Sztuka cmentarna


Leksykon symboli nagrobnych i cmentarnych

Pszczoła, ul

Pozytywna symbolika pszczół opiera się głównie na ich pracowitości i uregulowanym trybie życia, których owocem jest miód i wosk. Już w starożytności porównywano więc do pszczół ludzi pracowitych, pilnych, sprawiedliwych i dobrych, a w Biblii na przykładzie tych owadów przestrzegano przed sądzeniem innych podług zewnętrznych pozorów (Syr 11, 2-3).

W starożytnej Grecji zwrócono również uwagę na przebywanie pszczół głównie wśród kwiatów, co uczyniło z tych owadów symbole niebiańskiego piękna i nieskalania.

Chrześcijaństwo nie przypisało pszczołom jakiś nowych treści, lecz w nieco inny sposób odczytywało stare. Pierwsi teologowie podkreślali więc wspólnotową organizację pszczelej społeczności, porównując do niej Kościół lub życie klasztorne. Jako uosobienie indywidualnych cnót człowieka, wizerunek pszczoły przywoływano nie tylko, aby zaakcentować czyjąś pracowitość czy pilność, ale również - zwłaszcza w wypadku kobiet - dziewictwo i niewinność.

Motyw pszczoły lub ula bardzo rzadko pojawiał się na nagrobkach, będąc raczej elementem rozważań literacko-teologicznych niż plastycznych.

© Sowa
10.09.2012

PRZYKŁADY


Do góry