Epitafia


Cmentarz Ewangelicko-Augsburski
przy ul. Młynarskiej w Warszawie

I.
Hier ruhen die Gebeine des Tu spoczywaja zwłoki
gottseligen Fleischer Meisters pobożnego [?] pana
Johannes Leypolt Johanessa Leypolta
und seiner Che gattin Chri i jego [?] małżonki Chri-
stina welche er nur 8. Monath stiny (z) którą on tylko 8. miesięcy
und 2 Tage überlebte Er ist ge i 2. dni przeżył On uro
bohren zu Ludwigsberg im Wur dził się w Ludwigsbergu w Wur
tenbergeischen 1750 d. 13 Novbr tenbergeischen 1750 d. 13 listpd
und gestorben d. 22 Aug 1817 a zmarł d. 22 sierp 1817
sein Alter hat er gebracht auf Dźwigał swój krzyż przez
66 Jahre 9 Monathe und 9 Tage 66 lat 9 miesięcy i 9 dni.
**
"Der Herr bewahre ihre GebeinePan przechowa jego szczątki
bis zu jenem grossen Tage"aż do owego wielkiego dnia.

Epitafium to zaciekwiło mnie, gdyż jest pisane z dziwną manierą, która jest po prostu niemczyzną z początku XIX w. Na przykład der Monath współcześnie pisze się bez h. Podobnie w gebohren, które w tej pisowni może znaczyć wywiercony ;-). Poza tym zastanawiający jest ten zwrot: Che gattin. die Gattin to małżonka, ale nie mam pojęcia, co znaczy ten skrót (?) Che...

II.
Baron Baron
WaldemarWaldemar
von Küdenervon Küdener
geboren 6/18 Octoberurodzony 6/18 października
18401840
gestorben 3/15 Augustzmarł 3/15 sierpnia
18411841
"Lasst die Kindlein"Pozwólcie dzieciom
zu mir kommenprzyjść do mnie
und wehrt ihnen nichti nie brońcie im (tego)
denn solcher istponieważ takich jest
das Reich Gottes" Królestwo Boga"

Mamy tu doczynienia z podwójną datacją, o której wspominałam na wstępie. Najpierw jest data wg kalendarza juliańskiego (tzw. stary styl), potem wg gregoriańskiego(tzw. nowy styl).

III.
Dem theuren andenken der Frau Drogiej, niezapomnianej żonie
Maria Julianna Werner geb. Hellwig Marii Juliannie Werner z dom(u) Hellwig
geb.D.22 Feb.1799 zu Meseritz im Gr Herzur.d.22 lut. 1799 w Meseritz w Wlk. Księstw.
Posen gest.D.22 Aug 1852Poznań zm.d.22 sierp. 1852
von Ihren Gatten und 8 KindernJej małżonek oraz 8 dzieci.
**
"Besser machen, besser werden"Lepiej czynić, lepszym czyni
War Ihr groeste Lust auf ErdenByło jej największe na ziemi pragnienie.
Nun emfaenaegt vor Gottes ThronTeraz przed Boga tronem odbiera
Die gerechte Ihren Lohn"Sprawiedliwe swe wynagrodzenie."

To epitafium nastręczyło mi trochę trudności ze wzgledu na sformułowanie im Gr Herz/Posen. Doszłam do wniosku, że jest to skrót od: im Gr(ossen) Herz(ogtum) Posen, czyli w Wielkim Księstwie Poznańskim.

IV.

Śp. Jan Werner
Obywatel m. Warszawy
Żył lat 64 + D.15 października 1861 r.
"Kto szedł drogą prawości w całem swoim życiu
Tak choć umarł to żyje w drugich serc [ukryciu]"

Nie jestem pewna trzech ostatnich wyrazów, bo były mocno zatarte. Jednak całość jakoś trzyma się kupy.

V.
William JantzenWilliam Jantzen
* 1 Marz 1871 + 10 Oct 1888* 1 marca 1871 + 10 paźdz 1888
"Ruhe sanft"Spoczywaj w spokoju
in unserem Herzen lebst du fort"w naszych sercach dalej żyjesz

VI.

Pochodnia życia twego zgasła wcześnie
Odeszłaś już w krainę zapomnienia
Dla Męża i dla Dzieci zbyt pośpiesznie
Dziś tylko miłość twa sieroty ach ocienia

Anna z Rambuszów
Riedel
ur. w Warszawie
d. 18 sierpnia 1871 r.
zm. w Gorlitz
d. 9 lutego 1901 r.

VII.
Kunibert GrunKunibert Grun
gestorben am 11 Sept 1901zmarł 11 wrześn 1901
im Alter von 55 Jahrenw wieku 55 lat
"Dem Auge fern"Oku daleko
Dem Herzen ewig nah..."Sercu zawsze blisko..."

VIII.
Hier ruht in GottTu spoczywa w Bogu
General LeutenantGeneral Leutenant
AleksanderAleksander
von Westenrickvon Westenrick
geb.D.5 Marz 1844 gest.D.15 Juli 1906ur. d. 5 marca 1844 zm. d 15 lipca 1906
"Dort wird der Gerechte stehen mit grosser"Tam będzie stał sprawiedliwy z wielką
Freudigkeit gegen die, so ihn geangstenRadością, że aż się go przelękną
Haben wenn diese dan solches sehen,Kiedy go takim zobaczą
sie erschrecken vor solcher Seligkeit"Wpadną w przestrach przed ową szczęśliwością."

Odlotowe to epitafium. Powyższe tłumaczenie jest baaaardzo swobodnym i naprawdę jestem ciekawa, co autor dokładnie miał na myśli. Podejrzewam, ze jest to cytat z Biblii, ale nie udało mi się namierzyć tego fragmentu.

IX.

Maria z Czekajskich Dąbrowska
żyła lat 72 zm.23 IX 1956 r.


"Wszystko przez ducha i dla
ducha stworzone jest a nie
dla cielesnego celu istnieje"
Genezis z ducha, J. Sł.

Zebrała: Sowa


Do góry