Sztuka cmentarna


Leksykon symboli nagrobnych i cmentarnych

Roślina

Świat roślin od pradziejów był najpopularniejszym punktem odniesienia w rozważaniach o życiu i śmierci.

Co prawda przypominał o przemijaniu, nawet tego co piękne i młode (złamane drzewa lub kwiaty), ale jednocześnie dawał nadzieję na zmartwychwstanie (odradzanie się roślin na wiosnę). Świadectwem trwania życia (kult płodności) było też wydawanie owoców.

Z drugiej strony rośliny, zwłaszcza służące człowiekowi za pokarm lub ozdobę, oznaczały dobrobyt i przepych (por. róg obfitości). W kontekście sztuki cmentarnej często nawiązywano więc do nich jako do znaków pośmiertnej szczęśliwości, której dostąpiła zbawiona dusza.

Wątki te były w istocie dość uniwersalne i pojawiały się zarówno w pogańskiej sztuce antycznej (girlandy, kosze owoców), jak i żydowskiej (tzw. "kosze obfitości") czy chrześcijańskiej.

© Sowa
10.09.2012

Zobacz też: drzewo :: kwiat :: owoc i poszczególne ich gatunki


Do góry