Epitafia


Pojedyncze epitafia żydowskie

I.

"Od Mojżesza do Mojżesza nie było takiego Mojżesza"

Napis znajdujący się ponoć na grobie rabbiego Mojżesza Majmonidesa (Mosze ben Majmon 1135-1204), wybitnego badacza Talmudu, filozofa i lekarza.

II.

 1. Tu spoczywa
 2. kobieta uczciwa
 3. czysta i cnotliwa
 4. pani sprawiedliwa
 5. i bojąca się Boga
 6. pani Chaja Sara
 7. Ein
 8. Córka Rabi Mosze
 9. zmarła 13 dnia
 10. miesiąca Adar
 11. roku (5675) 1915
 12. Niech dusza jej zostanie związana w węzeł życia

Napis na grobie w Narewce koło Hajnówki (P. Biskup, Nagrobki żydowskie, www.jewish.org.pl).

III.

 1. Tu pochowana niewiasta książęca, potężna pani
 2. Róża, córka Jakuba
 3. na dniu trzecim na czwarty miesiąca "rzek stale płynących" 5398 1
 4. Nad nią ja płaczę, gdyż z nią runęły w domu Jakubowym radość i wesele,
 5. Korona upadła, a zniknęła pomoc.
 6. I jakby świecznika ramiona złamane, jego palniki i kwiaty
 7. ozdobne, [tak odpadła pomoc tej] kobiety,
 8. wśród wielu nie znalazłem podobnej,
 9. Królowie ją widzieli, a książęta przed nią wstawali
 10. dla oddania jej hołdu.
 11. Oby jej dusza miała udział w życiu wiecznym.
 12. Amen

Nagrobek Róży Nachmanowej, Lwów 1637, żony Nachmana Izaakowicza, którego ojciec wybudował gotycko-renesansową synagogę w l.80 XVI wieku.(Dzieje Żydów w Polsce : wybór tekstów źródłowych XI-XVIII wiek, [oprac.] P. Fijałkowski, Warszawa [1993]).

IV.

 1. Tu jest pochowany
 2. Wielkoduszny, ceniony, znakomitego pochodzenia
 3. Ozdoba swego wieku, wierny pasterz, dostojna osobistość
 4. r. Ajzyk, syn r. Jzakowa, błogosławionej pamięci, który wystawił
 5. Bóżnicę, dzieło mistrzów
 6. Poważany i uwielbiany przywódca
 7. Mąż sprawiedliwy, praw przestrzegający
 8. Spraw słusznych bronił przed obliczem królów i możnych
 9. Żywot zdobywał w trudzie
 10. Łożył szczodrze złota i kosztowności
 11. By świątynię Bogu zbudować, ozdobę czasu
 12. Pamięć jego będą czcić pokolenia.

Nagrobek rabiego Ajzyka (Izaaka Jakubowicza), Kraków, 1653. Przed 1644 wybudował synagogę (Dzieje Żydów w Polsce : wybór tekstów źródłowych XI-XVIII wiek, [oprac.] P. Fijałkowski, Warszawa [1993]).

Przypisy:

 1. Tj. miesiąca tiszri, czyli wrzesień-październik 1637 r.


Do góry