Cmentarze


Cmentarz przy kościele św. Jacka
(przyklasztorny oo. Dominikanów)

Lokalizacja: ul. Freta, Nowe Miasto
Data założenia/likwidacji: 1603 r. / ()?)
Obszar: 33,6 m (56 ł) - od ul. Freta; 1743 r.1

Historia:

Znajdował się przy murze, przylegającym do ulicy. Poza tym we wnętrzu kościoła, pod posadzką, chowano wielu mieszczan i szlachty. Do dziś zachowały się fragmenty pięknych nagrobków na ścianie wschodniej oraz ślicznie odrestaurowana kaplica nad trumnami Adama i Małgorzaty Kotowskich na ścianie zachodniej.

Dokumenty miejskie przy okazji owego cmentarza odnotowują ciekawy "rys kulturowy", a mianowicie przekupki, urzędujące przy klasztorze i jego nekropolii2.

Tak już w ramach dygresji dodam, iż o owe handlarki stoczyła się nawet bitwa między burmistrzem Aleksandrem Czamerem i strażą miejską a dominikanami i pospólstwem3.

Przypisy:

  1. Wymiar podatku łokciowego dla miasta starej Warszawy z 1743 r. [w:] Źródła do dziejów Warszawy : rejestry podatkowe i taryfy nieruchomości, 1510-1770, wydały Anna Berdecka [et al.] ; [red. nauk. Stanisław Herbst], Warszawa 1963, s. 330.
  2. Wymiar podatku łokciowego dla miasta starej Warszawy z 1743 r. ..., s. 330.
  3. F.M. Sobieszczański, Warszawa : wybór publikacji : T. 1., tekst oprac., wstępem i koment. opatrzył K. Zawadzki, Warszawa 1967, s. 278-279.
    Aleksander Czamer był burmistrzem stolicy kilkakrotnie w l. 1690 - 1710. Sprawa z dominikanami kosztowała go ponoć duuużo pieniędzy i urząd, więc może zdarzyło się to krótko przed 1710 r.


Do góry