Cmentarze


Stary cmentarz epidemiczny na Golędzinowie

Lokalizacja: ul. J. Nussbauma/K. Darwina/J. Młota/J. Szanajcy, Praga Północ.
Data założenia/likwidacji: ok. 1848 r. / l. 1895-1896
Obszar: bd.

Historia:

Cmentarz powstał w związku z epidemią cholery najprawdopodobniej w 1848 r., gdyż z tego okresu pochodzą najwcześniejsze wzmianki o jego istnieniu1. Znajdował się na północny-wschód od cmentarza ewangelickiego [link], za wałem miejskim. Ulokowano go na esplanadzie Fortu Śliwickiego (Jasińskiego), co z założenia nadawało mu charakter wysoce prowizoryczny2.

Liczne epidemie cholery, nawiedzające Warszawę w XIX w.3 sprawiły, że cmentarzyk szybko się zapełnił i podczas zarazy w 1872 r. konieczne stało się utworzenie nowej nekropolii.

Stary cmentarz istniał do 1895 r., gdyż już na planie Lindleya "dopełnionym" w 1896 r. w jego miejscu zaznaczono magazyny wojskowe.

© Sowa
13.02.2010

Przypisy

  1. Aczkolwiek cmentarz nie został zaznaczony na wojskowym planie Warszawy z 1859 r.
  2. Esplanada to niezabudowany obszar między twierdzą a miastem, a więc w przypadku działań wojskowych najbardziej narażony na zniszczenia.
  3. Jerzy Gromski doliczył się ich aż 11 (tj. w 1831 r., 1836 r., 1837 r., 1848 r., 1852 r. 1855 r., 1866 r., 1867 r., 1872 r., 1873 r., 1893 r.), przy czym średnia zgonów wynosiła ok. 40 %. - J. Gromski, Praskie cmentarze choleryczne, "Spotkania z Zabytkami" 1986, nr 5, s. 45.

Źródło

  • J. Gromski, Praskie cmentarze choleryczne, "Spotkania z zabytkami" 1986, nr 5, s. 45.
  • Plany Warszawy z l. 1856-1900 (zob. Uwagi edytorsko-bibliograficzne).


Do góry