Sztuka cmentarna


Leksykon symboli nagrobnych i cmentarnych

Lampka ner tamid

Tak zwane wieczne światło umieszczano pierwotnie w niszy, w zachodniej ścianie synagogi, lecz najczęściej zawiesza się ją przed lub nad aron ha-kodesz (szafa do przechowywania Tory). Przypomina menorę, płonącą niegdyś w Świątyni Jerozolimskiej, nawiązując w ten sposób do symboliki boskiego światła czuwania.

Wizerunek ner tamid na żydowskich pomnikach cmentarnych wyraża hołd dla nieboszczyka, uznanego za przewodnika lub autorytet ("światło") swojej społeczności, bądź jest po prostu symbolem profesji zmarłego, który za życia opiekował się wiecznym światłem w synagodze.

Z kolei przedstawienie ner tamid zawieszonej nad księgami symbolizowało wieczne światło Tory, podkreślając zarazem uczoność zmarłego.

© Sowa
10.09.2012

Zobacz też: menora :: przedmioty zapewniające światło i ogień (lampka, pochodnia, świecznik, świeca, znicz)


Do góry