Sztuka cmentarna


Leksykon symboli nagrobnych i cmentarnych

Dzban i misa

Przedmioty te należą do żydowskiej symboliki nagrobnej i oznaczają grób osoby z pokolenia Lewiego. Lewici byli pierwotnie pomocnikami świątynnymi (zob. Lb 3,6-8) i do ich obowiązków należało m.in. obmywanie dłoni kapłanów, stąd dzban i misa stały się jakby "godłem" tego plemienia.

© Sowa
10.09.2012