Cmentarze


Spis cmentarzy zlikwidowanych lub nieczynnych

Spis wg dat likwidacji

 1. Leszno (przy szpitalu i kościele Jana Bożego; przyklasztorny oo. Bonifratrów) --- ok. 1650 r. - ok. l. 1655-1656
 2. Królewska (przy szpitalu i kościele Jana Bożego; przyklasztorny oo. Bonifratrów) --- 1666 r. - 1726 r.
 3. Stare Miasto (przy kościele św. Jana; cm. farski) --- XIII w. - 1751 r. lub 1780 r.
 4. Senatorska (przy kościele św. Antoniego Padewskiego; przyklasztorny oo. Reformatów) --- 1635 r. (?) - ok. 1782 r.
 5. Leszno (ewangelicki) --- 1624/25 r., 1650 r. lub 1671 r. - 1792 r.
 6. Nowe Miasto (przy kościele Nawiedzenia NMP/Panny Marii) --- 1411 r. - po 1792 r.
 7. Świętokrzyska (przy szpitalu Dzieciątka Jezus) --- 1757 r. - 1799 r.
 8. Pólków (Żoliborz; Łysa Góra/Góra Szubieniczna/Góra Pólkowska; ewangelicki) --- XVII w. (?) - XVIII / XIX w.
 9. Skaryszew (przy kościele œw. Stanisława) --- po 1656 r. - 1806 r.
 10. Praga (przy kościele Matki Boskiej Loretańskiej; przyklasztorny oo. Berdanrdynów) --- 1640 r. - ok. 1807 r.
 11. Nowe Miasto (przy kościele św. Benona; Bractwa Niemieckiego; przyklasztorny oo. Redemptorystów) --- 2. połowa XVII w. / 1808 r.
 12. Wilanów (Milanów) --- XIII w. (?) - 1816 r. (?)
 13. Nowe Miasto (przy kościele św. Jerzego --- XIV w. - 1817 r.
 14. Długa/Nalewki (przy kościele św. Trójcy (przyklasztorny ss. Brygidek) --- ok. 1628 r. (?) - 1813 r. (?)
 15. Ujazdów (przy kościele św. Anny i św. Małgorzaty; Stary Cmentarz Ujazdowski) --- 1593 r. - 22 luty 1818 r.
 16. Agrykola (Na górnej Agrykoli) --- 1797 r. (?) - 1818 r.
 17. Krakowskie Przedmieście (przy kościele Matki Boskiej Zwycięskiej; oo. Dominikanów Obserwantów --- (?) - 1818 r.
 18. Nowe Miasto (przy kościele Św. Franciszka Serafickiego (przyklasztorny oo. Franciszkanów) --- 1732 r. - 1819 r.
 19. Krakowskie Przedmieście (przy kościele Św. Krzyża; ks. Misjonarzy) --- 1526 r. - 1826 r.
 20. Leszno (przy kościele Narodzenia NMP; oo. Karmelitów Trzewiczkowych) --- 1713 r. (?) - 1827 r. (?)
 21. Pólków (przy kościele Zdjęcia z Krzyża; kościół św. Krzyża "w polu", kościół gwardiacki) --- 1564 r. (?) - ok. 1833 r.
 22. Wola (przy kościele św. Wawrzyńca i św. Stanisława) --- ok. 1288 r. - ok. 1834 r.
 23. Folwark Świętokrzyski (na Koszykach; ks. Misjonarzy; św. Barbary) --- 1783 r. - 17 marca 1836 r.
 24. Miodowa (przy kościele Przemienienia Pańskiego; przyklasztorny oo. Kapucynów) --- nie później niż 1708 r. - 1840 r.
 25. Marysin Wawerski (Wawer-Glinki; ewangelicki) --- 1. poł. XIX w. - 2. poł. XIX w.
 26. Służew (przy kościele św. Katarzyny) --- ok. 1238 r. - l. 30-te XIX w.
 27. Golędzinów (luterański) --- 1784 r. - 1865 r. (zamknięcie), ok. 1895-1896 r. (likwidacja)
 28. Młynów (muzułmański) --- 1839 r. - 1867 r. (zamknięcie)
 29. Golędzinów (stary cmentarz epidemiczny; cmentarz choleryczny) --- l. 1848 - 1849 - l. 1895-1896 (liwkidacja)
 30. Kamionek (Kamion; katolicki) --- XIII w. - 1887 r. (praktycznie był czynny do pocz. XX w.
 31. Golędzinów (nowy cmentarz epidemiczny; cmentarz choleryczny) --- l. 1872 - 1873 - 1908 r.
 32. Powązki (rosyjski cmentarz wojskowy) --- 1912 r. - 1915 r.
 33. Koszyki ("Na Koszykach", zwany urzędowo Nowym Cmentarzem Ujazdowskim) --- 30 lipca 1831 r. - 1 października 1838 r. (likwidacja l. 20-30-te XX w.)
 34. Kępa Tarchomińska (ewangelicki) --- 1. poł. XIX w. (?) - nie przed 1935 r.
 35. Tarchomin (ewangelicki) --- przed 1853 r. - 1941 r.
 36. Kępa Zawadowska (luterański) --- 1832 r. - 1944 r.
 37. Tarchomin (polskokatolików=hodurowców) --- (?) - 1945 r. (?)
 38. Bródno (żydowski) --- 1780 r. - ok. 1950 r.
 39. Grochów (staroobrzędowców/starowierców/raskolników) --- przed 1875 r. - 27 lipca 1961 r.
 40. Daty likwidacji nieznane:

 41. Krakowskie Przedmieście (żydowski) --- ok. lub przed 1481 r. - (?)
 42. Krakowskie Przedmieście (przy kościele Opiekuna św. Józefa; przyklasztorny ss. Wizytek) --- 1762 r. - (?)
 43. Krakowskie Przedmieście (przy kościele św. Anny; przyklasztorny oo. Bernardynów) --- 1454 r. - (?)
 44. Nowe Miasto (przy szpitalu św. Ducha; przyklasztorny oo. Paulinów) --- XIV w. - (?)
 45. Stare Miasto (przy kościele św. Marcina; dawny oo. Augustianów) --- 1356 r. - (?)
 46. Nowe Miasto (przy kościele św. Jacka; przyklasztorny oo. Dominikanów) --- 1603 r. - (?)
 47. Stare Miasto (przy szpitalu św. Łazarza) --- 1621 r. - (?)
 48. Solec (przy kościele św. Trójcy) --- XIV w. - (?)
 49. Krakowskie Przedmieście (przy kościele Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Oblubienica; przyklasztorny oo. Karmelitów) --- przed 1701 r.(?) - (?)
 50. Stare Bródno/Głodna Wieś (epidemiczny) --- nie później niż 1708 r. - (?)


Do góry