Cmentarze


Spis pochowanych na cmentarzu ewangelicko-reformowanym w Warszawie

Jeśli ktoś szuka swych korzeni na kalwińskiej nekropolii, powinien skontaktować się z Kancelarią cmentarza:

Cmentarz Ewangelicko-Reformowany
ul. Żytnia 42
01-198 Warszawa
tel. (022) 632 03 30

Nie udzielam żadnych informacji o wymienionych niżej osobach, bo po prostu nie dysponuję odpowiednią literaturą na ten temat.


  A

 1. Abramowicz Elżbieta z Ebertów (żona pułkownika; 46 lat; zm. 1853 r.)
 2. Adelström Jan Jerzy, von (baron, major; 53 lat; zm. 1812 r.)
 3. Aleksandrowicz Witold (J. i E. Szulcowie s. 13)
 4. Anthonin Jan (kupiec; 70 lat; zm. 1831 r.; J. i E. Szulcowie s. 13)
 5. Arct Jerzy Wiktor (J. i E. Szulcowie s. 15; kw. F)
 6. Arct Michał (dr. medycyny; 74 lat; zm. 1857 r.; J. i E. Szulcowie s. 16; kw. F)
 7. Arct Stanisław (J. i E. Szulcowie s. 17; kw. F)
 8. Arct Stanisław Jan (J. i E. Szulcowie s. 18; kw. F)
 9. Arct Zygmunt (J. i E. Szulcowie s. 19; kw. F)
 10. Arndt Eleonora Konstancyja (panna; 67 lat; zm. 1850 r.)
 11. Arnim Henrietta Elżbieta, von (wdowa po majorze; 75 lat; zm. 1805 r.)
 12. Do góry

  B

 13. Bachmann Stanisław Karol (urzędnik komisji rządowej sprawiedliwości; 30 lat; zm. 1852 r.)
 14. Bandrowskl-Kaden Juliusz Kazimierz (J. i E. Szulcowie s. 20; kw. 4)
 15. Barandon Jan (właściciel domu; 57 lat; zm. 1851 r.)
 16. Baroc Henryk (jubiler; 68 lat; zm. 1839 r.)
 17. Bastian Henryk, von (radca dworu; 84 lat; zm. 1808 r.)
 18. Baudouin de Courtenay Jan Ignacy Niecisław (J. i E. Szulcowie s. 21; kw. N)
 19. Bayer Henrietta Zofia Maria z Mintrów (obywatelka; 79 lat; zm. 1855 r.)
 20. Bayer Henryk (urzędnik urzędu loterii; 40 lat; zm. 1855 r.)
 21. Beeli Jan (cukiernik; 42 lat; zm. 1848 r.)
 22. Benezet Piotr Filip (dyrektor fabryki tabacznej 64 lat; zm. 1796 r.; J. i E. Szulcowie s. 23)
 23. Berson Zygmunt Aleksander (J. i E. Szulcowie s. 24)
 24. Beyer Henryka Zofia Maria z Minterów (J. i E. Szulcowie s. 24)
 25. Beyer Karol Adolf (J. i E. Szulcowie s. 26)
 26. Beyer Wilhelm (sekretarz urzędu loterii; 41 lat; zm. 1819 r.)
 27. Biergiel Juliusz (Julian) Józef (J. i E. Szulcowie s. 27)
 28. Birch-Evans Andrzej (właściciel fabryki; 45 lat; zm. 1841 r.)
 29. Blank Piotr (bankier lat 54; zm. 1797 r.; J. i E. Szulcowie s. - (J. i E. Szulcowie s. 27)
 30. Błaszkowska-Zakrzewska Helena (J. i E. Szulcowie s. 28)
 31. Błaszkowski Leon (J. i E. Szulcowie s. 29)
 32. Błeszyńska-Łącka Wanda (J. i E. Szulcowie s. 30)
 33. Błędowski Ryszard (J. i E. Szulcowie s. 31)
 34. Bogucki Stanisław Zbigniew (J. i E. Szulcowie s. 31)
 35. Bogucki Wincenty (J. i E. Szulcowie s. 32)
 36. Boguszewska-Kornacka Helena z Radlińsklch (J. i E. Szulcowie s. 33)
 37. Bojarunas Dionizy (J. i E. Szulcowie s. 34)
 38. Borkowsk! Jerzy Tadeusz (J. i E. Szulcowie s. 34)
 39. Bormann Ernest Krzysztof (kupiec; 55 lat; zm. 1800 r.)
 40. Bornstein Benedykt Leon (J. i E. Szulcowie s. 35)
 41. Borowy Wacław (J. i E. Szulcowie s. 37)
 42. Bott Sebastian (J. i E. Szulcowie s. 37)
 43. Breslauer Chrystian (J. i E. Szulcowie s. 38)
 44. Brochocki Ossoria Stanisław (J. i E. Szulcowie s. 39; kw. 4)
 45. Brodowska Marianna (wdowa po generale; 42 lat; zm. 1813 r.)
 46. Bronikowski August (wł. kolonii; 46 lat; zm. 1822 r.)
 47. Bronikowski de Oppeln Samuel (podkomorzy króla; 72 lat; zm. 1816 r.)
 48. Bronikowski Samuel (J. i E. Szulcowie s. 4U)
 49. Brühl Robert (J. i E. Szulcowie s. 41)
 50. Brun Paulina z Elsnerów (żona sędziego trybunału; 29 lat; zm. 1848 r.)
 51. Brunner Jerzy (J. i E. Szulcowie s. 41)
 52. Burmeister Jan (J. i E. Szulcowie s. )
 53. Byczewski Paweł Wojciech (J. i E. Szulcowie s. 42)
 54. Bystroń Jan Stanisław (J. i E. Szulcowie s. 43; kw. 4)
 55. Do góry

  C

 56. Cabrit Fryderyk (bankier; 56 lat; zm. 1801 r.; J. i E. Szulcowie s. 44)
 57. Carmer Ferdynand, von (baron, major pruski; 57 lat; zm. 1798 r.)
 58. Carossi Jan (urzędnik urzędu municypalnego; 41 lat; zm. 1840 r.)
 59. Cassius Paweł (ekspedytor poczty; 63 lat; zm. 1831 r.)
 60. Chaudoir Antoni (J. i E. Szulcowie s. 45)
 61. CichockI Tomasz (J. i E. Szulcowie s. 4łi)
 62. Cockerill Jan (właściciel zakładów; 49 lat; zm. 1840 r.)
 63. Conradi Józef Rudolf (nauczyciel; 54 lat; zm. 1851 r.)
 64. Cooper Winifred (J. i E. Szulcowie s. 46)
 65. Copello Amalia z Ettingerów (żona śpiewaka nadwornego; 21 lat; zm. 1830 r.)
 66. Cotty (Cotti, Kotty) Jan (J. i E. Szulcowie s. 47)
 67. Cyne Jan (doktor gwardii polskiej; 75 lat; zm. 1804 r.)
 68. Czaniecki vel Cohn Juliusz (J. i E. Szulcowie s. 47)
 69. Czarnecka-Lewakowska Jadwiga Maria (J. i E. Szulcowie s. 48)
 70. Czarnocka-Karpińska Wanda Janina z Cumftów (J. i E. Szulcowie s. 49)
 71. Czeczott Henryk (J. i E. Szulcowie s. 51)
 72. Czeczottowa Hanna z Peretiatkowiczów (J. i E. Szulcowie s. 51)
 73. Czerskier Konstancja (żona urzędnika cenzury; 49 lat; zm. 1857 r.)
 74. Do góry

  Ć

 75. Ćwierczakiewiczowa Lucyna z Bachmanów I-o voto Staszewska (J. i E. Szulcowie s. 53)
 76. Do góry

  D

 77. Dąbrowska Elżbieta Katarzyna z Fercherów (wdowa; 75 lat; zm. 1851 r.)
 78. Dąbrowski Krzysztof (J. i E. Szulcowie s. 55)
 79. Dąmbski Eugeniusz Bożydar (J. i E. Szulcowie s. 56)
 80. Denur James (doktor; 43 lat; zm. 1807 r.)
 81. Dernałłowiczowa Konstancyja z hr. Grabowskich (wdowa po marszałku; 79 lat; zm. 1842 r.)
 82. Dewitzowa Wanda z Dickmanów (J. i E. Szulcowie s. 57)
 83. d'Hauterive Piotr August Walenty (dziedzic dóbr, b. kapitan; 66 lat; zm. 1845 r.)
 84. Diehl August Karol (J. i E. Szulcowie s. 57)
 85. Diehl Edmund Krystian (J. i E. Szulcowie s. 59)
 86. Dippel Włodzimierz (J. i E. Szulcowie s. 60)
 87. Dobrzyński Lucjan (J. i E. Szulcowie s. 61)
 88. Dornfeld Karolina Józefa z Grajewskich (wdowa po mecenasie; 74 lat; zm. 1849 r.)
 89. Dowgiałło Justyn (podpułkownik wojska polskiego; 54 lat; zm. 1826 r.; J. i E. Szulcowie s. 82)
 90. Drake Henrietta, von (baronowa; 58 lat; zm. 1807 r.)
 91. Drege Helena Julia (J. i E. Szulcowie s. 62)
 92. Drege Józef Leopold (J. i E. Szulcowie s. 63)
 93. Drege Wanda (J. i E. Szulcowie s. 64)
 94. Drojewski Wacław (J. i E. Szulcowie s. 65)
 95. Drozdowicz Grzegorz Franciszek (J. i E. Szulcowie s. 65)
 96. Dulcken Edward (nauczyciel muzyki; 17 lat; zm. 1855 r.)
 97. Dulcken Teodor August (nauczyciel; 56 lat; zm. 1857 r.; J. i E. Szulcowie s. 66)
 98. Dunquerque Anna Rozalia z Braunów (żona urzędnika poczty; 73 lat; zm. 1837 r.)
 99. Dunquerque Ernest (urz. pocztamtu; lat 82; zm. 1838 r.)
 100. Do góry

  E

 101. Elsner Samulel Beniamin (J. i E. Szulcowie s. ; (J. i E. Szulcowie s. 67)
 102. Epstein Jan (J. i E. Szulcowie s. 68)
 103. Ettinger Mieczysław (J. i E. Szulcowie s. 69)
 104. Evans Tomasz Moore (J. i E. Szulcowie s. 70)
 105. Do góry

  F

 106. Faltz Ernest (tajny (senator; 75 lat; zm. 1851 r.; J. i E. Szulcowie s. 71)
 107. Fanshave Henryk (dziedzic dóbr; 29 lat; zm. 1853 r.)
 108. Fanshawe Fryderyk (szambelan dworu petersburgskiego; 56 lat; zm. 1831 r.)
 109. Fanshawe Henryk (generał piechoty; 72 lat; zm. 1828 r.)
 110. Faterson Leon (J. i E. Szulcowie s. 71)
 111. Favreau Ernest (dr. fil.; 33 lat; zm. 1839 r.)
 112. Fettery Anna (wdowa po kapitanie; zm. 1809 r.)
 113. Flakowska Anna z Hochów (wdowa; 63 lat; zm. 1849 r.)
 114. Flasieński Jan (J. i E. Szulcowie s. 72)
 115. Flasieński Jan (urzędnik emeryt; 62 lat; zm. 1852 r.)
 116. Foland Jan Bogumił Władysław (J. i E. Szulcowie s. 73)
 117. Forelle Edmund (J. i E. Szulcowie s. 73)
 118. Frankowska Józefa ze Stammów (żona urzędnika komisji spraw wewnętrzn.; 29 lat; zm. 1846 r.)
 119. Frayer Szarlotta (żona doktora; 28 lat; zm. 1813 r.)
 120. Frey Jan (profesor rysunków; 60 lat; zm. 1829 r.)
 121. Frey Jan Zachariasz (J. i E. Szulcowie s. 74)
 122. Fribes Marcin Bogumił (kupiec; 73 lat; zm. 1831 r.)
 123. Frybes Filip (były urzędnik cenzury; 61 lat; zm. 1851 r.)
 124. Do góry

  G

 125. Gawryluk Jerzy (J. i E. Szulcowie s. 75)
 126. Gąsiorowski Józef (J. i E. Szulcowie s. 76)
 127. Gerhardt Alojzy (J. i E. Szulcowie s. 78)
 128. Gerlach Antoni (doktor filozofii, misjonarz; 37 lat; zm. 1839 r.)
 129. German-Tucholska Anna (J. i E. Szulcowie s. 78; kw. 3)
 130. Gins Aleksander Ryszard (J. i E. Szulcowie s. 79)
 131. Gniewkowski Jan Marian (J. i E. Szulcowie s. 80)
 132. Golczewska Maria z Arctów (J. i E. Szulcowie s. 81)
 133. Goldberg Edward (J. i E. Szulcowie s. 81)
 134. Goldberg Henryk (J. i E. Szulcowie s. 82)
 135. Goldstein Mikołaj (obywatel; 60 lat; zm. 1856 r.)
 136. Gołębiowski Witold (J. i E. Szulcowie s. 83)
 137. Gorn Józef (komornik sądowy; 67 lat; zm. 1827 r.)
 138. Goy Karol Piotr Ludwik (naczelnik rządu gubern. warszawskiego; 71 lat; zm. 1856 r.)
 139. Grabowski Karol (hrabia, prezes Konsystorza; 50 lat; zm. 1840 r.; J. i E. Szulcowie s. 84)
 140. Grabowski Stefan (hrabia, rzeczywisty tajny radca 80 lat; zm. 1847 r.)
 141. Grassow Fryderyk, de (obywatel; 94 lat; zm. 1855 r.; J. i E. Szulcowie s. 85)
 142. Gromadzki Julian (J. i E. Szulcowie s. 85)
 143. Gronau Aleksander Romuald (dzierżawca dóbr; 26 lat; zm. 1847 r.)
 144. Gronau Fryderyk Wilhelm (radca miejski; 54 lat; zm. 1805 r.; J. i E. Szulcowie s. 86)
 145. Gronau Karol (inspektor mennicy; 51 lat; zm. 1834 r.)
 146. Grosse Michał (J. i E. Szulcowie s. 87)
 147. Gumplowicz Cecylia z Goldów (J. i E. Szulcowie s. 88)
 148. Gumplowicz Władysław (J. i E. Szulcowie s. 89)
 149. Gutt Aleksander (J. i E. Szulcowie s. 90)
 150. Do góry

  H

 151. Hagen Henryk (obywatel; 62 lat; zm. 1847 r.)
 152. Halpern Róża (J. i E. Szulcowie s. 91)
 153. Hanhardt Krystian (lekarz; 81 lat; zm. 1850 r.)
 154. Hantke Bernard Ludwik (J. i E. Szulcowie s. 92)
 155. Hartmann Karol August (aktuariusz ekonomii gostyńskiej; 48 lat; zm. 1828 r.)
 156. Hauke Ludwika Maria (J. i E. Szulcowie s. 93)
 157. Henneberg Karolina Dorota z Vorbrodtów (żona majstra mydlarskiego; 37 lat; zm. 1851 r.)
 158. Herbig Joanna Karolina z Bergerów (żona kupca; 47 lat; zm. 1855 r.)
 159. Herman Katarzyna Dorota z domu Arnold (ur. 13 kwietnia 1748 r.; zm. 1802 r.)
 160. Hirsch Leopold, von (baron, komisarz polic.; 55 lat; zm. 1804 r.)
 161. Hirsch, von (baron, major; zm. 27 stycznia 1804 r.)
 162. Hirszbant Robert (J. i E. Szulcowie s. 95)
 163. Hirszel (Hirschel) Henryk (J. i E. Szulcowie s. 95)
 164. Holdukat Katarzyna Małgorzata (wdowa; 104(sic!) lat; zm. 1823 r.)
 165. Hołówko Tadeusz Ludwik (J. i E. Szulcowie s. 96)
 166. Hryniewicz Piotr Paweł (J. i E. Szulcowie s. 97; kw. N)
 167. Hudec Marian Józef (J. i E. Szulcowie s. 93)
 168. Hulanicka-Iwańska Halina (J. i E. Szulcowie s. 98)
 169. Do góry

  J

 170. Jahn Antoni (kupiec i sędzia trybunału; 55 lat; zm. 1858 r.)
 171. Janicki Stanisław (J. i E. Szulcowie s. 100)
 172. Janicki Stanisław (J. i E. Szulcowie s. 101)
 173. Janicki Stanisław (J. i E. Szulcowie s. 99)
 174. Janicki Stanisław Florian (dr. filozofii radca dyrekcji ubezpieczeń; 57 lat; zm. 1855 r.)
 175. Janowski Władysław Maksymilian (J. i E. Szulcowie s. 102)
 176. Jeleń Fryderyk (J. i E. Szulcowie s. 103)
 177. Jeliński Jan (ur. 1752 r.; zm. 25 grudnia 1812 r.)
 178. Jellenta Cezary (Hirschband Napoleon Cezary) (J. i E. Szulcowie s. 104)
 179. Jędrzejewicz Jerzy Kazimierz (J. i E. Szulcowie s. 105)
 180. Jowett Robert (doktor; 22 lat; zm. 1831 r.)
 181. Jünger Jan (major i szef w biurze Komisji wojny; 53 lat; zm. 1826 r.)
 182. Juwen Anna Eleonora (obywatelka; 66 lat; zm. 1849 r.)
 183. Do góry

  K

 184. Kable Samuel, von (radca prawny; 73 lat; zm. 1805 r.)
 185. Kadecz Jan Gustaw (J. i E. Szulcowie s. 106)
 186. Kahle Daniel (obywatel; 30 lat; zm. 1799 r.)
 187. Kahle Daniel (obywatel; ur. 1741 r.; zm. 7 marca 1802 r.)
 188. Kahle Samuel Wilhelm, von (pruski landrat; 52 lat; zm. 1809 r.; J. i E. Szulcowie s. 107
 189. Kahn Henryk (fabrykant; 59 lat; zm. 1836 r.)
 190. Kaliski Karol (inspektor kancel. rządowej; 30 lat; zm. 1798 r.)
 191. Kamelska Anna (żona kupca; 50 lat; zm. 1857 r.)
 192. Kanitz Jan Fryderyk, von (kapitan artyl.; 46 lat; zm. 1798 r.)
 193. Karczewska Marianna Ludwika z Karczewskich (dziedziczka dóbr; 62 lat; zm. 1850 r.)
 194. Karszo-Siedlewski Tadeusz Aleksander (J. i E. Szulcowie s. 107)
 195. Kauffmann Anna ur. Headen (J. i E. Szulcowie s. 108)
 196. Kempisty Elżbieta (J. i E. Szulcowie s. 109)
 197. Kirst Samuel (obywatel; 42 lat; zm. 1825 r.)
 198. Klink Edward (J. i E. Szulcowie s. 110)
 199. Kloss Karol (J. i E. Szulcowie s. 111)
 200. Koehler Konstancyja z Ebertów (żona majora korpusu komunikacji lądowych i wodnych; 40 lat; zm. 1846 r.)
 201. Kołoniecki Roman (J. i E. Szulcowie s. 111)
 202. Konarski Adam Jaksa (obywatel; 51 lat; zm. 1836 r.)
 203. Konarski Adam Jerzy (J. i E. Szulcowie s. 112)
 204. Kornacki Jerzy (J. i E. Szulcowie s. 113)
 205. Korytkowski Fryderyk (zakrystian; 58 lat; zm. 1831 r.)
 206. Kosmowska Pelagia z Miszuków (J. i E. Szulcowie s. 113)
 207. Krause Aleksander (J. i E. Szulcowie s. 114)
 208. Kronenberg Leopold (J. i E. Szulcowie s. 115)
 209. Kronenberg Stanisław Leopold (J. i E. Szulcowie s. 117)
 210. Kronenberg Stanisław Ludwik (J. i E. Szulcowie s. 118)
 211. Kronenberg Władysław Edward (J. i E. Szulcowie s. 118)
 212. Krzyczewski Józef (obywatel; 40 lat; zm. 1839 r.; J. i E. Szulcowie s. 119)
 213. Kunicki Ryszard (J. i E. Szulcowie s. 120)
 214. Kunze Jan Beniamin (doktor medycyny; 60 lat; zm. 1830 r.)
 215. Kurella Karol (obywatel; 85 lat; zm. 1852 r.)
 216. Kurlandzka Amelia (J. i E. Szulcowie s. 121)
 217. Kweisser Anna z Teichmannów (żona sekretarza Konsystorza; 28 lat; zm. 1847 r.)
 218. Do góry

  L

 219. Labesius Karol August Filip (plenipotent skarbowy; 40 lat; zm. 1811 r.)
 220. Lacour Izydor (J. i E. Szulcowie s. 122)
 221. Landau Antoni Józef (J. i E. Szulcowie s. 122)
 222. Langrodowa Bronisława z Brunerów (J. i E. Szulcowie s. 123)
 223. Lardelli Giovanni Giacomo (J. i E. Szulcowie s. 124)
 224. Laski Jan Antoni (bankier; 69 lat; zm. 1808 r.)
 225. Laskowski Lucjan (J. i E. Szulcowie s. 125)
 226. Leśkiewicz Mirosław (J. i E. Szulcowie s. 126)
 227. Lettow Henryk Ludwik (J. i E. Szulcowie s. 128)
 228. Lewicki Stanisław Marian (J. i E. Szulcowie s. 128)
 229. Lewiński Jan Stanisław (J. i E. Szulcowie s. 129)
 230. Lewy-Taljański Bertold (J. i E. Szulcowie s. 130)
 231. Linde Ludwika z Nussbaumów (żona Prezesa Kons.; 36 lat; zm. 1836 r.; J. i E. Szulcowie s. 130)
 232. Lindenfels Zofia Krystyna, von (wdowa po pułkowniku; 51 lat; zm. 1806 r.)
 233. Litauer Jan Jakub (J. i E. Szulcowie s. 131)
 234. Lodzia Kurnatowski Zygmunt (generał-lejtenant, prezes heroldii, senator; 82 lat; zm. 1858 r.)
 235. Loewe Adolf Adam (J. i E. Szulcowie s. 132)
 236. Loewe Gustaw Adolf (bankier; 67 lat; zm. 1847 r.)
 237. Loewenstein (de Lenval) Seweryn Jakub Henryk (J. i E. Szulcowie s. 133)
 238. Loth Zuzanna z Rahn'ów (żona fabrykanta; 43 lat; zm. 1850 r.)
 239. Ludkiewicz Seweryn (J. i E. Szulcowie s. 134)
 240. Luxemburg Jerzy (J. i E. Szulcowie s. 135)
 241. Do góry

  Ł

 242. Łabędzka Anna Paulina z Jecklów (żona urzędn. najwyższej izby obrach.; 26 lat; zm. 1852 r.)
 243. Łaszewski Ferdynand (dymis. generał; 73 lat; zm. 1850 r.)
 244. Łaszewski Ferdynand (J. i E. Szulcowie s. 136)
 245. Łypacewicz Wacław Wincenty (J. i E. Szulcowie s. 137)
 246. Łysakowski Adam Gracjan (J. i E. Szulcowie s. 138)
 247. Do góry

  M

 248. Maciejewski Zbigniew Andrzej (J. i E. Szulcowie s. 140)
 249. Macura Rudolf Feliks (J. i E. Szulcowie s. 140)
 250. Malanowicz-Stępowska Maria (J. i E. Szulcowie s. I voto Niedzielska (J. i E. Szulcowie s. 141)
 251. Mankiewiczówna Tola (Raabe Teodora) (J. i E. Szulcowie s. 141; kw. W)
 252. Marconi Bohdan Lucjan (J. i E. Szulcowie s. 143; kw. I)
 253. Marconi Henryk (J. i E. Szulcowie s. 145; kw. I)
 254. Marconi Jan (J. i E. Szulcowie s. 145; kw. I)
 255. Marconi Władysław (J. i E. Szulcowie s. 147; kw. I)
 256. Marianowicz Antoni ( kw. W)
 257. Martin Włodzimierz Aleksander (J. i E. Szulcowie s. 149)
 258. Marx Emil Jan Henryk (J. i E. Szulcowie s. 149)
 259. Mass Karol (kupiec; 47 lat; zm. 1853 r.)
 260. Matthes Karol Teodor (J. i E. Szulcowie s. 150)
 261. Meisner Gotlib (obywatel; ur. 1731 r.; zm. 22 sierpnia 1803 r.)
 262. Merklowa-Sokolicz Antonina (J. i E. Szulcowie s. 151)
 263. Middleton Patrycjusz (J. i E. Szulcowie s. 153)
 264. Mielcarek Eugeniusz Hubert (J. i E. Szulcowie s. 153)
 265. Mikulicz Regina z Wołków (wdowa po podstolim; 94 lat; zm. 1852 r.)
 266. Mini Jan Andrzej (cukiernik; 55 lat; zm. 1849 r.; J. i E. Szulcowie s. 154)
 267. Mrozowska Maria z Blombergów (J. i E. Szulcowie s. 154; kw. 5)
 268. Mrozowska Zofia (J. i E. Szulcowie s. 155)
 269. Mściwujewski Napoleon Roman (patron trybunału; 30 lat; zm. 1843 r.)
 270. Müller Eugeniusz (J. i E. Szulcowie s. 156)
 271. Müncheimer Maryja Zofia (żona kupca; 54 lat; zm. 1855 r.)
 272. Munclingrowa Janina (J. i E. Szulcowie s. 157)
 273. Musonius Jan Salomon (J. i E. Szulcowie s. 158)
 274. Myślicki (Halpern) Ignacy Izydor (J. i E. Szulcowie s. 159)
 275. Do góry

  N

 276. Naake Bronisława z Piotrowskich (J. i E. Szulcowie s. 160)
 277. Naimska Joanna z Orłowskich (J. i E. Szulcowie s. 162)
 278. Nattemutler, von, z domu hrabina von Rantzau (żona dowódcy; 28 lat; zm. 1806 r.)
 279. Nawrocki Feliks Franciszek (J. i E. Szulcowie s. 163)
 280. Nencki Leon Piotr (J. i E. Szulcowie s. 164; kw. A)
 281. Nencki Marceli (J. i E. Szulcowie s. 165)
 282. Niemojewski Andrzej Jan (J. i E. Szulcowie s. 166)
 283. Nieszkowski Emil (były wojskowy; 50 lat; zm. 1850 r.)
 284. Nieszkowski Zdzisław (J. i E. Szulcowie s. 167)
 285. Niewieczerzał Jan (J. i E. Szulcowie s. 168)
 286. Niewska-Szczekowska Olga (J. i E. Szulcowie s. 170; kw. F)
 287. Noch Ryszard (J. i E. Szulcowie s. 171)
 288. Norblin Wincenty Konstanty (J. i E. Szulcowie s. 172; kw. S)
 289. Do góry

  O

 290. Oderfeld-Kowalczewska Anna (J. i E. Szulcowie s. 174)
 291. Okręt Władysław (J. i E. Szulcowie s. 174)
 292. Olier (Ollier) Isaac (J. i E. Szulcowie s. l"75)
 293. Olszewicz Bolesław Henryk (J. i E. Szulcowie s. 176)
 294. Orzechowski Kazimierz Edmund (J. i E. Szulcowie s. 178)
 295. Ostachiewicz Kazimierz (J. i E. Szulcowie s. 178)
 296. Do góry

  P

 297. Pakulski Józef (J. i E. Szulcowie s. 179)
 298. Paravicini Andrzej (J. i E. Szulcowie s. 180)
 299. Perks Anna (wdowa; 70 lat; zm. 1853 r.)
 300. Perks Jan (właściciel domu; 68 lat; zm. 1849 r.)
 301. Peszke Ignacy Emil (J. i E. Szulcowie s. 181)
 302. Peszke Józef Emilian (J. i E. Szulcowie s. 183)
 303. Peters Jan Henryk (kupiec; zm. 1799 r.)
 304. Petersowa Zofia z Majdów (J. i E. Szulcowie s. 184)
 305. Petiscus Adolf (obywatel; 25 lat; zm. 1836 r.)
 306. Pianko Gabriela (J. i E. Szulcowie s. 185)
 307. Pianko Izydor (J. i E. Szulcowie s. 186)
 308. Pietrusiński Ludwik (J. i E. Szulcowie s. 187)
 309. Polakiewicz Daniel (J. i E. Szulcowie s. 189)
 310. Popoff Eugeniusz (J. i E. Szulcowie s. 189)
 311. Pośpiech Józef (J. i E. Szulcowie s. 190)
 312. Preacher Wilhelm (naczelnik fabryki; 62 lat; zm. 1858 r.)
 313. Procter Samuel (inżynier; 43 lat; zm. 1840 r.)
 314. Próchnik Adam Feliks (J. i E. Szulcowie s. 191; kw. W)
 315. Przewłocki Olgierd (J. i E. Szulcowie s. 192)
 316. Przybora Jeremi ( kw. N)
 317. Do góry

  R

 318. Radecki Mikulicz Jakub (urzędnik prokur.; 40 lat; zm. 1835 r.)
 319. Radke Krystian (radca prawa; 50 lat; zm. 1810 r.)
 320. Rahn Kacper (malarz; 70 lat; zm. 1840 r.)
 321. Rajski Jerzy (rzeczywisty radca stanu, dziedzic dóbr; 54 lat; zm. 1847 r.)
 322. Rau Jan Józef (urzędnik (emeryt; 70 lat; zm. 1848 r.)
 323. Reinschmidt Aleksander Henryk (urzędnik i sędzia; 68 lat; zm. 1845 r.; J. i E. Szulcowie s. 193)
 324. Rejchman (Reychman) Bronisław (J. i E. Szulcowie s. 194)
 325. Rejchman Maksymilian Jan (J. i E. Szulcowie s. 195)
 326. Rejewska Anna Jadwiga (J. i E. Szulcowie s. 196)
 327. Reverdil Marek (J. i E. Szulcowie s. 196)
 328. Reychman Jan Antoni Wacław (J. i E. Szulcowie s. 197)
 329. Reychman Kazimierz (J. i E. Szulcowie s. 198)
 330. Reychman Mikołaj (J. i E. Szulcowie s. 200)
 331. Reychman Stefan (J. i E. Szulcowie s. 201)
 332. Rodtlinger Zachariasz (zakrystian; 63 lat; zm. 1805 r.)
 333. Roesler Anna Elżbieta (ur. 1714 r.; zm. 19 czerwca 1803 r.)
 334. Roesler Ferdynand Ludwik (obywatel; 42 lat; zm. 1846 r.)
 335. Roesler Jan Daniel (właściciel dóbr; 78 lat; zm. 1856 r.; J. i E. Szulcowie s. 201)
 336. Roesler Jan Samuel (obywatel; 35 lat; zm. 1824 r.)
 337. Roesler Marcin Adam (obywatel; 72 lat; zm. 1840 r.)
 338. Rongtledge Jozue (inżynier; 55 lat; zm. 1829 r.)
 339. Rosen br. Albertyna z hr. Grabowskich (wdowa po generale; 70 lat; zm. 1856 r.)
 340. Rudiger Bernard (asesor rządu gub.; 54 lat; zm. 1845 r.)
 341. Rychter Ignacy Lojola (profesor; 40 lat; zm. 1844 r.; J. i E. Szulcowie s. 203)
 342. Do góry

  S

 343. Sachs Henryk (J. i E. Szulcowie s. 203)
 344. Salisch Karol, de (emeryt; 75 lat; zm. 1837 r.)
 345. Sander Ludwik (J. i E. Szulcowie s. 204)
 346. Sautzer Teodor Joachim (dr. med.; 25 lat; zm. 1841 r.)
 347. Sauvan Dawid, de (nadleśny; 74 lat; zm. 1836 r.)
 348. Sawrymowicz Eugeniusz (J. i E. Szulcowie s. 205)
 349. Schmith Ryszard (pastor anglikański; 65 lat; zm. 1852 r.)
 350. Schrader Marianna (wdowa po dyrektorze mennicy; 75 lat; zm. 1812 r.)
 351. Schubert Korneliusz (zm. 20 stycznia 1805 r.)
 352. Seemann Berta Wilhelmina z Jansonów (żona doktora; 34 lat; zm. 1852 r.)
 353. Semadeni Beniamin Kacper (J. i E. Szulcowie s. 206)
 354. Semadeni Tadeusz (J. i E. Szulcowie s. 208)
 355. Semadeni Władysław Adolf (J. i E. Szulcowie s. 210)
 356. Sierakowski Karol Józef (generał artylerii; 73 lat; zm. 1820 r.; J. i E. Szulcowie s. 211; kw. B-katakumby)
 357. Simmler Andrzej (stolarz dekorator; 58 lat; zm. 1811 r.; J. i E. Szulcowie s. 213)
 358. Simmler Jakub Józef (J. i E. Szulcowie s. 213; kw. I)
 359. Simmler Jakub Karol (J. i E. Szulcowie s. 215; kw. I)
 360. Simmler Katarzyna (żona obywatela; 70 lat; zm. 1857 r.)
 361. Simon Andrzej Arnold (J. i E. Szulcowie s. 216)
 362. Singels Maria Zofia ze Stammów (żona urzędnika; 31 lat; zm. 1836 r.)
 363. Siwik Bronisław Zygmunt (J. i E. Szulcowie s. 217)
 364. Skarżanka Hanna (kw. N)
 365. Skierski Jan Andrzej (J. i E. Szulcowie s. 217)
 366. Skierski Samuel (J. i E. Szulcowie s. 218)
 367. Skierski Stefan Kazimierz (J. i E. Szulcowie s. 219)
 368. Sowińska Katarzyna Antonina ze Schraederów I-o voto Jonasowa (J. i E. Szulcowie s. 220; kw. K)
 369. Spasowski Władysław (J. i E. Szulcowie s. 221)
 370. Spleszynski Józef (J. i E. Szulcowie s. 223)
 371. Srokowski Stanisław (J. i E. Szulcowie s. 224)
 372. Stamm Adrian (urzędnik Banku Polskiego; 46 lat; zm. 1835 r.)
 373. Stankiewicz Michał (J. i E. Szulcowie s. 226)
 374. Starke Ludwik (asesor izby obrachunkowej; 59 lat; zm. 1833 r.)
 375. Starkman Adolf (J. i E. Szulcowie s. 226)
 376. Steinmann Krystian (J. i E. Szulcowie s. 227)
 377. Stevenson Zofia (J. i E. Szulcowie s. 228)
 378. Storsberg Anna Maria z Kochów (wdowa po kupcu; 82 lat; zm. 1836 r.)
 379. Storsberg Jan Wilhelm (kupiec i obywatel; 69 lat; zm. 1850 r.)
 380. Strohmeyer Cecylia (żona kupca; 34 lat; zm. 1856 r.)
 381. Strumpf Adolf (nauczyciel; 33 lat; zm. 1857 r.)
 382. Sunderland Seweryn (J. i E. Szulcowie s. 228)
 383. Szarras-Bandtke Karyna Krystyna (J. i E. Szulcowie s. 229)
 384. Szczęsny Aleksander Jerzy (J. i E. Szulcowie s. 230)
 385. Szczypiorski Andrzej (kw. C)
 386. Szenajch Władysław Ludwik (J. i E. Szulcowie s. 231)
 387. Szopski Felicjan (J. i E. Szulcowie s. 234)
 388. Szturm Ludwik (kupiec; 32 lat; zm. 1832 r.)
 389. Szwede Aleksander (J. i E. Szulcowie s. 234)
 390. Szyller Leopold Bogumił (J. i E. Szulcowie s. 235)
 391. Do góry

  Ś

 392. Śląski Władysław (J. i E. Szulcowie s. 236)
 393. Śmiarowsk! Eugeniusz (J. i E. Szulcowie s. 237)
 394. Świda Adolf (J. i E. Szulcowie s. 238)
 395. Świda Michał Józef (J. i E. Szulcowie s. 239)
 396. Do góry

  T

 397. Teichfeld Mieczysław (J. i E. Szulcowie s. 241)
 398. Teichmann Fryderyk Jakub Ludwik (J. i E. Szulcowie s. 242)
 399. Teichmann Fryderyk Ludwik (pastor; 50 lat; zm. 1839 r.)
 400. Tepper Fergusson Filip, de (radca kolegialny; 61 lat; zm. 1829 r.)
 401. Tepper Fergusson Piotr (J. i E. Szulcowie s. 244)
 402. This (Thless) Jan (naczelnik wydziału w ministerium spraw wewnętrznych; 62 lat; zm. 1830 r.; J. i E. Szulcowie s. 245)
 403. Tislowitz Józef (J. i E. Szulcowie s. 247)
 404. Tłomakowski-Bersten Janusz Andrzej (J. i E. Szulcowie s. 248)
 405. Tosio Jan Jakub (cukiernik; 31 lat; zm. 1808 r.)
 406. Tremo Piotr Paweł (dworzanin Stanisława Augusta; 77 lat; zm. 1810 r.; J. i E. Szulcowie s. 248)
 407. Trepka Nekanda Edmund (J. i E. Szulcowie s. 249)
 408. Trepka Nekanda Kazimierz (J. i E. Szulcowie s. 251)
 409. Tripplin Teodor (J. i E. Szulcowie s. 252)
 410. Truchses hrabia (generał-major pruski; 58 lat; zm. 1800 r.)
 411. Tubiasz Stanisław (J. i E. Szulcowie s. 254)
 412. Tuchendler Antoni (J. i E. Szulcowie s. 255)
 413. Tur Jan Feliks (J. i E. Szulcowie s. 255)
 414. Turner Jerzy (komisarz salin w Wieliczce; 76 lat; zm. 1798 r.)
 415. Do góry

  U

 416. Ułaszyn Henryk (J. i E. Szulcowie s. :256)
 417. Do góry

  V

 418. Valentin d'Hauterive Piotr August (J. i E. Szulcowie s. 258)
 419. Veith Aleksander Józef (J. i E. Szulcowie s. 259)
 420. Vettery Jan (kapitan gwardii; 74 lat; zm. 1800 r.)
 421. Vorbrodt Szymon Karol (organista; 65 lat; zm. 1846 r.)
 422. Do góry

  W

 423. Wachowski Kazimierz (J. i E. Szulcowie s. 259)
 424. Wagner Kazimierz (J. i E. Szulcowie s. 260)
 425. Wagner Wacław (J. i E. Szulcowie s. '280)
 426. Wagner Wiktor (J. i E. Szulcowie s. 262)
 427. Walc Jan Eugeniusz (J. i E. Szulcowie s. 262; kw. T)
 428. Walc Zbigniew (J. i E. Szulcowie s. 263)
 429. Wałek-Czernecka Anna Helena I-o voto Luksemburg (J. i E. Szulcowie s. 265)
 430. Warnke Jan Henryk (majster krawiecki; 56 lat; zm. 1850 r.)
 431. Wawrzeniecki Marian Piotr Władysław (J. i E. Szulcowie s. 265)
 432. Waydel Emil Adolf (J. i E. Szulcowie s. 266)
 433. Waydel Maria Alina (J. i E. Szulcowie s. 268)
 434. Waydel-Dmochowska Jadwiga (J. i E. Szulcowie s. 269)
 435. Wengierow Stefan (J. i E. Szulcowie s. 270)
 436. Werner August Teodor (J. i E. Szulcowie s. 272)
 437. Werner Krzysztof Józef (J. i E. Szulcowie s. 273)
 438. Werner Wacław Henryk (J. i E. Szulcowie s. 273)
 439. Wernerowa Jadwiga z Zalewskich (J. i E. Szulcowie s. 274)
 440. Werthelm Aleksander Jerzy (J. i E. Szulcowie s. 275)
 441. White Ida, de (panna; 61 lat; zm. 1859 r.)
 442. Wielowiejski Herkules (urzędnik; 20 lat; zm. 1818 r.)
 443. Wierzbicki Piotr Bazyli (były pułkownik i sędzia pokoju; 76 lat; zm. 1852 r.; J. i E. Szulcowie s. 276)
 444. Willyamor, von Elżbieta (wdowa po pułkowniku; 70 lat; zm. 1807 r.)
 445. Wolff August Ferdynand (J. i E. Szulcowie s. 277)
 446. Wolff Maksymilian (J. i E. Szulcowie s. 279)
 447. Woyda (Woyde) Karol Fryderyk (tajny radca, senator; 79 lat; zm. 1846 r.; J. i E. Szulcowie s. 280)
 448. Woyde Aleksander (J. i E. Szulcowie s. 282)
 449. Woyde Fryderyk (intendent dóbr rządowych; 69 lat; zm. 1830 r.)
 450. Woyde Maurycy Bogusław (J. i E. Szulcowie s. 282)
 451. Wyżewska Maria z Tremo (wdowa po szambelanie; 76 lat; zm. 1847 r.)
 452. Wyżlański Stanisław Kostka (urzędnik komisji sprawiedliwości; 69 lat; zm. 1859 r.)
 453. Do góry

  Z

 454. Zaleski Jan (J. i E. Szulcowie s. 284)
 455. Zaunar Ludwik (J. i E. Szulcowie s. 285)
 456. Zelwerowicz Eugenia Krystyna z Severinów (J. i E. Szulcowie s. 286; kw. D)
 457. Zieliński Bronisław (J. i E. Szulcowie s. 288)
 458. Ziębowski Mieczysław (J. i E. Szulcowie s. 288)
 459. Zuberbier Karol (naczelnik buchalt., izby obrach.; 52 lat; zm. 1840 r.)
 460. Zychliński Antoni (J. i E. Szulcowie s. 293)
 461. Zyskowskl Wincenty (J. i E. Szulcowie s. 289)
 462. Do góry

  Ż

 463. Żeromski Stefan (J. i E. Szulcowie s. 290; kw. F)
 464. Żychlinski Ludwik (J. i E. Szulcowie s. 294)
 465. Żychliński Adam (były burmistrz; 56 lat; zm. 1856 r.)
 466. Żychliński Ksawery (obywatel; 49 lat; zm. 1814 r.)

oprac. Sowa
20.09.2006

Źródła:

 • E. Diehl, Wiadomości historyczne o cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie, Warszawa 1893 [reprint].
 • J. i E. Szulcowie, Cmentarz ewangelicko-reformowany w Warszawie : zmarli i ich rodziny, (Biblioteka Syrenki), Warszawa 1989.
Indeks
A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, J, K, L, Ł, M, N, O, P, R, S, Ś, T, U, V, W, Z, Ż

Zobacz też
Cmentarz ewangelicko-reformowany

Powrót


Do góry