Epitafia


Epitafia z nieczynnych cmentarzy niemieckich
Góra Kalwaria

I.

¦.P.
Piotr
Sattel
żył lat 48
zm. 23 sierpnia 1911 r.
Pokój jego duszy

II.

Adolf
Garszyński
Ks. Pastor
+ 22.12.1915

III.

Hier ruht in Gott
ein unbekanter Infans-
terist de[r?] k.u.k[?] Parmee[?]
beerdigt am 26.7.1916
durh[!] eine Kommision
des Militärgerichts
k.u.k[?] Kreiskommandos
Kozienice und der
Lands.Pron.Kn. XVIII AK
die dem Kameraden dies
Gerabmal widmete

IV.

¦.P.
Karol Petz
żył lat 66 zmarł dnia 9 XI 1935
na pami±tkę
siostra i bracia
Prosi o westchnienie do Boga

V.

Julius
Jahnke
geb. 31. 7. 1881
gest. 31. 1. 1936

VI.

¦.P.
Jadwiga
Podgorska
żyła lat 73
zm. dn. 13 III 1947 r.
Prosi o Zdrowa¶ Maria

VII.

[...]sława
[...]elewska
ur. 5.3.1886
zmarła 15.6.1947
Prosi o Zdrowa¶ Maria

VIII.

¦.P.
Janina
Misiewicz
żyła lat 38
zm. dn. 2 III 1947 r.
Prosi o Zdrowa¶
Marja

IX.

¦.P.
Maria
Dydek
żyła lat 39
zm. dn. 3 V 1947 r.
Prosi o Zdrowa¶
Maria

X.

¦.P.
Janina
Malczyk
żyła lat 29
zm. dn. 21 IX[?] 1947
Prosi o Zdrowa¶
Maria

XI.

¦.P.
Waleria Wolska
z Wisniewskich
żyła lat 62[?]
zm. dn. 12 X 1947 r.
Prosimy o Zdrowa¶ Maria
Kochanej matce
córki[?]

XII.

¦.P.
Janina
z Wiecławskich
Włodarska
żyła lat 27
zm. dn. 15 I 1948 r.

XIII.

Stefan
Szwagierczak
żył lat 36
zm. 11 IV 1948 r.

XIV.

¦.P.
Kobus
Franciszek
zm. 2 VII 1948 r.

XV.

Maria
Augustyniak
żyła lat 66
zm. 29 VI 1949 r.
Prosi o Zdrowa¶ Maria

XVI.

Zofja
Biwojn
żyła lat 74
zm. dn. 2 II 1950 r.
Najsłodsze serce
Jezusa b±dĽ
jej zbawieniem

XVII.

Mikołaj
Markow
ur. dn. 2 VII 1874 r.
zm. dn. 3 II 1950 r.

XVIII.

Jasiński[?]
Leonard

Tylko tyle dało się odczytać z metalowej tarczy...

Zebrała i tłumaczyła: Sowa
lipiec/sierpień 2006.


Do góry