Cmentarze


Cmentarz przy kościele św. Anny
(przyklasztorny oo. Bernardynów)

Lokalizacja: ul. Krakowskie Przedmieście, Stare Miasto
Data założenia/likwidacji: 1454 r. / po 1795 r. (?)
Obszar: bd.

Historia:

Założony został wraz z klasztorem bernardynów i początkowo służył tylko zakonnikom. Dopiero w 1643 r. został podobno udostępniony świeckim, co ma upamiętniać kolumienka z figurką św. Anny, znajdująca się dziś od północnej strony kościoła, na placyku między świątynią a dzwonnicą1.

Cmentarz zamknięto zapewne po zajęciu klasztoru przez wojsko pruskie, a więc po 1795 r.

Z mroków dziejów klasztorną nekropolię wydobyto (być może dosłownie ;)) podczas... zakładania kanalizacji na Krakowskim Przedmieściu w końcu l. 80-tych XIX w. W 1886 r. prasa doniosła o odkopaniu na wprost kościoła stosów kości, które miały pochodzić z oblężenia klasztoru przez Szwedów w 1656 r. lub właśnie z cmentarzyka okalającego ponoć niegdyś kościół2. I jakkolwiek oba wytłumaczenia są mało prawdopodobne, to miło, że ktoś wówczas pamiętał o bernardyńskiej nekropolii.

© Sowa
3.11.2013

 

Przypisy:

  1. Spotkałam się z informacją, że kolumienka pierwotnie stała od południowej strony kościoła, na dziedzińcu okolonym przez zabudowania klasztorne, w obecne miejsce została zaś przeniesiona dopiero w początku XIX w. Tym niemniej na anonimowym fresku z kościoła we wsi Zamarte (pow. sępolewski; ok. 1750 r.) oraz akwareli Karola Albertiego, przedstawiającej kościół i klasztor bernardynek (l. 90-te XVIII w.), widzimy ją tam, gdzie dziś. Na tej ostatniej ilustracji brak jednak figurki św. Anny.
  2. 2 Oprac. na podst.: "Kurier Warszawski" 1886, nr 220b.


Do góry