Varia, czyli różności


Ks. Piotr

Jak określić czy to miłość czy tylko zauroczenie

ZauroczenieMiłość
1. przychodzi nagle 1. rozwija się z czasem
2. z czasem niewiele się pogłębia 2. zawsze się potęguje
3. domaga się od razu seksu 3. gotowa jest czekać na seks
4. huśtawka uczuć 4. stałość uczuć
5. kocha się w miłości 5. kocha się w osobie
6. zmienna 6. wierna
7. nie je i nie śpi 7. ma właściwą perspektywę
8. nieprzyjazne zerwanie przy najdrobniejszym zadrażnieniu 8. nie popada w panikę, gdy pojawią się problemy
9. podkreśla urodę 9. podkreśla charakter
10. bierze 10. daje
11. opiera się na własnych uczuciach 11. opiera się na potrzebach drugiej osoby
12. skupiona na sobie 12. opanowana
13. okazuje emocje 13. okazuje przywiązanie
14. fizyczna 14. duchowa
15. spodziewa się znaleźć szczęście 15. spodziewa się pracować nad szczęściem
16. pyta: "Jak się czuję?" 16. pyta: "Jak się czujesz?"
17. ogniskuje się na zachowaniu drugiej osoby 17. zapewnia bezwarunkową akceptację drugiej osoby
18. może być odczuwana wobec kilku osób 18. dotyczy tylko jednej, jedynej osoby
19. zaborcza 19. pozwala drugiej osobie kontaktować się z innymi
20. bez dojrzałości, opiera się na kilku kontaktach 20. dojrzała, oparta na wielu kontaktach
21. idealizuje obraz drugiej osoby 21. patrzy realistycznie na słabe i silne strony drugiej osoby
22. unika problemów 22. pokonuje problemy


Do góry