Epitafia


Epitafia z nieczynnych cmentarzy niemieckich
Kępa Zawadowska
(Warszawa-Wilanów)

I.

[...] hier ruht
[...?] selig versterbene
Luise
Wolf
die am 28 October 186[8?]6
in Alter von 47 Jahren
*
Wenn du die Too[ten] wirst
An jenem Tag erweckem
So thu auch deine Hand
Zu meinem Grab ausstreckem
[L]ass hören meine Stimm
Meinen Leib weck [?] auf
und führ ihn schon
verklart zum auserwähltem
Hauf.

Tłumaczenie:

[...] tu spoczywa
błogosławiona zmarła
Luise
Wolf
która 28 października 186[8?]6
w wieku 47 lat [zmarła]
*
Kiedy będziesz zmarłych
Onego dnia budzić,
Dłoń swoją także
Do mego grobu skieruj.
Pozwól Twój głos usłyszeć,
Wskrześ ciało moje
i poprowadź je pięknie
opromnienione do wybranych
grona

Hehe... ciekawe czy kamieniarz wiedział, co pisze ;-) W piątej linijce powinno być: "Lass hören DEINE Stimm", tłumaczenie "Pozwól usłyszeć MÓJ głos" jakoś tak nie pasuje do kontekstu.

II.

Hier ruhet in Gott
August Wolf
starb den 2ten August 1895
im Alter 61 Jahre 8 Monate
unterläst aus den 1ten Ehe 11 Kinder
und nachgebliebenen die zweite Frau mit 3 Kinder

Wenn du die Tooten wirst an jenem
Tag erweken so thu auch deine
hand zu meinem Grab aus streckem
Lass hören deine Stimm und
Meinen Leib weck auf und führ [i]hn
Schön verkaert zum
Auserwehlten hau[f]

Selig sind die Tooten
die in dem Herrn sterben

Tłumaczenie:

"August Wolf
zmarł 2-go sierpnia 1895
w wieku 61 lat 8 miesięcy
osierocając 11 [sic!] dzieci z pierwszego małżenstwa
oraz pozostawiając drugą żonę z 3 dzieci"
Kiedy będziesz zmarłych onego
dnia budzić, dłoń swoją także
Do mego grobu skieruj.
Pozwól Twój głos usłyszeć i
Wskrześ ciało moje, i poprowadź je
pięknie opromnienione do
wybranych grona.

Błogosławieni zmarli,
którzy umierają w Panu.

Ostatni dwuwiersz pochodzi z Ap 14, 13.

III.

Ruhet in Gott
Ludwig Litke
geb. zu Kępa-Zawadowska am 6 Febr.1824
gest. daselbst am 14 Febr. 1905
Hinterliess 5 Kinder.
*
Ich habe einen guten Kampf
Gekämpfet, ich habe den Lauf
vollendet, ich habe Glauben
Gehalten, Hinfort ist mir
Beigelegt die Krone der
Gerechtigkeit, welche mir
Der Herr an jenem Tage
Der Gerechte Richter, geben wird.
Tim. 4, 7 u. 8.
*
Eines edlen Vaters scheiden
Der uns [...?] u. teuer ist
Das erwecket schmerz u. leiden
Die man nicht so leicht vergisst.

Tłumaczenie:

Spoczywa w Bogu
Ludwig Litke
ur. w Kepie Zawadowskiej 6 lut. 1824
zm. tamże 14 lute. 1905
Pozostawił 5 dzieci


Nastepujące wersy pochodzą z 2Tym 4, 7-8.

Strata szlachetnego Ojca
Który nam był [...?] i drogi
Wywołała ból i cierpienie
Które nie łatwo zapomnieć.

IV.

Heinrych Witzke
gestorben 31 October 1911
im Alter von 12 Jahr.

Hier tönt kein weinen
Hier nagt kein Schmertz
Hier wohnt das Gluek
Hier ruht das Hertz

Tłumaczenie:

Nie rozlega się tu płacz
Nie doskwiera tu ból
Tu mieszka szczęście
Tu odpoczywa serce

V.

Lidyja Witzke
gestorben den 14 Februar 1911
im Alter von 1 Jahr


[z drugiej strony]
Wen du dye Toten wyrst
an jenem Tag erwecken
so Tuh auch Deine Hand
zu disem Grab ausstrecken
Las hören Deine Stim
und disen leib wek auf
und führ ihn schön werklart
zum aus erwelten Hauf"

Tłumaczenie:

"Lidia Witzke
zmarła 14 lutego 1911
w wieku 1 roku

Kiedy będziesz zmarłych
Onego dnia budzić
Dłoń swoją także
Do mego grobu skieruj
Pozwól Twój głos usłyszeć
I wskrześ to ciało
I poprowadź je pięknie opromnienione
Do wybranych grona."

Cóż, jak widać to epitafium było bardzo modne ;-)

VI.

Wilhelmina Weiss
gest den 18 Juni 1905
im Alter von 10 Jahren
*
Paulina Weiss
gest. den 18 September 1913
im Alter von 15 Jahren
1 Monat und 6 Tagen

[na drugiej stronie]
"Du laessest sie dahin
Fahren wie einen Strom
Und sind wie ein Schlaf
Gleich wie ein Gras das
Doch bald welk wird
Ps. 90. v. 5
Ruhet sanft"

Psalm 90 najlepiej przeczytać w tłumaczeniu Biblii Gdańskiej.

VII.

Mihael [!] Gatzke
geb. in Kępa Zawadowska
den 21/XI 1851.
gest. den 15 (13?)/VI 1918.

Anna Gatzke
geb. Ginter
gest. in 75 Lebens Jahr
den 24.XI 1928
Ruet in sonft [!]

VIII.

Jakob Gisbrecht
geb. 21 VII 1869
gest 21 VI 1943

Zebrała i tłumaczyła: Sowa
maj 2005.


Do góry