Cmentarze


Spis zmarłych pochowanych na Cmentarzu Starym w Kielcach

  A

 1. ABRAMOWSKI Zygmunt (1920-1957); kw. l-B
 2. ANDRZEJOWSKA Aleksandra (1816-1890); kw. 12-D
 3. ANDRZEJOWSKI Antoni (1807-1883); kw. 12-D
 4. ANDRZEJOWSKI Jan Antoni (1839-1897); kw. 12-D
 5. ANDRZEJOWSKI Konrad (1841-1863); kw. 10-C
 6. ARCT Regina Wanda (1879-1945); kw. 12-D
 7. ARTWIŃSKA Marya z Piotrowskich (1831-1901); kw. 6-A
 8. ARTWIŃSKI Tomasz (1829-1905); kw. 4-A
 9. Do góry

  B

 10. BARGA Wacław (1902-1987); kw. 13-A
 11. BASZA Elza z Horodyszczów (1917-1992); kw. 6-B
 12. BATOGOWSKA Marya z Taylorów (1845-1903); kw. 10-A
 13. BATOGOWSKI Tomasz (1836-1909); kw. 10-A
 14. BEITHEL Maryja z Hołdakowskich (1839-1890); kw. 12-B
 15. BEITHEL Szymon (? -1879); kw. 12-B
 16. BEŁDOWSKI Bohdan (1912-1988); kw. 19-C
 17. BERNARD Stefan Izydor (1905-1981); kw. 13-A
 18. BIECHOŃSKI Wojciech (1839-1926); kw. 12-E
 19. BIELIŃSKI Klemens (Blliński); kw. (1784-1855); kw. 9-B
 20. BIENIECKA Jadwiga z Rejbów (1908-1944); kw. 16-B
 21. BIENIECKI Aleksander Łodzi± (1896-1944); kw. 16-B
 22. BIEŃKOWSKI Bronisław (1848-1903); kw. 7-A
 23. BIERNACKI Seweryn (1895-1993); kw. 18-B
 24. BIEŻANKO Roman Eugeniusz (1848-1917); kw. 6-B
 25. BILSKI Adam (1903-1920); kw. 17-A
 26. BOGDAŃSKI Antoni (1802-1872); kw. 10-C
 27. BOGDAŃSKI Franciszek a Paulo (1792-1845); kw. 10-C
 28. BOKSZCZANIN Jan (1887-1940); kw. 5-B
 29. BOLECHOWSKI Stanisław (1907-1993); kw. 19-D
 30. BONIKOWSKI Władysław (1848-1917); kw. 8-A
 31. BOŃCZA WOŁOWSKI Zbigniew (1927-1945); kw. 6-B
 32. BORKOWSK1 Antoni (1825-1904); kw. 9-A
 33. BORKOWSKI Józef (1805-1882); kw. 14-D
 34. BORKOWSK1 Piotr (1870-1953); kw. 9-A
 35. BORSZYŃSKA Krystyna (1916-1989); kw. 13-C
 36. BORUSZYŃSKI Józef (1912-1975); kw. 5-B
 37. BROCHW1CZ-ROGUYSKI Walerian (1871-1954); kw. 16-C
 38. BROSZCZAKOWSKI Władysław Stefan (1895-1966); kw. 7-A
 39. BRUDZYŃSKI Franciszek (1829-1909); kw. 5-A
 40. BRZOZOWSKI Kazimierz Belina (1895-1953); kw. 9-C
 41. BORZĘCKI Kacper (1844-1931); kw. 4-A
 42. BULARSKA Maria z ¦wieżewskich (? -1966); kw. 17-B
 43. BURAK Anna z Frejtów (1841-1923); kw. 17-B
 44. BURAK Feliks (1883-1974); kw. 17-B
 45. BURAK Kazimierz (1878-1956); kw. 17-B
 46. BURSZTYN Bogusław (1915-1940); kw. 18-A
 47. BURSZTYN Franciszek (1881 -1941); kw. 18-A
 48. Do góry

  C

 49. CHAŁOŃSKA Elżbieta (1914-1989); kw. 9-A
 50. CHAŁOŃSKA - CEMPURA Elżbieta (1 947-1983); kw. 9-A
 51. CHAŁOŃSKA Eugenia z Sawów (1885-1960); kw. 9-A
 52. CHAŁOŃSKI Jan (1882-1918); kw. 9-A
 53. CHAŁOŃSKI Stanisław Kostka (1909-1981); kw. 9-A
 54. CHOJNOWSK1 Tadeusz (1920-1948); kw. 9-A
 55. CHROSTOWSKA Wanda (1812-1893); kw. 14-C
 56. CHYLIŃSKI Kazimierz (1913-1939); kw. 3-A
 57. CHYLIŃSKI Marian (1910-1985); kw. 3-A
 58. CHYLIŃSKI Stefan (1906-1940); kw. 3-A
 59. CIEPLUCH Wincenty Witalis (1907-1940); kw. 8-C
 60. CIĘŻOSIŁ LANGE Janusz Seweryn (1905-1983); kw. 14-A
 61. CZACHOWSKI Bartłomiej Jan (1841-1933); kw. 6-B
 62. CZAPLICKI FranciszekAugust (1871-1896); kw. 3-A
 63. CZAPLICKI Karol (1828-1908); kw. 7-B
 64. CZARNECKI Gracjan (1827-1889); kw. 8-C
 65. CZARNECKI Henryk (1889-1972); kw. 11-B
 66. CZECH Kazimierz (1913-1986); kw. 14-A
 67. CZERWIŃSKI Teodor (1841-1932); kw. 5-A
 68. Do góry

  Ć

 69. ĆWIKLIŃSKI Józef (1817-1894); kw. 5-A
 70. Do góry

  D

 71. DASZEWSKI Jan (1891-1977); kw. 3-A
 72. DASZEWSKI Jan (1859-1919); kw. 3-A
 73. DASZEWSKI Ludwik (1894-1918); kw. 3-A
 74. DˇBROWSKI Bogdan (1924-1993); kw. 9-C
 75. DˇBROWSKI Jerzy (? -1939); kw. 13-A
 76. DETKO Kazimierz (1896-1971); kw. 5-B
 77. DETKO Maria z Krzewskich (1900-1986); kw. 5-B
 78. DĘBOWSKI Zygmunt (1898-1928); kw. 15-A
 79. DISZLAJTIS Wiesława (1927-1945); kw. 17-B
 80. DOBAJ Bolesław (1908-1978); kw. 14-A
 81. DOBRO WOLSKA Aleksandra Zasucha (1906-1989); kw. 7-C
 82. DRZEWIŃSKI Kazimierz (1863-1936); kw. 12-D
 83. DRZEWIŃSKI-FIJAŁKOWSKI Leopold (1888-1954); kw. 12-D
 84. DUCHNOWSKI Rajmund (? -1880); kw. 10-F
 85. DUNIN Józef (1852-1932); kw. 5-B
 86. Do góry

  E

 87. ERTEL Rajmund (1904-1989); kw. 7-B
 88. Do góry

  F

 89. FAIX-LIMANOWSKA Jadwiga (1898-1982); kw. 12-A
 90. FAIX-LIMANOWSKI Franciszek (1896-1953); kw. 12-A
 91. FIJAŁKOWSKA Irena z Enskajtów (1907-1981); kw. 12-C
 92. FRELEK Paweł (1850-1924); kw. 5-A
 93. FRELEK Paweł (1871-1938); kw. 18-A
 94. Do góry

  G

 95. GACEK Jan (1865-1944); kw. 14-B
 96. GAJERSKI Jan Józef (1839-1913); kw. 4-A
 97. GAJERSKI Korneliusz (1849-1906); kw. 4-A
 98. GAJDZIŃSKA Halina Julia (1912-1993); kw. 13-A
 99. GARBIŃSKI Aleksander (1898-1920); kw. 5-B
 100. GARBIŃSKI Władysław (1865-1906); kw. 5-B
 101. GAUTIER Leon (1827-1873); kw. 10-D
 102. GAWDZIK Mieczysław (1913-1989); kw. 4-A
 103. GAWĘCKI Mieczysław (1913-1939); kw. 11-B
 104. GAWLIK Jan (1897-1942); kw. 19-D
 105. GAWROŃSKI Ksawery (1832-1891); kw. 12-E
 106. GˇSIOROWSKI Stanisław (1889-1966); kw. 14-A
 107. GASIOROWSKI Wincenty (1862-1941); kw. 6-B
 108. GˇSIOROWSKI Witold (1899-1969); kw. 9-C
 109. GIDLEWSKI Józef (1863-1917); kw. 10-E
 110. GIERAŁTOWSKI Cyprian (1864-1956); kw. 6-B
 111. GIEROWSKI Józef Wiktor (1891-1938); kw. 4-B
 112. GIEROWSKI Włodzimierz (1897-1965); kw. 4-B
 113. GLATTMAN Michał (l 896-1936); kw. 11 -A
 114. GLIXELLI Florentyna (? -1907); kw. 12-E
 115. GOLKA Jan (1918-1973); kw. 9-B
 116. GOŁĘBIOWSKI Aleksander (1845-1922); kw. 9-B
 117. GOMBROWICZ Marcela Antonina (1872-1959); kw. 3-C
 118. GORCZYCA Władysław (1903-1975); kw. 19-D
 119. GOSTYŃSKI Marian Ryszard (1916-1972); kw. 4-A
 120. GOWOROWSKI Władysław (1904-1943); kw. 6-B
 121. GOZDAWA-DRWĘSKI Zygmunt (1894-1957); kw. 16-A
 122. GÓRKIEWICZ Eugeniusz (1845-1916); kw. 12-A
 123. GRABIE-LIPSKI Kazimierz (? -1944); kw. 6-B
 124. GRABIE-LIPSKI Witold (? -1940); kw. 6-B
 125. GRABKA Jerzy Kazimierz (1956-1994); kw. 3-A
 126. GRUDZIEŃ Wojciech (1884-1943); kw. 19-D
 127. GUMOWSKI Stanisław (1898-1960); kw. 13-C
 128. GUSTEK Marian (1895-1941); kw. 6-B
 129. GUTH Jan ( ); kw. 8-B
 130. GYURKOVICH Ludomił Klemens (1899-1980); kw. 3-B
 131. Do góry

  H

 132. HABA Wojciech (1888-1976); kw. 18-B
 133. HESLINGIER Antoni Karol (1882-1948); kw. 10-A
 134. HOEMGMAN Jan (1860-1932); kw. 12-E
 135. HOLEWIŃSKA Helena z Stradowskich (1826-1893); kw. 3-A
 136. HOLEWIŃSKI Konstanty (1818-1886); kw. 3-A
 137. HOŁD AKOWSKI Kajetan (1803-1877); kw. 12-B
 138. HRYNKIEWICZ Maria (1897-1942); kw. 9-C
 139. HUET Władysław (1868-1923); kw. 17-A
 140. Do góry

  J

 141. JABŁOŃSKI Jan (1902-1992); kw. 18-B
 142. JABŁOŃSKI Romuald (1855-1928); kw. 18-A
 143. JACKOWSKA Jadwiga z Bartnickich (1901-1993); kw. 11-B
 144. JACKOWSKI Tadeusz (1902-1944); kw. 6-B
 145. JAKÓBKIEWICZ Andrzej Bruzda (1843-1924); kw. 6-B
 146. JAKÓBKIEWICZ Czesław (1915-1979); kw. 4-A
 147. JANIA Stanisław (1898-1972); kw. 3-C
 148. JANKO-SOBACKA Jadwiga (1908-1940); kw. 7-C
 149. JANKO-SOBACKI Mieczysław (? -1940); kw. 7-C
 150. JAROŃSKA Bertha z Lanbachów (1866-1944); kw. 5-A
 151. JAROŃSKA Stefania z Głowackich (1834-1907); kw. 5-A
 152. JAROŃSKA Wiktoria z Juszczyńskich (1807-1879); kw. 7-B
 153. JAROŃSKI Feliks (1823-1895); kw. 5-A
 154. JAROŃSKI Florian (1859-1915); kw. 5-A
 155. JAROŃSKI Franciszek (1872-1938); kw. 5-A
 156. JAROŃSKI Jerzy (1892-1935); kw. 5-A
 157. JAROŃSKI Kazimierz (1876-1939); kw. 5-A
 158. JAROŃSKI Stanisław (1863-1916); kw. 5-A
 159. JAROŃSKI Wiktor (1870-1931); kw. 5-A
 160. JAROSZYŃSKI Józef (1899-1940); kw. 7-B
 161. JASTRZĘBSKI Antoni (1844-1920); kw. 3-A
 162. JERSCHINA Stanisław (1905-1959); kw. 1-B
 163. JEZIOROWSKI Kazimierz (1920-1944); kw. 12-B
 164. JUDYCKI Wacław (? -1940); kw. 10-D
 165. JURGASZKO Kazimierz (1801-1864); kw. 11-A
 166. JUSZCZYK Wawrzyniec (1800-1883); kw. 12-E
 167. Do góry

  K

 168. KACPEROWICZ Roman (1927-1944); kw. 17-C
 169. KACZMARSKI Zbigniew (1904-1930); kw. 7-A
 170. KAPU¦CIŃSKI Aleksander (1886-1946); kw. 15-A
 171. KAPU¦CIŃSKI Tomasz (1848-1907); kw. 15-A
 172. KARBOWNICKI Leon (1871-1929); kw. 7-C
 173. KARSCH Edward Adam (1873-1958); kw. 10-F
 174. KARSCHI Jadwiga z Romiszewskich (1875-1960); kw. 10-F
 175. KASPERSKA Regina z Drużynów (1807-1890); kw. 8-D
 176. KASPERSKI Julian (1870-1908); kw. 8-D
 177. KASPERSKI Włodzimierz (1830-1897); kw. 8-D
 178. KASPRZYKOWSKI Ignacy (1785-1852); kw. 14-A
 179. KAZNOWSKI Kazimierz Stefan (1876-1943); kw. 10-C
 180. KELER Jan (1786-1840); kw. 12-B
 181. KENING Władysław (1895-1976); kw. l-C
 182. KĘDZIERSKI Zdzisław (1920-1985); kw. 18-B
 183. KĘDZIORA Marian Sylwester (1 897-1945); kw. 12-C
 184. KIETLIŃSKI Władysław Ignacy (1882-1945); kw. 9-C
 185. KIETLIŃSKI Jan (1825-1899); kw. 8-D
 186. KINASTOWSKA Maria (1912-1961); kw. 10-D
 187. KINASTOWSKI Jan Hipolit (1902-1972); kw. 10-D
 188. KIRCHNER Karolina z Otawskich (1859-1885); kw. 9-A
 189. KIRCHNER Wincenty (1816-1893); kw. 9-A
 190. KIRCHNER Wincenty (1850-1922); kw. 9-A
 191. KISIEL Tadeusz (1917-1985); kw. 16-A
 192. KLAMRZYŃSKA Aleksandra z d. Stromfeld (1858-1946); kw. 11-C
 193. KLAMRZYŃSKA Maria (1885-1973); kw. 11-C
 194. KLAMRZYŃSKI Stanisław (1876-1952; kw. 11-C
 195. KLEMENSIEWICZ Józef (1847-1904); kw. 5-B
 196. KŁÓDAWSKA Maria z Degelmanów (1863-1920); kw. 4-A
 197. KŁODAWSKI Jan (1903-1979); kw. l-B
 198. KŁODAWSKI Józef (1898-1967); kw. 3-A
 199. KŁODAWSKI Teodor Leopold (1842-1915); kw. 4-A
 200. KNAP Maria z Kraszewskich (1901-1943); kw. 19-C
 201. KNAP Ryszard (1928-1943); kw. 19-C
 202. KOŁODZIEJ Feliks (? -1971); kw. 14-F
 203. KOŁODZIEJ Helena z Rogalów (1901-1949); kw. 14-F
 204. KOŁODZIEJ Kazimierz (? -1944); kw. 14-F
 205. KOŁODZIEJ Kazimierz (1901-1949); kw. 14-F
 206. KONIECZKO Józef Henryk (1860-1928); kw. 3-A
 207. KOPROWSKI Franciszek (1903-1986); kw. 6-B
 208. KORDECKI Remigiusz (1914-1944); kw. jg.A
 209. KORZENIOWSKA Wanda Nałęcz (1891-1951); kw. 9-B
 210. KORZENIOWSKI Władysław (1860-1945); kw. 9-A
 211. KOSTERSKI Władysław Spalski (1892-1973); kw. 10-C
 212. KOSTERSKI Zygmunt (1857-1932); kw. 10-C
 213. KOTŁUBAJ Mieczysław (1862-1925; kw. 17-C
 214. KOTOWICZ Bogumił Jan (1905-1939); kw. 3-C
 215. KOTOWICZ Piotr (1873-1916); kw. 3-C
 216. KOWALCZEWSKI Sylwester (1902-1975); kw. 18-B
 217. KOWALSKA Amelia z Łypaczewskich (? -1887); kw. 6-A
 218. KOWALSKI Władysław (1888-1952); kw. 15-B
 219. KOWALSKI Franciszek Ksawery (1827-1903); kw. 6-A
 220. KOZIEŁŁ Stanisław (1898-1944); kw. 9-C
 221. KOZIEROWSKI Karol (1860-1927); kw. 7-A
 222. KOZŁOWICZ Wanda z Bielawskich (1854-1907); kw. 4-A
 223. KRASEK Franciszek (1907-1968); kw. 17-C
 224. KRASZEWSKA Irena z Pogórskich (1898-1966); kw. 15-C
 225. KRAUSS Zygmunt (1889-1919); kw. 9-A
 226. KRÓL Mikołaj (1837-1898); kw. 6-B
 227. KRÓL Stanisław (1904-1981); kw. 9-B
 228. KRÓLIKOWSKI Wojciech (1842-1924); kw. 11-B
 229. KRUCZKOWSKI Stanisław (1909-1944); kw. 17-C
 230. KRUSZELNICKI Zbigniew (1922-1944); kw. 12-B
 231. KRUSZEWSKA Justyna (? -1944); kw. 14-E
 232. KRYSICKA Krystyna z ¦wietlików (1924-1991); kw. 12-B
 233. KRYSICKI Franciszek (1876-1950); kw. 12-B
 234. KRYSICKI Kazimierz (1913-1944); kw. 12-B
 235. KRZYWICKA Waleria (1875-1957); kw. 7-C
 236. KRZYŻANOWSKA Maria (? -1923); kw. 6-B
 237. KRZYŻANOWSKI Stanisław (? -1945); kw. 14-A
 238. KSIˇŻYŃSKI Leon (1874-1963); kw. 11-C
 239. KUBECKI Jerzy (? -1940); kw. 14-E
 240. KUCHCIŃSKI Piotr (1815-1893); kw. 5-A
 241. KUCHTA Barbara (1922-1994); kw. 19-C
 242. KUDERNA Hugo Jerzy (1887-1931); kw. 14-A
 243. KULWIEĆ Michał (1826-1893); kw. 12-D
 244. KUNISZ Helena z Dregierów (1888-1976); kw. 15-A
 245. KUNISZ Zygmunt (1894-1940); kw. 15-A (grób symboliczny)
 246. KURKOWSK1 Antoni (1897-1959); kw. 12-D
 247. KWAS Zygmunt (1925-1946); kw. 16-A
 248. KWINTA Mieczysław (1921-1959); kw. 19-B
 249. KWINTA Roman (1925-1989); kw. 19-B
 250. Do góry

  L

 251. LANKOFF Antoni (1887-1969); kw. 11-A
 252. LARDELLI Jan Jakób (1794-1834); kw. 11-A
 253. LARDELLI Konstanty (1820-1838); kw. 11-A
 254. LASKOWSKI Remigiusz (1856-1895); kw. 3-A
 255. LEYDO Władysław (1899-1940); kw. 6-B
 256. LIPSKI Wacław (1874-1912); kw. 6-B
 257. LOEFFLER Franciszek (1875-1919); kw. 6-B
 258. LUBIENIECKI Włodzimierz (1844-1912); kw. 6-B
 259. Do góry

  Ł

 260. ŁACHWA Bolesław (1899-1943); kw. 5-B
 261. ŁˇCZYŃSKI Roman (1868-1954); kw. 12-C
 262. ŁĘCKI Jan (1802-1871); kw. 6-B
 263. LESKI Jan Antoni (1879-1951); kw. 7-B
 264. ŁUKANIEWICZ Aniela z Ziętarskich (1829-1889); kw. 8-D
 265. ŁUKANIEWICZ Józef (1815-1885); kw. 8-D
 266. ŁUKANIEWICZ Monika z Iżyckich (1814-1878); kw. 8-D
 267. ŁUKASIEWICZ Aleksander (1814-1878); kw. 6-A
 268. ŁUKASIEWICZ Maria z Karbosińskich (1815-1888); kw. 6-A
 269. Do góry

  M

 270. MACHNIEWSKI Zdzisław (1903-1984); kw. 7-C
 271. MACHURA Czesław (1901-1969); kw. 19-B
 272. MACHURA Wanda z Obuszyńskich (1900-1960); kw. 19-B
 273. MACIEJCZYK Maria (1918-1942); kw. 3-B
 274. MAGNUSZEWSKI Stanisław (1888-1968); kw. 19-D
 275. MAJCHERCZAK Lucjan (1900-1919); kw. 9-C
 276. MAKONAL Józef (1832-1837); kw. 10-C
 277. MALCZEWSKA Henryka (1819-1887); kw. 9-A
 278. MALEWSKI Aloizy (1840-1909); kw. 5-B
 279. MAL1NOWSCY - kaplica ( ok.1880); kw. 12-C
 280. MALINOWSKI Władysław (1920-1944); kw. 17-C
 281. MALSKA Florentyna z Zielińskich (1836-1912); kw. 14-A
 282. MAŃKOWSKI Józef ( ); kw. 12-C
 283. MARCINKOWSKI Jan (1909-1948); kw. 13-B
 284. MARKIEWICZ Paweł (1835-1919); kw. 14-E
 285. MARKIEWICZ Stanisław (1901-1988); kw. 7-A
 286. MARKOWSKI Bolesław (1862-1936); kw. 5-A
 287. MARO Gustaw Gwidon (1907-1982); kw. 12-D
 288. MARO Maciej (1797-1850); kw. 12-D
 289. MARTYNOWSKA Zofia z Borkowskich (1893-1978); kw. 9-A
 290. MARTYNOWSKI Tadeusz (? -1942); kw. 9-A
 291. MARTYŃSKI Marian (1920-1969); kw. 9-A
 292. MASIO Tadeusz (? -1970); kw. 19-A
 293. MASSALSKI Tadeusz (1896-1970); kw. 7-C
 294. MAYZEL Róża z Poznańskich (1864-1908); kw. 5-B
 295. MEYZER Karol (1800-1837); kw. 10-C
 296. MICHAIŁOWSKI K. (1796-1848); kw. 12-D
 297. MIERNICKA Józefa (1814-1832); kw. 12-D
 298. MIĘTUS Adam Józef (1892-1973); kw. 19-C
 299. MIĘTUS Janina z Oleszczuków (1913-1985); kw. 19-C
 300. MIKOŁAJCZYK Józef (1912-1944); kw. 18-A
 301. MILEWSKI Michał (1876-1935); kw. 11-A
 302. MŁYNARCZYK Henryk (1910-1994); kw. 4-A
 303. MŁYNARCZYK Jan (1918-1994); kw. 4-A
 304. MOJECKI Józef (1915-1944); kw. 17-C
 305. MORYCIŃSKI Janusz Seweryn (1906-1983); kw. 14-E
 306. MORYCIŃSKI Kazimierz (1878-1952); kw. 4-B
 307. MORYCIŃSKI Ryszard (1909-1988); kw. 4-B
 308. MOSKWA Antoni (1892-1946); kw. 3-B
 309. MOŻDŻEŃSKA Elżbieta (? -1893); kw. 4-A
 310. MOŻDŻEŃSKI Leon (1820-1901); kw. 4-A
 311. MROWIŃSKI Zdzisław (1927-1981); kw. 14-A
 312. Do góry

  N

 313. NAWRÓT Władysław (1899-1972); kw. 5-A
 314. NIEDZIŃSKI Józef (1821-1901); kw. 12-D
 315. NIEMIEROWSK1 Wacław (1868-1936); kw. 5-A
 316. NIEPOKOJCZYCKI Jan (1896-1990); kw. 16-A
 317. NIESŁUCHOWSKI Wacław (1896-1978); kw. 11-A
 318. NIEWIAROWSKI Walerian (1846-1915); kw. 9-B
 319. NOWAK Franciszek (? -1940); kw. 10-C
 320. NOWIŃSKI Julian (1827-1846); kw. 14-F
 321. NOWIŃSKI Seweryn (1823-1847); kw. 14-F
 322. NOWODWORSKA Izabela z Iwanowskich (1850-1934); kw. 14-F
 323. NOWODWORSKI Olgierd (1883-1955); kw. 14-F
 324. NOWODWORSKI Walerian Eustachy (1845-1885); kw. 14-F
 325. Do góry

  O

 326. OBUSZYŃSKA Joanna (1868-1951); kw. 19-B
 327. OKÓLSKA Maria (1886-1973); kw. 5-A
 328. OKÓLSKI Stanisław (1846-1928); kw. 5-B
 329. OLEWIŃSKI Romuald (1850-1886); kw. 10-D
 330. Do góry

  P

 331. PACHELSKI Jerzy Wojciech (1907-1970); kw. 17-C
 332. PADECHOWICZ Edmund (1890-1978); kw. 9-B
 333. PAJˇK Leon (1909-1990); kw. l-C
 334. PALUCH Stefan (? -1943); kw. 13-C
 335. PANTOCZEK Franciszek (1811-1899); kw. I4-E
 336. PANTOCZEK Szymon (1777-1845); kw. 14-E
 337. PANTOCZEK Tekla z Majewskich (1789-1834); kw. 14-E
 338. PASTERNAK Marian Stefan (1904-1939); kw. 4-A
 339. PERCZAK Jerzy (1935-1989); kw. 16-C
 340. PESZKO Henryk (1910-1988); kw. 5-A
 341. PĘDOWSKI Franciszek (? -1935); kw. 18-A
 342. PIˇTKOWSKI Stanisław (1895-1950); kw. 13-C
 343. PIECHOWSKI Bolesław Leliwa (1898-1963); kw. 11-B
 344. PIECHOWSKI Roman Leliwa (1895-1979); kw. 11-B
 345. PIENIˇŻEK Maria z Gorczyńskich (1901-1980); kw. 19-B
 346. PIENIˇŻEK Wojciech (1892-1962); kw. 19-B
 347. PIETRZYKOWSKI Władysław Jan (1857-1929); kw. 14-A
 348. PIETRZYKOWSKI Władysław (1908-1980); kw. l-C
 349. PINI Józef ( ); kw. 15-A
 350. PIŃCZEWSKI Edward (1897-1970); kw. 11 -A
 351. PLENKIEWICZ Bolesław (1872-1940); kw. 5-B
 352. PLEWIŃSKA Katarzyna z Lewickich (1812-1876); kw. 14-C
 353. PLEWIŃSKI Edward Ludwik Eustachy (1794-1866); kw. 14-C
 354. PŁOSKI Piotr Arkadiusz (1845-1922); kw. 12-E
 355. PNIAK Marek (1929-1949); kw. 17-B
 356. PODMAGURSKA Emilia (1892-1960); kw. 9-A
 357. POPIEL Jerzy (1912-1978); kw. 6-B
 358. POPIELNICKA Julia z Tymofiejewów (1816-1841); kw. 10-C
 359. POŻARSKA Marianna z Kłokockich (1810-1837); kw. 10-C
 360. PRAUSS Eugenia Józefa (1905-1987); kw. 6-A
 361. PRAUSS Franciszek Ksawery (1803-1853); kw. 12-C
 362. PRAUSS Ryszard (1902-1955); kw. 5-B
 363. PRAUSS Stanisław (1825-1895); kw. 3-A
 364. PRAUSS Stanisław (1902-1967); kw. 6-A
 365. PRUS-GNIEWSKI Mieczysław (1897-1940); kw. 5-A
 366. PRUS-GNIEWSKI Władysław (1895-1940); kw. 5-A
 367. PUSZCZAŁOWSKA Izabela (1824-1916); kw. 5-B
 368. PYCIA Jacek Ludwik (1877-1942); kw. 18-A
 369. PYTLEWSKI Jerzy ¦wierszcz (1887-1939); kw. 13-B
 370. Do góry

  R

 371. RACHALEWSKA Halina (1891-1979); kw. 6-B
 372. RADOMSKI Edward (1918-1965); kw. 19-B
 373. RADZIEJOWSKI Władysław (1833-1904); kw. 5-B
 374. REINSTEIN Jan Marian (1893-1926); kw. 11-A
 375. REINSTEIN Wacław Roman (1890-1953); kw. 11-A
 376. REJMER Julian (1815-1990); kw. 9-C
 377. REYMONT Józef (1888-1956); kw. 4-A
 378. REYMONT Michał Karol (1880-1935); kw. 4-A
 379. RODCEWICZ Antoni (1855-1933); kw. 7-A
 380. RODCEWICZ PŁOTNICKI Karol M. (1818-1898); kw. 7-A
 381. RODCEWICZ Zofia z Michałowskich (1834-1908); kw. 7-A
 382. ROGALSKI Karol Fabian (1858-1911); kw. 6-B
 383. ROMISZEWSKA Aleksandra z D±bskich (1794-1862); kw. 10-F
 384. ROMISZEWSKI Ambroży (1778-1862); kw. 10-F
 385. ROZMYSŁOWSK1 Edward (1837-1910); kw. 8-D
 386. RÓŻYCKA Aleksandra z Chwalibogów (1825-1912); kw. 8-B
 387. RÓŻYCKI Erazm Rola (1856-1924); kw. 8-B
 388. RUDNICKI Jan (1871-1923); kw. 8-B
 389. RUPOTACKI Jan (1880-1952); kw. 13-C
 390. RUTKIEWICZ Jadwiga z Bartołdów (1875-1958); kw. 12-C
 391. RUTKIEW1CZ Jan (1844-1919); kw. 12-C
 392. RUTKIEWICZ Jan (1875-1950); kw. 12-C
 393. RUTKIEWICZ Karolina (1843-1916); kw. 12-C
 394. RYBARSKI Feliks (1845-1899); kw. 10-D
 395. RYCHTER Halina (1912-1987); kw. 16-A
 396. RYCHTER Jadwiga ze Skorupskich (1882-1972); kw. 16-A
 397. RYCHTER Maria Jadwiga (1915-1990); kw. 16-A
 398. RYCHTER Stanisław (1885-1957); kw. 16-A
 399. RYLSKI Tadeusz Ostoja (1904-1983); kw. 14-F
 400. RZESZOTARSKI Eugeniusz (1906-1952); kw. 15-C
 401. Do góry

  S

 402. SABAT Stefan "Mietek" (1907-1973); kw. 14-A
 403. SACHARZ Eugeniusz (1937-1994); kw. 11-A
 404. SADOWSKI Włodzimierz (1925-1986); kw. 11-B
 405. SARWIŃSKI Leopold (1842-1924); kw. 11-A
 406. SASKA Matylda z Żeromskich (1823-1879); kw. 8-A
 407. SASKI Bronisław (1847-1914); kw. 6-B
 408. SASKI Walery (1835-1857); kw. 12-C
 409. SASKI Wiktor (1805-1857); kw. 12-C
 410. SCHMIDT Karol K.H. . (1833-1907); kw. 5-A
 411. SIEDLECKI Ignacy (? -1926); kw. 11-B
 412. SIEKLUCKI Karol Szymon (1871-1955); kw. 3-A
 413. SIEKLUCKI Ksawery Franciszek (1840-1917); kw. 3-A
 414. SIEKLUCKI Leopold Henryk (1 808-1864); kw. 16-A
 415. SIEKLUCKI Stanisław Tadeusz (1903-1969); kw. 3-A
 416. SIENICKI Bolesław (1815-1887); kw. 10-B
 417. SIKORA-SIKORSKA Joanna (1881-1971); kw. 11-B
 418. SIKORA-SIKORSKI Jan (1875-1944); kw. 11 -B
 419. SIKORSKI Mieczysław (1891-1921); kw. 12-D
 420. SIUDOWSKI Jan (1922-1982); kw. 18-A
 421. SIWEK Aleksander (1898-1944); kw. 16-A
 422. SIWEK Karol (1870-1928); kw. 16-A
 423. SKARŻYŃSKI Ambroży (1845-1921); kw. 4-B
 424. SKARŻYŃSKI Wojciech (1914-1940); kw. 4-B
 425. SKŁODOWSKA Marya z Rogowskich (1846-1903); kw. 3-A
 426. SKŁODOWSKI Zdzisław (1841-1914); kw. 3-A
 427. SKORUPKA Kamilla z Kluczyńskich (1859-1928); kw. 11-A
 428. SKÓROWSKI Andrzej (1887-1939); kw. 11-A
 429. SKROBOT Mikołaj Tomasz (1884-1962); kw. 10-B
 430. SMOLAK Jadwiga (1894-1987); kw. 17-C
 431. SMOLAK Kazimierz (1915-1944); kw. 17-C
 432. SMOLEŃSKI Kazimierz (1870-1949); kw. 3-B
 433. SMOLEŃSKI Ignacy Zagłoba (1796-1873); kw. 10-C
 434. SMOLIŃSKA Natalia (1888-1944); kw. 9-C
 435. SNARSKI Bronisław (1888-1965); kw. 16-B
 436. SOBIERAJSKI Jan Stanisław (1854-1898); kw. 5-A
 437. SOBIERAJSKI Witold (1921-1944); kw. 12-B
 438. SOBÓL Adam (1898-1965); kw. 6-B
 439. SOLSKI Leon (1882-1966); kw. 15-B
 440. SOZAŃSKI Jerzy (1929-1992); kw. 9-C
 441. STAICH Antoni Wiktor (1894-1959); kw. 19-C
 442. STEBŁOWSK1 Jan (1845-1890); kw. 10-F
 443. STRASZ Jan (1893-1948); kw. 6-B
 444. STRASZ Stefania (1897-1958); kw. 6-B
 445. STRAWIŃSKI Karol (1846-1900); kw. 3-A
 446. STRAWIŃSKI Władysław (1849-1888); kw. 8-B
 447. SUCHODOLSKA Olga Karolina (1840-1904); kw. 13-B
 448. SUCHODOLSKI Piotr Tytus (1828-1888); kw. 13-B
 449. SYBIRACY - pomnik ( od 1769); kw. 4-B
 450. SZALAY Irena Matylda (1899-1983); kw. 15-C
 451. SZALAY Stefan Wiktor (1885-1955); kw. 15-C
 452. SZARTOWSKI Stanisław (1882-1958); kw. 3-A
 453. SZCZUROWSKI Cyprian (1911-1978); kw. 13-A
 454. SZCZYGŁOWSKA Halina Laura (1922-1989); kw. 19-B
 455. SZCZYGŁOWSKA Władysława z Sroków (1900-1940); kw. 19-B
 456. SZCZYGŁOWSKI Jan (1894-1972); kw. 19-B
 457. SZENK Bolesław (1866-1913); kw. 5-B
 458. SZOSTAK1EWICZ Józef (1901-1981); kw. 3-B
 459. SZTUMPF Adelajda z Sajdlów (1813-1875); kw. 8-D
 460. SZTUMPF Chrystian (1791-1869); kw. 8-D
 461. SZTUMPF Ferdynand Karol (1844-1875); kw. 8-D
 462. SZURA Rudolf (1908-1986); kw. 15-B
 463. SZURKAWSKI-ADAMS Adam (1918-1985); kw. 19-A
 464. SZYDŁOWSK1 Edward (1904-1985); kw. 8-B
 465. Do góry

  ¦

 466. ¦LIWIŃSKI Dezyderiusz Junosza (1784-1864); kw. 14-A
 467. ¦LIWIŃSKI Ryszard (1827-1883); kw. 14-A
 468. ¦MIGIELSKI Jerzy (1890-1953); kw. 12-E
 469. ¦WIECKI Eugeniusz (1811-1882); kw. 8-B
 470. ¦WIECKI Stanisław (1849-1910); kw. 8-A
 471. Do góry

  T

 472. TAYLOR Edmund (1852-1911); kw. 10-A
 473. TOMASZEWSKI Antoni (1900-1972); kw. 15-C
 474. TREUTLER Julian (? -1924); kw. 9-B
 475. TRZCINSKI Józef Henryk (1890-1947); kw. 5-C
 476. TWORZEWSKI Jan (1922-1992); kw. 18-B
 477. TWORZEWSKI Kazimierz (1921-1944); kw. 18-B
 478. TYLUSIŃSKI Witold (1910-1971); kw. 12-C
 479. TYMIENIECKI Jan Zaremba (1850-1914); kw. 7-B
 480. Do góry

  U

 481. UJMA Bronisław (1902-1970); kw. 13-C
 482. UNGER Ryszard (1905-1984); kw. 14-D
 483. URBAŃSKI Bernard (1908-1980); kw. 14-C
 484. USTYMCZUK Stefan (1914-1981); kw. 11-A
 485. UTSCHIK Ottokar (1918-1944); kw. 19-B
 486. Do góry

  W

 487. WDOWICZ Stanisław (1920-1946); kw. 11-B
 488. WELKE Alfons (1827-1911); kw. 10-F
 489. WĘGLOWSK1 Adam (1836-1926); kw. 9-A
 490. WIDZICH Walenty (1899-1952); kw. 13-C
 491. WILCZYŃSKI Franciszek (1867-1926); kw. 3-A
 492. WILSON Józef Konstanty (1795-1886); kw. 10-B
 493. WITEK Roman Henryk (1915-1981); kw. 6-B
 494. WŁOSKIEW1CZ Władysław Emil (1881-1959); kw. 7-C
 495. WŁOSZEK Tadeusz Szymon (1843-1933); kw. 4-B
 496. WOJCIECHOWSKA Maria (1889-1976); kw. 9-B
 497. WOJCIECHOWSKI Feliks (1820-1897); kw. 9-A
 498. WOJCIECHOWSKI Jan (1893-1981); kw. 5-B
 499. WOJCIECHOWSKI Jerzy (1902-1940); kw. 5-B
 500. WOJCIECHOWSKI Stanisław (1897-1919); kw. 5-B
 501. WOJDAN Tadeusz (1917-1959); kw. 10-A
 502. WOLANOWSKA Jadwiga Maria (1874-1952); kw. 11-C
 503. WOLSKI Karol Sariusz (1854-1901); kw. 5 -A
 504. WÓJCIK Franciszek (1900-1944); kw. 18-A
 505. WÓJCIK Zofia (1904-1966); kw. 18-A
 506. WÓJCICKA Maria (1848-1933); kw. 10-A
 507. WROŃSKI Stanisław (1903-1978); kw. 14-A
 508. Do góry

  Z

 509. ZABIEGAJ Franciszek (1892-1969); kw. 6-B
 510. ZABOROWSKA Maria z Pryssewiczów (1873-1945); kw. 8-C
 511. ZACNY Andrzej (? -1939); kw. 6-B
 512. ZAGRODZKI Augustyn (1840-1909); kw. 14-A
 513. ZAGRODZKI Edward Habdank (1 845-1926); kw. 13-A
 514. ZAGRODZKI Szymon Habdank (1784-1862); kw. 13-A
 515. ZAHOROWSKI Wojciech (1823-1897); kw. 10-C
 516. ZAORSKI Józef (1821-1899); kw. 9-A
 517. ZAREMB A Jan Aleksander (1897-1961); kw. 11-A
 518. ZASUCHA Wincenty Jan (1870-1942); kw. 7-C
 519. ZAWADZKI Teodor Mieczysław (1855-1917); kw. 6-A
 520. ZEITHEIM Antoni (1784-1842); kw. 12-D
 521. ZIELIŃSKA Maria z Łowczyńskich (1909-1991); kw. 15-B
 522. ZIELIŃSKI Jan (1910-1982); kw. 14-B
 523. ZlELIŃSKI Teodor (1898-1976); kw. 15-B
 524. ZIENKIEWICZ Michał (1868-1959); kw. 12-C
 525. ZIÓŁKOWSKI Jan (1900-1975); kw. 17-C
 526. ZNAMIROWSKA Stanisława (? -1944); kw. 14-E
 527. ZYBERT Kazimierz (1891-1975); kw. 9-C
 528. ZYBERT Wacław Michał (1882-1926); kw. 9-C
 529. ZWOLIŃSKI Ryszard (1909-1944); kw. 11-C
 530. Do góry

  Ż

 531. ŻAK Zofia (1910-1986); kw. 15-A
 532. ŻÓŁKIEWSKI Antoni (1896-1945); kw. 9-C
 533. ŻUKOWSKI Andrzej Jerzy (1938-1988); kw. l-C
 534. ŻUKOWSKI Jerzy (1907-1980); kw. 4-B

¬ródło

 • T. i Z. Sabatowie, Cmentarz Stary w Kielcach : przewodnik po wybranych grobach ludzi zasłużonych dla regionu, ("Sabat" dla cmentarzy), Kielce 1995.
 • Uzupełnienia nadesłane przez Stefana Jackowskiego i rodziny zmarłych.
Indeks
A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, J, K, L, Ł, M, N, O, P, R, S, ¦, T, U, W, Z, Ż

Powrót


Do góry