Cmentarze


Rzymsko-katolicki cmentarz w Powsinie

Lokalizacja: ul. Przyczółkowa/Ptysiowa
Data założenia: 1720 r.
Obszar: 1,6 ha

Historia:

Cmentarz powstał na pięć lat przed murowanym kościółkiem, ufundowanym przez Elżbietę z Lubomirskich Sieniawską. Zresztą jeszcze przed jego budową spokoju zmarłych strzegła drewniana świątynia.

Służył głównie mieszkańcom okolicznych osad, a także jako miejsce ostatniego spoczynku lokalnych duchownych, o czym świadczą epitafia wmurowane w ściany kaplicy, usytuowanej w centrum nekropolii (większość pochodzi z 2. poł. XIX w.)

© Sowa
8.05.2005


Do góry