Epitafia


Epitafia z nieczynnych cmentarzy niemieckich
Brzeziny
(Warszawa-Białołęka)

I.

Ś.P.
Julian
Reszke
Żył lat 85 zm. d. 13 września
1891 r.
*
Paulina z Zalewskich
Reszke
Żyła lat 36 zm. d. 6 maja 1897
Tę pamiątkę stawia kochanym
Rodzicom Syn
Serafin

II.

Hier ruht in Gott
Georg Dirks
geb. 17 Aug. 1893
gest 12 Febr 1894
*
Hans Dirks
geb. und gest. 1 Juli 1892
*
Paul Dirks
geb. 1 Oct. 1897
gest. 10 Oct 1897
*
Peter Dirks
geb. 17 Sept 1896
gest. 27 Decem. 1898
*
Der Herr hat es gegeben der
Herr hat es genommen

Cytat pochodzi z Hi 1, 21.

III.

Aleksander
Stegner
Żył 1 rok 4 miesiące
Zmarł dnia 9 listopada 1910 roku
Prosi o westchnienie
do Boga

IV.

Ś.P.
Jan Szulc
żył lat 74
zm. d. 9 lipca 1920 r.
Na p[ami]ątkę
Od syna Jana
z rodziną
21 VI

V.

Hier ruht in Gott
Emma
Becker
geb. Rentz
gel. 20 Jahre
gest. 1920 Jahr

VI.

Hier ruht in Gott
Gottlieb
Rentz
gel. 56 Jahre
gest. 1928 Jahr

VII.

Hier ruht in Gott
Beniamin
Becker
gel. 33 Jahr
gest. 1928 Jahr

VIII.

Die Liebe höret
Nimmer auf
Hier ruhet in Gott
Unser liebe Sohn
Bruder u. Patte
Heinrich Gustav
Ratz
* 23 XI 1914.
+ 27 VII 1934.

Tłumaczenie pierwszych dwóch wersów: Miłość nigdy nie ustaje [1Kor 13, 8].

IX.

Hier ruht in Gott
geb.
Loiza Betke
Rentz
gel. 62 Jahre
gest. 1937 Jahr

X.

Ś.P.
Marja z Gebrzów
Kliwer
zm. dn. 24-II 21
[?] 1937 r.

Zebrała i tłumaczyła: Sowa
marzec/kwiecień 2005.


Do góry