Cmentarze


Wspólny cmentarz ewangelicki na Kępie Tarchomińskiej

Lokalizacja: Kepa Tarchomińska, Białołęka
Data założenia/likwidacji: 1 poł XIX w. (?) / nie przed 1935 r.1
Obszar: 0,08 ha2.

Historia:

Dzieje tej nekropolii są bardzo zagadkowe. Marian Gajewski podaje, że cmentarz zlikwidowano z powodu wylewów Wisły, przy czym nie da się określić, kiedy to nastąpiło.

Tymczasem najmłodszy zachowany nagrobek, jaki udało mi się znaleźć, pochodzi z 1935 r. Co więcej, wg informacji okolicznych mieszkańców po II wojnie światowej cmentarz został rozparcelowany między gospodarzy polskich, którzy w większości polikwidowali stare groby. Znaczyłoby to więc, że cmentarz był używany do co najmniej 1935 r. i jeszcze po wojnie istniały jakieś pomniki.

Trudno także określić pierwotny obszar zajmowany przez nekropolię. Według informacji właścicielki posesji, na której znajduje się pozostałość po cmentarzu, miał się on ciągnąć od ul. Przyrzecze niemal aż do przedłużenia ul. Aluzyjnej.

Do naszych czasów (tj. początku lipca 2005 r.) ocalały zaledwie cztery nagrobki3, z czego jeden nieczytelny. Do cmentarza można się dostać tylko przez prywatną posesję, gdyż Gmina Białołęka nie uznała za stosowne doprowadzić drogi do nekropolii, a już tym bardziej jakoś oznaczyć cmentarz. Co gorsza, na początku lat 90-tych proponowano nawet okolicznym mieszkańcom wykupienie terenu dawnego cmentarza, jakby to było jakieś pastwisko! :-/

© Sowa
4.07.2005

Przypisy:

  1. Jest to najstarszy nagrobek, znajdujący się na cmentarzu w lipcu 2005.
  2. Wydaje się, że jest to obszar, jaki współcześnie zajmuje cmentarz - Cmentarz ewangelicki na Kępie Tarchomińskiej : karta cmentarza KOBiDZ, oprac. J. Hanula, 1995.
  3. Pauliny Kozłowskiej z domu Kubysch [?] (zm. 5[?] czerwca 1901), Beniamina (zm. 14 lutego 1894) i Euphnosiny[!] Zuzanny Scherling (zm. 5 marca 1930) oraz Gotliba Kolm (zm. 20 marca 1935)


Do góry