Epitafia


Epitafia z nieczynnych cmentarzy niemieckich
Łomianki-D±browa

I.

Michał Schienman
żył lat 55
Żona i dzieci

II.

¦.P.
Henryk
Leszner
żył lat 75
zm. dnia 5 lutego 1925
Wieczny odpoczynek
racz mu dać Panie

III.

Jakob Wagner
ur. 30 XII 1860 r.
zm. 24 I 1926 r.

IV.

Wilhelm Hart[m?]a[n?]
s[yn]. Fryderyka i Karoliny
187[…]-1939

V.

Jan Graff
zmarł d. 8[?] .09.1939

Matylda Graff
zmarła 2.06.1942 r.

VI.

Hier ruhen In Gott
Ludwig Krüger
geboren am 31 X 1873 J
gestorben den 22 II 1926

Marta Küger
geboren am 18 I 18[…] J
gestorben den 8 X 1937 J

Reinhold Hoh
geboren am 24 II 1883
gestorben den 29 XI 1942

Adolf Schiff
geboren am 22 X 1888
gestorben den 22 VII 1944

W[as] Gott tut das ist wohlgetan
Selig sind die Toten, die [in] dem Herrn sterben,
Den[n] sie ruhen von all[e?] ihren Arbeit

Tłumaczenie ostatnich trzech wersów:

Co Bóg uczynił, jest dobrze uczynionym/dobrodziejstwem
Fragment i tytuł pie¶ni Samuela Rodigasta z 1675 r.

Błogosławieni zmarli, którzy umieraj± w Panu
Albowiem odpoczywaj± od wszystkich swoich prac.
(Ap. 14, 13)

Zebrała i tłumaczyła: Sowa
lipiec/sierpień 2006.


Do góry