Cmentarze


Spis osób zasłużonych pochowanych na cmentarzu żydowskim przy ul. Okopowej w Warszawie

Przypominam, iż wszytkie księgi kirkutu przy ul. Gęsiej uległy zniszczeniu w 1943 r.. Dopiero w ostatnich latach XX w. dyrektorzy cmentarza podjęli się inwentaryzacji poszczególnych grobów, lecz z braku funduszy i współpracowników prace posuwają się bardzo wolno. Osoby poszukujące swoich przodków mogą m.in. zajrzeć do baz JewishGen oraz Wirtualnego cmentarza żydowskiego przy ul. Okopowej.


  A

 1. Amszynower Rebe, Menachem (zm. 1918) - cadyk z Mszczonowa; kw. 47 rz. 10.
 2. An-ski (S. Rapaport, 1863-1920) - pisarz, autor "Dybuka"; kw. 44 gł. al.
 3. Askenazy Szymon (1866-1935) - profesor, historyk; kw. 10 rz. 6.
 4. Do góry

  B

 5. Bałaban Majer (1877-1942) - profesor, historyk, pedagog; kw. 10 ul. 1.
 6. Baumann Salomon (1808-1876) - kupiec, fund. szpitala; kw. 26 rz. 2.
 7. Baumritter Maks (1821-1892) - bankier; kw. 2 ul. 1.
 8. Belis-Legis Salomon (1907-1995) - literat; kw. 2 rz. 11.
 9. Bergson Gustaw (1850-1908) - kupiec; kw. 71 gł. al.
 10. Bergson Michał (1831-1919) - handlowiec, prezes GŻ; kw.33, rz. 11.
 11. Berenson Leon (1882-1941) - adwokat, obrońca więźniów polit.; kw. 24 rz. 2.
 12. Berkenheim Aleksander (1878-1932) - działacz spółdz.; kw. 33 rz. 2.
 13. Berlin Naftali Cwi, Naziv (1817-1893) - rektor jesziwy; kw. 49 ul. 8.
 14. Berliner Szoel (1863-1934) - profesor w Bernie, matematyk; kw. 10 rz. 6.
 15. Berliński Hersz (1908-1944) - członek Poalej Syjon i ŻOB; kw. 39 gł. al.
 16. Bernhardt Adolf (1800-1870) - chirurg; kw. 1 rz. 1.
 17. Bernstein Ignacy (1836-1909) - zbieracz przysłów; kw. 26 rz. 10.
 18. Bernstein Karol (1820-1890) - księgarz, wydawca; kw.33 rz. 7.
 19. Bersohn Majer (1787-1873) - fabrykant, fundator szpitala; kw. 26 rz.1.
 20. Bersohn Mathias (1824-1908) - historyk sztuki; kw. 26 rz. 1.
 21. Białkowicz Izrael (1890-1950) - aktor- kw. 39 rz. 2.
 22. Bieżuńska-Małowist Iza (1917-1995) - historyk starożytności; kw. 2 rz. 1.
 23. Blady-Szwajger Adina, I. Świdowska (zm. 1993) - lekarz; kw. 12 gł. al.
 24. Blum Abrasza (1905-1943) - członek Bundu i ŻOB; kw. 12 gł. al. (grób symboliczny).
 25. Blum Luba (1905-1973) - pedagog, wychowawczuni pielęgniarek; kw. 12 gł. al.
 26. Braude-Hellrowa Anna (l 888-1943) - lekarz naczelny szpitala dziecięcego; kw. 41 ul. 8 (grób symboliczny).
 27. Brauman Maurycy (1816-1879) - kupiec, prezes GŻ; kw. 26 rz. 9.
 28. Braun Mieczysław (1902-1941) - poeta, adwokat; kw. 69 n. 10.
 29. Bregman Sebastian (1848-1939) - kupiec, prezes GŻ; kw. 71 gł. al.
 30. Breslauer Jan (1820-1897) - księgarz; kw. 33 rz.9.
 31. Brisker Rebe, Chaim Sołowiejczyk (1853-1918) - rabin; kw. 49 ul. 8.
 32. Buzgan Chewel (1897-1971) - aktor; kw. 39 gł. al.
 33. Bychowski Zygmunt (1865-1934) - neurolog, radny Warszawy; kw. 10 ul. 2.
 34. Do góry

  C

 35. Cajtlin Elchanan (1902-1942) - dziennikarz, literat; kw. 31 rz. 3.
 36. Cenceminer Herc (zm. 1819) - kupiec, fundator cmentarza; kw. 1 rz. 15.
 37. Ceranka Natan (1901-1979) - adwokat; kw. 8 rz. 1.
 38. Chwat Ludwik (1830-1914) - chirurg, ordynator szpitala żydowskiego; kw. 33 rz. 5.
 39. Czemiaków Adam (l 880-1942) - senator RP, prezes Judenratu; kw. 10 ul. 2.
 40. Cylkow Izaak (1841-1908) - kaznodzieja; kw. 33 rz. 1.
 41. Do góry

  D

 42. Datner Szymon (1902-1989) - historyk; kw. 10 rz. 5.
 43. Dawidsohn Chaim (1760-1854) - nadrabin Warszawy; kw. 1 rz. 6.
 44. Dawidsohn Noe (1877-1928) - okulista, działacz syjonistyczny; kw. 10 ul. 1.
 45. Dekler Zygmunt (zm. 1919) - lotnik; kw. 46 rz. 3.
 46. Dickstein Samuel (1851-1939) - profesor, matematyk; kw.20ul.4.
 47. Dinezon Jakub (1856-1919) - pisarz; kw. 44 gł. al.
 48. Dua "Bogen" Gerszon (1893-1948) - działacz komunistyczny; kw. 31 rz. 3.
 49. Do góry

  E

 50. Eiger Bolesław (zm. 1923) - fabrykant, radny Warszawy; kw. 35 rz. 1.
 51. Eisenbaum Antoni (1791-1852) - dyrektor Szkoły Rabinów; kw. 1 rz. 2.
 52. Eisenbaum Fryderyka (1797-1856) - przełożona szkoły; kw. 8 ul. 3.
 53. Eliasberg Izaak (1861-1929) - lekarz, społecznik; kw. 24 rz. 2.
 54. Elsenberg Jakub (1820-1886) - literat, pedagog; kw. 33 rz. 3.
 55. Elster Pola (zm. 1944) - członek Poalej Syjon i KRN; kw. 39 gł. al.
 56. Epstein Adam (1800-1870) - bankier, filantrop; kw. 20 rz. 11.
 57. Epstem Jakub (1771-1843) - kupiec, zał. szpitala żyd.; kw. 1 rz. 6.
 58. Epstein Mikołaj (1833-1863) - powstaniec 1863 r.; kw.20 rz.11.
 59. Erlich Piotr (1905-1982) - aktor; kw. 8 rz. 3.
 60. Ettinger Henryk (l859-1929) - adwokat; kw. 24 rz. 2.
 61. Ettinger Joel (zm. 1847) - nauczyciel; kw. l rz. 20.
 62. Ettinger Jakub Karol (1871-1907) - ordynator szpitala żydowskiego; kw. 71 rz. 2.
 63. Do góry

  F

 64. Fajans Maurycy (1827-1897) - założyciel Towarzystwa Żeglugi na Wiśle; kw.40 ul. 7.
 65. Fajans Maksymilian (1825-1890) - litograf, rysownik; kw. 33 rz. 11.
 66. Feiner Leon (1885-1945) - adwokat, działacz Bundu i "Żegoty"; kw. 12 gł. al.
 67. Feinkind Moses (1805-1869) - kupiec, prezes GŻ; kw. 1 rz. 4.
 68. Finkiel Elie Dawid (1862-1918) - dziennikarz; kw. 44 gł. al.
 69. Flatau Edward (1868-1932) - neurolog; kw. 10 ul. 2.
 70. Forbert Adolf (1911-1992) - operator filmowy; kw. 2 rz. 3.
 71. Frankfurt Maksymilian (1896-1962) - fotooperator; kw. 8 rz. 11.
 72. Frenk Azriel Natan (1863-1924) - historyk, tłumacz; kw. 44 gł. al.
 73. Friszman Dawid (1860-1922) - pisarz, wydawca; kw. 28 rz. 1.
 74. Frydberg Abraham Szalom (1838-1902) - pisarz; kw. 40 rz. 1.
 75. Do góry

  G

 76. Gantz Mieczysław (1876-1939) - laryngolog; kw. 33 rz.11.
 77. Gepner Abraham (1872-1943) - prezes Centralnego Związku Kupców; kw. 10 rz. 6 (grób symboliczny).
 78. Glücksberg Jan (1784-1859) - księgarz, wydawca; kw. l rz.4.
 79. Glücksbeig Natan (1780-1831) - księgarz; kw. 1 lapid.
 80. Glücksberg Michał (1838-1907) - księgarz, wydawca; kw. 71 gł. al.
 81. Glücksman Rafał (1907-1962) - założyciel wydawnictwa "Auriga"; kw. 31 rz. 4.
 82. Gnessin Uri Nissan (1881-1913) - pisarz.; kw. 45 ul. 9.
 83. Goldberg Abraham (1880-1933) - redaktor naczelny "Hajntu"; kw. 31 rz. 2.
 84. Goldfeder Adolf (1836-18%) - bankier; kw. 68 gl. al.
 85. Goldflam Samuel (1852-1932) - neurolog, prezes TPD; kw. 33 rz. 11.
 86. Goldman Izaak (1813-1888) - nauczyciel Szkoły Rabinów; kw. 32 rz. 2.
 87. Goldman-Landauowa Cecylia (1873-1935) - dyrektor gimnazjum; kw.31rz-2.
 88. Goldsobel Leon (1837-1926) - lekarz, powstaniec 1863; kw. 24 rz. 2.
 89. Goldstand Leon(1800-1858) - bankier; kw. 20 rz. 1.
 90. Goldszmit Józef (1846-1896) - adwokat, ojciec J. Korczaka; kw. 71 gł. al.
 91. Grodzieński Maurycy (1866-1927) - architekt; kw. 12 rz. 17.
 92. Grosglik Izrael Leon (1847-1904) - sekretarz GŻ; kw. 33 ul. 7.
 93. Grosser Bronisław (1883-1912) - działacz Bundu; kw. 33 ul. 7.
 94. Grycendler Szymon(183S-1917) - kantor; kw. 44 gł.al.
 95. Do góry

  H

 96. Hantke Adolf (1796-1859) - kupiec; kw. 1 ul. 1.
 97. Heilpern Maksymilian (1856-1924) - przyrodnik; kw. 66 gł. al.
 98. Hertz Aleksander (1879-1928) - producent filmowy; kw. 19 rz. 5.
 99. Hirszfeld Ludwik (1814-1876) - profesor, chirurg; kw. 20 rz. 9.
 100. Hochgemain-Homański Aleksander (1897-1930) - adwokat; kw. 24 rz. 6.
 101. Holzman Marek (1919-1982) - fotografik; kw. 8 rz. 1.
 102. Do góry

  J

 103. Janusz Józef (1784-1868) - kupiec; kw. 20 rz. 1.
 104. Jankielewicz Józef (1888-1920) - działacz Bundu; kw. 44 gł. al.
 105. Jeannot Leon (1908-1997) - reżyser filmowy; kw. 2 rz. 1.
 106. Junghof Kacper (zm. 1830) - kupiec, major ułanów; kw. 1 rz. 30.
 107. Do góry

  K

 108. Kamińska Ester Rachel (1870-1925) - aktorka teatralna; kw. 39 gł. al.
 109. Kempner Aleksander (1857-1924) - profesor, ekonomista; kw. 33 rz. 10.
 110. Kirszbraun Eliahu (1882-1931) - poseł RP, działacz Agudat Israel; kw. 57 rz 1.
 111. Kirszrot-Prawnicki Józef (1842-1906) - adwokat; kw.71 gł.al.
 112. Klepfisz Michał (1913-1943) - członek Bundu i ŻOB; kw. 12 gł. al. (grób symboliczny).
 113. Kohn Wilhelm (1831-1882) - ordynator szpitala żydowskiego; kw. 12 gł. al.
 114. Konitz Leon (1822-1895) - ginekolog; kw. 26 rz. 8.
 115. Korczak Janusz (Henryk Goldszmit, 1878-1942) - kw. 71 (grób symboliczny).
 116. Kowalska Estera (1905-1980) - aktorka; kw. 8 rz. 21.
 117. Kramsztyk Izaak (1814-1889) - rabin, zesłaniec na Sybir; kw. 26 rz. 11.
 118. Kramsztyk Zygmunt (1849-1920) - lekarz szpitala żydowskiego; kw. 52 rz. 1.
 119. Kroszczor Henryk (1895-1979) - historyk, publicysta; kw. 10 rz. 6.
 120. Kryński Magnus (1863-1916) - publicysta; kw. 64 rz. 2.
 121. Krystall Bronisław (1887-1983) - mecenas sztuki; kw. 10rz.2.
 122. Krystall Izabella (1893-1918) - skrzypaczka; kw. 10 rz. 2.
 123. Kwaterko Adam (zm. 1993) - redaktor "Fołks Sztyme"; kw. 2 rz 4.
 124. Do góry

  L

 125. Landau Wilhelm (1833-1899) - bankier; kw. 33 rz. l.
 126. Landy Michał (1844-1861) - uczeń zabity w manifestacji patriotycznej; kw.20rz. 11.
 127. Lesman Bernard (1815-1878) - księgarz, dziadek B. Leśmiana; kw. 26 rz. 11.
 128. Lesser Lewi (1791-1870) - kupiec; kw. 20 rz. 9.
 129. Lesser Aleksander (1814-1884) - malarz; kw. 20 rz. 9.
 130. Leszczyński Józef (1884-1935) - działacz Bundu; kw. 31 rz. 2.
 131. Lipszyc Szlomo (1756-1839) - nadrabin Warszawy; kw. 1 rz. 7.
 132. Lotto Izydor (1840-1927) - skrzypek; kw. 17 rz. 3.
 133. Lubelski Filip (1786-1879) - lekarz, powstaniec 1830; kw. 26 rz. 6.
 134. Do góry

  M

 135. Małowist Marian (1909-1988) - historyk; kw. 2 rz. 1.
 136. Mansperl Bronisław (1891-1915) - porucznik I Brygady Legionów; kw. 31 gł. al.
 137. Mark Bernard (1908-1966) - historyk, dyrektor ŻIH; kw. 64 gł. al.
 138. Medres Rafał (1868-1934) - inżynier elektryk, ojciec W. Grosza; kw. 31 rr. 2.
 139. Meisels Ber (1798-1870) - rabin, zwolennik powstania 1863; kw. 1 rz, 6.
 140. Mendekon Uszer Izrael (1873-1935) - poseł i senator RP; kw. 1 rz. 6.
 141. Mendelson Stanisław (1857-1913) - działacz socjalistyczny; kw. 44 gł. al.
 142. Merenholc Helena (1907-1997) - pedagog, reżyser radiowy; kw. 9 ul. 1.
 143. Merzbach Henryk (zm. 1874) - księgarz, wydawca; kw. 20 rz. 11.
 144. Merzbach Zygmunt (1801-1852) - księgarz, wydawca; kw. 1 rz. 28.
 145. Meyer Herman (1824-1898) - kupiec; kw. 20 rz. ć.
 146. Meyer Leopold (1849-1912) - adwokat, literat, kolekcjoner; kw. 68 gł. al.
 147. Michalewicz (Josif Izbicki, 1876-1928) - działacz Bundu; kw. 31 rz. 2.
 148. Milewicz Bolesław (1907-1982) - działacz oświatowy; kw. 8 rz. 3.
 149. Modrzycer Rebe, Izrael (zm. 1921) - cadyk z Dęblina; kw. 47 rz. 7.
 150. Mogielnicer Rebe, Jakub (zm. 1882) - cadyk z Mogielnicy; kw. 32 rz. 1.
 151. Morewski Abraham (1886-1964) - aktor, pisarz; kw.64 gł. al.
 152. Mortkowicz Jakub (1876-1931) - wydawca; kw. 31 ul. 7.
 153. Mortkowicz Janina (1875-1960) - pisarka, tłumaczka; kw. 31 ul. 7.
 154. Moszkowski Mojżesz(1826-1904) - bibliotekarz Wielkiej Synagogi; kw. 31 ul. 7.
 155. Muszkat Jeszaja (1801-1866) - rabin dzielnicy Praga; kw. 1 rz. 6.
 156. Do góry

  N

 157. Natan Simche (1892-1946) - aktor; kw. 36 rz 2.
 158. Natanson Henryk (1820-1895) - księgarz, bankier; kw. 20 ul. 4.
 159. Natanson Jakub (1832-1884) - profesor, chemik; kw. 20 ul. 4.
 160. Natanson Ludwik (1822-1896) - lekarz, prezes GŻ; kw. 20 ul. 4.
 161. Natanson Zelig (1795-1879) - kupiec, bankier; kw. 20 ul. 4.
 162. Neufeld Daniel (1814-1874) - wydawca pisma "Jutrzenka"; kw. 2 ul. 1.
 163. Neufeld Ignacy (1863-1880) - uczeń; kw. 35 rz. 1.
 164. Neuman Szymon (1855-1927) - bankier; kw. 71 gł. al.
 165. Nomberg Hersz Dawid (1876-1927) - pisarz, poseł RP; kw. 33 rz. 2.
 166. Nossig Alfred (1864-1943) - pisarz, publicysta; kw. 67 rz. 7.
 167. Nowominsker Rebe, Izrael (zm. 1933) - cadyk z Mińska Maz.; kw. 57 ul. 11.
 168. Nussbaum Hilary (1820-1895) - publicysta, historyk; kw. 33 rz. 1.
 169. Do góry

  O

 170. Okręt Rudolf (1820-1906) - redaktor "Gazety Handlowej"; kw. 33 ul. 6.
 171. Orgelbrand Samuel (1810-1868) - księgarz, wyd. Encyklopedii Powszechnej.; kw. 20 rz. 6.
 172. Ostrower Rebe, Jechoszełe (zm. 1873) - cadyk z Ostrowia; kw. 12 ul. 3.
 173. Do góry

  P

 174. Paprocki Adolf (zm. 1852) - nauczyciel Szkoły Rabinów; kw. l rz. 7.
 175. Peltyn Samuel (1830-18%) - red. "Izraelity"; kw. 71 gł. al.
 176. Perec Icchak Lcjb (1852-1915) - pisarz, dramaturg; kw. 44 gł. al.
 177. Peretz Adolf (1855-1933) - ekonomista, publicysta; kw. 19 rz. 2.
 178. Perl Feliks (1871-1927) - współtwórca i teoretyk PPS; kw. 24 rz. 2.
 179. Perlmutter Abraham (1844-1930) - rabin Warszawy, poseł RP; kw. 1 rz. 5.
 180. Pik Jakub (1803-1892) - optyk, działacz społeczny; kw. 26 rz. 11.
 181. Pilawer Rebe, Mosze Mordecbaj (zm. 1929) - cadyk z Pilawy; kw. 47 rz. 7.
 182. Polakiewicz M. (Szohem Matatiahu, 1883-1937) - poeta; kw. 31 rz. 2.
 183. Poznański Samuel (1864-1921) - rabin, kaznodzieja; kw. 10 ul. 1.
 184. Pozner Chaim (1871-1939) - rabin wojskowy; kw. l rz. 7.
 185. Prywes Szaja (1833-1903) - kupiec; kw. 47 rz. 8.
 186. Przedborzer Rebe, Emanuel (zm. 1865) - cadyk z Przedborza; kw. 13 rz. 10.
 187. Przeworski Jakub (1875-1935) - księgarz, wydawca; kw. 6 rz. 5.
 188. Przeworski Marek (1903-1943) - wydawca, księgarz; kw. 1 rz. 30.
 189. Przeworski Markus (1816-1894) - fabrykant, właściciel cukrowni; kw. 33 rz. 11.
 190. Do góry

  R

 191. Raabe Wincenty (1873-1927) - działacz socjalistyczny; kw. 31 ul. 7.
 192. Radzyminer Rebe, Jekełe (zm. 1874) - cadyk z Radzymina; kw. 32 ul. 6.
 193. Rajber Edward (1910-1984) - przewodniczący TSKŻ; kw. 8 rz. 9.
 194. Rosen Izaak (1765-1848) - bankier, powstaniec 1830; kw. 2 rz. 3.
 195. Rosen Mathias (1807-1865) - bankier, prezes GŻ; kw. 20 rz. 3.
 196. Rosental Albert (1859-1922) - ordynator szpitala Jana Bożego; kw. 20 rz. 10.
 197. Rosenthal Dawid (1S09-1889) - lekarz naczelny szpitala żydowskiego; kw. 26 rz. 1.
 198. Rotwand Mateusz (1809-1898) - ordynator szpitala żydowskiego; kw.33 rz. 11.
 199. Rotwand Jakub (1818-1913) - publicysta, sekr. GŻ; kw. 26 rz. 2.
 200. Rozenfeld Mordka (zm. 1860) - kupiec, porucznik WP z 1830 r.; kw. 13 rz. 6.
 201. Rundstein Majer (1851-1923) - prezes GŻ, radny Warszawy; kw. 10 rz. 5.
 202. Do góry

  S

 203. Sachs Feliks (1869-1935) - lekarz, działacz socjalistyczny kw. 24 rz. 4.
 204. Sandel Józef (1894-1962) - historyk sztuki, publicysta; kw. 7 rz. 1.
 205. Seidenbeutel Józef (1894-1923) - malarz; kw. 71 rz. 2.
 206. Shmeruk Chone (1921-1997) - profesor literatury jidysz na Uniwersytecie Jerozolimskim;kw. 2 rz. 5.
 207. Słonimski Chaim Zelig (1810-1904) - uczony, redaktor "Hacefiry"; kw. 71 gł. al..
 208. Słonimski Józef (zm. 1934) - literat, lingwista; kw. 65 rz. 3.
 209. Sołowiejczyk Orko (1865-1942) - chirurg; kw. 10 rz. 6.
 210. Sonnenberg Ber (1764-1822) - kupiec, bankier; kw. 1 rz. 13.
 211. Sterling Kazimierz (zm. 1933) - adwokat; kw. 24 rz. 2.
 212. Stera Izaak (zm. 1864) - nauczyciel Szkoły Rabinów; kw. 20 rz. 8.
 213. Stifelman Henryk (1871-1938) - architekt; kw. 8 rz. 35.
 214. Stryjkowski Julian (1905-1996) - pisarz; kw. 2 rz. 11.
 215. Strykower Rebe, Mcnachem (zm. 1917) - cadyk ze Strykowa; kw. 73 ul. 11.
 216. Szeroszewski Dawid Mojżesz (1845-1915) - bankier; kw. 10 rz. 4.
 217. Szpigelglas Natan (1801-1873) - rabin; kw. 1 rz. 6.
 218. Szuldenfrei Michał (1887-1965) - adwokat, członek Bundu, poseł; kw. 12 gł. al.
 219. Szulman Baruch (1886-1906) - członek OB PPS, zamachowiec; kw. 51 rz. 28.
 220. Szwejlich Michał (1910-1995) - aktor; kw. 2 rz. 14.
 221. Szymańska Zofia(1886-1978) - psychiatra dziecięcy; kw.67 rz. 5.
 222. Do góry

  T

 223. Tenenblatt Samuel (1933-1982) - redaktor "Fołks-Sztyme"; kw. 8 rz. 15.
 224. Toeplitz Zygmunt (1865-1934) - przemysłowiec; kw. 40 rz. 1.
 225. Truskier Adolf (1871-1941) - przemysłowiec, senator RP; kw. 10 rz. 4.
 226. Tugendhold Jakub (1794-1871) - dyrektor Szkoły Rabinów; kw. 1 ul. 1.
 227. Do góry

  U

 228. Urstein Józef (1894-1923) - aktor rewiowy; kw. 44 rz. 2.
 229. Do góry

  W

 230. Wagenfish Leon (1841-1911) - powstaniec 1863 r.; kw. 68 rz. 3.
 231. Wajcman Helena (1912-1995) - dokumentalista, pracownik ŻIH; kw. 8 rz. 5.
 232. Wajsenberg Icchak Majer (1881-1938) - pisarz; kw. 31 rz. 2.
 233. Wawelberg Hipolit (1844-1901) - bankier, założyciel szkoły technicznej; kw. 20 rz. 3.
 234. Weiss Jakub Leopold (1825-1889) - kantor; kw. 33 rz. 8.
 235. Wertheim Aleksander (1787-1849) - bankier; kw. 1 rz. 7.
 236. Węgierko Mieczysław (1860-1933) - ogrodnik cmentarza; kw. 71 n. 2.
 237. Wilczyńska Stefania(I882-1942) - pedagog; kw.64 gł. al. (grób symboliczny).
 238. Wiślicki Alfred (1913-1995) - profesor Politechniki Warszawskiej; kw. 8 rz. 14.
 239. Wiślicki Wacław (1882-1935) - prezes Centralnego Związku Kupców, poseł RP; kw. 10 rz. 6.
 240. Wohl Henryk (1836-1907) - skarbnik Rządu Nar. 1863; kw. 68 gł. al.
 241. Wojdowski Bogdan (1930-1994) - pisarz; kw. 2 rz. 9.
 242. Wolanowski Majer (1844-1900) - fabrykant; kw. 71 gł. al.
 243. Wurker Rebe, Menachem (zm. 1868) - cadyk z Warki; kw. 13 rz. 16.
 244. Do góry

  Z

 245. Zamenhof Ludwik (1859-1917) - lekarz, twórca esperanto; kw. 10 ul. 2.
 246. Zimand Roman (1926-1992) - krytyk literatury; kw. 2 rz. 9.
 247. Zonszajn Jakub (1914-1962) - poeta; kw. 64 rz. 3.
 248. Zylberfarb Mojżesz (zm. 1934) - działacz syjonistyczny; kw. 31 rz. 3.

Do góry

GROBY ZBIOROWE

 1. Żołnierze polegli we wrześniu 1939 - kw. 3.
 2. Masowe groby zmarłych w getcie 1940-1943 - pomnik, kw. 9.
 3. POMNIK ŻOŁNIERZY 1939-1945 - kw. 5 rz. 1.
 4. POMNIK DZIECI GETTA - kw. 72.
 5. Powstańcy getta - działacze Cukunftu i Bundu - kw. 12 gł. al..
 6. Partyzanci oddz. GL im. M. Anielewicza - kw. 31 rz. 3.
 7. Powstańcy 1944 (mężczyźni) - kw. 1 ul. 1.
 8. Powstańcy 1944 (kobiety) - kw. 9 ul. 1.

Nagrobki innych znanych osób, jak np. Samuela Adalberga, Eli Kochańskiego, Samuela Kronenberga czy Gecla Zalesteina już nie istnieją lub nie zostały dotąd odnalezione.

Skróty:

 • GŻ - Gmina Żydowska
 • 24.12.2006

  Źródła:

  • Cmentarz żydowski przy ul. Okopowej [plan-przewodnik], J. Jagielski; oprac. graf. W. Markiewicz, H. Szmalenberg, Wyd. 3, Warszawa 1998.


  Do góry