Epitafia


Epitafia z nieczynnych cmentarzy niemieckich
Aleksandrów
(Warszawa-Wawer)

I.

Hier ruhet mit [!]
Gott
DasSohnlein
Agustine[!]
Scharschmid
gebo den 17 Apr
1880 Jachr [!]
ges. 9 Nowe [!]
1881 Jachr [!]

Hier ruhet mit [!]
Gott
Das Sohnlein
Leopold Konsta
gebo den 16 Seb[!]
1875 Jachr [!]
ges 4 Now [!]
1880 Jachr [!]

Das Sohnlein to tyle co synek, acz Augustine wydaje mi się raczej imieniem żeńskim...

II.

Tu spoczywa
Jakob Fensky
Żył lat 63 zm. 11Luti 1883 r.

Nie, dobrze przepisałam, tam naprawdę jest Luti...

III.

Hier ruht in Gott
Meine Geliebte Mutter
Matilda
Münch
geb. Starck
geb. d 27 November 1821.
gest d. 17 Juni 1908.
Ruhe Sanft!

Początek inskrypcji brzmi po polsku: Tu spoczywa w Bogu / Moja ukochana Matka.

IV.

Hier ruhen in Gott
Krystian Leopold
Hildebrand
geb 14 Mai 1845
gest 9 April 1909.
und Ehe Gattin
Karoline Hildebrand
geb. Andert
geb 13 Marz 1846
gest. 20 April 1911
Ruhe Sanft!

Zwrot Ehe Gattin - można tłumaczyć na dwa sposoby: albo jako małżonka, żona (die Ehegattin), albo ślubna małżonka (die Ehe - małżeństwo, die Gattin - małżonka).

V.

S.P.
Leontyna
[z?] [F/e?o?]l[...]
Fray
[ur] d. 22 stycznia 1860
[zm] d. [..] czerwca 1918

To epitafium narażone było na humory pogody, stąd jego czytelność jest w sumie żadna. Nawet "macanie" nic nie dało :-(

VI.

Grob Rodziny
M i J Figaszewskich
z córką Bayer
żyła lat 66
zm. d. 18 kwietnia 1[9]19 r.
i 6ciu[?] wnuczkami

Jak babcię kocham nie wiem, o co chodzi z tymi córkami, wnuczkami i całą rodziną. Podaję, co było na nagrobku.

VII.

Edward Zajer
żył lat 34 zm. d. 31 grudnia
1919 r.

Konstanty Zajer
żył lat 35
zm. d. 8 maja
1922 r.
Dla ukochanych
Synów
Od Matki

VIII.

Ś.P.
Otylja Rytel
żyła lat 48.zm.13 lipca 1931 r.
Ukochanej Matce
Córka

IX.

Włodzimierz
Szmielew
żył lat 59
zm. 30 XI 1931 r.

Grób ziemny z wyjątkowo nowym krzyżem i metalową tablicą, bardzo zadbany. Wypalone znicze przy tym i innych grobach świadczą, że jednak są Ludzie na tym świecie...

X.

Ś.P.
Ferdynand
Herman
ur. dn. 19 II 1862 r.
zm. dn. 10 XII 1929 r.

Ś.P.
Eufrozyna
Herman
ur. dn. 4 X [18]5/6?9 r.
zm. dn. 16 X 1934 r.

Błogosławieni są odtąd [umarli]
którzy w Panu [umi]era[ją]
Zaprawdę mówi Duch im,
Aby odpoczywali + od prac swoich
A uczynki ich, idą za nimi
Objaw. Św. J. 14, 13.

Ten "+" między wyrazami w rzeczywistości był krzyżem łacińskim. Nie wiem, w jakim celu go tam umieszczono, bo w tekście Objawienia Św. Jana nie ma tu żadnej przerwy.

Cytat uzupełniony na podstawie tzw. Biblii Gdańskiej (tłumaczenie protestanckie).

Zebrała i opracowała: Sowa
maj 2005.


Do góry