XXIVb, gr. rodz.
 1395. Rychnowski Franciszek (1850-1929), inżynier, wynalazca, kw. 11.
 1396. Rydel Lucjan (1833-1895), lekarz, prof. okulistyki i rektor UJ, członek AU, kw. 13.
 1397. Rydel Lucjan (1870-1918), poeta i pisarz, kw. Ka, gr. rodz. Rydlów i Sedlmayerów.
 1398. Rydlowa Jadwiga z Mikołajeżyków, (1883-1936), żona Lucjana, Panna Młoda z Wesela, kw. Ka, gr. rodz. Rydlów i Sedlmayerów.
 1399. Rydzowski Andrzej (1829-1881), prawnik, poseł na Sejm Krajowy, delegat do parlamentu w Wiedniu, radny m., kw. 2, gr. rodz.
 1400. Rylski Władysław (1835-1905), powstaniec 1863/4, emigrant, wicekonsul angielski w Bajonnie, kw. Ra, gr. Weteranów.
 1401. Rząca Karol (1833-1901), przemysłowiec i radny m., kw. N, gr. rodz.
 1402. Rząśnicki Ryszard (1838-1893), były oficer wojsk rosyjskich, kapitan w powstaniu 1863/4, kw. Ra.
 1403. Rzepa Bolesław (1884-1931), muzykolog, kw. XXVIIIb.
 1404. Rzewuski Bolesław (ok. 1845-1880), właściciel zakładu fotograficznego w Radomiu, powstaniec 1863/4, kw. 25, gr. rodz.
 1405. Rzewuski Paweł (1804-1892), ks., biskup i sufragan warszawski, zesłaniec na Syberii od 1865 do 1886 r., kw. Bb.
 1406. Rzewuski Walery (1837-1888), właściciel zakładu fotograficznego, radny m., kw. 25, gr. rodz.
 1407. Rzeźniewski Gustaw (1836-1883), ks., proboszcz jarociński i dziekan nowomiejski z diecezji poznańskiej, ofiara Kulturkampfu, kw. 32.
 1408. Rzymkowski Jan (1836-1916), dyrektor Biura Sądu Wyższego, kw. X, gr. rodz.
 1409. Rzymkowski Jan (1878-1937), architekt, radca budownictwa, kapitan artylerii, kw. Ł.
 1410. Do góry

  S

 1411. Sadowski Jan Nepomucen (1814-1875), oficer w powstaniu 1830/1, ziemianin, marszałek szlachty kamienieckiej, kw. 26.
 1412. Sadowski Wojciech (ok. 1799-1844), dr medycyny, działacz społeczny, kw. Kc.
 1413. Salawa Aniela (1881-1922), służąca, kandydatka do kanonizacji, kw. XIVa, w 1949 r. przeniesiona do bazyliki oo. Franciszkanów.
 1414. Salawa Wojciech (1844-1910), dyrektor szkół, kw. VII.
 1415. Salomońska Emilia (1837-1904), pianistka, nauczycielka gry na fortepianie, kw. 12, gr. rodz. Zaleskich.
 1416. Salomoński Hieronim (ok. 1815-1888), oficer w powstaniu 1830/1, odzn. VM, nauczyciel śpiewu i muzyki, kw. Ra, gr. Weteranów.
 1417. Sambomunkacsy Antonina (1855-1931), kierowniczka szkoły, kw. Cc.
 1418. Sarnecki Zygmunt (1837-1922), aktor, literat, kierownik sceny poznańskiej, kw. T.
 1419. Saski Konstanty (1822-1894), major honwedów w kampanii węgierskiej 1848/9 r., kw. Rb.
 1420. Satara Kasper (ok. 1842-1918), powstaniec 1863/4, Sybirak, kw. Ra.
 1421. Saurer Franciszek (1863-1932), przemysłowiec, kw. 13.
 1422. Sawiczewski Florian (1797-1876), prof. chemii UJ, członek AU, właściciel apteki Pod Słońcem, kw. 15, gr. rodz.
 1423. Sawiczewski Julian Józef (1795-1854), prof. farmacji UJ, powstaniec 1846-48, kw. 15, gr. rodz. Schaitter Jan Jerzy (1863-1939), dyrektor Banku Polskiego, kw. Jd.
 1424. Sawiek i Ludomir (1884-1928), geograf i podróżnik, prof. UJ, kw. Bb.
 1425. Schleif Wilhelm (1844-1921), gen. dywizji, kw. IX, gr. rodz. Wachowiczów.
 1426. Schmidt Michał (1836-1893), prawnik, wiceprezydent Krakowa, kw. 55, gr. rodz. Schneider Jan Nepomucen (1844-1931), powstaniec 1863/4, kw. Ab, gr. rodz. Schoen Henryk (1852-1900), dr praw, adwokat, radca Sądu Kraj owego Wyższego, k w. VIII, gr. rodz.
 1427. Schoengut-Strzemiński Stefan (1863- 1932), lekarz, prezes Izby Lekarskiej w Krakowie, kw. V, gr. rodz.
 1428. Schumann Jan (1820-1899), kupiec krakowski, kw. 4, gr. rodz.
 1429. Schutt Juliusz (1834-1884), powstaniec 1863/4, sybirak, kw. Rb.
 1430. Schwartz Alojzy (1804-1876), kupiec krakowski, kw. II, gr. rodz.
 1431. Schwarz Wawrzyniec (1809-1878), inspektor Ogrodu Botanicznego, kw. 25.
 1432. Schwarz Zofia (1865-1939), dyrektorka Szkoły im. św. Scholastyki, kw. 25.
 1433. Schwarzenberg-Czerny Franciszek (1847- 1917), geograf, prof. UJ, kw. XX, gr. rodz.
 1434. Sciborowski Władysław Ludwik (1833-1903), lekarz, członek AU, Jtw. 49b.
 1435. Seidl Wilhelm (1850-1915), prezydent Sądu Krajowego w Krakowie, kw. 1.
 1436. Seidler-Wiślański Andrzej (1812-1895), poseł na Sejm Krajowy, burmistrz Krakowa, kw. Fd.
 1437. Seifert Aleksander (1842-1904), powstaniec 1863/4, kw. La, gr. rodz.
 1438. Seifert Teofil (1804-1880), kupiec, właściciel dużego sklepu galanteryjnego, członek Wydziału Miejskiego, kw. La, gr. rodz.
 1439. Seisler Jan (1836^1895), naczelnik rachuby Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń, radny m., kw. Ca.
 1440. Sembratowicz Ludwik (ok. 1837-1891), gen., marszałek polowy armii austriackiej, kw. 4.
 1441. Seredyński Hipolit (1780-1874), pedagog, dyrektor szkół, pisarz, członek AU, kw. 31.
 1442. Serwaciński Henryk (1895-1920), major Legionów Polskich, odzn. VM i KW, kw. 33a.
 1443. Serwatowski Walerian (1810-1891), ks., dziekan kolegiaty Wszystkich Świętych, sekretarz Towarzystwa Naukowego Krakowskiego i radny m. karnie przesiedlony z diecezji tarnowskiej do Linzu za publiczne potępienie starosty Breinla w 1846 r., kw. Ga.
 1444. Sędzimir Mieczysław (1859-1922), dyrektor Banku Małopolskiego, kw. 49a, gr. rodz.
 1445. Sędzimir Zdzisław (1866-1912), dyrektor PKO, kw. 49a, gr. rodz.
 1446. Siedlecki Adolf (1829-1891), aptekarz krakowski, właściciel realności, kw. 12, gr. rodz.
 1447. Siedlecki Aleksander (ok. 1827-1872), notariusz, prezydent Podgórza, kw. 12, gr. rodz.
 1448. Siedlecki Franciszek (1867-1934), artysta malarz, kw. 12, gr. rodz.
 1449. Siemaszko Kazimierz (1847-1904), ks., misjonarz, założyciel zakładu wychowawczego dla chłopców, kw. Ya, gr. misjonarzy.
 1450. Sieniewiecz Emilian (ok. 1833-1909), ks. greckokatolicki, więzień i wygnaniec z Królestwa Polskiego, psalterzysta i spowiednik przy kościele Mariackim, kw. Ra, gr. Weteranów.
 1451. Sierawski Józef (1810-1901), żołnierz w powstaniu 1830/1, kw. Ra, gr. Weteranów.
 1452. Sierosławski Jan (ok. 1875-1930), dyrektor gimn., kw. VII.
 1453. Sierosławski Józef (ok. 1846-1918), prof. muzyki, kompozytor, kw. IX, gr. rodz.
 1454. Sikorski Stanisław Jan (1876-1937), major WP, prof. Wielkopolskiej Szkoły Podchorążych Piechoty, kw. Hf.
 1455. Sikorski Tadeusz (1851-1937), inżynier, prof. rolnictwa UJ, kw. Gd.
 1456. Simmler Jan (1856-1911), kierownik . fabryki, prezes Stowarzyszenia Werfernistrzów i Urzędników Prywatnych, kw. 36, gr. rodz.
 1457. Siwecki Jan Kanty (ok. 1793-1873), żołnierz z 1812 i 1830/1 r., kw. Xa, gr. rodz. Wróblewskich.
 1458. Siwiński Juliusz (1858-1932), zarządca cmentarza Rakowickiego, kw. He.
 1459. Skąpski Zygmunt (1843-1907), poborca podatkowy, powstaniec 1863/4, kw. Ra, gr. Weteranów.
 1460. Skobel Fryderyk Kazimierz (1806-1876), dr med., chirurg, lekarz WP w powstaniu 1830/1, prof. i rektor UJ, członek AU, kw. 49b, gr. rodz.
 1461. Skorupka Adam (1820-1872), dyrektor teatru, kw. 23, gr. rodz.
 1462. Skorupka Leon (1821-1875), działacz konspiracyjny i więzień w 1846 r., polityk konserwatywny, kw. 23, gr. rodz.
 1463. Skórkowski Alfons (1809-1862), ks., kanonik katedralny, sędzia surogat konsystorza krakowskiego podczas zesłania biskupa Karola Skórkowskiego (jego stryja) do Opawy, pas Ad.
 1464. Skrochowski Ignacy (1847-1912), dr filozofii, docent UJ, kw. 40.
 1465. Skwarczyński Antoni (ok. 1841-1914), ziemianin, urzędnik kolei, powstaniec 1863/4, kw. Fa.
 1466. Sławiński Marcin (1815-1889), wachmistrz w kampanii węgierskiej 1848/9 r., kw. T, gr. rodz.
 1467. Słomka Adolf (1861-1906), dyrektor hut i kopalń, kw. 40.
 1468. Słonecki Zenon (1842-1912), poseł na Sejm Krajowy, kw. 57.
 1469. Słoniński Władysław (1838-1894), dyrektor kolei państwowych w Krakowie, kw. 11.
 1470. Słoniowski Aleksander (1832-1886), kupiec krakowski, kw. Y. -
 1471. Słotwiński Adam (1834-1894), ks., rektor kolegium Pijarów, powstańczy naczelnik Krakowa w 1863/4 r., obrońca unitów, kw. Kd.
 1472. Słotwiński Feliks (1788-1863), prof. prawa UJ, kw. 6.
 1473. Służewski Kazimierz (1867-1931), dr med., st. lekarz miejski, kw. Bc.
 1474. Służewski Michał (ok. 1781-1856), oficer w powstaniu 1830/1, kw. 1.
 1475. Smidowicz Eugeniusz (1865-1932), kupiec galanteryjny, wiceprezes Towarzystwa Strzeleckiego, kw. W, gr. rodz.
 1476. Smoleński Mieczysław (1896^1918), słuchacz prawa, chorąży WP, poległ pod Przemyślem, kw. U.
 1477. Smoleński Tadeusz (1884-1909), historyk i pierwszy polski egiptolog, uczeń Maspero w Kairze, pas Ac.
 1478. Smoluchowski Marian (1872-1917), fizyk, prof. Uniwersytetu Lwowskiego i UJ, członek AU, kw. D, gr. rodz. Baranieckich i Smoluchowskich.
 1479. Sobierajski Józefat (1798-1878), oficer w powstaniu 1830/1, kw. 10.
 1480. Sobieski Jan (1793-1865), ziemianin, żołnierz Księstwa Warszawskiego, adiutant gen. Dąbrowskiego, kw. 4.
 1481. Sobieski Wacław (1872-1935), historyk, prof., UJ, kw. VIII.
 1482. Sobolewski Feliks (1894-1929), dr praw, kupiec, żołnierz I Brygady Legionów Polskich, kw. VI.
 1483. Sobolewski Feliks Cyrus (1855-1925), gen. armii austriackiej, pomnik między kw. XXVb - XXVIa, XXVII-XXVIIIb.
 1484. Sobolewski Ignacy (1845-1912), właściciel realności, powstaniec 1863/4, Sybirak, kw. VI.
 1485. Sobolewski Paweł Cyrus (1863-1930), gen. WP, kw. XIIIa, gr. rodz.
 1486. Sochor Maria (1874-1930), prof. muzyki, kw. XX, gr. rodz.
 1487. Soczyński Józef (1789 - 1869), uczestnik wojen napoleońskich, pułkownik w powstaniu 1830/1, komendant milicji WMK, kw. Ab.
 1488. Soczyński Karol (1781-1862), prof. medycyny UJ, senator WMK, kw. D.
 1489. Sokołows'ki August (1846-1921), prof. gimn., radny m., działacz społ., kw. 23, gr. rodz. Żawiejskich.
 1490. Sokołowski Jan Kanty (1841-1891), inżynier pas Ad.
 1491. Sokołowski Kasper (1812-1896), właściciel realności, kw. Ka.
 1492. Sokołowski Marian (1839-1911), historyk sztuki, dyrektor Muzeum Czartoryskich, prof. UJ, członek AU, kw. Cc.
 1493. Sołtyk Marceli (1819-1896), ostatni potomek Sołtyków w Polsce, kw. Bd.
 1494. Sołtysik Tomasz (1847-1916), radca szkolny, dyrektor II Gimnazjum, kw. XXVa, gr. rodz.
 1495. Sosnowski Feliks (1806-1871), ks., prof. UJ, kanonik katedralny, kw. 29.
 1496. Sosnowski Franciszek (1812-1902), żołnierz w powstaniu 1830/1, kw. Ra, gr. Weteranów.
 1497. Sosnowski Józef (1863-1933), aktor i reżyser, kw. Gd.
 1498. Soświński Wawrzyniec (1796-1850), prof. i dziekan Wydziału Prawa UJ, kw. Ka.
 1499. Soubiran Ludwika (1773 w Akwizgranie - 1842), kw. 17.
 1500. Sowiński Ignacy (1858-1917), architekt, kw. Ra.
 1501. Spis Stanisław (1842-1920), ks., prof. biblistyki i rektor UJ, kanonik katedralny, kw. Ld, gr. kapitulny.
 1502. Spithal Roman (1824-1889), ks., dr teologii i prawa kanonicznego, radca kpmsystorza, kw. Ld, gr. kapitulny.
 1503. Spitzer Roman (1843-1910), prof. szkoły realnej, radca szkolny, kw. VIII.
 1504. Spitzier Jan (1855-1915), artysta malarz, scenograf, kw. Ł, gr. rodz.
 1505. Spławińska Stanisława (1869-1922), nauczycielka, pianistka, kw. 2.
 1506. Spławiński Jan (ok. 1830-1888), radca dworu, poseł na Sejm Krajowy i do parlamentu w Wiedniu, kw. 2.
 1507. Sroka Adam (1878-1936), kierownik szkoły, kw. 16.
 1508. Srokosz Kasper (1828-1906), żołnierz kampanii węgierskiej 1848/9, kw. W, gr. rodz.
 1509. Stachiewicz Piotr (1858-1938), artysta malarz, kw. Ra, gr. rodz.
 1510. Stachowicz Michał (1768-1825), artysta malarz, kw. Ab, gr. rodz.
 1511. Stachowicz Teodor Baltazar (1800-1873), artysta malarz, kw. Ab, gr. rodz.
 1512. Stachowski Stanisław (1856-1921), przemysłowiec, kw. XXVlIIa.
 1513. Stadnicki Antoni (1782-1863), mistrz krakowskiej loży wolnomularskiej "Przesąd Zwyciężony", kw. 2.
 1514. Stadnicki Bronisław (1812-1874), oficer w powstaniu 1830/1, odzn. VM, kw. Lc. Stadnicki Józef (1816-1893), działacz narodowy, więzień stanu, sybirak od 1846 do 1855 r., kw. XXX.
 1515. Staich Władysław (1882-1938), ks., kapelan cmentarza Rakowickiego, kw. XIIIa.
 1516. Stanisławski Jan (1860-1907), malarz, prof. ASP, współzałożyciel towarzystwa "Sztuka", kw. XVI.
 1517. Stankiewicz Kazimierz (1818-1895), urzędnik Kasy Oszczędności, więzień stanu, kw. Ib.
 1518. Stantzel Adolf (1818-1886), radca dworu, kw. U.
 1519. Starek Jan (1848-1914), powstaniec 1863/4, właściciel realności, kw. 16, gr. rodz.
 1520. Starzeński Edward (1855-^1909), starosta Podgórza, kw. 56.
 1521. Starzewski Mieczysław (ok. 1830-1906), ziemianin, dyrektor składów zboża w Krakowie, ojciec Rudolfa, dziennikarza, kw. 12, gr. rodz.
 1522. Starzewski Rudolf (1833-1894), dr praw, adwokat, kw. 12, gr. rodz.
 1523. Starzewski Rudolf (1870-1920), dziennikarz, redaktor "Czasu", kw. 17, gr. rodz.
 1524. Starzewski Tadeusz (1860-1930), prezes krakowskiej Izby Notarialnej, kw. XIIa.
 1525. Stasicki Tadeusz (1865-1926), naczelnik Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń, kw. Ab.
 1526. Stasiński Ludwik (1848-1903), mistrz stolarski, kw. XIIb.
 1527. Staszczyk Adam (1853-1909), poeta i dramaturg, kw. XIIb.
 1528. Stawarski Antoni (1854-1927), prezydent Sądu Karnego w Krakowie, kw. 20.
 1529. Stawarski Ignacy (1819-1900), dyrektor Gimnazjum św. Anny, kw. 20.
 1530. Stąpowski Leon (1852-1914), artysta dramatyczny, kw. LXII, gr. rodz.
 1531. Steczkowski Jan Kanty (1800-1881), astronom, prof. UJ, kw. Ta.
 1532. Stehlik Edward (1825-1888), rzeźbiarz,właściciel zakładu kamieniarskiego, kw. VIII.
 1533. Steibelt Adolf (1811-1867), krytyk muzyczny, kw. 23.
 1534. Steinkeller Piotr Antoni (1799-1854), bankier i przemysłowiec, kw. 29, gr. rodz.
 1535. Sternbach Karol (1863-19,34), lekarz WP, kw. Ba.
 1536. Steyskal Franciszek (ok. 1818-1887), radca dworu, kw. Ya, gr. rodz.
 1537. Stępień Józef (1845-1915), powstaniec 1863/4, kw. Ra, gr. Weteranów.
 1538. Stępowski Wincenty (1837-1911), ziemianin, członek organizacji narodowej w 1862 r., kw. Ł.
 1539. Stiasn Edward (1832-1899), dr praw, notariusz, założyciel czytelni polskiej w Białej, kw. VI.
 1540. Stiller Józef (1886-1912), kupiec krakowski, kw. 55, gr. rodz.
 1541. Stiller Robert (1849-1910), właściciel realności, wiceprezes Towarzystwa Weteranów Wojskowych, kw. 55, gr. rodz.
 1542. Stobnicki Feliks (1800-1882), oficer artylerii konnej w powstaniu 1830/1, odzn. VM, ziemianin, poseł na sejm austriacki w 1848 r., kw. IVb.
 1543. Stochmalski Antoni (1844-1900), nadinżynier kolei państwowych, kw. 12.
 1544. Stockmar Ernest Leopold (1818-1905), aptekarz, radny m., prezes Towarzystwa Strzeleckiego, kurator zboru ewangelickiego, kw. Fd.
 1545. Stodolak Stanisław (1840-1890), prof. gimn., kw. Fd.
 1546. Stojałowski Stanisław (1845-1911), ks., słynny działacz ludowy, redaktor "Pszczółki" i "Wieńca", kw. 55.
 1547. Stokłosa Jan (1869-1926), ks., kapelan cmentarza Rakowickiego, kw. XXVIIIa, gr. rodz. Bilińskich.
 1548. Stopczański Aleksander (1835-1912), dr med., prof. UJ, członek AU, kw. 2.
 1549. Straszewski Florian (1766-1847), ziemianin, współzałożyciel i protektor Plant, kw. 17.
 1550. Straszewski Maurycy (1848-1921), filozof, prof. UJ, radny m., kw. 17.
 1551. Strokowa Jadwiga z Zubrzyckich, pseud.: Jadwiga z Łobzowa (1857-1916), nauczycielka, poetka i pisarka, kw. Lc, gr. rodz. Wasilewskich.
 1552. Strycharski Jan (1840-1903), kupiec krakowski, kw. 57.
 1553. Strzechowski Franciszek (1804-1882), radca Sądu Wyższego w Krakowie, kw. Cc.
 1554. Strzelbicki Aleksander (1875-1938), radca wojewódzki, starosta, -kw. XXXVI, gr. rodz.
 1555. Strzelbicki Marcin (1802-1871), notariusz, radny m., kw. 12.
 1556. Strzelecki Stanisław (1821-1878), prawnik, wiceprezydent Krakowa, kw. La, gr. rodz.
 1557. Strzyżewski Henryk (1874-1905), artysta malarz, kw. VIII, gr. rodz. Marynowskich.
 1558. Studziński Marceli (1829-1899), delegat Krakowa do Krajowej Rady Szkolnej Galicji, kw. Hb, gr. rodz.
 1559. Studziński Piotr (1826-1869), muzyk, kompozytor, pedagog, pas Ab.
 1560. Studziński Wincenty (ok. 1816-1854), nauczyciel muzyki, kw. H.
 1561. Styczeń Franciszek (1862-1938), artysta rzeźbiarz, kw. XXIIa.
 1562. Styczeń Wawrzyniec (1837-1908), adwokat, prezes Sokoła i prezes Izby Adwokackiej, radny m., kw. Ld, gr. rodz.
 1563. Subieille Piotr (ok. 1824-1900), ks., misjonarz, wizytator prowincji polskiej od 1866 do 1900 r., kw. Ya, gr. misjonarzy.
 1564. Sulikowski Aleksander (ok. 1860-1910), prezes Towarzystwa Rękodzielniczego i Przemysłowego, radny m., kw. O, gr. rodz.
 1565. Surzycki Jan (1898-1921), podharcmistrzZwiązku Harcerstwa Polskiego, zginął w powstaniu śląskim, kw. 33 III, gr. rodz.
 1566. Surzycki Stefan (1864-1936), prof. UJ, pierwszy dziekan Wydziału Rolnego, kw. 33 III, gr. rodz.
 1567. Suski Antoni (1821-1888), krakowski kupiec korzenny, kw. Ha, gr. rodz.
 1568. Sykutowski Władysław (1893-1928), przemysłowiec, kw. Cd.
 1569. Symon Antoni (1860-1927), gen. dywizji WP, kw. Hę.
 1570. Symon Franciszek Albin (1841-1918), arcybiskup tytularny, biskup nominat płocki, zesłaniec , w latach 1897-1901, kw. S.
 1571. Symonowicz Marceli (1807-1863), urzędnik WMK, oficer w powstaniu 1830/1, odzn. VM, kw. Ka, gr. rodz.
 1572. Szaflarski Jan (1861-1902), adwokat, członek Rady Naczelnej SL, kw. la, gr. rodz.
 1573. Szafran Tomasz (1856-1926), prof. gimn., kw. Ha, gr. rodz.
 1574. Szalay Ludwik (1857-1934), adwokat, kw. T.
 1575. Szalay Stefan (zmarł 1838), właściciel Szczawnicy, pas Ad.
 1576. Szancer Edward (1861-1923), dyrektor krakowskiego Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń, kw, W, gr. rodz. Srokoszów.
 1577. Szancer Henryk (1867-1921), przemysłowiec, kw. W, gr. rodz. Srokoszów.
 1578. Szarłowski Alojzy (1845-1911), prof. gimn., radca szkolny, powstaniec 1863/4, kw. Hc, gr. rodz.
 1579. Szarski Henryk (1855-1921), kupiec, wiceprezydent Krakowa, kw. 12, gr. rodz.
 1580. Szaster Wincenty (1757-1816), prof. medycyny UJ, senator WMK, kw. Kb.
 1581. Szaszewski Karol (1844-1920), inżynier górnik, powstaniec 1863/4, kw. 26.
 1582. Szawłowska 'Zuzanna (ok. 1803-1877), właścicielka pensji, kw. VII.
 1583. Szczepański Alfred (1840-1909), literat i publicysta, kw. M, gr. rodz.
 1584. Szczepański Antoni (ok. 1824-1892), radca Sądu Krajowego Wyższego, kw. Ba, gr. rodz.
 1585. Szczepański Józef (ok. 1810-1893), dyrektor szkół ludowych, kw. Ba, gr. rodz.
 1586. Szczepański Józefat (1835-1904), inspektor i naczelnik stacji kolei w Krakowie, kw. Ba, gr. rodz.
 1587. Szczepański Kazimierz (1863-1926), dyrektor Krajowego Związku Przem., kw. XXVb.
 1588. Szczepański Władysław (1883-1923), dyrektor Związku Kółek Rolniczych, kw. XXVb.
 1589. Szczerbińska Helena ze Stawarskich (ok. 1866-1916), kierowniczka szkoły muzycznej, kw. 20.
 1590. Szczurowski Wawrzyniec (ok. 1796-1871), właściciel realności, major w powstaniu 1830/1, kw. 29.
 1591. Szczyrbula Michał (1854-1902), właściciel zakładu kamieniarsko-rzeźbiarskiego, st. cechu, kw. 46, gr. rodz.
 1592. Szeliga Roman (1848-1920), st. lekarz sztabowy, kw. O, gr. rodz.
 1593. Szeliga Witold (1873-1934), dyrektor krakowskiego Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń, kw. O, gr. rodz.
 1594. Szeligowski Michał (1794-1892), powstaniec 1830/1, kw. Ra, gr. Weteranów. Szklarski Alojzy (1831-1894), radca dworu, prezydent Sądu Obwodowego, kw. O, gr. rodz.
 1595. Szlachtowski Feliks (1820-1896), prof. prawa UJ, członek AU, prezydent Krakowa, kw. S.
 1596. Szołayska Włodzimiera' z Kraińskich (1844- 1928), ofiarodawczyni dla Muzeum Narodowego, kw. 26, gr. rodz.
 1597. Szołayski Adam (1842-1906), ziemianin, ofiarodawca dla Muzeum Narodowego, kw. 26, gr. rodz.
 1598. Szopski Ludwik (zmarł 1888), powstaniec 1830/1, kw. Ra, gr. Weteranów.
 1599. Szpakowski Witalis (1842-1900), właściciel realności, radny m., powstaniec 1863/4, kw, 15.
 1600. Szpengler Franciszek (1822-1871), prezes Stowarzyszenia Przemysłowców, kw. Kd.
 1601. Szpor Wincenty (ok. 1796-1856), senator WMK, kw. 2.
 1602. Szpunar Antoni (ok. 1863-1930), prezes sądu, kw. 17.
 1603. Szreder Józef (1819-1897), radca rządowy, nad-inspektor kolei, kw. Fd.
 1604. Szujski Józef (1835-1883), historyk, pisarz, działacz polityczny, prof. UJ, kw. 47, gr. rodz.
 1605. Szukiewicz Karol (1844-1903), radca dworu, wicedyrektor kolei, kw. S, gr. rodz.
 1606. Szumski Leopold (1801-1894), ziemianin, rotmistrz w powstaniu 1830/1, odzn. VM, kw. Ra, gr. Weteranów.
 1607. Szydłowski Marian (1884-1939), inż., minister przemysłu i handlu, poseł na Sejm RP, kw. M, gr. rodz. Wdowiszewskich.
 1608. Szymanowski Wacław (1859-1930), rzeźbiarz i malarz, kw. 33.
 1609. Szymański Wojciech (1812-1891), żołnierz w powstaniu 1830/1, kw. Ra, gr. Weteranów.
 1610. Szymborski Wacław (1874-1939), artysta dramatyczny, kw. Fd.
 1611. Szymoniak Władysław (ok. 1841-1920), dyrektor szkoły powszechnej, powstaniec 1863/4, kw. XXV.
 1612. Szynalewski Feliks (1825-1892), malarz, profesor Szkoły Sztuk Pięknych, kw. Fc.
 1613. Szynglarski Franciszek (1822-1875), radca szkolny, dyrektor gimn., kw. Ya.
 1614. Szyryn Piotr (1800-1866), ziemianin, kw. 9.
 1615. Szyszkiewicz Andrzej (1862-1911), dyrektor spółki kredytowej, k w. 54.
 1616. Szyszko Michał (1882-1934), prof. gimn., radny m., poseł na Sejm RP, kw. 49a.
 1617. Szyszkowski Bohdan (1873-1931), prof. chemii UJ, prof. chemii fizycznej w Akademii Górniczej, członek PAU, kw. XXVIIIb.
 1618. Szyszyłowicz Ignacy (1857-1910), przyrodnik, prof. Uniwersytetu Lwowskiego, kw. 12, gr. rodz.
 1619. Szytyliński Stanisław (1838-1912), naczelnik Sokoła w okręgu tarnopolskim, kw. 56.
 1620. Do góry

  Ś

 1621. Śląski Adam (1789-1873), oficer w 1812/3 r., kw. Ilb, gr. rodz.
 1622. Śleczkowska Mieczysława (1849-1910), pisarka młodzieżowa, dyrektorka szkoły, kw. XVI.
 1623. Śleczkowski Willibald (1823-1907), nadpo-borca podatkowy, podskarbi AU, więzień polityczny w 1846 r., kw. 56.
 1624. Śleszyński Jan (1854-1931), prof. matematyki UJ, członek PAU, kw. 66.
 1625. Ślęk Franciszek (1834-1907), naczelny dyrektor Kasy Oszczędności w Krakowie, radny m., kw. IX, gr. rodz.
 1626. Śmiechowski Wojciech (ok. 1877-1922), przemysłowiec, kw. XIIIb, gr. rodz.
 1627. Śmielowski Stanisław (1846-1912), leśniczy, powstaniec 1863/4, sybirak, kw. Ra, gr. Weteranów.
 1628. Śmietański Emil Władysław (1847-1886), prof. muzyki, kompozytor, kw. T, gr. rodz.
 1629. Śnieżek Jan (1870-1924), przyrodnik i pedagog, kw. XVIII.
 1630. Śplichal Józef (1866-1928), przemysłowiec, pas Ad, gr. rodz.
 1631. Śplichal Józef (ok. 1834-1920), powstaniec 1863/4, właściciel magazynu broni, pas Ad, gr. rodz.
 1632. Świderski Aleksander (1845-1884), prof. Wyższej Szkoły Realnej, k w. Rb.
 1633. Świderski Tytus (1843-1880), prof. Gimnazjum św. Anny, kw. Ha, gr. rodz.
 1634. Świerzyński Aleksander (1862-1917), dyrektor drukarni "Czasu", kw. 13, gr. rodz.
 1635. Świerzyński Saturnin (1820-1885), malarz, powstaniec 1848 i 1863/4, kw. 13, gr. rodz.
 1636. Świerzyński Stanisław (1854-1922), inżynier, st. radca, dyrektor Budownictwa Miejskiego w Krakowie, kw. W.
 1637. Świeżawski Leon (1870-1936), lekarz i pisarz, kw. Kb.
 1638. Świętoch.owski Jerome (1827-1910), wice-konsul Francji, k w. 54.
 1639. Świtkowski Stanisław (ok. 1850-1909), inżynier, k w. 46, gr. rodz.
 1640. Świtkowski Tomasz (1785-1855), oficer armii napoleońskiej, major w powstaniu 1830/1, świadek śmierci gen. Sowińskiego i ostatni dowódca obrony Woli, kw. Ra, gr. Weteranów.
 1641. Do góry

  T

 1642. Tabeau Józef (1856-1918), dyrektor szkoły w Bieczu, kw. V.
 1643. Talowski Teodor (1857-1910), architekt, prof. Politechniki Lwowskiej, kw. W, gr. Talowskich i Paszkowskich.
 1644. Tałasiewicz Erazm (1838-1896), radca Sądu Krajowego Wyższego, kw. U, gr. rodz.
 1645. Taniewska Józefa z Lutyńskich (1810-1897), więźniarka za pomoc udzielaną zesłańcom, matka Aleksandra, kw. 24, gr. rodz.
 1646. Taniewski Aleksander Tetera (1833-1904), podpułkownik armii rosyjskiej, naczelnik oddziału w powstaniu 1863/4, kw. 24, gr. rodz.
 1647. Tański Stefan (1809-1872), oficer w powstaniu 1830/1, kw.. 18, gr. rodz.
 1648. Tański Walery (1845-1866), powstaniec 1863/4, oficer armii austriackiej, poległ pod Custozzą, kw. 18, gr. rodz.
 1649. Tarczałowicz Jan (1869-1923), prof. Wyższej Szkoły Przemysłowej, kw. 2, gr. rodz.
 1650. Tarłowski Emil (1856-1928), generał armii austriackiej, kw. Hb.
 1651. Tarłowski Wincenty (1848-1922), prezes Senatu Sądu Najwyższego, kw. 39.
 1652. Tarnowski Marcin (1772-1862), żołnierz Kościuszki, uczestnik kampanii napoleońskich w latach 1809 i 1812, pułkownik w powstaniu 1830/1, sybirak, kw. 6'.
 1653. Tarnowski Stanisław (1860-1928), ziemianin, kw. VIII, gr. rodz.
 1654. Teichmann Ludwik (1823-1895), dr med., prof. i rektor UJ, wiceprezes AU, kw. W, gr. rodz.
 1655. Teliga Karol (1808-1884), ks., kanonik katedralny, prof. UJ, kw. Ld, gr. kapitulny.
 1656. Terlecka Anna z Schugtów (1810-1835), poetka.
 1657. Terlikiewicz Grzegorz (1802-1879), ks. greckokatolicki z diecezji chełmskiej, ofiara prześladowań unitów, k-.v. Ilb, gr. rodz.
 1658. Terlikiewicz Józef (1830-1878), ks. grecko--fcatolicki z diecezji chełmskiej, ofiara prześladowań unitów, kw. Ilb, gr. rodz.
 1659. Tetmajer Adolf (1813-1892), oficer w powstaniu 1830/1, marszałek szlachty powiatu nowotarskiego, kw. Ra, gr. Weteranów.
 1660. Thiemer Karol (1815-1854), kupiec krakowski, kw. 17, gr. rodz. Marcoinów.
 1661. Tobiaszek Fryderyk (ok. 1803-1856), burmistrz Krakowa, kw. 15.
 1662. Tomasze wieź Czesław (1840-1901), prof. Wyższej Szkoły Realnej, powstaniec 1863/4, Sybirak, kw. Ra.
 1663. Tomkiewicz Stanisław (1859-1896), artysta malarz, pisarz, publicysta, kw. 46.
 1664. Tomkowicz Henryk (1796-1891), kapitan w powstaniu 1830,1. odzn. VM, kw. 17.
 1665. Tomkowicz Jan (1843-1863), powstaniec 1863/4, poległ w bitwie miechowskiej, kw. Lb, gr. Wężyków i Tomkowiczów.
 1666. Tomkowicz Stanisław (1850-1933), historyk sztuki i konserwator, dyrektor Wydziału Filozoficzno-Historycznego PAU, kw. Lb, gr. rodz. Wężyków i Tomkowiczów,
 1667. Tondera Franciszek (1859-1926), prof. gimn., kw. XXVb, gr. rodz.
 1668. Tondos Stanisław (1854-1917), artysta malarz, kw. XVII.
 1669. Trapszo Anastazy (1832-1898), aktor, reżyser, dyrektor teatru 84.
 1670. Trapszo Stanisław (1863-1896), artysta dramatyczny, kw. D.
 1671. Traszka Teodor (1865-1928), dyrektor Szkoły im. św. Schololastyki, kw. 58.
 1672. Trauczyński Józef (ok. 1843-1884), aptekarz, radny m., kw. T.
 1673. Trąbka Antoni (1842-1924), kupiec krakowski, kw. V.
 1674. Trembecki Adam (1836-1897), mistrz kamieniarski, st. cechu, kw. Bd, gr. rodz.
 1675. Trembecki Stanisław (1837-1908), mistrz kamieniarski, powstaniec 1863/4, kw. Bd, gr. rodz.
 1676. Trembecki Zygmunt (1847-1922), artysta rzeźbiarz, współzałożyciel firmy kamieniarskiej, powstaniec 1863/4, kw. Bd, gr. rodz.
 1677. Tretiak Józef (1841-1923), historyk literatury, prof. UJ, członek PAU, kw. XVb.
 1678. Treutier Karol (1791-1866), senator WMK, ojciec Anny Helclowej, fundatorki kaplicy, podziemia kaplicy, gr. rodz. Helclów.
 1679. Trukietty y Antoni vel Turchetti (1805-1896), oficer w powstaniu 1830/1, ziemianin, naczelnik oddziału w 1863/4, sybirak, kw. Ra, gr. Weteranów.
 1680. Truskolaski Kazimierz (1845-1908), naczelnik wydziału Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń, powstaniec 1863/4, kw. 12.
 1681. Trzaskowski Bronisław (1824-1906), radca szkolny, dyrektor gimn., kw. Cc, gr. rodz.
 1682. Trzciński Baltazar (ok. 1764-1827), senator WMK, pas Ad.
 1683. Trzebicki Rudolf (1859-1903), prof. chirurgii UJ, radny m., kw. VII, gr. rodz.
 1684. Trznadel Antoni (1857-1908), ks., prof. Teologii UJ, kw IVa.
 1685. Turski Jan Kanty (1833-1870), literat, pas Aa.
 1686. Tustanowski Wiktor (1857-1912), radca dworu i starosta, kw. 16, gr. rodz. Czyrnianskich.
 1687. Twaróg Stanisław (1838-1903), inspektor szkól ludowych, kw. xnb.
 1688. Tymiński Sofron (ok. 1820-1877), profesor Gimnazjum św. Anny, kw. Q.
 1689. Do góry

  U

 1690. Uderski Edward (1842-1923), powstaniec 1863/4 kapitan Gwardii Narodowej we Francji, radny m., kw. 25.
 1691. Udziela Seweryn (1857-1937), założyciel i dyrektor Muzeum Etnograficznego na Wawelu, kw.M.
 1692. Ulanowski Bolesław (1860-1919), prof. prawa UJ, sekretefrz generalny AU, kw. U.
 1693. Umlauff August (zmarł 1925), pułkpwnik WP, kw. 60.
 1694. Umlauffowa Klara z Czopów (zmarła 1925), artystka pianistka, kw. 60.
 1695. Ungeheuer Stanisław (1878-1931), prokurent Hawełki, właściciel realności, kw. Cb, gr. rodz.
 1696. Unger Stefan (1847-1908), adwokat, kw. IVa.
 1697. Urban Edward (1842-1839), kupiec krakowski, kw. Be.
 1698. Urbańczyk Paweł Bolesław (1843-1911), powstaniec 1863/4, kw. Ra, gr. Weteranów.
 1699. Uznański Karol (1861-1921), właściciel artystycznej pracowni ślusarskiej, kw. 57.
 1700. Uznański Wincenty (1839-1908), właściciel realności, kw. Je.
 1701. Do góry

  V

 1702. Vinzenz Karol (1881-1932), kapitan WP, kw. XIIIb, gr. rodz.
 1703. Vopałka Antoni (1837-1879), dyrygent, nauczyciel i kierownik szkoły muzycznej, pierwszy dyrektor Towarzystwa Muzycznego w Krakowie, kw. Z.
 1704. Do góry

  W

 1705. Wacholz Antoni (1814-1873), historyk, prof. UJ, kw. IX, gr. rodz.
 1706. Wacięga Henryk (1855-1936), dyrektor szkoły powszechnej, kw. 42.
 1707. Wacławowicz Jan (1836-1916), wicedyrektor Hipoteki m. Krakowa, kw. VI.
 1708. Wajda Kazimierz (1905-1955), aktor, poeta, redaktor - Legenarny Szczepcio z Lwowskiej Fali, kw. M [dodano na życzenie rodziny - Sowa]
 1709. Wajda Wiktoria z Oleksiewiczów (1870-1955), matka Kazimierza kw. M [dodano na życzenie rodziny - Sowa]
 1710. Walczyński Jan (1843-1897), fryzjer teatru krakowskiego, powstaniec 1863/4, kw. VII 85.
 1711. Walentowicz Andrzej (1850-1897), lekarz, prof. med. UJ, kw. Ł.
 1712. Walter Henryk (1835-1921), st. radca górnictwa, major w powstaniu 1863/4, odzn. VM, kw. 55, gr. rodz.
 1713. Walter Jan Nepomucen (1784-1861), kupiec krakowski, właściciel realności, kw. La, gr. rodz.
 1714. Walter Stanisław (1853-1922), kupiec, st. radca kolei, kw. La, gr. rodz.
 1715. Wałęgowski Maksymilian (1843-1887), st. brandmeister straży pożarnej, powstaniec 1863/4, sybirak, kw. Ra.
 1716. Wałkowiński Karol (1841-1900), przemysłowiec, kw. 14.
 1717. Wańkowicz Jan (1835-1899), urzędnik bankowy, dowódca oddziału powstańczego na Litwie w 1863/4 r., współpracownik Romualda Traugutta, więzień polityczny i emigrant, kw. T.
 1718. Warchałowski Teofil (1845-1937), radca dworu przy Sądzie Krajowym Wyższym, kw. 17, gr. rodz.
 1719. Warczewski Józef (1878-1936), radca województwa krakowskiego, kw. 58, gr. rodz.
 1720. Warszewicz Józef (1812-1866), botanik, powstaniec 1830/1, emigrant i podróżnik, zasłużony dla krakowskiego Ogrodu Botanicznego, kw. 9.
 1721. Wasilewski Edmund (1814-1846), poeta, autor popularnych wierszy o Krakowie, kw. 12.
 1722. Wasilkowski Zygmunt (1845-1895), właściciel realności, powstaniec 1863/4, sybirak, kw. Ra.
 1723. Wassilko Józef (1844-1896), architekt i inżynier, kierownik budowy Dworca Głównego w Krakowie, kw. VII.
 1724. Wawrausch Zdzisław (1865-1932), wicewoje-woda i prezydent Krakowa, kw. D, gr. rodz.
 1725. Wąsowicz Ludwik (ok. 1861-1896), artysta malarz, kw. XIXb.
 1726. Wąsowicz Zbigniew (zginął 1915), rotmistrz, poległ w brawurowej szarży pod Rokitną, kw. 67, grobowiec, zbiorowy rokitniańczyków.
 1727. Wątróbka Józef (ok. 1818-1883), karzeł, dworzanin ks. Stanisława Jabłonowskiego, kw. 56.
 1728. Wdowiszewski Jan (1853-1904); architekt, dyrektor Muzeum Technicznego i Przemysłowego, kw. M, gr. rodz.
 1729. Wdowiszewski Wincenty (1827-1897), dyrektor Archiwum m. Krakowa, kw. Z.
 1730. Wdowiszewski Wincenty Juliusz (1849^-1906), architekt i historyk sztuki, dyrektor Budownictwa Miejskiego w Krakowie, członek AU, kw. Z.
 1731. Wdówka Albin (1846-1899), właściciel realności, powstaniec 1863/4, kw. Ila.
 1732. Wdówkowa Helena (ok. 1844-1932), powstaniec 1863/4, kw. Ab, gr. rodz. Stawskich.
 1733. Weber Ludwik (1850-1917), kupiec krakowski, kw. X, gr. rodz.
 1734. Weigel Artur (1856-1914), dr praw, notariusz, ziemianin, kw. 12, gr. rodz.
 1735. Weigel Ferdynand (1826-1901), dr praw, prezydent Krakowa, poseł do parlamentu w Wiedniu, kw. 12, gr. rodz.
 1736. Weigel Wilhelm (1789-1857), prezes krakowskiej Izby Obrachunkowej, kw. 12, gr. rodz.
 1737. Wenda Alojzy (1809-1891), oficer w powstaniu 1830/1, sybirak, k w. Ra, gr. Weteranów. Went zł Jan Kanty (1784-1866), kupiec krakowski, kw. Ka, gr. rodz.
 1738. Wentzl Jan Kanty (1858-1934), kupiec krakowski, kw. Ka, gr. rodz.
 1739. Wentzl Konrad (1820-1897), kupiec krakowski, radny m., członek komisji restauracji Sukiennic, kw. Ka, gr. rodz.
 1740. Wentzl Maksymilian (1750-1813), kupiec krakowski, kw. Ka.
 1741. Wereszczyński Romuald (1853-1918), prof. seminarium, kw. Ya.
 1742. Wessely Wilhelm (1853-1934), gen., kw. Q; gr. rodz.
 1743. Wędrychowski Gabriel (1852-1936), dyrektor banku, kw. Fc, gr. rodz.
 1744. Wędrychowski Żelisław (1826-1902), ziemianin, sędzia pokoju, radca Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, kw. Fc, gr. rodz.
 1745. Wężyk Aleksy (1775-1848), wychowanek Collegium Nobilium, dyrektor skarbu departamentu krakowskiego, senator WMK, prezydent Komisji Włościańskiej, kw. Lb, gr. rodz.
 1746. Wężyk Franciszek (1785-1862), poeta, kasztelan Królestwa Polskiego, poseł na sejm w latach 1811, 1812 i 1813, prezes Towarzystwa Naukowego, kw. Lb, gr. rodz.
 1747. Wężyk Stanisław (ok. 1779-1856), ziemianin, sędzia pokoju powiatu jędrzejowskiego, kw. Lb, gr. rodz.
 1748. Wężyk Władysław (1814-1848), poeta, publicysta, krytyk teatralny, powstaniec 1830/1, kw. 24, gr. rodz. Morawskich.
 1749. Wicherkiewicz Bolesław (1847-1915), okulista, prof. UJ, prezes Towarzystwa Ratunkowego, kw. X, gr. rodz. Wicherkiewiczów i Makarewiczów.
 1750. Wichtor Jan (zmarł 1922), aptekarz, kw. XIb, gr. rodz. Kwiecińskich.
 1751. Wielogłowski Walery (1805-1865), major w. powstaniu 1830/1, odzn. VM, wygnaniec, historyk, założyciel księgarni katolickiej, kw. 16.
 1752. Wielopolska Wincentyna Elżbieta (ok. 1779- 1859), filantropka, kw. Ka, gr. rodz.
 1753. Wielopolski Bolesław (1813-1852), ziemianin, kw. Ka, gr. rodz.
 1754. Wierciszewski Stanisław (1787-1872), oficer w Księstwie Warszawskim, podpułkownik w powstaniu 1830/1, odzn. VM i Medalem św. Heleny, kw. 7 w.
 1755. Wierzbanowski Andrzej (ok. 1870-1917), kupiec krakowski, kw. 37, gr. rodz.
 1756. Wierzbicki Daniel (1839-1901), meteorolog, popularyzator nauk przyrodniczych, kw. XIII.
 1757. Wierzbicki Władysław (1879-1937), matematyk i pedagog, wizytator szkół średnich, kw. VIII.
 1758. Wierzejski Antoni (1843-1916), zoolog, prof. UJ, członek AU i Towarzystwa Zoologicznego w Paryżu, kw. 54.
 1759. Wiktor Jan (1850-1924), lekarz, kw. 60.
 1760. Wilkostowski Kazimierz (ok. 1806-1883), żołnierz w powstaniu 1830/1, kw. T, gr. rodz. Sławińskich.
 1761. Winkowski Józef (1851-1937), pedagog, kw. S.
 1762. Wisłocki Władysław (1841-1900), bibliotekarz i bibliograf, członek AU, kw. IVa.
 1763. Wiśniewski Jakub (1854-1927), aptekarz krakowski, kw. VI.
 1764. Wiśniewski Seweryn (1814-1868), powstaniec 1846-48, radny m., kw. 4.
 1765. Wiśniewski Seweryn (zmarł 1928), powstaniec 1863/4, kw. Ra, gr. Weteranów.
 1766. Witkowski August (1854-1913), fizyk, prof. i rektor UJ, kw. Ł, gr. rodz.
 1767. Witkowski Karol (1859-1922), generał WP, kw. Fd, gr. rodz.
 1768. Włyński Ambroży Wiktor (1844-1907), adwokat i ziemianin, kw. vi, gr. rodz.
 1769. Wnorowski Julian (1847-1887), inżynier, kw. P.
 1770. Wodzicka Anna z Jabłonowskich (1777-1859), żona Stanisława, prezesa Senatu WMK, kw. Lb, gr. rodz.
 1771. Wodzicka Maria z Czarnomskich (ok. 1856- 1929), żona Stanisława, prezes Unii Międzynarodowej Katolickich Kobiet oraz Katolickiego Związku Polek, odzn. orderem papieskim Pro Ecclesia et Pontifice i Polonia Restituta, kw. Lb, gr. rodz.
 1772. Wodzicki Henryk (1813-1884), członek austriackiej Izby Panów, prezes Towarzystwa Rolniczego, dyrektor Towarzystwa Ubezpieczeń i Towarzystwa Dobroczynności, kw. Lb, gr. rodz.
 1773. Wodzicki Józef (1775-1847), wolnomularz, kw. Lb, gr. rodz.
 1774. Wodzicki Stanisław (1843-1931), powstaniec 1863/4, major wojsk meksykańskich, kw. Lb, gr. rodz.
 1775. Wojciechowski Ignacy (1859-1909) kupiec krakowski, kw. VI.
 1776. Wojciechowski Władysław (ok. 1844-1924), jubiler, powstaniec 1863/4, kw. 31.
 1777. Wojczyński Antoni (1817-1878), kupiec krakowski, kw. 31, gr. rodz.
 1778. Wojewski Kazimierz (1886-1937), dyrektor budownictwa miejskiego w Tarnowie, uczestnik obrony Lwowa, kw. la, gr. rodz.
 1779. Wojewski Stanisław (1887-1934), major i lekarz Legionów Polskich i WP, kw. la, gr. rodz.
 1780. Wojnarowica Edward (1844-1911), założyciel kolonii wakacyjnych dla dzieci w Kochanowie, kw. 54.
 1781. Wojnarski Jan Józef (1879-1937), grafik i malarz, prof. ASP, kw. Gc.
 1782. Wojnarski Wojciech (1822-1915), profesor seminarium, kw. Ł.
 1783. Wojtarowicz Józef Grzegorz (1791-1875), ks., biskup tarnowski, zmuszony do rezygnacji ze stanowiska po 1846 r. (mimo żądań Gubernium nie dawał rozgrzeszenia uczestnikom rabacji), kw. Ilb, gr. rodz. Gruszeckich.
 1784. Wolański Adam (1852-1933), kustosz Muzeum Narodowego, ofiarodawca kolekcji malarstwa i grafiki, kw. XXIVa.
 1785. Wolff Emanuel (ok. 1842-1914), dyrektor gimn. we Lwowie, prezes Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich, kw. IX.
 1786. Wolff Feliks (1825-1878), bankier, kw. 10.
 1787. Wolff Ludwik (1795-1857), referendarz Senatu WMK, kw. 10.
 1788. Wolff Wincenty (1796-1875), kupiec i bankier, członek Rządu Narodowego w 1846 r., kw. 10.
 1789. Woliński Ludwik Feliks (1812-1890), żołnierz w powstaniu 1830/1, kw. Ra, gr. Weteranów.
 1790. Wolkowski Karol (1861-19ŚO), przemysłowiec, kw. Ba.
 1791. Wolny Jan (1871-1936), mistrz stolarski, właściciel renomowanego zakładu pogrzebowego, kw. Ta, gr. rodz.
 1792. Wolska Bronisława (1840-1926), aktorka, kw. Jd, gr. rodz.
 1793. Wolski Kalikst (ok. 1813-1885), oficer w powstaniu 1830/1, kw. Ra, gr. Weteranów.
 1794. Wolski Władysław (1838-1871), aktor, kw. Jd.
 1795. Wołodkowicz Włodzimierz (1832-1889), ziemianin i filantrop, kw. U.
 1796. Wołodkowiczowa Zofia (1842-1900), filantropka, fundatorka gruntu pod dom i kościół ss. Sercanek, kw. U.
 1797. Woyczyński Roman (1875-1935), dziennikarz -i redaktor, senior Syndykatu Dziennikarzy Krakowskich, kw. 31.
 1798. Woźniakowski Antoni (ok. 1864-1934), sędzia wojskowy Sądu Najwyższego w Wiedniu, gen. brygady WP, kw. VII, gr. rodz.
 1799. Woźniakowski Ignacy (1779-1831), dr med., prof. UJ, senator WMK, kw. Ka.
 1800. Wójcicka Józefa z Sochaczewskich (1854-1906), aktorka krakowska, kw. VI, gr. rodz.
 1801. Wójcicki Hipolit (1849-1914), aktor i sekretarz teatru krakowskiego, kw. VI, gr. rodz.
 1802. Wójcicki Mateusz (1836-1909), radca sądowy, powstaniec 1863/4, kw. Cb.
 1803. Wróblewski Mieczysław (1851-1933), pedagog, kw. XXVIIIb.
 1804. Wróblewski Stanisław (1868-1938), prof. prawa UJ, sekretarz generalny i prezes PAU, delegat do Ligi Narodów, kw. 58, gr. rodz.
 1805. Wróblewski Szymon (ok. 1805-1873), lekarz, chirurg, kw. Ula.
 1806. Wróblewski Wincenty (1831-1892), oficer w powstaniu 1863/4, kw. 25, gr. rodz.
 1807. Wróblewski Zygmunt Florenty (1845-1888), prof. fizyki UJ, .członek AU, powstaniec 1863/4 i sybirak, kw. Ra.
 1808. Wurm Ignacy (1851-1913), 'właściciel fabryki, kw. 36, gr. rodz.
 1809. Wyczyński Kazimierz (1876-1923), architekt, kw. 54.
 1810. Wyrobiszówna Emilia (1847-1911), dyrektorka szkoły wydziałowej, kw. Y.
 1811. Wyrwiński Marian (1872-1903), prof. gimn. polskiego w Cieszynie, kw. 45.
 1812. Wyrwiński Wilhelm (1884-1918), malarz, pułkownik I Brygady Legionów Polskich, kw. 33c.
 1813. Wysocki Tomasz (ok. 1766-1832), profesor Gimnazjum św. Anny, kw. 5.
 1814. Wysowski Franciszek (1836-1914), właściciel realności, porucznik w powstaniu 1863/4, kw. X.
 1815. Wyspiański Antoni (1845-1917), kontroler pocztowy, powstaniec 1863/4, kw. Cc, gr. rodz.
 1816. Wyspiański Ignacy (1804-1875), kasjer, powstaniec 1863/4, kw. Cc, gr. rodz.
 1817. Wywiałkowski Marian (ok. 1862-1933), radca Magistratu, kw. 12.
 1818. Do góry

  Z

 1819. Zabłocki Leonard (ok. 1838-1922), dyrektor drukarni "Kuriera Codziennego", kw. 23.
 1820. Zabojecka Malwina, właściwie: Garfeinowa-Garska Malwina Maria (1872-1932), literatka, kw. XVb.
 1821. Zacharski Julian (1853-1923), farmaceuta, kw. Ta.
 1822. Zachorowski Stanisław (1885-1918), prof. prawa UJ, historyk, kw. 24.
 1823. Zagórski Jan (ok. 1842-1909), ziemianin, powstaniec 1863/4, kw. N.
 1824. Zając Franciszek (1863-1937), jubiler, st. cechu, kw. XIVb.
 1825. Zajączkowski Adolf (zmarł 1910), powstaniec 1863/4, kw. XVI.
 1826. Zajączkowski Józef (1815-1905), powstaniec 1830/1, żołnierz armii francuskiej, kw. Ra, gr. Weteranów.
 1827. Zajączkowski Władysław (1848-1918), kupiec krakowski, kw. Ya.
 1828. Zajączkowski Władysław (1860-1922), pułkownik WP, kw. Ca, gr. rodz.
 1829. Zajdzikowski Marian (ok. 1880-1923), właściciel zakładów witrażowniozych, kw. Z, gr. rodz.
 1830. Zajdzikowski Teodor (ok. 1839-1907), właściciel zakładów witrażowniczych, kw. Z, gr. rodz.
 1831. Zakrzewski Gustaw (1836-1907), dowódca Oddziału w powstaniu 1863/4, kw. 23.
 1832. Zakrzewski Tadeusz (1877-1927), dr praw, adwokat, kw. 46, gr. rodz.
 1833. Zakrzewski Wincenty (1844-1918), historyk, prof. UJ, członek AU, kw. 46, gr. rodz.
 1834. ZakuIski Feliks (ok. 1812-1916), uczestnik kampanii włoskiej Radeckiego, inwalida, kw. Ad.
 1835. Zaleski Jan (zmarł 1875), matematyk, prof. Instytutu Technicznego, kw. 2.
 1836. Zaleski Marcin (1827-1891), marszałek szlachty pow. dubieńskiego na Wołyniu, kw. Ca.
 1837. Zaleski Stefan (zmarł 1876), powstaniec i działacz w 1863/4 r., emigrant, kw. Lc.
 1838. Zanietowski Józef (1829-1911), lekarz, filantrop, kw. 36, gr. rodz.
 1839. Zanietowski Józef (1869-1925), lekarz, kierownik zakładu wodoleczniczego w Krynicy, kw. 36, gr. rodz.
 1840. Zapalski Antoni (zmarł 1884), oficer w powstaniu 1830/1, kw. Ra, gr. Weteranów.
 1841. Zarański Stanisław (1817-1889), dyrektor biura Sądu Wyższego w Krakowie, członek AU, kw. Lc.
 1842. Zaremba Feliks (1808-1879), żołnierz w powstaniu 1830/1, kw. Illb.
 1843. Zaremba Jan (zmarł 1898), cukiernik, kw. P.
 1844. Zaremba Karol (1846-1897), architekt, kw. 46.
 1845. Zaremba Michał (1841-1913), inżynier, powstaniec 1863/4, kw. O.
 1846. Zaremba Wacław (1845-1904), lekarz, powstaniec 1863/4, więzień, kw. VII, gr. rodz.
 1847. Zarewicz Aleksander (1843-1900), prof. medycyny UJ, kw. Ł.
 1848. Zarewicz Ludwik (ok. 1814-1890), historyk sztuki, powstaniec 1863/4 i więzień, zbieracz materiałów o powstaniu styczniowym, kw. Ł.
 1849. Zarzecki Stanisław (1750-1825), prezydent Krakowa w czasach Księstwa Warszawskiego, kw. Kb.
 1850. Zarzycki Bogusław (1819-1870), powstaniec 1863/4, kw. Je.
 1851. Zasadzki Józef (1836-1907), właściciel realności, powstaniec 1863/4, kw. Bc.
 1852. Zathey Hugo (1846-1906), dyrektor Wyższej Szkoły Realnej w Krakowie, kw. U, gr. rodz.
 1853. Zatorski Maksymilian (1835-1886), prof. prawa, UJ, członek AU, kw. Q.
 1854. Zawada Walenty (1830-1920), powstaniec 1863/4, kw. Fc.
 1855. Zawadil Wacław (ok. 1828-1906), prof. gimn., kw. VI.
 1856. Zawadzki Apolinary (1808-1892), oficer w powstaniu 1830/1, kw. Ra, gr. Weteranów.
 1857. Zawiejski Jan (1854-1922), architekt, st. radca budownictwa, projektant Teatru im. Słowackiego, kw. 23, gr. rodz.
 1858. ZawiIiński Julian (1873-1911), kupiec krakowski, kw. 48.
 1859. Zawiliński Roman (ok. 1855-1932), dyrektor IV Gimnazjum, kw. 17, gr. rodz.
 1860. Zawisza August Czarny (1814-1899), ziemianin, kw. Ł, gr. rodz. Mieroszewskich.
 1861. Zazuła Albin (1862-1931), inżynier, docent Politechniki Lwowskiej, kw. Rb, gr. rodz.
 1862. Zbijewski Zygmunt (1878-1922), inżynier, prof. Wyższej Szkoły Przemysłowej, kw. 53, gr. rodz.
 1863. Zboiński Józef (1785-1845), uczestnik wojen napoleońskich, pułkownik w powstaniu 1830/1, odzn. Legią Honorową i VM, kw. Bb.
 1864. Zborowski Ignacy (1826-1911), tajny radca, prezydent Sądu Krajowego Wyższego, kw. 39.
 1865. Zborowski Włodzimierz (1860-1928), prezes PKP, kw. 36.
 1866. Zbroja Adam (zmarł 1912), radny m., naczelnik Krowodrzy, kw. Ra.
 1867. Zbyszewski Leon (1832-1907), ks., założyciel i fundator Zakładu im. św. Rodziny dla opuszczonej młodzieży, kw. IVa, gr. rodz.
 1868. Zduleczny Józef (1861-1928), kupiec krakowski, kw. IVa.
 1869. Zeissner Ludwik (1805-1871), geolog, prof. UJ, kw. 23.
 1870. Zembaczyński Antoni (1858-1912), artysta malarz, kw. 2.
 1871. Zenowicz Włodzimierz, pseud.: Despot (ok. 1872-1924), literat, kw. Ad, gr. rodz. Geppertów i Bartosiewiczów.
 1872. Zgorzalewicz Julian (1835-1917), prof. seminarium nauczycielskiego żeńskiego, kw. N, gr. rodz.
 1873. Zgorzalewicz Stanisław (1871-1917), radca Sądu, kw. N, gr. rodz.
 1874. Zgórek Ludwik (1829-1886), prof. seminarium nauczycielskiego męskiego, kw. Y.
 1875. Zielarski Józef (1805-1893), żołnierz w powstaniu 1863/4, kw. Ra, gr. Weteranów.
 1876. Zieleniewski Edmund (ok. 1855-1919), inżynier, przemysłowiec, kw. 22, gr. rodz.
 1877. Zieleniewski Leon (1842-1921), prof. Instytutu Technicznego, kw. 22, gr. rodz.
 1878. Zieleniewski Ludwik (1819-1885), mistrz kowalski, właściciel fabryki maszyn rolniczych, pionier przemysłu w Krakowie, kw. 22, gr. rodz.
 1879. Zieleniewski Michał (1821-1896), balneolog, lekarz zdrojowy w Krynicy, członek AU, k w. 22, gr. rodz.
 1880. Zieleniewski Michał Franciszek (1849-1894), inżynier i budowniczy, kw. 22, gr. rodz.
 1881. Zieleniewski Stanisław (1852-1890), dr praw, adwokat, kw. 22, gr. rodz.
 1882. Zieleniewski Wiktoryn (ok. 1891-1921), oficer Legionów Polskich, kw. 22, gr. rodz.
 1883. Zieliński Franciszek (1881-1938), właściciel zakładów graficznych, kw. XIa, gr. rodz.
 1884. Zieliński Kazimierz (1858-1936), optyk, kw. Ta.
 1885. Zieliński Zygmunt (1858-1925), gen. WP, kw. 67.
 1886. Ziembicki Teofil (1847-1900), radca szkolny, prof. Gimnazjum św. Anny, prof. UJ, k w. 3, gr. rodz.
 1887. Ziemięcki Jan Józef (1816-1906), tajny radca, gen. brygady armii austriackiej, szambelan, kw. 13.
 1888. Zoil Fryderyk (1834-1917), prof. prawa i rektor UJ, wiceprezes AU, kw. N, gr. rodz.
 1889. Zorewicz Julian (ok. 1841-1910), powstaniec 1863/4, kw. Ra, gr. Weteranów.
 1890. Zubrzycki Kornel Walerian (1817-1893), generał-major armii austriackiej, kw. Jd.
 1891. Zyblikiewicz Mikołaj (1823-1887), - adwokat, poseł na Sejm Krajowy i.do parlamentu w Wiedniu, prezes Koła Polskiego, prezydent Krakowa, twórca galicyjskiego Banku Krajowego, pomnik między kw. Ula-IVa i VIII-IX.
 1892. Zychoń Adam (1846-1888), właściciel realności powstaniec 1863/4, kw. Ra.
 1893. Do góry

  Ż

 1894. Żebrawski Teofil (1800-1887), architekt, członek AU, kapitan w powstaniu 1830/1, kw. 25.
 1895. Żedzianowski Józef (ok. 1816-1891), dyrektor Gimnazjum św. Barbary, kw. Fc.
 1896. Żelechowski Józef Witold (1837-1901), członek Rządu Narodowgo w 1863/4 r.
 1897. Żelechowski Tadeusz (1840-1934), powstaniec 1863/4, kw. Ra, gr. Weteranów.
 1898. Żeleński Władysław (1837-1921), kompozytor, założyciel i dyrektor Konserwatorium krakowskiego, kw. Ka, gr. rodz.
 1899. Żeleski Franciszek (1837-1926), wiceprezydent Wyższego Sądu Krajowego, kw. 11, gr. rodz.
 1900. Żłowodzki Julian (1809-1876), ks., psałterzysta i spowiednik kościoła Mariackiego, powstaniec 1830/1, kw. VII.
 1901. Żółtowski Ignacy (ok. 1815-1901), powstaniec 1830/1, kw. Ld.
 1902. Żukowski Antoni (1843-1913), radca szkolny, kw. W, gr. rodz.
 1903. Żuliński Edward (1842-1918), powstaniec 1863/4, kw. VI, gr. rodz.
 1904. Żuławski Henryk (1870-1921), lekarz, major WP, kw. Ra, gr. rodz.
 1905. Żuławski Karol (1845-1914), lekarz, prof. UJ, prymariusz szpitala, św. Łazarza, kw. Ra, gr. rodz.
 1906. Żuławski Włodzimierz (1870-1934), ziemianin i literat, kw. Ra, gr. rodz.
 1907. Żur o ws k i Józef (1892-1936), archeolog, docent UJ, kw. 64.
 1908. Żurek Józef (1855-1936), kupiec krakowski, kw. 57.
 1909. Życieński Józef (1849-1910), dyrektor Rachuby Magistratu, powstaniec 1863/4, kw. 26, gr. rodz.
 1910. Żypowski Józef (1844-1906), radca dworu rosyjskiego, kawaler orderów, kw. 41.

Groby zbiorowe

W wykazie powyższym pominięte zostały liczne na cmentarzu Rakowickim groby zgromadzeń zakonnych.

 1. Grobowiec weteranów powstania listopadowego - kw. Ra.
 2. Grobowiec ofiar bombardowania miasta w 1848 r. - kw. Cd.
 3. Pomnik uczestników powstania styczniowego - kw. Ra.
 4. Grobowiec kanoników kapituły krakowskiej - kw. Lc.
 5. Grobowiec "Concordii" - zakładu pogrzebowego Jana Wolnego - kw. 56.
 6. Kwatera Legionów - kw. 50a i 50b.
 7. Grobowiec ułanów, poległych pod Rokitną w 1915 r. - kw. 67.
 8. Grobowiec ułanów, poległych 6 listopada 1923 r. na ulicach Krakowa - kw. 68.
 9. Grobowiec ofiar zajść ulicznych 6 listopada 1923 r. - kw. XVII.
 10. Grobowiec robotników Semperitu, poległych w 1936 r. - kw. LIV.

Wykaz skrótów
AG - Akademia Górnicza
ASP - Akademia Sztuk Pięknych
AU - Akademia Umiejętności
gimn. - gimnazjum
gr. - grób
h.c. - honoris causa
ks. - ksiądz, książę
kw. - kwatera
KW - Krzyż Walecznych
m. - miejski
MSW - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
MSZ - Ministerstwo Spraw Zagranicznych
PAU - Polska Akademia Umiejętności
rodz. - rodzinny
st. - starszy
UJ - Uniwersytet Jagielloński
VM - Order Virtuti Mili t a ri
WMK - Wolne Miasto Kraków
WP - Wojsko Polskie

Źródło:

 • K. Grodziska-Ożóg, Cmentarz Rakowicki w Krakowie, (Cracoviana. Seria 2, Ludzie i Wydarzenia), Kraków 1983.
 • Informacje od rodzin osób pochowanych.
Indeks
A, B, C, Ć, D, E, F, G, I, J, K, L, Ł, M, N, O, P, R, S, Ś, T, U, V, W, Z, Ż
Groby zbiorowe

Powrót


Do góry