Cmentarze


Cmentarz przy szpitalu i kościele Jana Bożego
(przyklasztorny oo. Bonifratrów)

Lokalizacja: ul. Królewska/pl. S. Małachowskiego, Centrum
Data założenia/likwidacji: 1666 r. / 1726 r.
Obszar: bd.

Historia:

Szpital, kościół i cmentarz założone zostały z fundacji Tobiasza i Andrzeja Morsztynów.

Około 1750 r. teren zakupił mieszczanin Szubert i w 1775 sprzedał gminie ewangelickiej, która na jego części wzniosła w l. 1777-1779 zbór.

Bonifratrzy w 1726 r. przenieśli się na Nowe Miasto, gdzie u zbiegu ulic Bonifraterskiej i Konfiktorskiej założyli kościół i szpital. Nie ma jednak wzmianek, aby powstał tam również i cmentarz.


Do góry