Na marginesie tematyki cmentarnej


Programma ceremonii przy eksportacyi zwłok JW. Stanisława Małachowskiego,
Woiewody, Prezesa Senatu.

Dnia 2 stycznia w następuiacy wtoprek o godzinie 5-tey po południu, zgromadzą się w pałacu zmarłego, gdzie ciało nieboszczyka iest wystawione, Senat, Rada Stanu, i wszystkie Władze Rządowe żałobne przybrane. Część garnizonu stosownie do dyspozycyi władz woyskowych użytą będzie dla dodania okazałości temu żałobnemu obchodowi.

Skoro wszyscy w mieyscu wzwyż rzeczonym będą zebrani, ruszy Duchowieństwo i zakony, i poprzedzi karawan z zwłokami zmarłego, a po nim familia, senat, Rada Stanu i inne władze w zwykłey Kolei.

Gdy ciało stanie u drzwi kościelnych Sgo Krzyża, i trumna z karawanu będzie zdiętą, senatorowie brzegi całunu nieść będą, aż do katafalku.

Po złożeniu na nim trumny, odprawi się obchod religiyny, a po skończeniu tego Władze Rządowe i Urzednicy w zwykłym porządku z kościoła wyidą.

Poiazdy w porządku przez officyalistów policyjnych wskazanym zaieżdżać i rozieżdżać się powinny.

W tym dniu wszystkie widowiska i zabawy publiczne zamkniętymi będą.

W Warszawie dnia 31 Grudnia 1809.

Zastępca Prefekta Depart: Warsz:
Nakwaski1.

Przypisy:

  1. Franciszek Salezy Nakwaski (1771-1848).

Źródło:

  • Programma ceremonii przy eksportacyi zwłok JW. Stanisława Małachowskiego, Woiewody, Prezesa Senatu, "Gazeta Warszawska" 1810, nr 1, s. 12.


Do góry