Cmentarze


Cmentarz w Wilanowie (Milanowie)

Lokalizacja: ul. Wiertnicza, Wilanów
Data założenia/likwidacji: XIII w. (?) / 1816 r. (?)
Obszar: bd.

Historia:

Znajdował się przy drewnianym kościółku, położonym między północnym skrzydłem pałacu a oranżerią, następnie koło drewnianego kościoła zbudowanego w miejscu, gdzie w l. 1857-1870 postawiono murowaną świątynię pod wezwaniem św. Anny.

Badania archeologiczne datują cmentarz na XIII w., bowiem obok grobów "typowo" chrześcijańskich znaleziono także ślady obrządku pogańskiego. Oznaczałoby to, że ów cmentarzyk był pierwszym chrześcijańskim na obszarze dzisiejszej Warszawy.


Do góry