Cmentarze


Cmentarz przy kościele św. Trójcy na Solcu

Lokalizacja: ul. Ludna, Solec
Data założenia/likwidacji: XIV w. / (?)
Obszar: bd.

Historia:

Pierwotnie cmentarz istniał w miejscu, gdzie dzisiaj stoi figura św. Barbary na rogu ul. Ludnej. Nie użytkowano go jednak długo, bo w 1493 r. został zniesiony przez wylew Wisły.

W l. 1685-1721 z inicjatywy Marii Kazimiery wzniesiono w obecnym miejscu kościół pod wezwaniem św. Trójcy, ale w jego podziemiach chowano tylko zakonników (trynitarzy). Parafianie grzebani byli na Cmentarzu Ujazdowskim (obecnie teren Belwederu).


Do góry